ฝ้ายตุ่ย

ผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดจากช่างฝีมือในชุมชน
อาทิ  ผ้าฝ้ายทอมือจากแหล่งปลูกฝ้ายธรรมชาติ ตะกร้าหวายอเนกประสงค์  และกระเป้ (กระเป๋าที่ทำจากหวดนึ่งข้าว)

กลุ่มชวนน้องอ้อมถวายพ่อหลวง จังหวัดเลย จัดทำโครงการสร้างงานและอาชีพในชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด พัฒนาผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากช่างในชุมชน เช่น ผ้าฝ้ายทอมือจากแหล่งปลูกฝ้ายธรรมชาติ ตะกร้าหวายอเนกค์ประสงค์ และกระเป้ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในท้องถิ่น รับชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

088-993-9905