สัมมนาวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2

สัมมนาวิชาการนานาชาติครั้งที่ 2

 

ประวัติวิทยากร ดาวน์โหลด
เอกสารแนะนำ ILO ดาวน์โหลด
เอกสารของวิทยากร ฉบับภาษาไทย ดาวน์โหลด
เอกสาร PPT -ของวิทยากร ฉบับภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด

ข้อมูล Training tools ดาวน์โหลด
ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ C-BED สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ https://cb-tools.org/