ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

วันที่หัวข้อหมวดหมู่ดาวน์โหลดnotice_category_hfilter
18 พฤษภาคม 2565ประกวดราคาจ้างโครงการวิจัยสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายบ่มเพาะนวัตกรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/ประกวดราคาจ้างโครงการวิจัยสนับสนุนและเชื่อมโยงฯ.pdf

procurement
18 พฤษภาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการร่วม (Action Plan) ขับเคลื่อนนครพนมโมเดล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/PO65_000342_บริษัท-เอส-ไอ-แอล-ซี-จำกัด_นางสาวมนัญญา-ชูพยัคฆ์-ประกาศ.pdf

procurement
18 พฤษภาคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการวิจัยสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายการบ่มเพาะนวัตกรเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/ประกาศราคากลาง_โครงการวิจัยสนับสนุนและเชื่อมโยงฯ.pdf

announcement
18 พฤษภาคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาแพลทฟอร์มการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ของ กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการพัฒนาแพลทฟอร์มการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย-ของ-กสศ..pdf

announcement
17 พฤษภาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดย EEF Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฯ.pdf

procurement
17 พฤษภาคม 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 26

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-26.pdf

procurement_plan
12 พฤษภาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารต้นแบบฯ-1.pdf

procurement
12 พฤษภาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรณรงค์ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/PO65_000339_บริษัท-รีพอร์ตเตอร์-โปรดักชั่น-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
12 พฤษภาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารรณรงค์แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/PO65_000341_บริษัท-บางกอก-มีเดีย-แอนด์-บรอดคาสติ้ง-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
12 พฤษภาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาผลิตสกู๊ปสารคดีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
12 พฤษภาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารการดำเนินงานโรงเรียนพัฒนาคุณภาพตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/PO65_000338_บริษัท-ซัคเซส-เฟิร์ส-มีเดีย-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
12 พฤษภาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่บุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/PO65_000337_บริษัท-โปรเฟสชั่นแนล-ลาโบราทอรี่-แมเนจเม้นท์-คอร์ป-จำกัด_นางสาววาสินี-แย้มดี-ประกาศ.pdf

procurement
11 พฤษภาคม 2565(ร่าง)ประกวดราคาจ้างโครงการหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงินปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาฯ.pdf

procurement
10 พฤษภาคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและรายงานการเงิน ปี 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/ประกาศราคากลางโครงการการหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการฯ.pdf

announcement
10 พฤษภาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนบุคลากรเพื่อติดตามโครงการเบิกจ่ายล่าช้า และตรวจสอบเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/PO65_000335_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
10 พฤษภาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการพ่นยาฆ่าเชื้อภายในพื้นที่สำนักงาน กสศ. อาคารเอส.พี. ชั้น 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/PO65_000334_บริษัท-แอร์-เทค-เอนจิเนียริ่ง-ประเทศไทย-จำกัด_นายจิตชนัย-อุดมวัชรรัศมี-ประกาศ.pdf

procurement
10 พฤษภาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตวีดิทัศน์ถอดบทเรียนการสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาผ่านตัวอย่างความสำเร็จเชิงรูปธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/PO65_000333_บริษัท-บางกอกบุรี-ครีเอทีฟเฮ้าส์-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
9 พฤษภาคม 2565ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน 6 พฤษภาคม 2565notice_etc
9 พฤษภาคม 2565ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของสำนักงาน 28 เมษายน 2565

ดาวน์โหลด

notice_etc
9 พฤษภาคม 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 25

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-25.pdf

procurement_plan
5 พฤษภาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศสำหรับใช้ภายในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/PO65_000328_บริษัท-เจ.เอ็น.อาร์.แอร์-ซัพพลาย-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
5 พฤษภาคม 2565ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการลงพื้นที่หนุนเสริมสถานศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการลงพื้นที่ฯ.pdf

3 พฤษภาคม 2565กสศ. เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565

ดาวน์โหลด

fund
3 พฤษภาคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการลงพื้นที่หนุนเสริมสถานศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๕

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการลงพื้นที่หนุนเสริมฯ.pdf

announcement
2 พฤษภาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการรายการโชคดีที่มีครู (CCT Channel)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ.pdf

procurement
2 พฤษภาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารสาธารณะและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายแผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเยาวชนระดับการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ (อายุ ๑๕-๒๔ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารสาธารณะฯ.pdf

procurement
2 พฤษภาคม 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 24

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-24.pdf

procurement_plan
2 พฤษภาคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเยาวชนและแรงงานนอกระบบ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯแก้ไข-1.pdf

announcement
2 พฤษภาคม 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนเมษายน-2565-32-โครงการ.pdf

monthly-procurement-summary
2 พฤษภาคม 2565ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 2565)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/ประจำไตรมาสที่-2-วันที่-1-มกราคม-พ.ศ.-2565-ถึง-วันที่-31-มีนาคม-พ.ศ.-2565.pdf

procurement
29 เมษายน 2565ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-2.pdf

procurement_plan
29 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงานทบทวนและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมสังคม ห้องปฏิบัติการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/PO65_000324_นางสาวสุวรรณา-จำแนกวงษ์_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

procurement
29 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/PO65_000323_บริษัท-โอเพ่นดรีม-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

procurement
29 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อระบบอีเมล Google Workspace โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/PO65_000322_บริษัท-โกโพเมโล-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
29 เมษายน 2565ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก “ทุนก้าวเพื่อน้อง” ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลทุนก้าวเพื่อน้อง ปีการศึกษา 2565

29 เมษายน 2565ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดทำสื่อเพื่อขยายผล เรื่อง ผลกระทบและการฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดทำสื่อเพื่อขยายผลฯ.pdf

procurement
29 เมษายน 2565ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการการจัดทำสื่อเพื่อขยายผล เรื่อง ผลกระทบและการฟื้นฟูการเรียนรู้ของนักเรียนในช่วงสถานการณ์โควิด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศราคากลาง_โครงการทำสื่อขยายผลนักเรียนช่วงโควิด.pdf

announcement
28 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างผู้ให้บริการข้อมูลของ กสศ. ทางโทรศัพท์ (Contact Center) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/PO65_000320_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
28 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือและเอกสารภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/PO65_000319_บริษัท-มาตา-การพิมพ์-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
28 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการสัญญาและการดำเนินงานด้านการเงินโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/PO65_000318_บริษัท-มายด์เมอร์จ-คอนซัลแทนท์-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
27 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2565 รอบที่1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/PO65_000312_บริษัท-ซัคเซส-เฟิร์ส-มีเดีย-จำกัด_นางสาวมนัญญา-ชูพยัคฆ์-ประกาศ.pdf

procurement
27 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
27 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการคลินิกตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุนให้แก่ภาคีร่วมดำเนินงานของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/PO65_000315_บริษัท-เอ็มไอเอ-คอนซัลแทนท์-จำกัด_นางสงกรานต์-ระวิวัลย์-ประกาศ.pdf

procurement
27 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานสารบรรณและธุรการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/PO65_000314_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
26 เมษายน 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการออกแบบปรับปรุงสำนักงาน กสศ. ชั้น 12B และชั้น ๑๓

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการออกแบบปรับปรุงสำนักงาน-กสศ.-ชั้น-12B-และชั้น-๑๓.pdf

announcement
26 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning สู่การพัฒนาผู้เรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/PO65_000308_บริษัท-แมวขยันดี-จำกัด_นางสาวณหฤทัย-วราพงษ์พิพัฒน์-ประกาศ.pdf

procurement
26 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการระบบจัดทำเงินเดือนและระบบบันทึกเก็บข้อมูลพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/PO65_000307_บริษัท-ฮิวแมนิก้า-จำกัด-มหาชน_นางสาววาสินี-แย้มดี-ประกาศ.pdf

procurement
26 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/PO65_000306_บริษัท-ฟูจิฟิล์ม-บิสซิเนส-อินโนเวชั่น-ประเทศไทย-จำกัด_นายธนากร-เจริญศิริพรกุล-ประกาศ.pdf

procurement
26 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/PO65_000305_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาววิมล-น้อยทะรงค์-ประกาศ.pdf

procurement
26 เมษายน 2565ประกวดราคาจ้างโครงการคลินิกตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุนให้แก่ภาคีร่วมดำเนินงานของ กสศ.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกวดราคาจ้างโครงการคลินิกตรวจรายงานการเงินฯ.pdf

procurement
26 เมษายน 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการคลินิกตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุนให้แก่ภาคีร่วมดำเนินงานของ กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการคลินิกตรวจรายงานการเงินฯ.pdf

announcement
26 เมษายน 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 23

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-23.pdf

procurement_plan
25 เมษายน 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ. จำนวน 12 เดือน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศราคากลาง-กสศ.จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานฯ.pdf

announcement
25 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบการคุ้มงครองข้อมูลส่วนบุคคลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุมครองข้อมูลส่วนบุคคลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/PR65000346_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-ไซเบอร์คิงส์-คอนซัลติ้ง-จำกัด.pdf

procurement
21 เมษายน 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 22

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-22.pdf

procurement_plan
21 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการการสื่อสารและการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ภายใต้ แผนงานโครงการพัฒนาระบบหลักประกันความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/PO65_000303_บริษัท-มีไฟร์โซลูชั่น-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-ประกาศ.pdf

procurement
21 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรณรงค์ต้นแบบระบบ Community Isolation เพื่อเด็กกลุ่มเปราะบาง ในสถานการณ์โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/PO65_000300_บริษัท-งอกงานดี-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
21 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการงานประชุมพิจารณากลั่นกรองแบบเสนอชื่อและคัดเลือกผู้รับทุนโครงการศึกษา ทุนก้าวเพื่อน้อง ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/PO65_000301_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
18 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนข้อมูลในการทำงานของคณะกรรมการบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/PO65_000298_บริษัท-วิน-ดิจิทัล-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
11 เมษายน 2565ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดย EEF Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฯ.pdf

procurement
8 เมษายน 2565ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงาน กสศ. 8 เมษายน 2565

ดาวน์โหลด

notice_etc
8 เมษายน 2565ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการรายการ โชคดีที่มีครู (CCT Channel) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกวดราคาจ้างโครงการรายงานผลผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ.pdf

procurement
8 เมษายน 2565ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารต้นแบบฯ.pdf

procurement
8 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับเครื่อข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ-ฯ.pdf

procurement
8 เมษายน 2565ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคารายงานผลสนับสนุนการจัดสรรเงิน-e-bidding.pdf

procurement
8 เมษายน 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการรายการ โชคดีที่มีครู (CCT Channel)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ.pdf

announcement
7 เมษายน 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 21

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-21.pdf

procurement_plan
7 เมษายน 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการสื่อสารต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศราคากลาง_สื่อสารต้นแบบการปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อเด็กทุกคน-PDF_Final.pdf

announcement
7 เมษายน 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ.pdf

announcement
5 เมษายน 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-มีนาคม-2565.pdf

monthly-procurement-summary
4 เมษายน 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างออกแบบและจัดทำเนื้อหารายงานประจำปี กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/PO65_000296_บริษัท-บุ๊กแด๊นซ์-สตูดิโอ-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
4 เมษายน 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดย EEF Contact Center

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลฯ-2.pdf

announcement
31 มีนาคม 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 20

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-20.pdf

procurement_plan
4 เมษายน 2565(ร่าง) ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ โดย EEF Contact Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/ร่างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการฯ.pdf

procurement
1 เมษายน 2565ประกาศ กสศ. เรื่อง โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ “ทุนก้าวเพื่อน้อง” ปีการศึกษา ๒๕๖๕notice_etc
31 มีนาคม 2565ยกเลิกการจัดจ้างโครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนฯ.pdf

procurement
31 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการดูแลบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/PO65_000294_บริษัท-เอ็กซ์เซล-ลิงค์-จำกัด_นางพรพนิต-เรืองฤทธิ์-ประกาศ.pdf

procurement
30 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการจัดทำชุดการสื่อ และพัฒนาช่องทางสื่อสารเพื่อขยายผลองค์ความรู้ของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/การจัดทำชุดการสื่อ-และพัฒนาช่องทางสื่อสารเพื่อขยายผลองค์ความรู้ของ-กศส..pdf

procurement
30 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างคนดูแลระบบภาพเสียงห้องประชุมสำนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/จ้างคนดูแลระบบภาพเสียงห้องประชุมสำนักงาน-กสศ..pdf

procurement
31 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่า Server ระบบบริจาค EEF โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/PO65_000293_บริษัท-โอเพ่นดรีม-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
29 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือเด็กโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000286_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
29 มีนาคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเอง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกาศราคากลาง-กสศ-อบรมเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ-Active-Learning-ฯ.pdf

announcement
30 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อติดตามและตรวจสอบเอกสารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง สำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อติดตามและตรวจสอบเอกสารสัญญา.pdf

procurement
29 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารและติดตามเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารฯ.pdf

procurement
29 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสานพลังภาคีผู้นำชุมชนเพื่อช่วยเหลือเด็ก เยาวชน ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000285_มูลนิธิกังหันลม_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
28 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนสำนักพัฒนาครูฯในส่วนของการประสานงานวิชาการโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน ตชด. และเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000281_นางสาวณัฐวรรณ-อำนวยสินสิริ_นางสาวชนกพรรณ-วรดิลก-ประกาศ.pdf

procurement
28 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนสำนักพัฒนาครูฯ ในส่วนของการการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ปี 2566 และขยายผลการพัฒนาคุณภาพครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000282_นายนราทร-เงาศิริกาญจนกุล_นางสาวชนกพรรณ-วรดิลก-ประกาศ.pdf

procurement
28 มีนาคม 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 19

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-19.pdf

procurement_plan
25 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อระบบอีเมล Google Workspace โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000278_บริษัท-โกโพเมโล-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
25 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเวทีนโยบาย โควิด 19 ความท้าทายใหม่กับการพัฒนาทักษะและความพร้อมให้แก่ประชากรวัยแรงงานของไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000279_บริษัท-ไทยเอ็มไอซีอี-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

procurement
25 มีนาคม 2565ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2565

ดาวน์โหลด

fund
25 มีนาคม 2565กสศ. (ขยายเวลา) เปิดรับข้อเสนอโครงการ การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565fund
25 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/บ.แอดวานซ์.pdf

procurement
25 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และสนับสนุนคณะกรรมการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/k.ฉลวยลักษณ์.pdf

procurement
24 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ Consent management รองรับ พ.ร.บ. PDPA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบฯ.pdf

procurement
23 มีนาคม 2565ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริการ Cloud service สำหรับระบบสารสนเทศของ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบริการ-Cloud-serviceฯ.pdf

procurement
23 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000272_นายจีรพัฒน์-พรประดิษฐ์_นางสงกรานต์-ระวิวัลย์-ประกาศ.pdf

procurement
23 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบสมัครทุนก้าวเพื่อน้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000273_บริษัท-โอเพ่นดรีม-จำกัด_นายชิตณรงค์-ใบบาง-ประกาศ.pdf

procurement
22 มีนาคม 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 18

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-18.pdf

procurement_plan
22 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการจัดเก็บเอกสารและเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000269_บริษัท-กรุงเทพคลังเอกสาร-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
22 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการบริหารจัดการประชุมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000270_บริษัท-ท็อป-อัพ-ออร์แกไนซ์-จำกัด_นางสาววิมล-น้อยทะรงค์-ประกาศ.pdf

procurement
21 มีนาคม 2565ประกาศ กสศ.เรื่อง โครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ”ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2565true-potential-scholarship fund
21 มีนาคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารและติดตามเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารและติดตาม.pdf

announcement
21 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำหนังสือและสื่อวีดิทัศน์ถอดบทเรียนการทำงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000266_บริษัท-บุ๊กแด๊นซ์-สตูดิโอ-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
21 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการบริหารจัดการ LINE Official Account ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000265_บริษัท-มหาชุมชน-จำกัด_นายจีรศักดิ์-กาสรศิริ-ประกาศ.pdf

procurement
21 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างดำเนินการออกแบบการสื่อสารโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ของสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000264_บริษัท-แมวขยันดี-จำกัด_นางสาวณหฤทัย-วราพงษ์พิพัฒน์-ประกาศ.pdf

procurement
21 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อการใช้งานที่ Temp Office โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000263_บริษัท-บี-ซิมเพิล-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
18 มีนาคม 2565ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารธารณะและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายแผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเยาวชนระดับการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ (อายุ ๑๕-๒๔ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อสารธารณะและสนับสนุนฯ.pdf

procurement
18 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาฯ.pdf

procurement
18 มีนาคม 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 17

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-17.pdf

procurement_plan
18 มีนาคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการสื่อสารสาธารณะและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายแผนงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพเยาวชนระดับการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับ (อายุ ๑๕-๒๔ ปี)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการสื่อสารสาธารณะและสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายฯ.pdf

announcement
17 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและชุดกิจกรรมที่สอดคล้องต่อการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาตัวชีวัดฯ.pdf

procurement
16 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างผลิตรายงานประจำปี กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000254_บริษัท-ซี-ยู-อะเกน-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
15 มีนาคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจ้างที่ปรึกษาฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และสนับสนุนคณะกรรมการ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจ้างที่ปรึกษาฝ่ายกำกับการ.pdf

announcement
14 มีนาคม 2565ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงาน กสศ. ตำแหน่ง นักสื่อสารองค์กรอาวุโส, นักบริหารงานระดมทุนอาวุโส, นักวิชาการต่างประเทศ และนักบริหารทุนการศึกษาอาวุโส

ดาวน์โหลด

notice_etc
14 มีนาคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกาศราคากลาง_โครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินฯ.pdf

announcement
14 มีนาคม 2565ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินฯ.pdf

procurement
14 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเข้าถึงแหล่งรวบรวมทุนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขระยะที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างพัฒนากลยุทธ์ฯ.pdf

procurement
11 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่บุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000252_บริษัท-โปรเฟสชั่นแนล-ลาโบราทอรี่-แมเนจเม้นท์-คอร์ป-จำกัด_นางสาววาสินี-แย้มดี-ประกาศ.pdf

procurement
11 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนอาสาสมัครทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000251_มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี_นางสาวอารี-อิ่มสมบัติ-ประกาศ.pdf

procurement
10 มีนาคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf

announcement
8 มีนาคม 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 16

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-16.pdf

procurement_plan
8 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตหนังสือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565 โดยวิธีเฉพะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000247_บริษัท-เอส.อาร์.พริ้นติ้ง-แมสโปรดักส์-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
8 มีนาคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการบริการสารสนเทศภาครัฐ.pdf

announcement
8 มีนาคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการบริการ Cloud Service สำหรับระบบสารสนเทศของ กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/โครงการบริการ-Cloud-Service-ฯ.pdf

announcement
7 มีนาคม 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 15

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-15-1.pdf

procurement_plan
4 มีนาคม 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกุมภาพันธ์-2565.pdf

monthly-procurement-summary
3 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างทำระบบคัดกรองความยากจนสำหรับนักศึกษาทุน โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000246_บริษัท-อินฟอร์เวชั่น-จำกัด_นางสาววิมล-น้อยทะรงค์-ประกาศ.pdf

procurement
3 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการพัฒนารูปแบบการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3 ช่องทางของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000245_บริษัท-พลอยพิมใจ-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
3 มีนาคม 2565ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงาน กสศ. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ และ นักบริหารเงินอุดหนุน

ดาวน์โหลด

notice_etc
2 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตเอกสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000243_นายสุเนตร-ทะนวนรัมย์_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
2 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแผนต้นแบบและกระบวนการพัฒนาทีมเพื่อการสร้างนวัตกรรมสังคม (Team Blueprint for Social Innovation) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000242_บริษัท-นักเปลี่ยนแปลง-จำกัด_นายณภัทร-สัตยุตม์-ประกาศ.pdf

procurement
2 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตและบริหารจัดการสื่อรณรงค์ด้วยผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000241_บริษัท-งอกงานดี-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

procurement
2 มีนาคม 2565ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ Consent Management รองรับ พ.ร.บ.PDPA ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบ-Consentฯ.pdf

procurement
2 มีนาคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาระบบ Consent Management รองรับ พ.ร.บ. PDPA

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/ประกาศราคากลาง-กสศ.พัฒนาระบบ-Consent-Management-ฯ.pdf

announcement
1 มีนาคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อบริหารจัดการงานทั่วไป สำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000240_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-ประกาศ.pdf

procurement
28 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000237_นางสาวพิศมัย-รัตนโรจน์สกุล_นางสาวกัณห์ชลี-ขวางเสน-ประกาศ.pdf

procurement
25 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารประจำสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000231_บริษัท-เอาท์ซอร์สซิ่งแฟคทอรี่-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
25 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ ERP และต่อ License Microsoft Dynamics AX 2012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000229_บริษัท-อินโนวิซ-โซลูชั่นส์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
25 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดซื้อระบบอีเมล Google Workspace โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000228_บริษัท-โกโพเมโล-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
25 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/PO65_000227_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

procurement
24 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการศึกษากรอบแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city) สำหรับโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/ประกาศผู้ชนะฯโครงการการศึกษากรอบแนวคิดฯ.pdf

procurement
24 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาจัดการงานระบบควบคุมภายใน การเงิน บัญชีและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างที่ปรึกษาฯ.pdf

procurement
23 กุมภาพันธ์ 2565ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการบริการ Clould service สำหรับระบบสารสนเทศของ กสศ.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างโครงการบริการ-Clould-service.pdf

procurement
22 กุมภาพันธ์ 2565ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเข้าถึงแหล่งรวบรวมทุนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ระยะที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/ประกวดราคาจ้างพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารฯ.pdf

procurement
22 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อเข้าถึงแหล่งรวบรวมทุนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ระยะที่ ๓

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารฯ-1.pdf

announcement
21 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนและพัฒนาอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/PO65_000221_นายสกล-สุวรรณาพิสิทธิ์_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
21 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตเนื้อหาเพื่อสนับสนุนภารกิจงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/PO65_000220_นายรวิศร์-หล้าหา_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
21 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายรูปและวิดีโอเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/PO65_000219_นายอเนก-ปิ๋วธัญญา_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
17 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการวางแผนการสื่อสาร พัฒนาเนื้อหา และบริหารจัดการ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/ประกวดราคาจ้างโครงการวางแผนการสื่อสารฯ.pdf

procurement
17 กุมภาพันธ์ 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 14

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-14.pdf

procurement_plan
17 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและชุดกิจกรรมที่สอดคล้องต่อการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ระดับปฐมวัย

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและชุดกิจกรรมฯ.pdf

announcement
15 กุมภาพันธ์ 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 13

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-13.pdf

procurement_plan
15 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตคลิปวิดีโอการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/PO65_000216_บริษัท-พันช์อัพ-เวิลด์-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
15 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อตัดต่อคลิปวิดีโอและออกแบบอาร์ตเวิร์ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/PO65_000217_นายอานนท์-จันทร์ธิติสกุล_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
14 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการศึกษากรอบแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning city) สำหรับโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการการศึกษากรอบแนวคิดเมืองแห่งการเรียนรู้-ฯ-2.pdf

announcement
11 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนฝ่ายบัญชีและการเงิน สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และบริหารงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/PO65_000215_นางสาวฝานฝัน-ยมศรีเคน_นายวุฒิชัย-อิทธิฤทธิ์ตานนท์-ประกาศ.pdf

procurement
11 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/PO65_000214_บริษัท-เอ็มไอเอ-คอนซัลแทนท์-จำกัด_นางสาวนิสา-แก้วแกมทอง-ประกาศ.pdf

procurement
11 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างการเชื่อมโยงข้อมูล ในส่วนของระบบจัดเก็บเอกสาร (INFOMA : iWebForm) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/PO65_000213_บริษัท-เอ็กซ์เซล-ลิงค์-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
11 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) และโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/PO65_000212_บริษัท-ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส-คอนซัลติ้ง-ประเทศไทย-จำกัด-ประกาศ.pdf

procurement
11 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดการงานระบบควบคุมภายใน การเงิน บัญชีและงบประมาณ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาจัดการงานระบบควบคุมภายใน-ฯ.pdf

announcement
11 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๕

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาทุนฯ.pdf

announcement
10 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิตหนังสือโครงการขับเคลื่อนความรู้จากหนังสือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ปีที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการผลิตหนังสือฯ.pdf

procurement
7 กุมภาพันธ์ 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมกราคม-2565-46-โครงการ.pdf

monthly-procurement-summary
7 กุมภาพันธ์ 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 12

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-12.pdf

procurement_plan
7 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการสำรวจและวิเคราะห์การใช้จ่ายด้านอินเตอร์เน็ตของครัวเรือนนักเรียนทุนเสมอภาคเพื่อนำไปสู่การจัดหาแนวทางการบรรเทาและช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/PO65_000204_นายกนิษฐ์-ศรีเคลือบ_นางสาวชไมพร-รุ่งทรัพย์รังษี-ประกาศ.pdf

procurement
7 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อออกแบบกราฟฟิกและอาร์ตเวิร์ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/PO65_000203_นางสาวชาคริยา-กิติโยธี_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
5 กุมภาพันธ์ 2565ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 สำหรับนักรียน ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า,

ดาวน์โหลด

fund advanced-career-innovation
4 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้าง บริหารจัดการประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบคำถาม ผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการประสานงานฯ.pdf

procurement
4 กุมภาพันธ์ 2565ประกวดราคาจ้างโครงการบริการ Cloud Service สำหรับระบบสารสนเทศของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/ประกวดราคาจ้างโครงการบริการ-Cloud-Serviceฯ.pdf

procurement
4 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการ บริการ Cloud Service สำหรับระบบสารสนเทศของ กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการบริการ-Cloud-Service-.pdf

announcement
3 กุมภาพันธ์ 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างรวบรวมและประมวลข้อมูลการคัดกรองความยากจนของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/PO65_000202_บริษัท-อินฟอร์เวชั่น-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

procurement
2 กุมภาพันธ์ 2565โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2565

ดาวน์โหลด

fund
1 กุมภาพันธ์ 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 11

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-11.pdf

procurement_plan
28 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการติดตามข่าวสาร กสศ. ผ่านหนังสือพิมพ์และข่าวออนไลน์ พร้อมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์สื่อผ่านระบบ Social Monitoring บน Social Media โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/PO65_000196_บริษัท-อินโฟเควสท์-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
28 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/PO65-000195_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

procurement
28 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่าระบบจัดการข้อมูลของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/PO65_000194_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
28 มกราคม 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 10

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-10.pdf

procurement_plan
28 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร โดยวิธคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการตรวจสุขภาพฯ.pdf

procurement
27 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของนักศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000193_นายชัยยุทธ-ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์_นางสาววิมล-น้อยทะรงค์-ประกาศ-1.pdf

procurement
27 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการความรู้เพื่อสื่อสารประเด็นการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เรียนใกล้บ้าน ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเด็กทุกคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000192_บริษัท-พันช์อัพ-เวิลด์-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ-3.pdf

procurement
26 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารเนื้อหาผลิตภัณฑ์ความร่วมมือเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000190_บริษัท-คลาวด์แอนด์กราวนด์-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
26 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานจัดซื้อจัดจ้างและสัญญารับทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000189_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
26 มกราคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการผลิตหนังสือโครงการขับเคลื่อนความรู้จากหนังสือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ปีที่ ๓

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการผลิตหนังสือโครงการขับเคลื่อนความรู้จากหนังสือฯ.pdf

announcement
26 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศึกษาถอดบทเรียนตัวอย่างการจัดการศึกษาและช่วยเหลือเด็กในจังหวัดภาคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000191_บริษัท-ท็อป-อัพ-ออร์แกไนซ์-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
26 มกราคม 2565ประกวดราคาจ้างโครงการวางแผนการสื่อสาร พัฒนาเนื้อหาและบริหารจัดการ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/ประกวดราคาจ้างโครงการวางแผนการสื่อสารฯ.pdf

procurement
25 มกราคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการวางแผนการสื่อสาร พัฒนาเนื้อหา และบริหารจัดการ สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศราคากลางโครงการวางแผนการสื่อสาร-พัฒนาเนื้อหา-และบริหารจัดการ-.pdf

announcement
25 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างดำเนินการตรวจทานข้อมูลโครงการ (Cleansing Data) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000188_บริษัท-มายด์เมอร์จ-คอนซัลแทนท์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
25 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้าง Maintenance ระบบ E-budget โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000187_บริษัท-ดิ-อาร์ทิลิเจนท์-ซิสเท็มส์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
25 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดเวทีสาธารณะสร้างหลักประกันการศึกษาและสาธารณสุขสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000186_บริษัท-จี-พีอาร์1982-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
25 มกราคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างบริหารจัดการประสานงานและเก็บรวบรวมข้อมูลการตอบคำถามผ่านช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างบริหารจัดการประสานงานฯ.pdf

announcement
24 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อให้การปรึกษาด้านการจัดทำเอกสารและการพัฒนาระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000185_นางฉลวยลักษณ์-สินประเสริฐ_นายวิระพงษ์-ใจห้าว-ประกาศ.pdf

procurement
24 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบพัฒนา website โรงเรียนเปลี่ยนใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000184_บริษัท-โอเพ่นดรีม-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
24 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงานทบทวนและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมสังคม ห้องปฏิบัติการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000183_นางสาวสุวรรณา-จำแนกวงษ์_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

procurement
21 มกราคม 2565ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565,

ดาวน์โหลด

fund advanced-career-innovation
21 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำสื่อการคัดกรองสถานศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000177_บริษัท-เพลย์เพลิน-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
21 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000179_บริษัท-เทคคอนส์บิส-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
21 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนส่วนงานระบบสารสนเทศขององค์กร โดยเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000178_นายวิโรจน์-โชควิวัฒน_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
20 มกราคม 2565ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงาน กสศ. ตำแหน่ง เลขานุการ สังกัด ส่วนกลาง

ดาวน์โหลด

notice_etc
20 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญงานการตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000175_บริษัท-โปรเฟสชันนัล-อินเทอนัล-ออดิท-เซอร์วิส-จำกัด_นางสาวรัตน์ศิมา-ผิวพรรณ-ประกาศ.pdf

procurement
20 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานสัญญาและอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000174_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
20 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการคัดกรองสถานศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการคัดกรองฯ.pdf

procurement
18 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ภารกิจงานของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000169_นางสาวประภัสสร-เสียงล้ำ_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
18 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการสนับสนุนแพ็คเกจ 200 ชั่วโมง เว็บไซต์ www.eef.or.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000168_บริษัท-โอเพ่นดรีม-จำกัด_นางสาวศุภมาส-ตรีพงษ์พันธ์-ประกาศ.pdf

procurement
18 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตเอกสารสนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000170_บริษัท-มาตา-การพิมพ์-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
18 มกราคม 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 9

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-9.pdf

procurement_plan
17 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดทำฐานข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000165_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
17 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการคลินิกตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุนให้แก่ภาคีร่วมดำเนินงานของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000166_บริษัท-พีวายเอส-ออดิท-จำกัด_นางสงกรานต์-ระวิวัลย์-ประกาศ.pdf

procurement
17 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อดำเนินงานสนับสนุนการทำงานของฝ่ายตรวจสอบภายในประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000167_นางสาวศุภิสรา-เรืองเดชา_นางสาวรัตน์ศิมา-ผิวพรรณ-ประกาศ-2.pdf

procurement
14 มกราคม 2565แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 8

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-8.pdf

procurement_plan
13 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อประสานงานและบริหารงานทั่วไป สำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000163_นางสาวตรีชฎา-พลชนะ_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

procurement
11 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป และการจัดทำข้อมูลตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมิน ITA ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000160_บริษัท-บี-เบ็ตเทอร์-โซลูชั่นส์-จำกัด_นายวิระพงค์-ใจห้าว-ประกาศ.pdf

procurement
11 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างผู้สอบบัญชีฯคัดเลือก.pdf

procurement
10 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการประสานงานและอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการสำรวจความเสี่ยงและส่งต่อข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดจ้างบริหารจัดการประสานงานฯ.pdf

procurement
10 มกราคม 2565ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร-1.pdf

announcement
7 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตสื่อวิดิทัศน์ผลลัพธ์ของเงินทุนเสมอภาค เพื่อการคงอยู่ในระบบการศึกษาของนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000158_บริษัท-เจตนาดี-รีพับลิค-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-ประกาศ.pdf

procurement
7 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000159_บริษัท-ทริปเปิล-วี-บรอดคาสท์-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
7 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างการเชื่อมโยงข้อมูล ในส่วนของระบบบัญชีการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลฯ.pdf

procurement
6 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000156_บริษัท-มติชน-จำกัด-มหาชน_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
6 มกราคม 2565ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างรายไตรมาส-1-ปีงบประมาณ65.pdf

procurement
6 มกราคม 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนธันวาคม-2564-1.pdf

monthly-procurement-summary
4 มกราคม 2565ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและจัดพิมพ์แผนกลยุทธ์ 3 ปี กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/PO65_000153_บริษัท-บุ๊กแดนซ์-สตูดิโอ-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
29 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000150_บริษัท-บี-เบ็ตเทอร์-โซลูชั่นส์-จำกัด_นายวิระพงค์-ใจห้าว-ประกาศ.pdf

procurement
29 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีบุคลากร กสศ.โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประเมินผลปฏิบัติงานฯ.pdf

procurement
29 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000149_บริษัท-เติมสุข-คอร์เพอเรชั่น-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
29 ธันวาคม 2564ผลการจัดจ้างโครงการการพัฒนาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและชุดกิจกรรมที่สอดคล้องต่อการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ระดับปฐมวัย โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ยกเลิกโครงการการพัฒนาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพฯคัดเลือก.pdf

procurement
28 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่บุคลากร กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000145_บริษัท-โปรเฟสชันแนล-ลาโบราทอรี่-แมเนจเม้นท์-คอร์ป-จำกัด_นางสาววาสินี-แย้มดี-ประกาศ.pdf

procurement
28 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนงานฝ่ายกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000144_นายสิทธิเกียรติ-จันทรี_นายวิระพงค์-ใจห้าว-ประกาศ.pdf

procurement
28 ธันวาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการบริหารจัดการคัดกรองสถานศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๕

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการบริหารจัดการคัดกรองสถานศึกษาฯ.pdf

announcement
28 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000148_นางสาวศิริพรรณ-สิงห์ห่วง_นายจีรศักดิ์-กาสรศิริ-ประกาศ.pdf

procurement
28 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข สังกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คนที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000147_นางสาวกนกวรรณ-ผึ้งน่วม_นายจีรศักดิ์-กาสรศิริ-ประกาศ.pdf

procurement
28 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดเวทีสาธารณะเพื่อสื่อสารกลไกการทำงานเครือข่ายโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000146_บริษัท-ดีดี-สเปซ-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
28 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาข้อมูลสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและสร้างการมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาข้อมูลสื่อสารฯ.pdf

procurement
28 ธันวาคม 2564ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานของ กสศ. 28 ธ.ค. 2564

ดาวน์โหลด

notice_etc
27 ธันวาคม 2564ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-1.pdf

procurement_plan
27 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำคลิปวิดีโอรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจสถานการณ์เด็กเสี่ยงหลุดนอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000140_บริษัท-ม็อกกิ้งเบิร์ด-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
27 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้แผนงานพัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000138_นางสาวพีรยา-ไพบูลย์_นางสาวอารี-อิ่มสมบัติ-ประกาศ.pdf

procurement
27 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการจัดเก็บเอกสารและเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000141_บริษัท-กรุงเทพคลังเอกสาร-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
24 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารและติดตามเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหาร.pdf

procurement
23 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000136_บริษัท-เอส.เค.เรียลตี้-พลัส-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-ประกาศ.pdf

procurement
23 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนงานสารสนเทศสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000135_นางสาววรางคณา-สิ่งสม_นางสาวอารี-อิ่มสมบัติ-ประกาศ.pdf

procurement
23 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน กสศ. อาคาร B (ส่วนลานกิจกรรม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000134_บริษัท-เอ็ม-อี-อี-จำกัด_นายจิตชนัย-อุดมวัชรรัศมี-ประกาศ.pdf

procurement
23 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการสนับสนุนฝ่ายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000133_นางสาวปิยวรรณ-สุขนุกูล_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
22 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือคัดเลือกบุคลากร กสศ. (Selection Tools) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000131_บริษัท-วินทูเกเตอร์-จำกัด_นายณภัทร-สัตยุตม์-ประกาศ.pdf

procurement
21 ธันวาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีบุคลากร กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศราคากลาง-กสศ.ประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีบุคลากร-กสศ..pdf

announcement
20 ธันวาคม 2564ประกาศ กสศ. เรื่องผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

notice_etc
20 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่สนับสนุนภาพลักษณ์ กสศ. สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมสร้างความเสมอภาคและการระดมทุน โดยเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000129_บริษัท-บันลือ-พับลิเคชั่นส์-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
17 ธันวาคม 2564แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 7

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-7.pdf

procurement_plan
16 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการจัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลด้านการศึกษาและที่เกี่ยวข้องกับความเหลื่อมล้ำและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000126_บริษัท-ชัดแจ้ง-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
16 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อประสานงานและติดตามการดำเนินงานของหน่วยกำกับติดตาม ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000125_นางสาวเต็มพัน-ภู่ศิริพันธ์_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-ประกาศ.pdf

procurement
16 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการงานทั่วไปและการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสำนักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000124_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-ประกาศ.pdf

procurement
15 ธันวาคม 2564แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 6

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-6.pdf

procurement_plan
15 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลผลพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบริหารจัดการฯ.pdf

procurement
15 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการบริการระบบสารสนเทศผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์ในการสรรหาบุคลากร กสศ. เชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000122_บริษัท-โกโพเมโล-จำกัด_นางสาววาสินี-แย้มดี-ประกาศ.pdf

procurement
15 ธันวาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการสร้างการเชื่อมโยงข้อมูล ในส่วนของระบบบัญชีการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง (ERP)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศราคากลางโครงการสร้างการเชื่อมโยงข้อมูลฯ.pdf

announcement
14 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์แบรนด์ภาพลักษณ์องค์กรในด้านทรัพยากรบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000119_บริษัท-เวิร์คเวนเจอร์-เทคโนโลจีส์-จำกัด_นางสาววาสินี-แย้มดี-ประกาศ.pdf

procurement
14 ธันวาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและชุดกิจกรรมที่สอดคล้องต่อการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ระดับปฐมวัย

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศราคากลางการพัฒนาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและชุดกิจกรรมฯ.pdf

announcement
13 ธันวาคม 2564ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้รับทุนการศึกษาตามโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม, fund true-potential-scholarship
13 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและสื่อสารงานตรวจรับเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000116_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
13 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานเอกสารสัญญาโครงการและงานตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000117_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
13 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานจัดทำสัญญาภาคีร่วมดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000118_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
13 ธันวาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างบริหารจัดการประสานงานและอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการสำรวจความเสี่ยงและส่งต่อนักเรียนทุนเสมอภาค

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศราคากลางจัดการประสานงานและอบรมฯ.pdf

announcement
13 ธันวาคม 2564ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการประสานงานและอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการสำรวจความเสี่ยงและส่งต่อข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างบริหารจัดการฯ.pdf

procurement
9 ธันวาคม 2564ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานของสำนักงาน กสศ.

ดาวน์โหลด

notice_etc
9 ธันวาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาข้อมูลสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและสร้างการมีส่วนร่วมทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการพัฒนาข้อมูลสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์-1.pdf

announcement
9 ธันวาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารและติดตามเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารฯ.pdf

announcement
8 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสรุปชุดข้อมูลโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 เพื่อใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการในเว็บไซต์กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000115_บริษัท-คีคอินเตอร์เทรด-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
8 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ผ่านสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000114_บริษัท-ไทย-บรอดคาสติ้ง-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
8 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดอบรมความรู้ด้านอาหารเช้าและโภชนาการให้กับครูในสถานศึกษา ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบของการจัดการเชิงระบบในสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (รูปแบบออนไลน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000113_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

procurement
8 ธันวาคม 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-พฤศจิกายน-2564-1.pdf

monthly-procurement-summary
7 ธันวาคม 2564ประกาศราคา กสศ.โครงการบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูลผลพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๕

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการบริหารจัดการวิเคราะห์ข้อมูลฯ.pdf

announcement
6 ธันวาคม 2564ประกาศ กสศ. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองให้เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ กสศ.

ดาวน์โหลด

notice_etc
1 ธันวาคม 2564แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 5

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-5.pdf

procurement_plan
1 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนภารกิจงานของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000110_บริษัท-แบรนด์ธิงค์-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
1 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนางานตรวจสอบรายงานการเงินและดำเนินการเครือข่ายผู้ตรวจสอบรายงานการเงินโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000109_บริษัท-เวสธ์-แอนด์-เวิร์ธ-จำกัด_นายชนาพิพัฒน์-เด่นนิติรัตน์-ประกาศ.pdf

procurement
1 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสอบทานโครงการให้ทุนเพื่อการวิจัยหรือวิจัยเชิงปฏิบัติการที่มีลักษณะต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000108_บริษัท-สอบบัญชี-ดี-ไอ-เอ-อินเตอร์เนชั่นแนล-จำกัด_นางสาวกุลธิดา-ทรัพย์ไพศาล-ประกาศ.pdf

procurement
1 ธันวาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจช่วยเหลือเด็กหลุดจากระบบการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000111_บริษัท-เดย์-โพเอทส์-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdff

procurement
30 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสรุปผลการดำเนินงานทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อใช้ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/PO65_000106_บริษัท-ไอ-แอนด์-ไอ-คอมมิวนิเคชั่น-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
29 พฤศจิกายน 2564แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 4

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-4.pdf

procurement_plan
29 พฤศจิกายน 2564รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี-๒๕๖๔_final.pdf

yearly-procurement-summary
29 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงแผนที่การแสดงผลข้อมูล โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000103_บริษัท-พันช์อัพ-เวิลด์-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
26 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญการจัดทำระบบบริหารและติดตามเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000098_นางสาวชูสะอาด-กันธรส_นางสาวปริศนา-ลาเหล่า-ประกาศ.pdf

procurement
26 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000099_นางสาวสุทธาดา-ชัยฉลาด_นายธนากร-เจริญศิริพรกุล-ประกาศ.pdf

procurement
24 พฤศจิกายน 2564โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2565,

ดาวน์โหลด

fund advanced-career-innovation
23 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบรรณาธิการข้อมูลองค์ความรู้ด้านการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจากนานาชาติเพื่อสื่อสารสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000094_นางสาวนงลักษณ์-อัจนปัญญา_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการขับเคลื่อนสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการใช้ประโยชน์ฯ.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาระบบแสดงผลและจัดทำเนื้อหาวิชาการเพื่อเผยแพร่ สำหรับเว็บไซต์สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ประกาศผูชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาระบบฯ.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2564แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 3

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-3.pdf

procurement_plan
23 พฤศจิกายน 2564ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศฯ.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ประกาศราคากลางจัดจ้างอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ.pdf

announcement
22 พฤศจิกายน 2564ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนา Platform การนำเสนอเนื้อหาวิชาการในการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณการศึกษาด้านอุปสงค์ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนา-platform.pdf

procurement
22 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาต้นแบบและแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000091_นางสาวพรรณนภา-วรพรรดิศาล_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-ประกาศ.pdf

procurement
22 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000090_บริษัท-บุ๊กแด๊นซ์-สตูดิโอ-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
22 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพเพื่อพัฒนาระบบหนุนเสริมและดูแลนักศึกษารายบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000092_นางสาวขวัญข้าว-พลเพชร_นางสาววิมล-น้อยทะรงค์-ประกาศ.pdf

procurement
18 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการอบรมภาคีรับทุนต่อแนวทางปฏิบัติด้านการเงินบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินโครงการของสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
18 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000086_นางสาวณัฐหทัย-พิพิธรัตน์_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-ประกาศ.pdf

procurement
18 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบเอกสารรายงาน Country Paper โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
17 พฤศจิกายน 2564แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 2

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-2.pdf

procurement_plan
16 พฤศจิกายน 2564ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๘

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-๒๕๖๔-ครั้งที่-๘.pdf

procurement_plan
16 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำวีดิทัศน์พิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 และการประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครู และความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000083_บริษัท-อันโนน์พรีเซนต์-โปรดักชั่น-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
16 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างการเชื่อมโยงข้อมูล ในส่วนของระบบจัดเก็บเอกสาร (INFOMA : iWebForm) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000081_บริษัท-เอ็กซ์เซล-ลิงค์-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
16 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตวีดิทัศน์ระดมความร่วมมือ ALL FOR EDUCATION ร่วมสร้างหลักประกันโอกาสทางการศึกษา รวมพลังฟื้นฟูประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000082_บริษัท-อันโนน์พรีเซนต์-โปรดักชั่น-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
16 พฤศจิกายน 2564ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและชุดกิจกรรมที่สอดคล้องต่อการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ระดับปฐมวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพฯ.pdf

procurement
15 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อให้การปรึกษาด้านการจัดการงานระบบควบคุมภายใน และงานการเงิน บัญชี และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000076_นางสาวปาริชาติ-สกุลภาพนิมิต_นายชนาพิพัฒน์-เด่นนิติรัตน์-ประกาศ.pdf

procurement
11 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการศูนย์ให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000075_บริษัท-เอ็มไอเอ-คอนซัลแทนท์-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
11 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการสนับสนุนแพ็คเกจ 200 ชั่วโมง เว็บไซต์ www.eef.or.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000074_บริษัท-โอเพ่นดรีม-จำกัด_นางสาวศุภมาส-ตรีพงษ์พันธ์-ประกาศ.pdf

procurement
11 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการเวทีนโยบายต่อการสร้างการรับรู้และลดความเหลื่อมล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000073_บริษัท-ท็อป-อัพ-ออร์แกไนซ์-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
11 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการพัฒนาเนื้อหาและองค์ความรู้ทางการศึกษาผ่านเพจเฟซบุ๊ก กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000072_บริษัท-บุ๊กแด๊นซ์-สตูดิโอ-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
10 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_0000071_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

procurement
10 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือคู่มือทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพและออกแบบทำเนียบนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000070_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นางสาววิมล-น้อยทะรงค์-ประกาศ.pdf

procurement
9 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำชุดความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบของการจัดการเชิงระบบในสถานศึกษาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000067_มูลนิธิยุวพัฒน์_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

procurement
9 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาทุน “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รุ่นที่ 3 รอบที่ 3 และการบริหารจัดการงานลงนามสัญญาของนักศึกษาทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000066_บริษัท-อินฟลูเอนเซอร์-จำกัด_นางสาววิมล-น้อยทะรงค์-ประกาศ.pdf

procurement
8 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างดำเนินการจัดกิจกรรมเปิดตัวเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารของสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000064_บริษัท-อีเว้นท์-สไตล์ลิส-จำกัด_นางสาวณหฤทัย-วราพงษ์พิพัฒน์-ประกาศ.pdf

procurement
8 พฤศจิกายน 2564ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน กสศ.11-2564notice_etc
8 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตสื่อประมวลผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานของสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000065_บริษัท-แมวขยันดี-จำกัด_นางสาวณหฤทัย-วราพงษ์พิพัฒน์-ประกาศ.pdf

procurement
4 พฤศจิกายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเชื่อมโยงข้อมูล ในส่วนของระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทักษะแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000062_บริษัท-โอเพ่นดรีม-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
3 พฤศจิกายน 2564ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการขับเคลื่อนสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ประกวดราคาจ้างโครงการการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ฯ.pdf

procurement
3 พฤศจิกายน 2564ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนา platfrom การนำเสนอเนื้อหาวิชาการ ในการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณการศึกษาด้านอุปสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนา-Platformฯ.pdf

procurement
3 พฤศจิกายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการพัฒนาระบบแสดงผลและจัดทำเนื้อหาวิชาการเพื่อเผยแพร่สำหรับ เว็บไซต์สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการการพัฒนาระบบแสดงผลและจัดทำเนื้อหาวิชาการฯ-2.pdf

announcement
3 พฤศจิกายน 2564ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาระบบแสดงผลและจัดทำเนื้อหาวิชาการเพื่อเผยแพร่ สำหรับเว็บไซต์สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนาระบบแสดงผลฯ.pdf

procurement
3 พฤศจิกายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการพัฒนา Platform การนำเสนอเนื้อหาวิชาการ ในการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบจัดสรรงบประมาณการศึกษาด้านอุปสงค์

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการพัฒนา-Platform-การนำเสนอเนื้อหาวิชาการ-1-2.pdf

announcement
3 พฤศจิกายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการขับเคลื่อนสังคม

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ประกาศราคากลาง-กสศ.การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ฯ-2.pdf

announcement
2 พฤศจิกายน 2564ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๗

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-๒๕๖๔-ครั้งที่-๗.pdf

procurement_plan
2 พฤศจิกายน 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนตุลาคม-2564.pdf

monthly-procurement-summary
1 พฤศจิกายน 2564ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงาน กสศ.

ดาวน์โหลด

notice_etc
1 พฤศจิกายน 2564ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและชุดกิจกรรมที่สอดคล้องต่อการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ระดับปฐมวัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาตัวชี้วัดฯ.pdf

procurement
29 ตุลาคม 2564ยกเลิกประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน

ดาวน์โหลด

notice_etc
29 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่บุคลากร ณ สำนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000057_บริษัท-โปรเฟสชั่นแนล-ลาโบราทอรี่-แมเนจเม้นท์-คอร์ป-จำกัด_นางสาววาสินี-แย้มดี-ประกาศ.pdf

procurement
29 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่า Server ระบบตรวจสอบและเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักทะเบียนราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000056_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
29 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่า Server รองรับระบบโครงการ Security Gateway โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000055_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ-1.pdf

procurement
29 ตุลาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการพัฒนาตัวชี้วัดเชิงคุณภาพและชุดกิจกรรมที่สอดคล้องต่อการจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนทุนเสมอภาค ระดับปฐมวัย

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศราคากลาง-กสศ_ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ-ปฐมวัย.pdf

announcement
29 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ กสศ. ผ่านหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000053_บริษัท-เนชั่น-มัลติมีเดีย-กรุ๊ป-จำกัด-มหาชน_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
29 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การเปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการ กสศ. ผ่านหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/PO65_000054_บริษัท-บางกอก-โพสต์-จำกัด-มหาชน_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
28 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการหน่วยตรวจรายงานการเงินโครงการสนับสนุนทุนให้แก่ภาคีร่วมดำเนินงานของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO65_000049_นางสาวฤชามน-เกษมรัตน์_นางสงกรานต์-ระวิวัลย์-ประกาศ.pdf

procurement
28 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อให้การปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO65_000050_นางฉลวยลักษณ์-สินประเสริฐ_นายวิระพงค์-ใจห้าว-ประกาศ.pdf

procurement
28 ตุลาคม 2564ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานnotice_etc
28 ตุลาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศราคากลาง-กสศ._จัดจ้างผู้สอบบัญชี-ปี-65.pdf

announcement
27 ตุลาคม 2564ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญการจัดทำระบบบริหารและติดตามเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO65_000044_นางสาวชูสะอาด-กันธรส_นางสาวธิดารัตน์-พรหมคำ-ประกาศ.pdf

procurement
27 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข นักเรียนทุนเสมอภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO65_000043_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-ประกาศ.pdf

procurement
27 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการระบบจัดทำเงินเดือนและระบบบันทึกจัดเก็บข้อมูลพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO65_000042_บริษัท-ฮิวแมนิก้า-จำกัด-มหาชน_นางสาววาสินี-แย้มดี-ประกาศ.pdf

procurement
27 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนบุคลากรเพื่อติดตามโครงการเบิกจ่ายล่าช้า และตรวจสอบเอกสารงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO65_000041_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
26 ตุลาคม 2564แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2565 ปรับแผนครั้งที่ 1

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-1-1.pdf

procurement_plan
25 ตุลาคม 2564ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาnotice_etc
25 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่า Server รองรับระบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการนวัตกรรมชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO65_000035_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
25 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างโครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กฯ.pdf

procurement
25 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานแถลงข่าวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างบริหารจัดงานแถลงข่าวฯ.pdf

procurement
19 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/โครงการสัมมนาวิชาการฯ.pdf

procurement
19 ตุลาคม 2564ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก.pdf

procurement
18 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่า Server รองรับระบบ E-budgeting โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO65_000033_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
18 ตุลาคม 2564ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-๒๕๖๔-ครั้งที่-๖.pdf

procurement_plan
18 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานสารบรรณและธุรการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO65_000032_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
18 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานจัดทำสัญญารับทุนโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO65_000031_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
14 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO65_000022_นายชัยยุทธ-ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

procurement
14 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการตรวจสอบทรัพย์สินสำนักงาน กสศ. สำหรับรอบปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO65_000024_บริษัท-กรุงเทพคลังเอกสาร-จำกัด_นายจิตชนัย-อุดมวัชรรัศมี-ประกาศ.pdf

procurement
14 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนการจัดทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างและสื่อสารงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO65_000023_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
12 ตุลาคม 2564ยกเลิกโครงการการพัฒนา platform ในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศยกเลิกจัดจ้างโครงการการพัฒนา-platform.pdf

procurement
8 ตุลาคม 2564ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2564)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่-4.pdf

procurement
8 ตุลาคม 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกันยายน-2564.pdf

monthly-procurement-summary
7 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการเวทีสื่อสารผ่านรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO65_000014_บริษัท-ท็อป-อัพ-ออร์แกไนซ์-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
7 ตุลาคม 2564ประกาศกสศ. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2565-ปรับแผนครั้งที่-1.pdf

procurement_plan
5 ตุลาคม 2564เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา_เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

procurement
5 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 20 จังหวัด โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการจัดการองค์ความรู้ฯ.pdf

procurement
5 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาการนานาชาติ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการการประชาสัมพันธ์ฯ.pdf

procurement
5 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานการณ์ความก้าวหน้าของการพัฒนาเด็ก เยาวชนและแรงงานรุ่นใหม่ ระดับจังหวัด ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการพัฒนาฐานข้อมูลฯ.pdf

procurement
4 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารจัดการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างการบริหารจัดการการจัดประชุมฯ.pdf

procurement
4 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการจัดจ้างผู้สอบบัญชีฯ.pdf

procurement
1 ตุลาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อเพื่อการขยายผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อฯ.pdf

procurement
30 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ประกวดราคาจ้างโครงการตรวจสอบฯ-1.pdf

procurement
30 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการจ้างเหมาบริการฯ.pdf

procurement
30 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตวิดีทัศน์ประกอบถุงการเรียนรู้เพื่อบรรเทาภาวะการเรียนรู้ถดถอยให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางในพื้นที่วิกฤติโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000735_บริษัท-ดีน่าดู-มีเดีย-พลัส-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

procurement
30 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการติดตามข่าวสาร กสศ. ผ่านระบบ Social Monitoring บน Social Media โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000734_บริษัท-อินโฟเควสท์-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
30 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการถ่ายรูปและวิดีโอเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000733_นายอเนก-ปิ๋วธัญญา_นางสาวศุภมาส-ตรีพงษ์พันธ์-ประกาศ.pdf

procurement
30 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาแพลทฟอร์มศูนย์กลางความรู้และสาธิตตัวแบบการฟื้นฟูความรู้ถดถอยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000731_บริษัท-บุ๊กแด๊นซ์-สตูดิโอ-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
30 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000729_บริษัท-ท็อป-อัพ-ออร์แกไนซ์-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
30 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาสารสนเทศผลงาน 3 ปี ชุดโครงการสนับสนุนการพัฒนาสถาบันต้นแบบสำหรับการผลิต และพัฒนาครูที่มีศักยภาพในพื้นที่ห่างไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000738_บริษัท-ไลค์-มี-จำกัด_นางสาวอารี-อิ่มสมบัติ-ประกาศ.pdf

procurement
30 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสเพื่อสนับสนุนโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000736_บริษัท-พินอภิญญ์-จำกัด_นางสาวอารี-อิ่มสมบัติ-ประกาศ.pdf

procurement
30 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่สื่อออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000737_บริษัท-เดย์-โพเอทส์-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
30 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการงานจัดการงานลงนามสัญญาและปฐมนิเทศนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพรุ่นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000730_บริษัท-อินฟลูเอนเซอร์-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

procurement
29 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำคลังข้อมูลผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายและการสื่อสารสาธารณะเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วม EEF in Numbers (เฟส2) โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการจัดทำคลังข้อมูลฯ.pdf

procurement
29 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในภาวะวิกฤตทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเด็กฯ.pdf

announcement
29 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำรายงานประจำปีงบประมาณ 2564 ฉบับย่อ ในรูปแบบ E-BOOK และคลิปวิดีโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000720_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
29 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลเพื่อสนับสนุนโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000722_บริษัท-พินอภิญญ์-จำกัด_นางสาวอารี-อิ่มสมบัติ-ประกาศ.pdf

procurement
29 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตเอกสารสนับสนุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง และทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000717_บริษัท-มาตา-การพิมพ์-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
29 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างจัดทำบันทึกเนื้อหาและสรุปประเด็นในรูปแบบแผนภาพ (Visual note) ของสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000719_นางสาวเวธกา-แสงนิล_นางสาวณหฤทัย-วราพงษ์พิพัฒน์-ประกาศ.pdf

procurement
29 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นการฟื้นฟูความรู้ถดถอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000716_บริษัท-โมเดิร์นดั๊ก-กรุ๊ป-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
29 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวิดีทัศน์ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ “จากรุ่นพี่ถึงรุ่นน้อง” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000718_บริษัท-แซงหน้า-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

procurement
29 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาสารสนเทศผลงาน 3 ปี ชุดโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000723_บริษัท-ไลค์-มี-จำกัด_นางสาวอารี-อิ่มสมบัติ-ประกาศ.pdf

procurement
29 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเรื่องระบบบริหารโครงการและการจัดทำรายงานการเงินและการจัดทำบัญชี ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000714_บริษัท-เพลย์เพลิน-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
29 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทบทวนและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรตามยุทธศาสตร์ใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000713_บริษัท-ไบรท์ไซด์-พีเพิล-จำกัด_นายณภัทร-สัตยุตม์-ประกาศ.pdf

procurement
29 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาต้นแแบบ “เปิดประตูสู่โอกาส” โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
28 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสื่อสารสาธารณะผ่านเครือข่ายผู้นำความคิดทางสังคมด้วยตัวอย่างมาตรการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000704_บริษัท-โมเดิร์นดั๊ก-กรุ๊ป-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
28 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000703_บริษัท-พันช์อัพ-เวิลด์-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
28 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างการเชื่อมโยงข้อมูล ในส่วนของระบบงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000702_บริษัท-ดิ-อาร์ทิลิเจนท์-ซิสเท็มส์-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
28 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างวิเคราะห์ข้อมูลสถานะความยากจนของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000701_นายชัยยุทธ-ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-ประกาศ.pdf

procurement
28 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างระดมความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำทุกมิติ จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000699_นางวิภาวี-บุรุษหงส์_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
28 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำหนังสือรณรงค์การฉีดวัคซีนและป้องกันโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000698_บริษัท-บุ๊กแด๊นซ์-สตูดิโอ-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
28 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000697_นางสาวธนาภรณ์-ธรรมธร_นางสงกรานต์-ระวิวัลย์-ประกาศ.pdf

procurement
28 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดหาสถานที่จัดเก็บชุดนิทรรศการ พื้นที่ 30 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/PO64_000700_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวศุภมาส-ตรีพงษ์พันธ์-ประกาศ.pdf

procurement
27 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดเวทีสื่อสารนโยบายกลไกระบบหลักประกันโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000693_บริษัท-แมสซีฟ-โมชั่น-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
27 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการงานออกแบบวารสารทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000694_บริษัท-พี.ไลบรารี่-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
27 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการบริหารจัดการงานแถลงข่าวและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของ กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง_บริหารจัดการงานแถลงข่าวฯ.pdf

announcement
27 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลฯ.pdf

procurement
27 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อขยายระบบสมาชิกสัมพันธ์ กสศ. เชื่อมโยงระบบรับบริจาคและค่าบริการ Server บริจาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000692_ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล-อโยเดีย_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
27 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการบริหารจัดการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ ๒๕๖๔

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.การบริหารจัดการการจัดประชุมฯ.pdf

announcement
23 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสนับสนุนการจัดทำงบประมาณและจัดทำสัญญาภาคีร่วมดำเนินงาน โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000686_บริษัท-เอ็มไอเอ-คอนซัลแทนท์-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
23 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการจัดทำประกันชีวิตฯ.pdf

procurement
23 กันยายน 2564ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเว็บไซต์ วสศ. และจัดทำสื่อการเผยแพร่ความรู้ของ วสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ยกเลิกประกาศ_ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเว็บไซต์-วสศ.ฯ.pdf

procurement
23 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการบริหารจัดการประชุมวิชาการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีการคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการการบริหารจัดการประชุมวิชาการ.pdf

procurement
22 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิต Data Story ชิ้นที่ 1 ภายใต้โครงการ EEF in Numbers หัวข้อความยากจนข้ามรุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000677_บริษัท-พันช์อัพ-เวิลด์-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
22 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการสัมมนาวิชาการ.pdf

announcement
22 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างผลิตเสื้อสำหรับโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อการสื่อสารภาพลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000680_บริษัท-วอล์ค-ออน-คลาวด์-จำกัด_นางสาวชนกพรรณ-วรดิลก-ประกาศ.pdf

procurement
22 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างจัดทำสื่อถอดบทเรียนการดำเนินงานการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000679_บริษัท-ห้างหุ้นส่วนจำกัด-ห้องหุ้นสุข_นางสาวชกพรรณ-วรดิลก-ประกาศ.pdf

procurement
22 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาฯ.pdf

procurement
22 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขับเคลื่อนความรู้จากหนังสือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ปีที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการขับเคลื่อนความรู้ฯ.pdf

procurement
22 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการผลิตชุดหนังสือเพื่อสื่อสารสาธารณะโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการผลิตชุดหนังสือฯ.pdf

procurement
21 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดจ้างรวบรวมและประมวลข้อมูลการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000669_บริษัท-อินฟอร์เวชั่น-จำกัด_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-ประกาศ.pdf

procurement
21 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดพิมพ์หนังสือข้อมูลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี รุ่นที่ 4 สำหรับการสื่อสารสร้างการรับรู้ของสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000668_บริษัท-มาตา-การพิมพ์-จำกัด_นางสาวชนกพรรณ-วรดิลก-ประกาศ.pdf

procurement
21 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานจัดทำเอกสารสัญญารับทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000667_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
21 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างบริการเพื่อสนับสนุนงานจัดทำสัญญารับทุนโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000666_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
21 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนา Line Official @savekidscovid19 ศูนย์ประสานช่วยเหลือเด็กในภาวะวิกฤติโควิด-19 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000665_บริษัท-บุ๊กแด๊นซ์-สตูดิโอ-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

procurement
21 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการตรวจสอบกระบวนการทำงานและการควบคุมการระดมทุนของสำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ประกวดราคาจ้างโครงการตรวจสอบฯ.pdf

procurement
21 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเผยแพร่องค์ความรู้และสื่อสารสาธารณะด้านการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000670_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ-1.pdf

procurement
21 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะฯ.pdf

procurement
21 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาชุดความรู้เพื่อการสร้างเครือข่ายและขยายผลการพัฒนาสถานศึกษาตามผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนมาตรฐานสากล (PISA for Schools) โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการพัฒนาชุดความรู้เพื่อการสร้างเครือข่ายฯ.pdf

procurement
21 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและติดตั้งระบบตรวจสอบภายใน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการออกแบบและติดตั้งระบบฯ.pdf

procurement
21 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการระบบบริหารข้อเสนอออนไลน์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการระบบบริหารข้อเสนอออนไลน์ฯ.pdf

procurement
21 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำวีดิทัศน์ประกอบ Regional Conference on Equitable Education and Teachers: All for Education in Southeast Asia โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000671_บริษัท-มอนสเตอร์เดฟ-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

procurement
21 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่า Server สำหรับรองรับระบบเว็บไซต์ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000670_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
20 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.จัดจ้างผู้สอบบัญชีฯ.pdf

announcement
20 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการพัฒนา platform ในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ราคากลาง_PDF_e-gp.pdf

announcement
20 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการสร้างชุมชน (Community) ของนักศึกษา และครู อาจารย์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ฯ.pdf

procurement
20 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษาฯ.pdf

procurement
20 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการถอดบทเรียนสังเคราะห์ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรและคู่มือการเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาทุน กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการการถอดบทเรียนสังเคราะห์ความรู้ฯ.pdf

procurement
20 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริหารจัดการเสริมประสบการณ์นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จังหวัดตาก และจังหวัดลำพูน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการบริหารจัดการเสริมประสบการณ์นักศึกษาทุนฯ.pdf

procurement
17 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการประชาสัมพันธ์ และสื่อสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาการนานาชาติ ๒๕๖๔

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.การประชาสัมพันธ์-และสื่อสารความรู้ที่เกี่ยวข้องฯ-2.pdf

announcement
17 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างคนดูแลระบบภาพเสียงห้องประชุมสำนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000658_บริษัท-เอวีวัน-เน็ตเวิร์ค-แอนด์-เซอร์วิส-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
15 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจัดทำประกันชีวิต-ประกันสุขภาพ-และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม.pdf

announcement
14 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบริหารและพัฒนาเนื้อหาเพจเฟซบุ๊กของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000655_บริษัท-บุ๊กแด๊นซ์-สตูดิโอ-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
13 กันยายน 2564แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2564 ปรับแผนครั้งที่ 57

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2564-ปรับแผนครั้งที่-57.pdf

procurement_plan
13 กันยายน 2564ประกวดราคาจ้างโครงการตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกวดราคาจ้างโครงการตรวจสอบการดำเนินงานฯ.pdf

procurement
13 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการบริหารจัดการประชุมวิชาการ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา ๒๕๖๔

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ราคากลาง_PDF_ลงe-gp.pdf

announcement
13 กันยายน 2564ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานnotice_etc
10 กันยายน 2564ผลการจัดจ้างโครงการ การบริหารจัดการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PR64_000661_ขออนุมัติยกเลิกโครงการ_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตตร์.pdf

procurement
10 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการระบบบริหารข้อเสนอออนไลน์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.ระบบบริหารข้อเสนอออนไลน์-โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง-ฯ.pdf

announcement
10 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล.pdf

announcement
10 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการพัฒนาระบบบริหารข้อมูลนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง_PDF_e-gp-2.pdf

announcement
10 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง_PDF_e-gp-1.pdf

announcement
10 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการรายงานสถานะความเหลื่อมล้ำและคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของไทยรายปี (Thailand Annual Education and Human Development Report) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_ประกวดราคาจ้างโครงการฯ.pdf

procurement
9 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการออกแบบและติดตั้งระบบตรวจสอบภายใน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการออกแบบและติดตั้งระบบตรวจสอบภายใน.pdf

announcement
9 กันยายน 2564รับสมัครจิตอาสาสู้โควิด-19notice_etc
9 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการ ผลิตชุดหนังสือเพื่อสื่อสารสาธารณะโครงการพัฒนา ทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง_PDF_e-gp.pdf

announcement
9 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเช่า Server สำหรับรองรับโครงการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000648_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
9 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ_การจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะฯ.pdf

announcement
9 กันยายน 2564ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PR64_000701_ขออนุมัติยกเลิกโครงการฯ_นางวิภาวี-บุรุษหงส์_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
9 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการบริหารงานประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างโครงการการบริหารงานประชุมฯ.pdf

procurement
9 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาด้านการบริหารสัญญารับทุนการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จ้างที่ปรึกษาที่ปรึกษาด้านการบริหารสัญญารับทุนการศึกษา.pdf

procurement
8 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดทำคลังข้อมูลผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายและการสื่อสารสาธารณะเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วม EEF in Numbers (เฟส2)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.-โครงการจัดทำคลังข้อมูลผลลัพธ์ฯ.pdf

announcement
8 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการขับเคลื่อนความรู้จากหนังสือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ปีที่ ๓

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ_ขับเคลื่อนความรู้จากหนังสือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาฯ.pdf

announcement
8 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาชุดความรู้เพื่อการสร้างเครือข่ายและขยายผลการพัฒนาสถานศึกษาตามผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนมาตรฐานสากล (PISA for Schools)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ใบราคากลาง_PDF_Final.pdf

announcement
8 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานการณ์ความก้าวหน้าของการพัฒนาเด็ก เยาวชนและแรงงานรุ่นใหม่ระดับจังหวัด ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ_โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานการณ์ความก้าวหน้าฯ.pdf

announcement
7 กันยายน 2564ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำหรับปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ยกเลิกประกาศ_ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างผู้สอบบัญชีฯ.pdf

procurement
7 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการทบทวนและพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการทำงานสำหรับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการทบทวนและพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการทำงานฯ.pdf

procurement
7 กันยายน 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ส.ค.-64.pdf

monthly-procurement-summary
7 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อกล้อง Video Conference สำหรับติดตั้งภายในห้องประชุมเสมอภาค สำนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000647_บริษัท-เอวีวัน-เน็ตเวิร์ค-แอนด์-เซอร์วิส-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
7 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบเครื่องมือสำรวจและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000646_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
7 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาเนื้อหาโครงร่างเว็บไซต์ และ Infographic ในประเด็น การทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000645_บริษัท-วัน-อินฟีนิตี้-ครีเอทีฟ-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

procurement
7 กันยายน 2564แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2564 ปรับแผนครั้งที่ 56

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2564-ปรับแผนครั้งที่-56.pdf

procurement_plan
6 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการบริหารจัดการเสริมประสบการณ์นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จังหวัดตาก และจังหวัดลำพูน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ_บริหารจัดการเสริมประสบการณ์นักศึกษาทุนฯ.pdf

announcement
6 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูแกนนำนักสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000642_บริษัท-มหาชุมชน-จำกัด_นายจีรศักดิ์-กาสรศิริ-ประกาศ.pdf

procurement
6 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่บุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000641_บริษัท-โปรเฟสชั่นแนล-ลาโบราทอรี่-แมเนจเม้นท์-คอร์ป-จำกัด_นางสาววาสินี-แย้มดี-ประกาศ.pdf

procurement
6 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการสำรวจและวิเคราะห์ปัจจัยของการศึกษาและไม่ศึกษาต่อของนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มรอยต่อในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. อปท. และ ตชด. เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการช่วยเหลือให้คงอยู่ในระบบการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000640_นายกนิษฐ์-ศรีเคลือบ_นางสาวชไมพร-รุ่งทรัพย์รังษี-ประกาศ.pdf

procurement
6 กันยายน 2564ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเว็บไซต์ วสศ.และจัดทำสื่อการเผยแพร่ความรู้ของ วสศ.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำเว็บไซต์-วสศ.ฯ.pdf

procurement
6 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการเข้าถึงแหล่งรวบรวมทุนการศึกษา และการรวบรวมข้อมูลทุนการศึกษาในประเทศไทย ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000639_บริษัท-ออลไรท์-คอร์ปอเรชั่น-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-ประกาศ.pdf

procurement
6 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดทำเว็บไซต์ วสศ.และจัดทำสื่อการเผยแพร่ความรู้ของ วสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.จัดทำเว็บไซต์-วสศ.และจัดทำสื่อการเผยแพร่ความรู้ของ-วสศ..pdf

announcement
3 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน กสศ.

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง_โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน-กสศ..pdf

announcement
3 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเสริมสร้างภาพลักษณ์และแพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารของสำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครูและสถานศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และแพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารฯ.pdf

procurement
3 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อ License Zoom Meeting สำหรับรองรับการประชุมขนาดใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000636_บริษัท-วัน-ทู-ออล-จำกัด_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
3 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000638_บริษัท-เอ็นโฟร์-โปรพริ้น-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ-1.pdf

procurement
3 กันยายน 2564แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2564 ปรับแผนครั้งที่ 55

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2564-ปรับแผนครั้งที่-55.pdf

procurement_plan
3 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำ Analysis of Country Report สำหรับการประชุม EEF Regional Conference on Education and Teachers โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000638_บริษัท-เอ็นโฟร์-โปรพริ้น-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

procurement
2 กันยายน 2564ประกวดราคาจ้างโครงการสื่อเพื่อการขยายผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา(ระดับมัธยมศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกวดราคาจ้าโครงการสื่อเพื่อการขยายผลฯ.pdf

procurement
2 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงาน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลางลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรวจทักษะฯ.pdf

announcement
2 กันยายน 2564แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2564 ปรับแผนครั้งที่ 54

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2564-ปรับแผนครั้งที่-54.pdf

procurement_plan
1 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางแผนสื่อสารและบริหารจัดการ LINE Official Account ของโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000630_บริษัท-มหาชุมชน-จำกัด_นายจีรศักดิ์-กาสรศิริ-ประกาศ.pdf

procurement
1 กันยายน 2564ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-๒๕๖๔-ครั้งที่-๕.pdf

procurement_plan
1 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาชุดวีดีโอประชาสัมพันธ์ในประเด็น การทำงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000629_บริษัท-เอกศิลป์-ครีเอชั่น-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

procurement
1 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดเวทีประชาสัมพันธ์ชี้แจงทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพและบริหารการประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2564 รอบที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000628_บริษัท-ซัคเซส-เฟิร์ส-มีเดีย-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

procurement
1 กันยายน 2564แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2564 ปรับแผนครั้งที่ 53

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2564-ปรับแผนครั้งที่-53.pdf

procurement_plan
1 กันยายน 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000631_นางสาวกัณห์ชลี-ขวางเสน_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-ประกาศ.pdf

procurement
1 กันยายน 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการสื่อเพื่อการขยายผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศราคากลาง-กสศ.สื่อเพื่อการขยายผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ฯ.pdf

announcement
31 สิงหาคม 2564ประกาศ กสศ. เรื่อง รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตและพัฒนาครู ตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2565, ,

ดาวน์โหลด

fund teachereef-2565 teachereef
31 สิงหาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการออกแบบและผลิตคู่มือโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับแนะนำโครงการปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000626_บริษัท-วอล์ค-ออน-คลาวด์-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
31 สิงหาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการต่ออายุสิทธิ์การให้บริการอินเตอร์เน็ตสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/PO64_000627_บริษัท-ซิมโฟนี่-คอมมูนิเคชั่น-จำกัด-มหาชน_นายณัฐกฤษณ์-มาถนอม-ประกาศ.pdf

procurement
31 สิงหาคม 2564แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2564 ปรับแผนครั้งที่ 52

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2564-ปรับแผนครั้งที่-52.pdf

procurement_plan
31 สิงหาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการศึกษาประสิทธิภาพและการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานสำหรับโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างโครงการการศึกษาประสิทธิภาพฯ.pdf

procurement
31 สิงหาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ๒๐ จังหวัด ปี ๒๕๖๔

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะฯ.pdf

announcement
30 สิงหาคม 2564เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและติดตั้งระบบตรวจสอบภายใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/08/เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน-ประกวดราคาจ้างโครงการออกแบบและติดตั้งฯ.pdf

procurement
27 สิงหาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนฝ่ายพัสดุ สัญญา และอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/08/PO64_000619_นายนรินทร์-ฉันทะวุฒิพงศ์_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
27 สิงหาคม 2564ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการบริหารจัดการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ ๒๕๖๔

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศราคากลาง-กสศ.โครงการการบริหารจัดการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ-๒๕๖๔-1.pdf

announcement
27 สิงหาคม 2564ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการการพัฒนากระบวนการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้การงานอาชีพบนฐานชุมชนสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/08/PO64_000622_สมาคมประชาสังคมพังงาแห่งความสุข_นางสาวจินต์ภาณี-สุขวัฒโน-ประกาศ.pdf

procurement

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2