ผู้ใหญ่ใจดีส่งมอบเจลแอลกอฮอล์สู้ภัยโควิด-19 ให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลน

ผู้ใหญ่ใจดีส่งมอบเจลแอลกอฮอล์สู้ภัยโควิด-19 ให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลน

สถานการณ์ไวรัสโคโรนา ที่กลับมาแพร่ระบาดรอบใหม่ ส่งผลกระทบทำให้สถานศึกษากว่าพันแห่งต้องปิดทำการเรียนการสอน  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ปลอดภัย จากการแพร่ระบาด 

การดูแลสุขภาพพลานามัย นับจากนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กนักเรียนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือในการปกป้องดูแลร่างกายให้สะอาดปราศจากเชื้อโรค  ทั้งหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดจำนวนมาก

ด้วยเหตุนี้ คุณปราโมทย์ สุดจิตพร และเพื่อนจากภาคธุรกิจเอกชน ได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ เจลแอลกอฮอล์  นำมามอบให้กับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อส่งมอบให้สถานศึกษาต่างๆ ต่อไป 

นอกจากนี้ในสถานการณ์ที่ Covid-19 แพร่กระจายในหลายจังหวัดของประเทศไทย  จึงเป็นเรื่องสำคัญที่สถานศึกษา ต้องคำนึงถึงและเตรียมความพร้อมรับมือในทุกเมื่อ

กสศ.ได้ร่วมมือกับ unicef ประเทศไทยและอีกหลากหลายองค์กรด้วยกันจัดทำ “แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค Covid-19” ซึ่งเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาครู และเจ้าหน้าที่ สามารถนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตัวเอง เพื่อปกป้องโรงเรียน นักเรียนรวมถึงบุคลากรของเราให้ปลอดภัยจาก Covid-19

 

Download แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาฉบับเต็มได้ที่ : 
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)