ฝ้ายตุ่ย

ผลิตภัณฑ์แฮนด์เมดจากช่างฝีมือในชุมชน
อาทิ  ผ้าฝ้ายทอมือจากแหล่งปลูกฝ้ายธรรมชาติ ตะกร้าหวายอเนกประสงค์  และกระเป้ (กระเป๋าที่ทำจากหวดนึ่งข้าว)

กลุ่มชวนน้องอ้อมถวายพ่อหลวง จังหวัดเลย จัดทำโครงการสร้างงานและอาชีพในชุมชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด พัฒนาผลิตภัณฑ์งานฝีมือจากช่างในชุมชน เช่น ผ้าฝ้ายทอมือจากแหล่งปลูกฝ้ายธรรมชาติ ตะกร้าหวายอเนกค์ประสงค์ และกระเป้ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายในท้องถิ่น รับชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

088-993-9905

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2