สบู่ธรรมชาติแบบกวนเย็น

เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบการเกษตร
ผสานคุณค่าจากธรรมชาติแท้ พัฒนาสู่สบู่แบบกวนเย็นที่เป็นมิตรต่อผิวและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดตั้งโครงการพัฒนาอาชีพคู่ขนานการเกษตรรากฐานครบวงจรให้กับชุมชนในพื้นที่ เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบทางเกษตรด้วยงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ ผสมผสานกับคุณค่าจากธรรมชาติดั้งเดิมให้เป็นสบู่ธรรมชาติแบบกวนเย็นที่เป็นมิตรต่อผิวและสิ่งแวดล้อม เลือกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่