เครื่องปั้นเครื่องเคลือบเวียงกาหลง

เครื่องปั้นดินเผา ลายเวียงกาหลง
งานปั้นแบบโบราณจากช่างฝีมือในชุมชน

วิสาหกิจชุมชนงานเครื่องปั้นเครื่องเคลือบเวียงกาหลง จังหวัดเชียงราย จัดทำโครงการฟื้นฟูทักษะการปั้นและเขียนลายเวียงกาหลงสู่อาชีพที่ยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผา ลายเวียงกาหลง ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน เป็นงานปั้นแบบโบราณจากช่างฝีมือภายในชุมชนซึ่งมีลวดลายวิจิตร งดงาม มีหลากรูปแบบ ทั้งแก้วน้ำ กาน้ำชา แก้วลายมงคล และหลายลวดลาย เลือกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่