กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ

สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม

ปิดเทอมนี้ยาวนานกว่าทุกครั้ง จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้นักเรียนยากจนพิเศษทั่วประเทศกำลังเผชิญกับผลกระทบสำคัญ คือการที่เด็กๆ ไม่มีข้าวกิน บ้างอดมื้อกินมื้อ ตลอดปิดเทอม เพราะสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ อาหารที่โรงเรียนคือ มื้ออาหารที่ดีที่สุดที่มีคุณค่าโภชนาการครบถ้วนของเขา

กสศ. ชวนคนไทยทั่วประเทศร่วมสมทบทุน เติมเต็มมื้ออาหารของน้องๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านวิกฤตและมีโอกาสกลับมาเรียนอีกครั้งเมื่อเปิดเทอมใหม่มาถึง

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
‘ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา’

ร่วมบริจาคเข้ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อแบ่งปันโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ ผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ร่วมเติมเต็มมื้อเช้าให้กับน้อง ๆ

ร่วมบริจาคเข้าโครงการระดมความร่วมมือพัฒนาระบบอาหารเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนยากจนพิเศษ บริจาควันนี้ สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

บอกเล่าความสำเร็จ

ข่าวสาร

ข้อมูลและข่าวสาร COVID-19

รู้จักเรา

เกี่ยวกับเรา

ความฝัน ความหวัง
และอนาคตของชาติ

เด็กทุกคนมีความฝัน แต่หลายคนกลับไม่กล้าฝัน
เพราะต้นทุนชีวิตน้อยและขาดโอกาส
กสศ.จึงลงทุนด้านความรู้และบริหารจัดการเชิงระบบ
เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
เป็นประตูสู่โอกาสให้เด็กๆ กล้าที่จะก้าวตามความฝัน
มีความหวัง และเป็นอนาคตของชาติได้อย่างเต็มศักยภาพ

ดูเพิ่มเติม

งานของเรา

งานของเราไม่ใช่แค่
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

แต่คือการคิดค้นต้นแบบของนวัตกรรมและเครื่องมือ
ในการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาใหม่ให้หน่วยงานต่าง ๆ
นำไปใช้ประโยชน์ ผ่านการใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
และฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการทำงาน

ดูเพิ่มเติม

Back To Top