20 ชุมชนที่ใช้การตลาดนำทาง ชุมชนนำใจ พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ยุคใหม่ ด้วยความร่วมมือระหว่าง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันระหว่างผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญ การลงพื้นที่โดยผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ได้มาตรฐานที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ซื้อและผู้ใช้ทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 20 โครงการนี้ จึงไม่ได้มีเพียงคุณภาพที่ได้มาตรฐานและผ่านการพัฒนาอย่างตั้งอกตั้งใจเท่านั้น แต่มันคือเรื่องราวการเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน การปรับตัวเรียนเรื่องการตลาดเพื่อพัฒนาทรัพยากรของบ้านเกิดให้มีมูลค่าสูงที่สุดจึงเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 20 โครงการนี้

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

20 ชุมชนที่ใช้การตลาดนำทาง ชุมชนนำใจ พัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ยุคใหม่ ด้วยความร่วมมือระหว่าง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

สบู่ธรรมชาติแบบกวนเย็น

เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบการเกษตรผสานคุณค่าจากธรรมชาติแท้ พัฒนาสู่สบู่แบบกวนเย็นที่เป็นมิตรต่อผิวและสิ่งแวดล้อม

ข้าวเกรียบแปรรูปและหัตถกรรม

ข้าวเกรียบที่มาพร้อมกับคุณค่าทางอาหาร อาทิ จิ้งหรีด ไข่มดแดง เมล็ดมะมื่น (กระบก) นอกจากนั้นยังมีสินค้าหัตถกรรมจากวัตถุดิบในท้องถิ่น

ETHNIC MARKET

ผสานวัฒนธรรมสู่ผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นบอกเล่าอัตลักษณ์จากชาติพันธุ์อ่าข่า

ฝ้ายตุ่ย

ผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดจากช่างฝีมือในชุมชน อาทิ ผ้าฝ้ายทอมือจากแหล่งปลูกฝ้ายธรรมชาติ
ตะกร้าหวายอเนกประสงค์ และกระเป้ (กระเป๋าที่ทำจากหวดนึ่งข้าว)

ก.กก บึงกาฬ

ผสานอัตลักษณ์ บอกเล่าเรื่องราวชุมชน ผ่านสินค้าแฮนด์เมดจากต้นกก

สีสัน พันเผ่า

เสื้อผ้าร่วมสมัย จากการผสมผสานวัฒนธรรมไทใหญ่ ลาหู่ และคนเมืองพื้นถิ่น อย่างลงตัว

เจ๊ะฆูลา

สูตรลับเครื่องแกงตำรับปัตตานี จากวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์ในชุมชน

ผ้าฝ้ายเชิงดอย

ผ้าฝ้ายทอมือ ย้อมสีเส้นฝ้ายด้วยหินธรรมชาติจากดอยโมคคัลลาน สีสวย ติดทน และเป็นมิตรต่อผู้ใช้

THUNGNAI

จักสานจากไม้คลุ้ม เครื่องใช้ในครัวเรือน สวยงาม แข็งแรง และทนทานต่อเชื้อรา

ข้าวเหนียวเดอgrill

ข้าวเหนียวอินทรีย์แปรรูป ไร้น้ำตาลหวานธรรมชาติจากข้าว ได้มาตรฐาน GMP และเก็บได้นานถึง 6 เดือน

ท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตร บ้านมหาสอนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปรับตัวรับ New Normal จัดมาตรการป้องกันเพิ่มทักษะบุคลากร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างผู้ประกอบการในชุมชน