นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (www. eef.or.th) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กองทุน) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ การลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน การเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้กองทุนใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยจะบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น ผ่านทางเว็บบราวน์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของกองทุน โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน

ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บ เพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของกองทุนทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

กองทุนใช้คุกกี้อย่างไร

กองทุนใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งรวมถึงการให้บริการฟังก์ชันพื้นฐาน การจดจำการเข้าสู่ระบบของท่าน จดจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ พฤติกรรม ความชื่นชอบ และความสนใจของท่าน ซึ่งทำให้เว็บไซต์ของกองทุนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

ในบางกรณีกองทุนจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งอาจต้องใช้ IP Address และคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

โดย กสศ. ใช้คุกกี้ประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

คุกกี้ที่จำเป็น
(Necessary cookies)
คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของกองทุนเพื่อระบุสถานะการแสดงผลบนเว็บไซต์ของกองทุน เช่น คุกกี้ที่แจ้งให้กองทุนทราบว่าท่านได้สร้างบัญชีและลงชื่อเข้าใช้บัญชีนั้น ๆ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ระบุตัวบุคคลของท่าน
คุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพ
(Performance cookies)
คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของกองทุนเพื่อรับทราบและเก็บรวบรวมค่าสถิติและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ เช่น จดจำการตั้งค่าของท่าน จำนวนการเข้าชมเว็บไซด์ต่อหน้า เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้กองทุนสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของกองทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ระบุตัวบุคคลของท่าน
คุกกี้ฟังก์ชัน
(Functionality cookies)
คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของกองทุนเพื่อบันทึกการเข้าใช้ซ้ำและเพื่อไม่ให้การแจ้งข้อความระบบแบบ pop-up ปรากฏขึ้น เช่น เพื่อจดจำบัญชีผู้ใช้ของท่าน รวมถึงวิธีที่ท่านได้กำหนดค่าต่าง ๆ บนเว็บไซต์ในระหว่างการเข้าชม เพื่อความสะดวกในการเข้าชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวผู้ใช้ได้ แต่กองทุนจะดำเนินการอย่างโปร่งใสเพื่อให้ท่านทราบว่ากองทุนเก็บข้อมูลอะไร ด้วยวัตถุประสงค์ใด และนำไปใช้งานหรือเปิดเผยต่อใคร หากท่านไม่อนุญาตให้ คุกกี้ประเภทนี้ทำงาน อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ และอาจจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาบางส่วนบนเว็บไซต์นี้ได้
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing/Advertising cookies)
คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของกองทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และการใช้เว็บไซต์ของท่าน และเพื่อส่งเนื้อหาจดหมายข่าวหรืออีเมลที่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามตามการสมัครรับข้อมูลของท่าน ข้อมูลที่ได้รับนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ และไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่าน
คุกกี้ของบุคคลที่สาม
(Third-party cookies)
ในบางกรณีกองทุนจะใช้คุกกี้ที่จัดทำโดยบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ เช่น Google ซึ่งคุกกี้เหล่านี้อาจติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่น ระยะเวลาที่ท่านใช้ในเว็บไซต์และหน้าเว็บที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อช่วยให้กองทุนเข้าใจว่าท่านใช้เว็บไซต์อย่างไร และสามารถปรับปรุง พัฒนาการให้บริการของกองทุน รวมถึงสามารถคาดการณ์ทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้แน่ใจว่ากองทุนสามารถติดตามและผลิตเนื้อหาที่น่าสนใจและให้บริการโฆษณาที่สอดคล้องกับความสนใจของท่านมากที่สุด

นอกจากนี้กองทุนยังใช้ปุ่มโซเชียลมีเดียและ / หรือปลั๊กอินในเว็บไซต์นี้ที่ให้ท่านเชื่อมต่อกับเครือข่ายโซเชียลของท่านได้หลายวิธี เพื่อให้เว็บไซต์โซเชียลมีเดียดังต่อไปนี้ ได้แก่ Facebook, YouTube และ Instagram จะตั้งค่าการลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและตั้งค่าคุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของกองทุนซึ่งอาจใช้เพื่อปรับปรุงโปรไฟล์ของท่านบนเว็บไซต์ของพวกเขา ข้อมูลที่พวกเขาเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถจัดการเก็บคุกกี้ต่าง ๆ ได้ โดยศึกษาตามวิธีการที่ระบุในแต่ละเว็บบราวน์เซอร์ที่ท่านใช้อยู่ เช่น

วิธีการจัดเก็บ

เราจะจัดเก็บข้อมูลของท่านที่ได้มาจากคุกกี้ ดังนี้:

  1. ลักษณะการจัดเก็บ: เราเก็บข้อมูลของท่านด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
  2. สถานที่จัดเก็บ: เราเก็บไว้ในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์
  3. ระยะเวลาการจัดเก็บ: โปรดดู “การตั้งค่า”
  4. เมื่อระยะเวลาการจัดเก็บสิ้นสุดลง กองทุนจะลบข้อมูลเหล่านี้จากเซิร์ฟเวอร์ของกองทุนรวมถึงพื้นที่จัดเก็บแบบคลาวด์ภายในระยะเวลาตามตารางในหัวข้อ “การตั้งค่า” หากท่านต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้หรือวิธีการดูการกำหนดค่าคุกกี้ สามารถดูได้ที่ www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของท่าน และช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล