ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขและนโยบายการชำระเงิน

การทำรายการบริจาคบนเว็บไซต์ donate.eef.or.th

  1. เว็บไซต์ donate.eef.or.th จะไม่ได้เก็บข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ยกเว้นวันหมดอายุ และเลข 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตรเครดิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการทำรายการ
  2. เว็บไซต์ใช้บริการช่องทางการชำระเงิน (Payment Gateway) ของ TMB ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์ผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
  3. ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริจาคหรือสมาชิก จะถูกเก็บรักษาภายใต้ความปลอดภัยของระบบ และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อไปยังผู้บริจาคหรือสมาชิกได้ ภายใต้จุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
  4. ยินยอมให้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เก็บ รวบรวม ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการวิจัย ติดตาม และพัฒนาการแนวทางการรับบริจาค เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
  5. หากผู้บริจาคมีความประสงค์จะยกเลิกรายการชำระเงินใดๆ สามารถติดต่อฝ่ายข้อมูลผู้สนับสนุนของ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-079-5475 (วันจันทร์ – ศุกร์ ติดต่อในเวลาราชการ)