CENTRAL GROUP ร่วมกับ กสศ. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้นักเรียนยากจนพิเศษ จ.สระบุรี

CENTRAL GROUP ร่วมกับ กสศ. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้นักเรียนยากจนพิเศษ จ.สระบุรี

CENTRAL GROUP ร่วมกับ กสศ. ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ให้นักเรียนยากจนพิเศษ จ.สระบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผ่านโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือ เพื่อมื้อน้อง”

CENTRAL GROUP ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เดินทางไปส่งมอบถุงยังชีพในโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือ เพื่อมื้อน้อง” ให้กับนักเรียนยากจนพิเศษ หรือนักเรียนทุนเสมอภาคโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ และ โรงเรียนวัดห้วยบง  (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์3) จ.สระบุรี จำนวน 16 ชุด

พร้อมกันนี้ทางคณะ CENTRAL GROUP กสศ. และ คณะผู้บริหารครูทั้ง 2 โรงเรียนได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนทุนเสมอภาคเพื่อพูดคุยให้กำลังใจและติดตามสอบถามชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงผลกระทบจากวิกฤต COVID-19

รสสุคนธ์ กันพวง ผู้จัดการทั่วไปโรบินสันไลฟ์สไตล์สระบุรี ในเครือ CENTRAL GROUP กล่าวว่า ทาง CENTRAL GROUP  ได้สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาโรงเรียนในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงนี้มีเด็กจำนวนมากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทางคณะจึงได้นำถุงยังชีพมามอบให้กับนักเรียนยากจนพิเศษหรือนักเรียนทุนเสมอภาค และไม่ได้ทำเพียงแค่เฉพาะ จ.สระบุรี แต่ยังไปช่วยเหลือน้องๆนักเรียนในพื้นที่อื่นอีก 9 จังหวัด รวม 24 โรงเรียน จำนวนกว่า 1,700 คน

ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของทั้งนักเรียนและผู้ปกครองอย่างมาก ผู้ปกครองหลายคนไม่มีงานประจำก็ไม่ได้ทำงาน กระทบไปถึงรายได้ของครอบครัว การได้ถุงยังชีพไปก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้มากซึ่งของในถุงยังชีพมีทั้งข้าวสาร 20 กก. น้ำมันพืช ปลากกระป๋อง  ไข่ไก่  30 ฟอง ซึ่งจะช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถทานไปได้อีกอย่างน้อย 30 วัน

สำหรับโรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ทาง CENTRAL GROUP ยังได้ให้ทุนการศึกษากับนักเรียนเมื่อปลายปีที่ผ่านมา และยังมีอีกหลายโรงเรียนในพื้นที่จ.สระบุรี รวมไปถึงสถาบันอาชีวะศึกษา ซึ่งหากเด็กจบแล้วอยากมาทำงานกับทาง CENTRAL GROUP ไทวัสดุ ท็อปซุปเปอร์มารเก็ต พาวเวอร์บาย B2S จะเปิดรับให้คนในพื้นที่มีงานทำอีกเช่นกัน

 

ติดตามความคืบหน้า
โครงการ สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง
ได้ที่ https://www.eef.or.th/donate-covid/

ร่วมบริจาคช่วยเหลือน้องๆ ไปกับโครงการ
#สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม กับ กสศ.
ตั้งแต่วันนี้ – 18 มิถุนายน 2563

ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 172-0-30021-6
ชื่อบัญชี “กสศ.-มาตรา 6(6) – เงินบริจาค”
บริจาควันนี้ นำไปลดภาษีได้ 2 เท่า

สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-079-5475

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2