กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรงไทย อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

น้ำผึ้งแท้จากผึ้งโพรงเลี้ยง
ตามธรรมชาติในเขตอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ห้างหุ้นส่วนสามัญการจัดการภัยพิบัติ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดทำโครงการพัฒนาระบบดูแลครอบครัวอาสาสมัครจัดการภัยพิบัติโดยการเลี้ยงผึ้งโพรง เพื่อแปรรูปวัตถุดิบจากผึ้งโพรงเลี้ยงตามธรรมชาติ ในเขตอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้กลายเป็นน้ำผึ้งแท้ ยาหม่องสมุนไพร และสบู่ก้อน สนใจติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้าเพิ่มเติมได้ที่