เวทีระดมพลังความร่วมมือ ขับเคลื่อน “อนาคต” ความเสมอภาคทางการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

เวทีระดมพลังความร่วมมือ
ขับเคลื่อน “อนาคต” ความเสมอภาคทางการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

ภาคกลาง

20 กรกฎาคม 2566
ณ MAYFAIR BALLROOM B The Berkeley Hotel Pratunam กรุงเทพมหานคร

จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 มิถุนายน 2566
ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566
ณ ห้องสมใจหมาย แก้วสมุย รีสอร์ท สุราษฎร์ธานี

จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 มิถุนายน 2566
ณ ห้องออคิดบอลลูม 1 (ชั้น 2) โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น