บ้านรักษ์ริมยม

สมุนไพรพื้นบ้าน
จากภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่การดูแลสุขภาพ

มูลนิธิวัชระดวงแก้ว จังหวัดนครนายก จัดตั้งโครงการพัฒนาทักษะอาชีพการรูปจากสมุนไพรพื้นบ้านใกล้ตัวเพื่อเพิ่มรายได้ของกลุ่มญาติธรรม ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย หมู่บ้านวังทอง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัยและ หมู่บ้านดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก แปรรูปสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น แชมพูสมุนไพร 9 ชนิด ลูกประคบ และยาหม่องผักเสี้ยนผี เกิดการประยุกต์ภูมิปัญญาดั้งเดิม ภายใต้แนวคิด “พาหัวใจใกล้กัน” ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย เลือกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่

081-680-8357