เลือกขนาดตัวอักษร
  • ไทย
  • English

ติดต่อเรา

เสนอแนะความคิดเห็น

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับทุกความคิดเห็นของท่านเพื่อร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา ทุกคำแนะนำติชมและข้อเสนอแนะของท่าน จะถูกส่งไปยังผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็นเพื่อดำเนินการแก้ไข