ร้านเกลอกัน เกลอเล

จำหน่ายอาหารทะเลสดและแปรรูป
ส่งตรงจากแพประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล

มูลนิธิคลองโต๊ะเหล็มอะคาเดมี จังหวัดสตูล จัดตั้งโครงการพัฒนานวัตกรรม Platform สินค้าชุมชนในเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อร่วมกันคนในชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดและแปรรูปให้ได้มาตรฐานความสดและความปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการจัดส่งและทำการตลาดเพื่อขยายกลุ่มลูกค้า สามารถเลือกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่