ข้าวเหนียวเดอgrill

ข้าวเหนียวอินทรีย์แปรรูป ไร้น้ำตาลหวานธรรมชาติจากข้าว
ได้มาตรฐาน GMP และเก็บได้นานถึง 6 เดือน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จัดทำโครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการที่ใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมชุมชน ทำการแปรรูปข้าวเหนียวให้เป็นผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวแปรรูปโดยไม่ต้องใส่น้ำตาล ความธรรมชาติเกิดจากการดัดแปลงองค์ความรู้ดั้งเดิมของชุมชน ได้มาตรฐาน GMP พร้อมกับเก็บได้นานถึง 6 เดือน เลือกชมผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่