ห้องเรียนความคิดสร้างสรรค์

ห้องเรียนความคิดสร้างสรรค์

ข่าวและบทความ

หยั่งราก Active Learning สู่ห้องเรียนต้นแบบ : “เพราะไม่มีห้องเรียนที่ดีที่สุด แต่เราพัฒนาทุกห้องเรียนให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ได้ในทุกวัน”
15 พฤศจิกายน 2566

หยั่งราก Active Learning สู่ห้องเรียนต้นแบบ : “เพราะไม่มีห้องเรียนที่ดีที่สุด แต่เราพัฒนาทุกห้องเรียนให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ได้ในทุกวัน”

กสศ. เปิดบ้าน ‘ห้องเรียนต้นแบบ Active Learning’ โชว์ผลงานครู ‘นักจัดการเรียนรู้’ ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง
6 พฤศจิกายน 2566

กสศ. เปิดบ้าน ‘ห้องเรียนต้นแบบ Active Learning’ โชว์ผลงานครู ‘นักจัดการเรียนรู้’ ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลง

PLC Coaching เปิดห้องเรียนนอกตำรา เรื่องเล่าจาก ‘ครูวิทยาศาสตร์’ สู่การเป็น ‘ครูนักออกแบบ’ มือใหม่
7 มิถุนายน 2565

PLC Coaching เปิดห้องเรียนนอกตำรา เรื่องเล่าจาก ‘ครูวิทยาศาสตร์’ สู่การเป็น ‘ครูนักออกแบบ’ มือใหม่

เรียนรู้กลยุทธ์และแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสตูล ที่ชวนครูทุกคนมา “ทลายห้องเรียน”
21 มีนาคม 2565

เรียนรู้กลยุทธ์และแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลสตูล ที่ชวนครูทุกคนมา “ทลายห้องเรียน”

ปลดล็อกการสอนแบบรายวิชา สู่ “ความรู้” นอกกรอบที่ต้องลงมือค้นหาด้วยตัวเอง
14 กันยายน 2564

ปลดล็อกการสอนแบบรายวิชา สู่ “ความรู้” นอกกรอบที่ต้องลงมือค้นหาด้วยตัวเอง

เตรียมความพร้อม​เด็กสู่โลกในศตวรรษที่ 21
3 พฤษภาคม 2564

เตรียมความพร้อม​เด็กสู่โลกในศตวรรษที่ 21