ท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงเกษตร บ้านมหาสอนและการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ปรับตัวรับ New Normal จัดมาตรการป้องกันเพิ่มทักษะบุคลากร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างผู้ประกอบการในชุมชน

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนเกษตรบ้านมหาสอน จังหวัดลพบุรี ปรับตัวรับกับวิถี New Normal ที่ทำให้คนไม่กล้าเข้ามาในพื้นที่ด้วยการจัดมาตรการป้องกันและเพิ่มทักษะบุคลากร รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป็นคนรุ่นใหม่ในชุมชนที่อยากจะเห็นการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนให้ดูแลตัวเองได้ และสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ในชุมชน เลือกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่