ประกาศ กสศ. รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง นักบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศ กสศ. รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง นักบริหารทรัพยากรบุคคล