ผ้าฝ้ายเชิงดอย

“ผ้าฝ้ายทอมือ”
ย้อมสีเส้นฝ้ายด้วยหินธรรมชาติ จากดอยโมคคัลลานสีสวย ติดทน และเป็นมิตรต่อผู้ใช้

วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอย จัดทำโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะฝีมือการทอผ้าและเพิ่มโอกาสทางการตลาดของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านถักทอผสมผสานกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับสินค้าจากท้องถิ่น ยกระดับชีวิตของคนในชุมชน และได้พัฒนาสินค้ามากมาย เลือกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่