E-commerce Logistics กับการขนส่งอาหารทะเลจากชุมชน

อาหารทะเลคุณภาพ ที่มั่นใจได้
ด้วยการขนส่งระบบควบคุมอุณหภูมิ สด ใหม่ ตั้งแต่ชุมชนถึงมือผู้บริโภค

มูลนิธิสถาบันทรัพยากรชายฝั่งแห่งเอเซีย จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ความรู้กับชาวประมงแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ทางมูลนิธิยังสนับสนุนการมีส่วนร่วมภายในชุมชนด้วยการสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่เข้ามารู้จักการทำประมงของบ้านเกิด ซึ่งทำให้มีคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าในอาชีพของปู่ย่าตายายและร่วมเป็นกำลังสำคัญในการดูแลพื้นที่ทะเลบ้านเกิด โดยที่คนรุ่นใหม่ก็สามารถยังดูแลเรื่องการใช้ Application ในการซื้อขายออนไลน์และดูแลเรื่องการขนส่งให้กับชาวประมงรุ่นใหญ่ในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วย สนใจเลือกชมสินค้าเพิ่มเติมได้ที่