ผู้ใหญ่ใจดีส่งมอบเจลแอลกอฮอล์สู้ภัยโควิด-19 ให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลน

ผู้ใหญ่ใจดีส่งมอบเจลแอลกอฮอล์สู้ภัยโควิด-19 ให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลน

สถานการณ์ไวรัสโคโรนา ที่กลับมาแพร่ระบาดรอบใหม่ ส่งผลกระทบทำให้สถานศึกษากว่าพันแห่งต้องปิดทำการเรียนการสอน  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ปลอดภัย จากการแพร่ระบาด 

การดูแลสุขภาพพลานามัย นับจากนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือในการปกป้องดูแลร่างกายให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค  ทั้งหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้ คุณปราโมทย์ สุดจิตพร และเพื่อนจากภาคธุรกิจเอกชน ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์  นำมามอบให้กับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อส่งมอบให้สถานศึกษาต่างๆ ต่อไป 

นอกจากนี้ในสถานการณ์ที่ Covid-19 แพร่กระจายในหลายจังหวัดของประเทศไทย  จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สถานศึกษา ต้องคำนึงถึงและเตรียมความพร้อมรับมือในทุกเมื่อ

กสศ.ได้ร่วมมือกับ unicef ประเทศไทยและอีกหลากหลายองค์กรด้วยกันจัดทำ “แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19” ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาครู และเจ้าหน้าที่ สามารถนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเอง เพื่อปกป้องโรงเรียน นักเรียนรวมถึงบุคลากรของเราให้ปลอดภัยจาก Covid-19

 

Download แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาฉบับเต็มได้ที่ : 
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2