รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินบริจาค
โครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง

ลำดับสังกัดเขตพื้นที่โรงเรียนรหัสโรงเรียนจำนวนนักเรียนที่ได้รับเงินบริจาค
1สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)10335308271
2สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 210335307323
3สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1มหาราช 310335300441
4สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1ชุมชนหนองสังข์10335307541
5สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1อนุบาลพยุห์10335308381
6สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร)10335306651
7สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1อนุบาลวัดพระโต10335300471
8สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)10335307182
9สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านกระถุน10335308281
10สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านกล้วย10335300982
11สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านขามป้อม10335300911
12สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านค้อเมืองแสน10335306042
13สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านคอนกาม10335306031
14สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านผักขะ10335306011
15สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านผักบุ้ง10335301111
16สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านน้ำคำ10335300542
17สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านน้ำเกลี้ยง10335307191
18สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านเกาะ10335300941
19สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านเจ้าทุ่ง10335307391
20สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านโคก10335301001
21สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านเปือย10335300531
22สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)10335308352
23สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านโพนค้อ10335300231
24สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านโนนดู่10335307571
25สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านโนนคูณ10335306081
26สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านโนนเพ็ก10335308312
27สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านโนนสว่าง10335306761
28สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านโนนสว่าง10335307201
29สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านโนนอีปังโพนวัว10335300451
30สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านเมืองน้อยหนองมุข10335301251
31สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านละทาย10335301211
32สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านละเอาะ10335307072
33สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)10335301321
34สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านม่วงเปเหมือดแอ่10335306482
35สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านยาง10335300961
36สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านยางชุมใหญ่10335305981
37สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านลุมพุกคูวงศ์10335307121
38สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านลุมภู10335307251
39สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านหนองกันจอ10335307382
40สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านหนองคู10335307621
41สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านหนองทุ่ม10335307511
42สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านหนองนาโพธิ์10335307601
43สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)10335301361
44สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านหนองไผ่10335300631
45สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านหนองโนวิทยา10335300553
46สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านหนองแวง10335307231
47สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านหนองมะแซว10335300661
48สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านหนองม่วงหนองแต้10335308431
49สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านหนองหว้าทับทัย10335308411
50สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านหนองออ10335308321
51สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านหนองบาง10335307171
52สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านหนามแท่ง10335301331
53สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านสร้างสะแบง10335307311
54สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านสร้างบาก10335307591
55สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านหมากเขียบ10335300081
56สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านหอย-โนนดู่10335306093
57สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านอีปาด10335301181
58สพฐสพป. ศรีสะเกษ เขต 1บ้านบูรพา10335301041
59สพฐสพป.กระบี่ทุ่งต้นปีก10810100331
60สพฐสพป.กระบี่วัดพรุเตียว10810101201
61สพฐสพป.กระบี่วัดนทีมุขาราม10810101631
62สพฐสพป.กระบี่วัดเกาะลันตา10810101491
63สพฐสพป.กระบี่วัดเขาต่อ10810101791
64สพฐสพป.กระบี่วิทยาประชาคม10810101751
65สพฐสพป.กระบี่สหกรณ์นิคมอ่าวลึก210810101111
66สพฐสพป.กระบี่อุตรกิจ10810100284
67สพฐสพป.กระบี่บ้านคลองกำ10810100247
68สพฐสพป.กระบี่บ้านคลองประสงค์10810100253
69สพฐสพป.กระบี่บ้านคลองปิ้ง10810100612
70สพฐสพป.กระบี่บ้านคลองม่วง10810100131
71สพฐสพป.กระบี่บ้านคลองรั้ว10810102142
72สพฐสพป.กระบี่บ้านควนโอ10810101012
73สพฐสพป.กระบี่บ้านถ้ำโกบ10810101271
74สพฐสพป.กระบี่บ้านทุ่งเสม็ด10810100461
75สพฐสพป.กระบี่บ้านพรุดินนา10810100691
76สพฐสพป.กระบี่บ้านนาออก10810102231
77สพฐสพป.กระบี่บ้านเกาะไทร10810102201
78สพฐสพป.กระบี่บ้านเขาคราม(ศรีจันทร์อุทิศ)10810100291
79สพฐสพป.กระบี่บ้านเขางาม10810101041
80สพฐสพป.กระบี่บ้านเขาฝาก10810101471
81สพฐสพป.กระบี่บ้านไร่พัฒนา10810101891
82สพฐสพป.กระบี่บ้านแหลมโพธิ์10810100191
83สพฐสพป.กระบี่บ้านลำทับ10810101841
84สพฐสพป.กระบี่บ้านหนองทะเล10810100151
85สพฐสพป.กระบี่บ้านหลังโสด10810101481
86สพฐสพป.กระบี่บ้านห้วยยูง10810102332
87สพฐสพป.กระบี่บ้านหินลูกช้าง10810101371
88สพฐสพป.กระบี่บ้านบากัน10810101022
89สพฐสพป.กรุงเทพมหานครประถมทวีธาภิเศก10107200171
90สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1ตชด.บ้านประตูด่าน107102044525
91สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1ท่าพะเนียดกุญชร10710200116
92สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1พัฒน์พงศ์10710200542
93สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1เขาดินวิทยาคาร10710201015
94สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1ชุมชนบ้านท่ากระดาน10710203483
95สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1ลุ่มโป่งเสี้ยว10710200492
96สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ10710200971
97สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดจรเข้เผือก10710203942
98สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดขุนไทยธาราราม107102011020
99สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดท่าน้ำตื้น10710200103
100สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดท่ามะขาม10710200051
101สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดท่าล้อ10710200982
102สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดพุน้อย10710200504
103สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดเขาน้อย107102003510
104สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดไทยวิวัฒนาราม10710200421
105สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดโพธิ์ศรีสุขาราม10710201191
106สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดลําสำรอง10710201221
107สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดชุกพี้10710201033
108สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดวังศาลา10710201162
109สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดหนองตะครอง10710201281
110สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดหนองตะโก10710201082
111สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดหนองพังตรุ10710201257
112สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดหนองเสือ10710201174
113สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดหนองบัว10710203917
114สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดสระกลอยสามัคคีธรรม10710201341
115สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง10710200991
116สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดศรีอุปลาราม10710200093
117สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดอินทาราม โกวิทอินทราทร10710200924
118สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดบ้านเก่า10710200462
119สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1วัดบ้านยาง10710200041
120สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1หนองบ้านเก่าสามัคคี10710200561
121สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1สมาคมนักเรียนเก่าราชินี10710200177
122สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1อนุบาลด่านมะขามเตี้ย10710203722
123สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1อนุบาลท่าม่วง10710201003
124สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม10710200081
125สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1อนุบาลศรีสวัสดิ์10710203505
126สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านจันอุย10710200231
127สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านดงยาง10710200533
128สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านตะเคียนงาม10710200577
129สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านต้นมะพร้าว107102035911
130สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านถ้ำ10710201061
131สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านท่ามะนาว10710200301
132สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านท่ามะเฟือง10710203952
133สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านท่าสนุ่น10710203534
134สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านท่าหวี10710200222
135สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านทุ่งนา10710203511
136สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านทุ่งนาคราช10710200452
137สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านทุ่งนานางหรอก’เพ็ญชาติอุปถัมภ์’10710200213
138สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านทุ่งมะขามเฒ่า10710203935
139สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านทุ่งยาว10710204001
140สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านพุประดู่10710200163
141สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านพุน้ำเปรี้ยว10710203526
142สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านน้ำพุ107102035743
143สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านน้ำมุด107102035824
144สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านนากาญจน์107102005210
145สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านนาสวน10710203441
146สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านแก่งหลวง10710200384
147สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)10710200362
148สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านเจ้าเณร10710203542
149สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านเขาตก’ไตรเดชวิทยา’10710200371
150สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านโป่งหวาย10710203472
151สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านไทรทอง10710203851
152สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านเนินไพร10710203847
153สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)10710201043
154สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)10710200285
155สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านรางจิก10710200941
156สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านรางสาลี่10710201114
157สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านวังด้ง10710200273
158สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านวังปลาหมู10710200404
159สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านวังลาน10710200411
160สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านวังสารภี10710200014
161สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านหนองกวาง10710203992
162สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านหนองตาบ่ง10710201025
163สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านหนองน้ำขุ่น10710201317
164สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านหนองไผ่10710203731
165สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านหนองสะแก10710201181
166สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านหนองหญ้าปล้อง10710203988
167สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านหนองสองห้อง10710201323
168สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านหนองหอย10710200321
169สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านหนองสามพราน10710200261
170สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านห้วยน้ำขาว107102005512
171สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านห้วยน้ำโจน10710201095
172สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านห้วยไร่10710201265
173สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านหัวหิน10710200036
174สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านหินแด้น10710203781
175สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านสามหลัง10710203602
176สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านองหลุ107102034613
177สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านองสิต10710203436
178สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 1บ้านบนเขาแก่งเรียง10710203569
179สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2ประชาวิทยาคาร10710201781
180สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2เกียรติวัธนเวคิน 2 (วัดปลักเขว้า)10710202832
181สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2เมตตาจิตต10710204336
182สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดดงสัก10710201517
183สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดดอนเจดีย์10710202765
184สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดดอนชะเอม107102014610
185สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 14210710201832
186สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดคร้อพนัน10710201374
187สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดตะคร้ำเอน10710201494
188สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดท่ากระทุ่ม107102017121
189สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดท่าเรือ’อุตสาหะวิทยาคาร’107102014463
190สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดทุ่งมะกรูด10710201414
191สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดพังตรุ10710202826
192สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดเขาใหญ่10710201552
193สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดเขารักษ์10710204411
194สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดเขาสะพายแร้ง10710201631
195สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดเขาสามสิบหาบ10710201672
196สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดใหม่เจริญผล10710201432
197สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดเบญพาด10710202886
198สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดหนองปลิง10710204404
199สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดหนองพลับ107102017012
200สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)10710201578
201สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดหนองโรง10710201621
202สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดหนองไม้แก่น10710201803
203สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดหนองลาน10710201822
204สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดสนามแย้10710201644
205สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดสระลงเรือ10710204302
206สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดหวายเหนียว’ปุญสิริวิทยา’10710201664
207สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดห้วยสะพาน10710202682
208สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดสำนักคร้อ10710201504
209สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดสาลวนาราม10710202652
210สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2อนุบาลพนมทวน10710202891
211สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ107102015916
212สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2อนุบาลห้วยกระเจา10710204191
213สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านกระเจา10710202872
214สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านจันทร์ลาดวิทยา10710201791
215สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านดอนเขว้า10710201732
216สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านดอนเตาอิฐ10710202913
217สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านดอนมะขาม10710202624
218สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านดอนรัก10710201852
219สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านดอนสระ10710202772
220สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านซ่อง10710204224
221สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านตลาดเขตมิตรภาพที่ 10510710202931
222สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านตลุงใต้10710204425
223สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านท่ามะกา107102013648
224สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านทัพพระยา10710204281
225สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านทุ่งประทุน10710201426
226สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านพนมนาง10710204431
227สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านนาใหม่10710204314
228สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านเขากรวด10710204291
229สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านเขาศาลา10710204254
230สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านโคราช10710202901
231สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านไผ่สี10710204373
232สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านไพรงาม10710204231
233สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร10710201842
234สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านรางกระต่าย107102014713
235สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านวังไผ่10710204201
236สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านหนองจอก10710202922
237สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านหนองขุย107102028012
238สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์10710201773
239สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านหนองตาคง10710201483
240สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านหนองตายอด10710204213
241สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านหนองนางเลิ้ง10710204444
242สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านหนองเจริญสุข10710204322
243สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านหนองลาน10710201382
244สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านหนองหิน10710201689
245สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านสระจันทอง10710204361
246สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านสระลุมพุก10710202819
247สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านหลุมหิน10710202734
248สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านห้วยด้วน10710202711
249สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านห้วยลึก10710204341
250สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านห้วยยาง10710204356
251สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านอ่างหิน10710204266
252สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านอุโลกสี่หมื่น10710201763
253สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านบ่อระแหง107102028427
254สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 2บ้านบ่อหว้า10710202662
255สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3คุรุสภา107102008633
256สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง10710204469
257สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3พุทธวิมุติวิทยา10710202074
258สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3ไทรโยคใหญ่107102022514
259สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง)ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี10710200831
260สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3วัดปรังกาสี107102006324
261สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3วัดป่าถ้ำภูเตย10710200918
262สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3วัดใหม่ดงสัก10710202269
263สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3วัดวังก์วิเวการาม1071020363129
264สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3วัดหินดาด107102007239
265สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ10710200844
266สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3สมาคมไทย-ออสเตรเลียน107102020032
267สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3หลุงกัง10710202101
268สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3สามัคคีธรรมานุสรณ์10710202112
269สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3อนุบาลทองผาภูมิ10710200623
270สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3อนุบาลไทรโยค10710202017
271สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3อนุบาลสังขละบุรี107102036262
272สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านกองม่องทะ1071020368103
273สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านกุยแหย่107102007113
274สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านจันเดย์107102006423
275สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านดงโคร่ง10710200771
276สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านดินโส107102006818
277สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านซองกาเรีย107102036136
278สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านประจําไม้107102007925
279สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านป่าไม้สะพานลาว10710200696
280สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านปากลําปิล็อก107102008116
281สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านถ้ำดาวดึงส์10710202203
282สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านท่าดินแดง107102037152
283สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านท่าตาเสือ10710201923
284สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านท่าทุ่งนา107102021819
285สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านท่ามะเดื่อ107102008210
286สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านท่ามะเดื่อ10710201942
287สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านทุ่งก้างย่าง107102022124
288สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านทุ่งเรือโกลน10710201974
289สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านทุ่งเสือโทน107102008870
290สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านพุเตย10710202246
291สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านพุม่วง-พุพง10710202154
292สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านพุองกะ107102020210
293สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านนามกุย107102007438
294สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านเกริงกระเวีย107102008785
295สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านแก่งจอ10710202193
296สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านแก่งประลอม10710202224
297สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านแก่งระเบิด107102020629
298สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านเขาช้าง107102021210
299สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านเขาสามชั้น107102021721
300สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านไร่107102007835
301สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านไร่ป้า107102008532
302สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านเหมืองสองท่อ107102008931
303สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านใหม่พัฒนา107102036561
304สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านช่องแคบ10710202134
305สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านเสาหงษ์107102006537
306สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านยางขาว107102036928
307สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านยางโทน10710201963
308สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านลิ่นถิ่น107102007317
309สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านลุ่มผึ้ง10710202097
310สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านวังกระแจะ10710202055
311สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านวังผาตาด107102007614
312สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านวังโพธิ์10710202088
313สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านวังใหญ่107102021415
314สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านวังสิงห์10710201884
315สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านหนองขอน10710201938
316สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านหนองปลาซิว10710201981
317สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านหนองเจริญ10710200754
318สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านห้วยกะทะทอง107102019911
319สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านห้วยกบ107102036626
320สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านห้วยเขย่ง107102008016
321สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านห้วยเสือ107102009054
322สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านห้วยมาลัย107102036492
323สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านหาดงิ้ว107102022313
324สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านหินดาด10710200707
325สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านหินดาด10710201957
326สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านหินตั้ง107102037056
327สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านหินแหลม107102006725
328สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านสารวัตร107102020414
329สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านอูล่อง107102006617
330สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านบ้องตี้107102021634
331สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4ประชาพัฒนา10710203176
332สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)10710204088
333สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4เขาวงพระจันทร์10710203124
334สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย)10710202502
335สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4เสรี-สมใจ10710204049
336สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4ชุมชนบ้านหลุมรัง10710202434
337สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4ราษฎร์บํารุงธรรม10710203034
338สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)10710202297
339สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4วัดใหม่ภูมิเจริญ10710203061
340สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4วัดหนองไม้เอื้อย10710204154
341สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)10710202341
342สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4หมู่บ้านป่าไม้10710203016
343สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4อนุบาลหนองปรือ10710204012
344สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4อนุบาลบ่อพลอย10710202351
345สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านกรับใหญ่10710203162
346สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านตรอกสะเดา10710203363
347สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านตลุงเหนือ10710203211
348สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านทุ่งกระบ่ำ10710202982
349สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านพรหมณี10710203342
350สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านพยอมงาม10710204143
351สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านพุพรหม10710202334
352สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านพุบอน10710202962
353สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านน้ำคลุ้ง10710203054
354สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านน้ำโจน10710203205
355สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านเขานางสางหัว10710202996
356สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านเขาแหลม107102040927
357สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านเขาหินตั้ง10710204071
358สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านโป่งไหม10710203221
359สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านไร่เจริญ10710202551
360สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านช่องกลิ้งช่องกรด10710203273
361สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านช่องด่าน107102024412
362สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านเสาหงส์107102024121
363สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านลําอีซู10710202543
364สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านรางพยอม10710203021
365สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านยางสูง10710202521
366สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านชุมนุมพระ10710203181
367สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านวังด้ง107102023213
368สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านวังใหญ่10710202458
369สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองกระทุ่ม10710202271
370สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองกุ่ม107102022819
371สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองจั่น10710203304
372สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองขอน10710204022
373สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองปรือ10710203237
374สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองประดู่107102031915
375สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองงูเห่า10710203131
376สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองตาก้าย10710203243
377สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองผือ107102030011
378สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองผักแว่น10710204055
379สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองนกแก้ว10710203265
380สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองแกประชาสรรค์10710204114
381สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองแกใน10710202537
382สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองไก่ต่อ10710203083
383สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองไก่เหลือง10710203252
384สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองเข้10710202477
385สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองเค็ด107102032811
386สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองเตียน10710202406
387สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองไผ่ล้อม10710203144
388สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองมะสัง10710203372
389สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองแสลบ107102029534
390สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองม่วง10710203101
391สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองใหญ่10710203392
392สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองย่างช้าง107102023611
393สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองหมู10710202461
394สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองหว้า10710202422
395สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองหวาย10710202592
396สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองหวาย10710203091
397สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองสำโรง10710202604
398สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองสาหร่าย10710204178
399สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านสระเตยพัฒนา10710203074
400สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหลังเขา107102025719
401สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านห้วยหวาย10710204138
402สพฐสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านสามยอด10710202493
403สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1ผินสหราษฎร์พัฒนา10620400071
404สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1ยอดประชาสรรค์10620404291
405สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)10620400572
406สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1วัดกัลปพฤกษ์10620400611
407สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1วัฒนราษฎร์ศึกษา10620403451
408สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1บ้านจันทิมา10620403601
409สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1บ้านดงซ่อม10620404161
410สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)10620400531
411สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1บ้านประชาสุขสันต์10620403411
412สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1บ้านทรงธรรม10620400732
413สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1บ้านท่าเสากระโดง10620400661
414สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1บ้านนาบ่อคำ10620400031
415สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1บ้านมอสมบัติ10620400421
416สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1บ้านลานไผ่10620402501
417สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1บ้านลานหิน10620400642
418สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1บ้านหนองรี10620400451
419สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1บ้านหนองหัววัว10620402461
420สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1บ้านสระสิงห์โต10620400391
421สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1บ้านสุวรรณภูมิ10620400011
422สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1บ้านบ่อสามแสน10620400272
423สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 1บ้านบางลาด10620402491
424สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2คีรีวงศ์วัฒนา10620401322
425สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2ทุ่งน้อยพัฒนา10620402062
426สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2ชุมชนประชาสามัคคี10620401781
427สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2ชุมชนบ้านคลองลาน10620402981
428สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2อนุบาลทรายทองวัฒนา10620403621
429สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2อนุบาลบึงสามัคคี(บ้านทุ่งสนุ่น)10620404032
430สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2บ้านคลองมดแดง สาขาป่าคา10620404213
431สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2บ้านคลองสุขใจ10620403632
432สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2บ้านทุ่งหันตรา10620402191
433สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2บ้านพรหมมาสามัคคี10620402991
434สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2บ้านพัดโบก10620401261
435สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2บ้านไร่ดอนแตง10620401551
436สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2บ้านใหม่เจริญสุข10620403291
437สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2บ้านรังแถว10620401381
438สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2บ้านวังตาช่วย10620401581
439สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2บ้านวังน้ำ10620401711
440สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2บ้านวังน้ำซึม10620401571
441สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2บ้านวังหันน้ำดึง10620401771
442สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2บ้านศรีเกษตรพัฒนา10620401282
443สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2บ้านอุดมสามัคคี10620401091
444สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2บ้านบึงหล่ม10620403261
445สพฐสพป.กำแพงเพชร เขต 2บ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต10620403962
446สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1กาฬสินธุ์พิทยาสัย10460300682
447สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ดงพยุงสงเคราะห์10460305571
448สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์10460300691
449สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1คำประถมนิคมสงเคราะห์10460301851
450สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ปากน้ำราษฎร์บำรุง10460301411
451สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1นาคูณวิทยา10460302101
452สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1นามนราษฎร์นุเคราะห์10460301981
453สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1นามลวิทยาคาร10460301742
454สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1โคกกลางวิทยา10460305421
455สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา10460301902
456สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1โนนเมืองวิทยาคาร10460301661
457สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1โนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย10460301781
458สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1เหล่าหลวงวิทยาคาร10460300601
459สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา10460301892
460สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ชุมชนนาจารย์วิทยา10460300081
461สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ชุมชนนามะเขือวิทยา10460301911
462สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ชุมชนสีถานดำรงวิทย์10460301631
463สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1วังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์10460300571
464สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1สงยางสงเปลือยวิทยาคม10460301511
465สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1หนองทุ่มสงเคราะห์10460300341
466สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1หนองพอกวิทยายน10460305511
467สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1หนองแซงวิทยา10460305432
468สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1หนองแวงเหนือ10460300303
469สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1สหัสขันธ์วิทยาคม10460301832
470สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1บ้านคำเม็ก10460300092
471สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1บ้านต้อนวิทยาคาร10460300011
472สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1บ้านท่างาม10460305441
473สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1บ้านโหมนสงเคราะห์10460300422
474สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1บ้านเหล็กกกกอกสามัคคี10460300041
475สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1บ้านม่วงวิทยาคม10460302041
476สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1บ้านหนองกุงกลาง10460305391
477สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1บ้านหนาดสงเคราะห์10460300031
478สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1บ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง10460300511
479สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2จินดาสินธวานนท์10460304501
480สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2ดงบังอำนวยวิทย์10460302891
481สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2คำไฮวิทยา10460304161
482สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2ท่าเมืองสำราญวิทย์104603027310
483สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2นากุงวิทยาเสริม10460301051
484สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2นาตาลวิทยาคม10460302741
485สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2นาบงวิทยา10460304413
486สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2โคกเจริญวิทยา10460304181
487สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2โพนสิมอนุเคราะห์10460301001
488สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2โนนสะอาดราษฎร์อำนวย10460303742
489สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2โนนสูงวิทยา10460301252
490สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2เชียงสาศิลปสถาน10460301381
491สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2เสริมเสาเล้าวิทยา10460304263
492สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2ยางอู้มวิทยาคาร10460302871
493สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2ชุมชนกุงเก่าราษฎร์ประสิทธิ์10460302781
494สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2ชุมชนดอนม่วงงาม10460301152
495สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2หน่อคำประชานุเคราะห์10460303601
496สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2หนองกุงราษฎร์วิทยา10460301222
497สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2หนองแฝกหนองหว้าวิทยา10460304281
498สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2หนองโนวิทยาคม10460303751
499สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2หนองเม็กวิทยา10460305681
500สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2หนองสวงวิทยาคม10460304425
501สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2หนองหอไตรราษฎร์บำรุง10460304231
502สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2สร้างมิ่งประสิทธิ์ผล10460301271
503สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา10460303731
504สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2ห้วยยางดงวิทยา10460304511
505สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2หัวนาคำจรูญศิลป์10460300971
506สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2สายปัญญาสมาคม10460304551
507สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2อุ่มเม่าวิทยา10460301135
508สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2บ้านชัยศรี10460303821
509สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2บ้านหนองแวงฮี10460300781
510สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2บ้านหนองชุมแสง10460304492
511สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2บ้านสาวิทยาสรรพ์10460300841
512สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3จุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์10460302371
513สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3คำหมุนผดุงเวทย์10460304951
514สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3คำบงพิทยาคม10460304941
515สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3นามนราษฎร์สงเคราะห์10460304711
516สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3นาสีนวลวิทยา10460305171
517สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3โคกกลางราษฎร์พิทักษ์10460302391
518สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3โป่งนกเปล้า10460303901
519สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3เหล่าใหญ่วนาสณฑ์ผดุงเวทย์10460302571
520สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3มหาไชยโคกกว้างวิทยา10460303211
521สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3ชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์10460304662
522สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3สงเปลือยวิทยายน10460304831
523สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3หนองจระเข้เรืองศิลป์10460302381
524สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3หนองขามวิทยา10460303181
525สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3หนองแวงวิทยานุกูล10460303121
526สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3หนองสนมราษฎร์อำนวย10460303251
527สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3หนองหญ้าปล้อง10460304671
528สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3หนองห้างอำนวยวิทย์10460302274
529สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3หนองหูลิงเจริญเวทย์10460302171
530สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3หนองอีบุตรไพรเวทย์10460305002
531สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3หนองบัวนอก10460304801
532สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3สมเด็จประชานุเคราะห์10460302991
533สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านดงสวนพัฒนา10460304061
534สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา10460303011
535สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านคำป่าหว้าน10460302462
536สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านนากุดสิม10460305091
537สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านนาคู10460305051
538สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านแก้งกะอาม10460303231
539สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา10460303971
540สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านโพนแพง10460304074
541สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านโนนค้อ10460304023
542สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านโนนเที่ยง10460304721
543สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านโนนสวรรค์10460302221
544สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านม่วงกุล10460305161
545สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านหนองเม็ก10460302691
546สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านหนองมะงง10460304961
547สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านหนองแสง10460304921
548สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านหนองสระพัง10460304041
549สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บ้านส้มป่อย10460303491
550สพฐสพป.กาฬสินธุ์ เขต 3บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 19410460302232
551สพฐสพป.จันทบุรี เขต 1วัดจันทนาราม10220600141
552สพฐสพป.จันทบุรี เขต 1วัดขุนซ่อง10220601892
553สพฐสพป.จันทบุรี เขต 1วัดท่าแคลง10220601961
554สพฐสพป.จันทบุรี เขต 1วัดแก่งหางแมว10220601901
555สพฐสพป.จันทบุรี เขต 1วัดเกาะขวาง10220600261
556สพฐสพป.จันทบุรี เขต 1วัดโขมง10220600661
557สพฐสพป.จันทบุรี เขต 1วัดหนองคัน10220600431
558สพฐสพป.จันทบุรี เขต 1อนุบาลบ้านหนองคล้าฯ10220600471
559สพฐสพป.จันทบุรี เขต 1บ้านคลองน้ำใส10220600021
560สพฐสพป.จันทบุรี เขต 1บ้านตาเลียว10220600521
561สพฐสพป.จันทบุรี เขต 1บ้านแก่งน้อย10220600541
562สพฐสพป.จันทบุรี เขต 1บ้านเนินดินแดง10220600351
563สพฐสพป.จันทบุรี เขต 1บ้านช่องกะพัด10220601881
564สพฐสพป.จันทบุรี เขต 2ราษฎร์พัฒนาสามัคคี10220601571
565สพฐสพป.จันทบุรี เขต 2วัดตกพรม10220600842
566สพฐสพป.จันทบุรี เขต 2วัดตะปอนน้อย10220600691
567สพฐสพป.จันทบุรี เขต 2วัดทับไทร10220601331
568สพฐสพป.จันทบุรี เขต 2วัดวันยาวล่าง10220600711
569สพฐสพป.จันทบุรี เขต 2วัดบางกะไชย10220601181
570สพฐสพป.จันทบุรี เขต 2บ้านจันทเขลม10220602221
571สพฐสพป.จันทบุรี เขต 2บ้านทรัพย์เจริญ10220601621
572สพฐสพป.จันทบุรี เขต 2บ้านเขาแก้ว10220601711
573สพฐสพป.จันทบุรี เขต 2บ้านแปลง10220601541
574สพฐสพป.จันทบุรี เขต 2บ้านเนินมะหาด10220602161
575สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1ดอนหันประชารัฐศึกษา10400504482
576สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1พงษ์ภิญโญ 210400504341
577สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1พระคือหนองโพธิ์วิทยา104005007017
578สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1พระบุบ้านหันราษฎร์ประสาท104005049728
579สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1แก่นเท่าพัฒนศึกษา10400504591
580สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1เขื่อนกระพี้ศึกษา10400504512
581สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1โคกงามวิทยาคาร10400504264
582สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1ไตรมิตรวิทยาคาร104005045026
583สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน)10400501183
584สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1โนนฆ้องวิทยาคาร10400504331
585สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1ชุมชนบ้านท่าพระ10400500209
586สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1ชุมชนบ้านฝาง10400504443
587สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1ชุมชนบ้านพระยืน10400504985
588สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1ชุมชนบ้านพรหมนิมิต10400500012
589สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1ชุมชนบ้านโต้นศรีพิมลวิทยา10400504835
590สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1ชุมชนบ้านหนองบัว10400504391
591สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1หนองตูมหนองงูเหลือม10400500886
592สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1หนองไผ่มอดินแดง10400500845
593สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1หนองโพธิ์ประชานุกูล104005048719
594สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์10400504553
595สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1หนองชาดพิทยาคม10400504545
596สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1สระแก้วราษฎร์บำรุง10400504493
597สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1ห้วยหว้าวิทยาคม10400504372
598สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1หินฮาวคุรุประชาสรรค์10400504361
599สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านกระเดื่อง10400504582
600สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านกุดกว้างประชาสรรค์10400500755
601สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านดงกลาง10400504851
602สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย104005008618
603สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา10400500122
604สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)10400500073
605สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านดอนหญ้านาง10400500081
606สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านดอนบม10400500676
607สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านค้อ10400504522
608สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านค้อท่อนน้อย10400500524
609สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง10400500784
610สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านคำหญ้าแดง10400504272
611สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว10400504602
612สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านซำจานเนินทอง10400500458
613สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านป่าหม้อหนองคู10400505031
614สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านป่าหวาย10400504641
615สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านป่าสังข์หนองฮี10400500091
616สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านงิ้ว10400501031
617สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านท่าพระเนาว์10400500212
618สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านทองหลาง10400500615
619สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)10400500374
620สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านนาฝายนาโพธิ์10400504411
621สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านแดงน้อย10400500357
622สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)10400500361
623สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านแดงราษฎร์สามัคคี10400504532
624สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านโคกกว้าง10400504254
625สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านโคกฟันโปง10400500777
626สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านโคกท่า10400500852
627สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านโคกนางามปลาเซียม10400501142
628สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านโคกแปะ10400500029
629สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านโคกล่าม10400501024
630สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านโคกสีวิทยาเสริม10400500032
631สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านเป็ด(ท่าบึงประชาสงเคราะห์)10400500795
632สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น10400501061
633สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านโนนท่อนวิทยา10400500473
634สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านโนนเรือง10400500532
635สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านโนนม่วง10400500953
636สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านโนนบ่อ10400505018
637สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านเลิงเปือย10400500317
638สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านโสกแต้10400504663
639สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์104005001910
640สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านเหล่าเกวียนหัก10400500434
641สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านม่วงโป้104005010711
642สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านชาด10400504933
643สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง10400500401
644สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์10400500411
645สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองกุงน้อย10400500575
646สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองคลอง10400504631
647สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองปิง10400501115
648สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองตาไก้หนองเม็ก10400501101
649สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองเซียงซุยโนนสะอาด104005046723
650สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่104005008911
651สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น10400504885
652สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองแสงโคกน้อย10400500715
653สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองไหลหนองบัวทอง10400500063
654สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย10400500723
655สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองเบ็ญ10400500505
656สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่10400500181
657สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองหัววัว10400500902
658สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองหิน10400500995
659สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองบัวดีหมี(ุคุรุสามัคคี3)10400500242
660สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองบัวน้อย10400500053
661สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน10400500224
662สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านสะอาด104005008010
663สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านห้วยเตยพัฒนา10400500263
664สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหินขาว10400501121
665สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหินตั้งหนองอีเลิง10400504352
666สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหินลาดวังตอ10400500552
667สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านศิลา10400500973
668สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านสาวะถี(สาวัตถีราษฎร์รังสฤษฎิ์)10400501094
669สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านบึงแก10400500481
670สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านบึงเนียมบึงใคร่นุ่นท่าหิน10400500297
671สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2จตุรมิตรบ้านไผ่10400503906
672สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2ซับแดงซำไผ่104005100913
673สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2ประเสริฐแก้วอุทิศ104005039511
674สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2ประชาพัฒนาบ้านแฮด10400510604
675สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2นาจานซับสมบูรณ์10400510111
676สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น104005068111
677สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2เก่านาโนมีวิทยา10400503771
678สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2โคกโกโคกกลาง10400503752
679สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2ไตรคามประชาสรรค์10400503724
680สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2ไตรมิตรประชาบำรุง10400503731
681สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2ไตรมิตรศึกษา10400507001
682สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2โพนเพ็กพัฒนวิทยา10400506942
683สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2โนนพะยอมพิทยไพศาล10400501953
684สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2โนนเขวาประชารักษ์10400507012
685สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2โนนสวางวิทยาสรรค์10400506927
686สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)10400506934
687สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2ร่มเย็นประชาสรรค์10400502066
688สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2เหล่าใหญ่วิทยา10400506722
689สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2เบญจมิตรวิทยาคม10400504111
690สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2ชุมชนโนนแสนสุข10400501996
691สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2ชุมชนบ้านโคก104005099510
692สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ10400503929
693สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2ชุมชนบ้านชนบท104005020022
694สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2ชุมชนบ้านแฮด10400510553
695สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี10400506473
696สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2มาบตากล้าร่มเย็น10400502096
697สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2วัดจันทร์ประสิทธิ์104005039623
698สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์104005037911
699สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2หนองแซงวิทยาคม10400510581
700สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2หนองไฮแจ้งบูรณวิทยา10400506966
701สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง10400510156
702สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2หนองหญ้าปล้องวิทยา10400506952
703สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2สวัสดี104005067312
704สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2หัวห้วยหัวฝาย10400506581
705สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2สามหมอโนนทัน10400510087
706สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2อุดมคงคาคีรีเขต10400510166
707สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านกุดเชือก10400503977
708สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านดงหนองเกี่ยว10400510471
709สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านดอนปอแดง104005104816
710สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า10400503766
711สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านดู่ใหญ่10400504193
712สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง10400510611
713สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านขุมดิน104005065316
714สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านขามป้อมดอนยูง10400506671
715สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านขามเรียน10400504176
716สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านคำน้อย10400506621
717สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านคำแคน10400506606
718สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านคำโซ่10400506615
719สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านซับบอนซับเจริญ10400510105
720สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านป่าปอ10400503992
721สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น10400504001
722สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านป่างิ้วหนองฮี10400503819
723สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านปอแดง10400502221
724สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย104005020227
725สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านท่าม่วง104005020315
726สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านท่าสวรรค์10400506834
727สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์10400506822
728สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านทางพาดหนองแวงโอง104005040915
729สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านทุ่งมน10400504103
730สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านทุ่มห้วย10400502211
731สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ10400506641
732สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร10400507061
733สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า10400501947
734สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านนาข่า10400506682
735สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านนางาม10400506763
736สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านนาตับเต่า10400510121
737สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านนาแพงสงแดง10400509972
738สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านโกน้อย10400504686
739สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านแก้งค้อ10400509961
740สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านเก่าน้อย10400504162
741สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านเกิ้ง10400503893
742สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านโจด104005064814
743สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านแจ้งทัพม้า10400506751
744สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านเขวา104005065411
745สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง104005021422
746สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านโคกสำราญ10400510465
747สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านแคนเหนือ10400503743
748สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านโซ่งเหล่านาดี10400502201
749สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านแท่น10400502071
750สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านไผ่ประถมศึกษา104005039110
751สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์104005039322
752สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านโพธิ์ไชย10400510041
753สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านโนนกระยอมกุดลอบ10400510031
754สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านโนนข่า10400502159
755สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านโนนพันชาติ10400510492
756สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านโนนแดงน้อย10400502081
757สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านโนนเค็ง10400506858
758สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านโนนสำนัก10400507071
759สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านเมืองเพีย10400504209
760สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านละว้า104005042111
761สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านโสกตลิ่งโสกจาน10400503864
762สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านโสกนาดี104005100116
763สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านโสกนาค10400504801
764สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านเสือเฒ่า10400504036
765สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง10400507049
766สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านเสาเล้าหินแตก10400506793
767สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านชีกกค้อ10400504184
768สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านลาน10400504011
769สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านมูลตุ่น10400507022
770สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านมูลนาค10400510051
771สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านภูเหล็ก10400503831
772สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านวังแคน10400506498
773สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านวังเวินกุดหล่ม10400502045
774สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านวังแสง10400502161
775สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านวังม่วง10400504794
776สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านวังหว้า10400510634
777สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านวังหินเก่าค้อ10400504771
778สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองดู่ดอนเปือย10400504045
779สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองขามวิทยา104005066913
780สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองขามสมบูรณ์10400510656
781สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองขามบ่อหิน10400506501
782สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองต่อโคกหนองโจด10400506704
783สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองตับเต่า10400504054
784สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองทุ่มวิทยา10400510141
785สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองผือกอบง10400504133
786สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองผักตบ10400510661
787สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร10400504714
788สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองน้ำใส10400503807
789สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองนางขวัญ10400504222
790สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองเจ้าเมือง10400503781
791สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองแปน10400507082
792สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองโนประชานุเคราะห์10400506513
793สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองแวงไร่10400504151
794สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า10400504234
795สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองไฮขามเปี้ย10400510673
796สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองลุมพุก104005039414
797สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองรูแข้10400504143
798สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองสะแบงหนองโน10400502244
799สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองหญ้ารังกา104005100610
800สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองสองห้อง10400506805
801สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองหัวช้าง10400510541
802สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด10400507092
803สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองบัวเย็น104005067118
804สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง10400503857
805สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านสวนหม่อน10400507036
806สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านสว่าง10400504024
807สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านส้มป่อย10400504702
808สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านห้วยโป่ง10400504811
809สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านห้วยไผ่โนนคำมี10400502182
810สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านห้วยแร่104005048225
811สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านห้วยแล้ง10400506661
812สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์104005105711
813สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านห้วยยางประชาสรรค์104005021921
814สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านห้วยฮวก104005069710
815สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา10400502255
816สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหัวนากลาง10400502121
817สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว10400504241
818สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหินตั้ง104005100735
819สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหินตั้งโคกก่อง10400503883
820สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหินลาดนาโนหนองกุง10400504064
821สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหินฮาวลำวังชู10400504721
822สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านศิลานาโพธิ์10400503846
823สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหูลิงโนนศิลา10400502172
824สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านบัว10400506551
825สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 2บัวเหลือง10400506774
826สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์10400510777
827สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3นาโพธิ์ชีวิทยา10400507541
828สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3ไตรมิตรวิทยา10400509094
829สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3ไตรราษฎร์สามัคคี10400510761
830สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ10400510723
831สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3โนนชาดหนองช้างน้ำ10400509124
832สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3โนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา10400509163
833สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3เบญจคามสามัคคี104005107515
834สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3มิตรภาพ 210400505499
835สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์10400509516
836สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3ชุมชนบ้านดอนหัน10400507639
837สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3ชุมชนบ้านโคกสี10400507401
838สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3ชุมชนบ้านแวงใหญ่10400507461
839สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3ชุมชนบ้านชาด10400505347
840สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206104005055114
841สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)10400507172
842สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)10400505334
843สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3วังบงน้อยวิทยา104005076210
844สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3หนองกุงห้วยเสียววิทยา10400510858
845สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร10400505105
846สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3หนองพลวงมิตรประชา10400509133
847สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา10400505465
848สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี104005055516
849สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3สหราษฎร์อนุกูล10400505091
850สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านกอกโนนแต้10400509237
851สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านกุดหมากเห็บ10400507533
852สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านกุดหอยกาบ10400509222
853สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านดงเค็ง10400509116
854สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์10400507485
855สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านดอนโจด104005074916
856สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านดอนชาด10400509436
857สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านดอนหันนาจาน10400507181
858สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านคอนฉิม10400507475
859สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านคึมชาตหนองผงนาดี10400505069
860สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านป่าเป้งน้ำซับ10400507203
861สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านป่าเป้า104005053613
862สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านปอแดง10400508953
863สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านตลาดหนองแก10400507111
864สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านถลุงเหล็ก10400507653
865สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านท่านางแนว10400507332
866สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านท่าหนองหว้า10400509442
867สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านทับบา10400505356
868สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านทางขวาง10400507261
869สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย10400505147
870สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านทุ่งแค10400505271
871สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านฝาผนังวังจาน10400505524
872สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)10400505059
873สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโจดใหญ่10400507641
874สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโจดหนองแกหนองสิม10400505182
875สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง10400507124
876สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)10400505195
877สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี10400505573
878สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโคกสูงประชาสรรค์10400509242
879สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโคกสูงวิทยา104005094229
880สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ104005107913
881สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู104005052030
882สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)10400505288
883สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์10400505424
884สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโนนขามป้อม10400509453
885สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโนนตะโก10400505132
886สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโนนท่อน10400509151
887สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโนนทองหลางโคกสูง10400507361
888สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโนนแดง10400510782
889สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโนนเขวาประชาศึกษา10400507353
890สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโนนเมืองโคกกุง104005054316
891สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว10400509461
892สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโนนรังหนองบอน10400509542
893สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโนนชาดวิทยา10400505586
894สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านแวงน้อย10400507433
895สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านละหานนา104005073422
896สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโสกนกเต็น10400505373
897สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโสกน้ำขาว104005071515
898สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านโสกไผ่104005076711
899สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านใหม่นาเพียง10400507702
900สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านลอมคอม10400505303
901สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านรัตนะ10400507591
902สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านชาดศรีสมบูรณ์10400508931
903สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านยานางโนนแต้10400505291
904สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านวังขอนพาดหนองแวง10400505227
905สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านวังคูณ10400509473
906สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านวังยาวสามัคคี10400510683
907สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองกุงโนนทัน104005089717
908สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองกาว10400509354
909สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองดู่ประชาสรรค์10400507381
910สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองคลองหนองทุ่ม10400509371
911สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองตะครองบ้านโกรก10400509061
912สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองโกโสกกระหนวน10400507166
913สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองแขมอีโล104005074515
914สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองแซงแสงอรุณ10400507612
915สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองเปล่ง10400509071
916สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองไผ่วิทยา104005051613
917สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองเรือ10400505231
918สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองแวงตอตั้ง10400508998
919สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองแวงท่าวัด10400507308
920สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองแวงนอก104005054721
921สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองแวงนางเบ้า104005055340
922สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองแวงมน10400505173
923สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองแสง10400509215
924สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว10400507235
925สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองไฮประชาสรรค์10400510731
926สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา10400507444
927สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองอรุณ10400505326
928สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองบะโคกสว่าง10400505156
929สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง10400505407
930สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองบัวแดง10400509601
931สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหนองบัวแดงวิทยา10400509502
932สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหลักด่าน104005093311
933สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านสวองหนองไผ่ล้อม10400509573
934สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านห้วยทรายทุ่งมน10400507259
935สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านห้วยโจด10400505501
936สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านห้วยแคน10400510744
937สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหญ้าคาท่าหลวง10400505386
938สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหันน้อย10400505623
939สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหันโจดหนองกุง10400509485
940สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหันศิลางาม104005106925
941สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหัวนาหนองแวง104005054811
942สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหินแร่10400508964
943สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านหินลาดนาดี10400509345
944สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านสำราญ10400509309
945สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์104005055413
946สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4กู่สว่างสามัคคี10400503301
947สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4คำบอนวิทยา104005032312
948สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4ทุ่งบ่อวิทยา10400501753
949สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4พระธาตุขามแก่น10400503351
950สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4น้ำพอง10400503142
951สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4นาคำพิทยาสรรพ์10400509791
952สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4นามูลวิทยาคม10400501381
953สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4โคกสูงกุดน้ำใส104005035714
954สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4ไทยรัฐวิทยา 34 (บ้านกุดโง้ง)10400501208
955สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4โนนสมบูรณ์โคกใหญ่104005015424
956สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4ชุมชนกระนวน10400501362
957สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4ชุมชนดูนสาด10400501374
958สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4ชุมชนหนองกุงใหญ่10400501332
959สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4ชุมชนหนองกุงวิทยา10400503132
960สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด10400501441
961สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา10400501491
962สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4ชุมชนบ้านบัวใหญ่104005033115
963สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4หนองขามพิทยาคม10400509828
964สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4หนองโนวิทยาคาร10400501482
965สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4ศรีเมืองแอม10400501662
966สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4ห้วยยางวิทยาสรรพ์10400509765
967สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4สองห้องประชาบำรุง10400501915
968สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4ศิลาโป่งคำ10400501505
969สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4อนุบาลอุบลรัตน์10400509619
970สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์10400502965
971สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านกระนวนซําสูง104005101717
972สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านกุดกระหนวน10400509787
973สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา)104005034111
974สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านกุดน้ำใส10400503512
975สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านกุดเชียงมี104005098413
976สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านจำปาหัวบึง10400503163
977สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านดงเย็น10400503244
978สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านดงมัน104005036611
979สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านฟากพอง10400503534
980สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านขุนด่าน10400509859
981สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านคอกคีแสนตอ10400503322
982สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)10400503229
983สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านคำครึ่ง10400501525
984สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านคำป่าก่อ10400501821
985สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านคำนางปุ่ม10400501861
986สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านคำแก่นคูณ10400502982
987สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านคำแคนคำเจริญ10400501728
988สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านคำมืด10400503584
989สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านคำแมด104005101810
990สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านคำม่วง10400501597
991สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านคำม่วมดงเย็น10400503331
992สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านคำไฮผักแว่น104005013921
993สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านคำสมบูรณ์10400501876
994สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง10400509721
995สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านป่าติ้ว10400501263
996สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง10400501901
997สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านทรายมูล10400503178
998สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย10400503081
999สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านท่ามะเดื่อ10400503091
1000สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านท่าลาดคำตานา10400501533
1001สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านทุ่งโพธิ์ชัย10400501804
1002สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านทุ่งใหญ่10400501231
1003สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านผักหนาม10400501301
1004สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านฝางวิทยา10400501251
1005สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านพระบาทท่าเรือ10400509671
1006สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านน้ำสามวัง10400501551
1007สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านนาขาม10400503431
1008สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านนาง้อง10400501693
1009สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านนาฝาย10400501452
1010สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านนาเรียง10400503593
1011สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านนาศรีดงเค็ง10400503676
1012สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านนาอ่างทอง10400501623
1013สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโคกกลางนาล้อม10400501832
1014สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโคกกลางวิทยา104005015140
1015สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์104005099011
1016สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโคกใหม่นายม10400510243
1017สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ10400510251
1018สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโคกใหญ่10400503213
1019สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโคกสว่าง10400509733
1020สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์104005032713
1021สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโนน10400510261
1022สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโนนจิก10400509654
1023สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโนนน้ำผึ้ง10400501891
1024สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโนนเชือก10400503365
1025สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโนนสง่า10400501637
1026สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า104005096630
1027สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโนนสว่างหนองตะนา104005016418
1028สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโนนสังป่ารัง10400501462
1029สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโนนหัวช้าง10400501813
1030สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโนนหัวช้าง10400503344
1031สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโนนศิลาราศรี10400509911
1032สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านเวียงแก้ว10400501327
1033สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข10400501474
1034สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล10400503392
1035สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านเสียวโคกกลาง10400503637
1036สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านภูคำเบ้า10400509695
1037สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านวังโพน104005013125
1038สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านวังชัย10400503612
1039สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหนองกุงดิ่ง10400510204
1040สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหนองกุงขี้ควง104005032810
1041สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหนองซา104005013414
1042สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหนองโก10400501421
1043สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหนองแต้10400509881
1044สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหนองแวง104005032910
1045สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหนองแสง10400503121
1046สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหนองแสงน้อย10400509943
1047สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหนองโอง10400501357
1048สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหนองหว้าสุขใจ10400503201
1049สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหนองหารจาง10400503691
1050สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหนองอ้อโคกสว่าง10400503707
1051สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหนองบัวคำมูล10400510296
1052สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป10400503544
1053สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหม้อ10400510283
1054สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว10400503621
1055สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านศรีสุขสำราญ104005099329
1056สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหลุบเลา10400510216
1057สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านสว่างซำโอง104005101916
1058สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านห้วยทรายศึกษา10400509895
1059สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านห้วยไผ่หนองโน10400503561
1060สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านห้วยเชือก10400501439
1061สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านห้วยยาง104005015616
1062สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านห้วยยางสะอาด10400501782
1063สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านห้วยหินลาด10400503052
1064สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์104005033726
1065สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหัวดง10400503406
1066สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหัวฝายประชานุกูล10400501851
1067สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหัวนาคำ10400501574
1068สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหัวบึง104005034713
1069สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านหินลาด10400503461
1070สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านสำโรง10400503381
1071สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านศาลาดินห้วยเตย10400509921
1072สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 4บ้านบะแต้10400501401
1073สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5ดินดำวังชัยวิทยา10400505892
1074สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5ท่ากุญชร104005077810
1075สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5ฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา10400502782
1076สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5นาจานนาเจริญโนนทัน10400507795
1077สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5นาหนองทุ่มวิทยาคม10400502582
1078สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5นาหว้านาเจริญ10400506096
1079สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5โคกกลางโนนคูณโนนศิลา10400508663
1080สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5โคกม่วงศึกษา104005022813
1081สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5ไตรคามวิทยาสรรค์104005060110
1082สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5โพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา10400506182
1083สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5โนนงามศึกษา104005029110
1084สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์10400506114
1085สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5โนนสะอาดพิทยา10400508711
1086สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5โสกเต็นวิทยาคม10400508142
1087สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5โสกห้างศึกษา104005061221
1088สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5แสงบัวทอง10400507841
1089สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5เหมือดแอ่หนองบัว10400502743
1090สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5ชีพอนุสรณ์10400505709
1091สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5ชุมแพชนูปถัมภ์10400502472
1092สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5ชุมชนโนนหันวันครู10400502672
1093สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5ชุมชนชุมแพ10400502421
1094สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5ชุมชนหนองคะเน10400502874
1095สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5ชุมชนหนองเรือ10400508763
1096สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5ชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง10400508332
1097สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5ชุมชนบ้านวังเพิ่ม10400507922
1098สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา10400507771
1099สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5ภูเวียงวิทยายน10400506153
1100สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5วังหินลาดวังเจริญ10400502791
1101สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5วังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์10400502801
1102สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5หนองกระแหล่งกระเดาวิทยา10400506464
1103สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5หนองกุงพิทยาคม10400502632
1104สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5หนองกุงเซินหนองโนพัฒนา10400506444
1105สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5หนองขามวิทยาคาร10400502862
1106สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5หนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา104005059613
1107สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5หนองแวงวิทยา10400510372
1108สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5หนองแห้ววังมนศึกษา10400505692
1109สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5หนองไฮประชารัฐ10400508824
1110สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5หนองหอยเทพเทวัญ10400508363
1111สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร10400505862
1112สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5ห้วยชันวิทยา10400506141
1113สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5อนุบาลภูเวียง10400506291
1114สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านกง(ประชานุกูล)10400508395
1115สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านกุดกว้าง10400508465
1116สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านกุดดุกวิทยา10400505875
1117สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านกุดธาตุ10400510323
1118สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านกุดฉิมพิทยาคาร10400508773
1119สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านกุดน้ำใส10400506004
1120สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านกุดแคนประชาสรรค์10400505923
1121สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านดอนแขม104005088421
1122สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านดอนหันโนนหินแห่10400508684
1123สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านธาตุ10400502687
1124สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านขนวน104005103811
1125สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านขนวนนคร10400508472
1126สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านขมิ้นโนนหัวนา10400508062
1127สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านขามป้อม104005022713
1128สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านคึมชาติประชาสรรค์10400510454
1129สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านซำจำปา10400508193
1130สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านซำยาง10400507851
1131สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านป่ากล้วย10400505766
1132สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านป่าน10400507751
1133สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านป่าเสี้ยว104005082613
1134สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านปากห้วยฝาง104005079510
1135สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านถ้ำแข้10400506311
1136สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านทรัพย์สมบูรณ์104005057229
1137สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านท่าช้าง10400508007
1138สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านผาขาม10400508212
1139สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านพงษ์โนนประวัติ10400507761
1140สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านพระบาท10400506231
1141สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านนาคำน้อย10400502761
1142สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี10400506361
1143สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านนาชุมแสง10400506024
1144สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านนาสีนวน10400502363
1145สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านนาอุดม10400508241
1146สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านเขาวง10400505644
1147สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า10400511931
1148สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโคกกลางวิทยา10400505931
1149สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโคกกลางหนองแปน10400508671
1150สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโคกป่ากุง10400507992
1151สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโคกนาฝาย10400510331
1152สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโคกไร่10400506301
1153สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา)10400508091
1154สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโคกม่วง10400508082
1155สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา10400505948
1156สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโคกสง่า10400505882
1157สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา10400506424
1158สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโคกสูง10400502353
1159สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโคกสูงวิทยา10400506167
1160สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโป่งแห้ง10400502772
1161สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโป่งเอียด10400502294
1162สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโพนเพ็กพิทยา10400505903
1163สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโนนกระเดา104005061011
1164สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโนนคอม10400505741
1165สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโนนทันวิทยา10400508512
1166สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโนนโก104005025913
1167สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม10400510868
1168สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโนนโพธิ์10400502931
1169สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโนนลาน10400502712
1170สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโนนหนองแวง10400508752
1171สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโนนสว่างท่ากระบือ10400505751
1172สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์10400507933
1173สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง10400502534
1174สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโนนบุรุษ10400502704
1175สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านเมืองเก่า104005063711
1176สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านไชยสอ10400502508
1177สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านเม็ง10400508271
1178สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโสกจานนาดี10400508159
1179สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว10400508113
1180สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง10400508901
1181สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านใหม่โสกส้มกบ10400508201
1182สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านเหล่าประชานุเคราะห์10400508831
1183สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านแห่ประชานุเคราะห์10400502482
1184สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านยอดห้วย10400502891
1185สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านยางคำ104005088721
1186สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านชุมแพ10400502444
1187สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านภูมูลเบ้า10400508602
1188สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง10400508223
1189สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านวังยาว10400502615
1190สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านวังสวาบ10400505661
1191สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านสงเปือย10400506331
1192สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง10400508804
1193สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก10400508731
1194สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองตาไก้พิทยา10400508032
1195สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์10400508179
1196สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา10400502925
1197สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองพู่วังหินซา10400510421
1198สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์10400508633
1199สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองนาคำ10400510415
1200สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์10400506391
1201สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองแดง10400508163
1202สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองเขื่อนช้าง10400508621
1203สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์10400508815
1204สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองไผ่นาดี10400502811
1205สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองโนประชาสรรค์10400508301
1206สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์10400508435
1207สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองแวงภูเขา104005088828
1208สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองแสงสามัคคี10400508311
1209สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง10400508742
1210สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง10400506052
1211สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองหว้าประชารัฐ10400508892
1212สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองหว้าโพนศิลา10400502579
1213สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า10400510438
1214สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองหอย10400510443
1215สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองศาลา10400502323
1216สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองบัว10400506403
1217สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหนองบัวโนนเมือง10400502463
1218สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านศรีสุข10400508102
1219สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหว้า104005085419
1220สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านสว่างโนนสูง10400505771
1221สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา104005059810
1222สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านห้วยทรายทอง10400508653
1223สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านห้วยม่วง10400508553
1224สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านห้วยอรุณหินลาด10400508643
1225สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านห้วยบง10400506281
1226สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านสองคอน10400505682
1227สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านสันติสุข10400508123
1228สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านสัมพันธ์10400502395
1229สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหัวฝาย10400506064
1230สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหัวนาจระเข้หนองแปน10400508377
1231สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหัวภู10400510364
1232สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหัวบึงสว่าง10400508384
1233สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหาด10400508324
1234สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านหินร่องโนนสวรรค์10400506381
1235สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านสารจอดร่องกลอง10400507824
1236สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านศาลาดิน10400510391
1237สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านสำราญหินลาด10400508721
1238สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านอ่างศิลา10400506348
1239สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านบริบูรณ์10400507741
1240สพฐสพป.ขอนแก่น เขต 5บ้านบุ่งเม่นหนองดู่10400507942
1241สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1คลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร)10132700312
1242สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1คลองบางโพธิ์10132700911
1243สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1ชุมชนวัดหน้าไม้10132700801
1244สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1ชุมชนวัดบัวแก้วเกษร(วรพงศ์อนุกูล)10132700721
1245สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1วัดคุณหญิงส้มจีน10132700281
1246สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1วัดฉาง10132700161
1247สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1วัดตะวันเรือง10132700371
1248สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1วัดถั่วทอง10132701471
1249สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1วัดโคก10132700171
1250สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1วัดเปรมประชากร10132700131
1251สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1วัดเชิงท่า10132701322
1252สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1วัดรังสิต10132700203
1253สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1วัดชินวราราม(เจริญผลวิทยาเวศม์)10132700011
1254สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1วัดมูลเหล็ก10132700542
1255สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1วัดสว่างภพ10132700353
1256สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1วัดสามัคคิยาราม10132701332
1257สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1วัดบางคูวัด10132700033
1258สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1วัดบางเดื่อ10132700051
1259สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1สังข์อํ่าวิทยา10132700471
1260สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1สามวาวิทยา10132700851
1261สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1สุเหร่าใหม่เจริญ10132701412
1262สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1ศาลาพัน10132701272
1263สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1สี่แยกบางเตย10132701351
1264สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 1บ้านคลองเจ้าเมือง10132700761
1265สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 2ธัญญสิทธิศิลป์10132700661
1266สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 2เจริญดีวิทยา10132701091
1267สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 2ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร10132700712
1268สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 2ชุมชนวัดทำเลทอง10132701181
1269สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 2ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม10132700614
1270สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 2วัดพิรุณศาสตร์10132701142
1271สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 2วัดโพสพผลเจริญ10132700961
1272สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 2วัดลานนา10132701111
1273สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 2วัดราษฎรบํารุง10132701641
1274สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 2วัดมูลจินดาราม10132700671
1275สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 2วัดสระบัว10132700621
1276สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 2วัดศรีคัคณางค์10132701701
1277สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 2วัดสุวรรณ10132701131
1278สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 2วัดอัยยิการาม10132700631
1279สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 2สหราษฎร์บํารุง10132701071
1280สพฐสพป.ปทุมธานี เขต 2อยู่ประชานุเคราะห์10132701531
1281สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1ประชาบูรณะวิทยา10772800192
1282สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1หาดสนุกราษฏร์บำรุง10772800201
1283สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1บ้านคลองลอย10772801351
1284สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1บ้านท่าขาม10772801181
1285สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1บ้านทุ่งเชือก10772801281
1286สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1บ้านไชยราช10772801961
1287สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1บ้านมรสวบ10772801061
1288สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1บ้านช้างเผือก10772802021
1289สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1บ้านหินเทิน10772800751
1290สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1บางสะพาน10772801241
1291สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2อานันท์10772801782
1292สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2บ้านเกาะไผ่10772802352
1293สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2บ้านหนองตะเภา10772801671
1294สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2บ้านหนองพรานพุก10772801621
1295สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2บ้านหนองน้ำกลัด10772802281
1296สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2บ้านหนองหญ้าปล้อง10772802201
1297สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2บ้านห้วยมงคล10772801681
1298สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2บ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ)10772802241
1299สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2บ้านศาลาลัย10772802302
1300สพฐสพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2บ้านบน10772800571
1301สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 1วัดประสาธน์รังสรรค์10252900291
1302สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 1วัดระเบาะไผ่10252902571
1303สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 1วัดหนองโพรง10252902431
1304สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 1วัดศรีสุทธาวาส10252902201
1305สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 1วัดหัวกรด10252900143
1306สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 1วัดอินทร์ไตรย์10252902092
1307สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 1อนุบาลประจันตคาม10252901951
1308สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 1บ้านปรือวายใหญ่10252902581
1309สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 1บ้านย่านนางวิ่ง10252902371
1310สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 1บ้านหว้าเอน10252902521
1311สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง10252900551
1312สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2วัดจันทรังษีถาวร10252901231
1313สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2วัดปากแพรก10252901031
1314สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2วัดโคกอุดม10252900681
1315สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2วัดวัฒนารังษี10252900881
1316สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2อนุบาลนาดี10252901431
1317สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2บ้านคลองสิบสอง10252901111
1318สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2บ้านเขาไม้แก้ว10252900491
1319สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2บ้านโคกสั้น10252900651
1320สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2บ้านโปร่งสะเดา10252900481
1321สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร10252901591
1322สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2บ้านไผ่10252900921
1323สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2บ้านวังกวาง10252901041
1324สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2บ้านวังดินสอ10252901052
1325สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2บ้านหนองประดู่10252900751
1326สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2บ้านหนองตลาด10252900592
1327สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2บ้านหนองโดน10252900841
1328สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2บ้านหนองไผ่ล้อม10252900831
1329สพฐสพป.ปราจีนบุรี เขต 2บ้านบุเสี้ยว10252900861
1330สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง10943002633
1331สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1พัฒนศึกษา10943002651
1332สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1เมืองปัตตานี10943000083
1333สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1ชุมชนวัดปิยาราม10943002001
1334สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1ชุมชนบ้านกรือเซะ10943000012
1335สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1ชุมชนบ้านกะมิยอ10943000063
1336สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1ชุมชนบ้านปาตา10943001663
1337สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1ชุมชนบ้านปูยุด10943000211
1338สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1ชุมชนบ้านตะลุโบะ10943000134
1339สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1ชุมชนบ้านตาแกะ10943001961
1340สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1ชุมชนบ้านยูโย10943000121
1341สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1ชุมชนบ้านสะนิง10943000241
1342สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1ชุมชนบ้านสาบัน10943001862
1343สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1วัดมุจลินทวาปีวิหาร(เพชรานุกูลกิจ)10943002724
1344สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1วัดสถิตย์ชลธาร10943002761
1345สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านกือยา10943000182
1346สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านกลาง10943000841
1347สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านกอแลบีเละ10943000191
1348สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านกาแลกุมิ10943002402
1349สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านกาหยี10943002571
1350สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 19710943001731
1351สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านดอนนา10943002522
1352สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านดอนรัก10943002773
1353สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านดาโต๊ะ10943001684
1354สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านดาลอ10943002035
1355สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านดูซงปาแย10943001792
1356สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านคลองมานิง10943000031
1357สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านควนคูหา10943002641
1358สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านคอลอตันหยง10943002393
1359สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านคาโต10943000722
1360สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านปะกาจินอ10943002782
1361สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านปะกาลือสง10943002743
1362สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านปะกาฮะรัง109430001410
1363สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)10943000713
1364สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านปากบางตาวา10943002752
1365สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านปุลากง10943001931
1366สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านปุลามาวอ10943000812
1367สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านตือระ10943001781
1368สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านตะโละ10943001901
1369สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านตะโละสะมีแล10943001701
1370สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านตันหยง10943002022
1371สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านตันหยงเปาว์10943002585
1372สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านตาหมน10943002012
1373สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านตูเวาะ10943001821
1374สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านท่ากุน10943001672
1375สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านท่าพง10943001712
1376สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านท่าน้ำ10943000882
1377สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านท่าน้ำตะวันตก10943000901
1378สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านท่าน้ำตะวันออก10943000891
1379สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านท่าชะเมา10943000751
1380สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านท่ายามู10943002483
1381สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านทุ่ง10943000792
1382สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านฝาง10943001971
1383สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านพ่อมิ่ง10943000941
1384สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านน้ำบ่อ10943000954
1385สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านนอก10943000803
1386สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านเกาะเปาะ10943002792
1387สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านลดา10943000251
1388สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านโคกโตนด10943002424
1389สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านโคกหมัก10943002452
1390สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านแคนา10943002562
1391สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านเตราะหัก10943000773
1392สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านโต๊ะตีเต10943001741
1393สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านไผ่มัน10943002622
1394สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านมะปริง10943001801
1395สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านมะพร้าวต้นเดียว10943002811
1396สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านชะเอาะ10943002042
1397สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านใหม่10943001871
1398สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านลางา10943001851
1399สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านรามง10943000222
1400สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านยาบี10943002681
1401สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านมูหลง10943001991
1402สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านหนองแรต10943001831
1403สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านสระมาลา10943000041
1404สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านสะบารัง10943000201
1405สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านบือเจาะ10943001951
1406สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านบางปลาหมอ10943000173
1407สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านบางปู10943001941
1408สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านบางทัน10943002511
1409สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านบางมะรวด10943000742
1410สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านบางราพา10943002491
1411สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านบานา10943000101
1412สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านบาโลย10943001751
1413สพฐสพป.ปัตตานี เขต 1บ้านบูดี10943001727
1414สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2ตลาดนัดต้นมะขาม10943001411
1415สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2ตลาดนัดบาซาเอ10943001353
1416สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2ต้นพิกุล10943001321
1417สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2ชุมชนบ้านต้นสน10943001608
1418สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2ชุมชนบ้านสะนอ10943001564
1419สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2ชุมชนบ้านบือแนปีแน10943001533
1420สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2มายอ (สถิตย์ภูผา)10943000991
1421สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2วัดเกาะหวาย10943001331
1422สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2วัดบันลือคชาวาส10943000681
1423สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านกรือเซะ10943001521
1424สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านกระโด10943001342
1425สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านกระหวะ10943001133
1426สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านกูวิง10943001221
1427สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านกูบังบาเดาะ10943001122
1428สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านดอนเค็ด10943000352
1429สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านดูวา10943001043
1430สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านคลองทราย10943003191
1431สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านคลองช้าง10943000392
1432สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านควนลังงา10943000671
1433สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านคางา10943001572
1434สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านคูระ10943003262
1435สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านประจัน10943001541
1436สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านปลักปรือ10943003251
1437สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านป่าไร่10943000531
1438สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านป่าบอน10943000693
1439สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านปานัน10943001271
1440สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านปาลัส10943001082
1441สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านตรัง10943001151
1442สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านต้นแซะ10943001404
1443สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านตันหยง10943003271
1444สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านตุปะ10943000512
1445สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านถนน10943001052
1446สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านท่าคลอง10943000324
1447สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านน้ำใส10943001026
1448สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านนาค้อกลาง10943000343
1449สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านนาค้อเหนือ10943000702
1450สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านนาประดู่10943000561
1451สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านเกาะจัน10943001242
1452สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านเกาะตา10943000601
1453สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านเจาะบาแน10943001071
1454สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านแขนท้าว10943001063
1455สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านโคกขี้เหล็ก10943001612
1456สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านโคกต้นสะตอ10943000362
1457สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านโผงโผง10943000471
1458สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านระแว้ง10943001319
1459สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านมะหุด10943001174
1460สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านละหารยามู10943001634
1461สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านม่วงเตี้ย10943003242
1462สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านล้อแตก10943000622
1463สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านยางแดง10943000582
1464สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านลางสาด10943001263
1465สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านวังกว้าง10943003225
1466สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านสะกำ10943001116
1467สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านสิเดะ10943001445
1468สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านสายชล10943001624
1469สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านศาลาสอง10943001431
1470สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านอินทนิล10943001594
1471สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านอาโห10943001473
1472สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านอีบุ๊10943001451
1473สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านบราโอ10943001492
1474สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านบากง10943001461
1475สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านบาตะกูโบ10943001281
1476สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านบินยา10943001362
1477สพฐสพป.ปัตตานี เขต 2บ้านบูเกะกุง10943001032
1478สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)10943002252
1479สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3ชุมชนบ้านปาแดปาลัส10943002951
1480สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3ชุมชนบ้านมะนังดาลำ10943002325
1481สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 11310943002362
1482สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3ชุมชนบ้านบางเก่า10943002305
1483สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3วัดโบกขรณี10943002191
1484สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านกะลาพอ10943002162
1485สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านกะรุบี10943003061
1486สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านกาหงษ์10943002341
1487สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านจะเฆ่10943002185
1488สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านจ่ากอง10943002292
1489สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านปลักแตน10943002832
1490สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านป่าทุ่ง10943002311
1491สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านป่าไหม้10943002842
1492สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านป่าม่วง10943002335
1493สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านปากู(มีนาประชาคาร)10943002981
1494สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านปายอ10943002132
1495สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านตือเบาะ10943003013
1496สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านตะโละดารามัน10943003091
1497สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านตะโละไกรทอง10943002893
1498สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านพอเหมาะ10943002233
1499สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านพิเทน(วันครู 2502)10943003007
1500สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านน้ำดำ10943003043
1501สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านเจาะกือแย10943002065
1502สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านโคกนิบง10943002822
1503สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านแซะโมะ10943002082
1504สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ)10943003132
1505สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านโตะบาลา10943002145
1506สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านโต๊ะชูด10943002932
1507สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านโลทู10943003162
1508สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านแลแวะ10943003023
1509สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านมะกอ10943003141
1510สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านมะนังยง10943002961
1511สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านชะเมาสามต้น10943002111
1512สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านละอาร์10943002152
1513สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านช่องแมว10943002373
1514สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านรังมดแดง10943002861
1515สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านวังกะพ้อ ‘เพียรอนุสรณ์’10943003052
1516สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านวังไชย10943002382
1517สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านสือดัง10943002176
1518สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านอุแตบือราแง10943003082
1519สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านบือจะ10943002943
1520สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านบือแต10943003111
1521สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านบือเระ10943002241
1522สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านบน10943002264
1523สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านบาโงยือริง10943002101
1524สพฐสพป.ปัตตานี เขต 3บ้านบาโงยือแบ็ง10943003072
1525สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1ประชาฤกษ์สมบูรณ์10240700641
1526สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1วัดทด10240700151
1527สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1วัดท่าสะอ้าน10240701441
1528สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1วัดเขาดิน10240701471
1529สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1วัดเที่ยงพิมลมุข10240700061
1530สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1วัดบางพระ10240700191
1531สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1วัดบางแสม10240701221
1532สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1สุเหร่าคลอง 1510240701071
1533สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1สุเหร่าคลอง 1810240700842
1534สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1สุเหร่าเกาะไร่10240701752
1535สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1สุเหร่าสมอเซ10240700361
1536สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2ทุ่งสะเดาประชาสรรค์10240702671
1537สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2ไทรทองอุปถัมภ์10240702602
1538สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2ไทยรัฐวิทยา 4110240702331
1539สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2วัดดอนท่านา10240702231
1540สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์10240702611
1541สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2วัดเกาะแก้วเวฬุวัน10240702801
1542สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2วัดบ้านกล้วย10240703081
1543สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2บ้านธรรมรัตน์ใน10240703021
1544สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2บ้านคลองยายสร้อย10240702571
1545สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2บ้านปลายคลอง10240700581
1546สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2บ้านท่ากลอย10240702893
1547สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2บ้านโปร่งเกตุ10240702481
1548สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2บ้านมาบนาดี10240702543
1549สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2บ้านหนองคอก10240703001
1550สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2บ้านสระไม้แดง10240702291
1551สพฐสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2บ้านหินแร่10240702462
1552สพฐสพป.ตรัง เขต 1วัดขุนสิทธิ์10921400291
1553สพฐสพป.ตรัง เขต 1วัดน้ำผุด10921400312
1554สพฐสพป.ตรัง เขต 1วัดแจ้ง10921400162
1555สพฐสพป.ตรัง เขต 1วัดไทรทอง10921402921
1556สพฐสพป.ตรัง เขต 1วัดช่องเปี่ยมราษฎร์10921403001
1557สพฐสพป.ตรัง เขต 1วัดหนองเป็ด10921402381
1558สพฐสพป.ตรัง เขต 1วัดหนองสมาน10921403211
1559สพฐสพป.ตรัง เขต 1บ้านป่าแก่10921401671
1560สพฐสพป.ตรัง เขต 1บ้านปากปรน10921403221
1561สพฐสพป.ตรัง เขต 1บ้านท่าเทศ10921401842
1562สพฐสพป.ตรัง เขต 1บ้านเขาติง10921401761
1563สพฐสพป.ตรัง เขต 1บ้านลำปลอกเหนือ10921401871
1564สพฐสพป.ตรัง เขต 1บ้านลิพัง10921401741
1565สพฐสพป.ตรัง เขต 1บ้านหนองยายแม็ม10921401631
1566สพฐสพป.ตรัง เขต 1บ้านห้วยลึก10921403011
1567สพฐสพป.ตรัง เขต 1บ้านหินคอกควาย10921401781
1568สพฐสพป.ตรัง เขต 1บ้านสุโสะ10921401811
1569สพฐสพป.ตรัง เขต 1บ้านบางด้วน10921401641
1570สพฐสพป.ตรัง เขต 2วัดควนเมา10921403023
1571สพฐสพป.ตรัง เขต 2วัดทุ่งใหญ่10921402691
1572สพฐสพป.ตรัง เขต 2วัดไตรสามัคคี10921401391
1573สพฐสพป.ตรัง เขต 2วัดวารีวง10921400751
1574สพฐสพป.ตรัง เขต 2ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)10921401141
1575สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านควนเลียบ10921401211
1576สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านพรุเตย10921402011
1577สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านพรุใหญ่10921400941
1578สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านนาเมืองเพชร10921402062
1579สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านเกาะเคี่ยม10921400783
1580สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านเกาะมุกด์10921400652
1581สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านมดตะนอย10921400711
1582สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านโคกยาง10921400912
1583สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านไทรบ่วง10921403091
1584สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านในปง10921402771
1585สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านไชยภักดี10921402741
1586สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านเหนือคลอง10921401471
1587สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านช่องลม10921402671
1588สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านลำช้าง10921403121
1589สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านวังลำ10921401421
1590สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านหนองปรือ10921401061
1591สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านหนองชุมแสง10921402811
1592สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านหนองสองพี่น้อง10921401201
1593สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านหัวหิน10921402161
1594สพฐสพป.ตรัง เขต 2บ้านบาตูปูเต๊ะ10921400681
1595สพฐสพป.ตราดคลองขวาง10231500082
1596สพฐสพป.ตราดชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์)10231500991
1597สพฐสพป.ตราดชุมชนวัดแสนตุ้ง10231500621
1598สพฐสพป.ตราดชุมชนวัดอ่าวช่อ10231500011
1599สพฐสพป.ตราดชุมชนบ้านตากแว้ง10231500881
1600สพฐสพป.ตราดวัดฆ้อ10231500481
1601สพฐสพป.ตราดวัดคลองขุด10231500411
1602สพฐสพป.ตราดวัดพนมพริก10231500551
1603สพฐสพป.ตราดวัดไทรทอง10231500241
1604สพฐสพป.ตราดวัดแหลมหิน10231500062
1605สพฐสพป.ตราดบ้านโขดทราย10231500701
1606สพฐสพป.ตราดบ้านหาดเล็ก10231500741
1607สพฐสพป.ตาก เขต 1ดงซ่อมพิทยาคม10631602251
1608สพฐสพป.ตาก เขต 1ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา10631600751
1609สพฐสพป.ตาก เขต 1ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 210631602352
1610สพฐสพป.ตาก เขต 1ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม10631600212
1611สพฐสพป.ตาก เขต 1ผาผึ้งวิทยาคม10631602287
1612สพฐสพป.ตาก เขต 1เด่นไม้ซุงวิทยาคม10631600601
1613สพฐสพป.ตาก เขต 1เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์10631602243
1614สพฐสพป.ตาก เขต 1เขื่อนภูมิพล10631600761
1615สพฐสพป.ตาก เขต 1ชุมชนบ้านป่ามะม่วง10631600421
1616สพฐสพป.ตาก เขต 1หนองเสือพิทยาคม10631600152
1617สพฐสพป.ตาก เขต 1หินลาดนาไฮวิทยาคม10631600812
1618สพฐสพป.ตาก เขต 1อนุบาลรอดบำรุง10631600481
1619สพฐสพป.ตาก เขต 1บ้านคลองห้วยทราย10631600351
1620สพฐสพป.ตาก เขต 1บ้านชะลาดระฆัง10631600202
1621สพฐสพป.ตาก เขต 1บ้านมูเซอ10631600372
1622สพฐสพป.ตาก เขต 1บ้านวังตำลึง10631602332
1623สพฐสพป.ตาก เขต 1บ้านวังน้ำเย็น10631602633
1624สพฐสพป.ตาก เขต 1บ้านศรีคีรีรักษ์10631602642
1625สพฐสพป.ตาก เขต 1บ้านห้วยเหลือง10631600411
1626สพฐสพป.ตาก เขต 2ป่าไม้อุทิศ 410631602155
1627สพฐสพป.ตาก เขต 2ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู10631602051
1628สพฐสพป.ตาก เขต 2ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา10631601631
1629สพฐสพป.ตาก เขต 2ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)10631601982
1630สพฐสพป.ตาก เขต 2ไทยรัฐวิทยา ๖๑ (บ้านห้วยยะอุ)10631601341
1631สพฐสพป.ตาก เขต 2ไทยราษฎร์คีรี10631602102
1632สพฐสพป.ตาก เขต 2ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย10631602651
1633สพฐสพป.ตาก เขต 2รวมไทยพัฒนา 110631602174
1634สพฐสพป.ตาก เขต 2รวมไทยพัฒนา 210631602186
1635สพฐสพป.ตาก เขต 2รวมไทยพัฒนา 3106316021915
1636สพฐสพป.ตาก เขต 2รวมไทยพัฒนา 410631602203
1637สพฐสพป.ตาก เขต 2รวมไทยพัฒนา 510631602218
1638สพฐสพป.ตาก เขต 2รวมไทยพัฒนา 610631602112
1639สพฐสพป.ตาก เขต 2ชุมชนบ้านท่าสองยาง10631601771
1640สพฐสพป.ตาก เขต 2ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง10631601642
1641สพฐสพป.ตาก เขต 2ชุมชนบ้านอุ้มผาง10631601842
1642สพฐสพป.ตาก เขต 2วัดสว่างอารมณ์10631601321
1643สพฐสพป.ตาก เขต 2ห้วยน้ำนักวิทยา10631602042
1644สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านกล้อทอ10631601965
1645สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านธงชัย10631601362
1646สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านขะเนจื้อ10631601552
1647สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านขุนห้วยแม่ต้าน10631601652
1648สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านปรอผาโด้10631601871
1649สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านป่าคาใหม่10631602165
1650สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านต้นผึ้ง10631601401
1651สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านถ้ำผาโด้10631602672
1652สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านท่าอาจ10631601041
1653สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านทุ่งถ้ำ10631601791
1654สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านน้ำหอม10631601603
1655สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านเจดีย์โคะ10631601291
1656สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านแม่กลองน้อย10631601902
1657สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านแม่กุหลวง10631601241
1658สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านแม่จวาง10631602682
1659สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านแม่จะเราสองแคว10631601481
1660สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านแม่ปะ10631601061
1661สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านแม่ตาวใหม่10631601203
1662สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านแม่พลู10631601782
1663สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านแม่ละเมา10631601311
1664สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านแม่ระเมิง106316017642
1665สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง10631601381
1666สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านแม่วะหลวง10631601801
1667สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา10631601751
1668สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านแม่อมกิ106316018235
1669สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านแม่ออกผารู10631601691
1670สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านแม่อุสุวิทยา10631601739
1671สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านยะพอ10631602001
1672สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านร่มเกล้า 210631602126
1673สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านร่มเกล้า 310631602132
1674สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านร่มเกล้า 410631602148
1675สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านมอเกอ10631602021
1676สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านหนองบัว10631601743
1677สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านหมื่นฤาชัย10631602032
1678สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านห้วยนกกก10631601672
1679สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี10631601722
1680สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านห้วยไม้แป้น10631601262
1681สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านห้วยม่วง10631601031
1682สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านหัวฝาย10631601181
1683สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านสามหมื่น10631601585
1684สพฐสพป.ตาก เขต 2บ้านอู่หู่10631601712
1685สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์10143103131
1686สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ปฐมวิทยาคาร10143100231
1687สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์)10143100661
1688สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์)10143101511
1689สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ชุมชนวัดระโสม10143102571
1690สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์)10143100711
1691สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดกลางคลองสระบัว10143100291
1692สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดคานหาม10143103971
1693สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์)10143101562
1694สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดทำใหม่10143100121
1695สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์)10143101661
1696สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดพรานนก10143103721
1697สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดพะยอม10143103331
1698สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดเกาะเลิ่ง10143101741
1699สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดเจริญธรรม’เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์’10143102431
1700สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดโคกมะยม10143103891
1701สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง)10143103862
1702สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดโคกสังข์ ‘ประชานุกูล’10143102641
1703สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดโตนดเตี้ย10143103881
1704สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดไทรงาม10143103811
1705สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล)10143103311
1706สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา)10143103292
1707สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดภาชี10143102421
1708สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดวงษ์สวรรค์10143103091
1709สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดหนองนาง10143102601
1710สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดสว่างอารมณ์10143100331
1711สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดหันตรา10143100021
1712สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1วัดอินกัลยา10143101571
1713สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1สุดินสหราษฎร์10143100212
1714สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1บ้านดอนข่อย10143102652
1715สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2เจ้าฟ้าสร้าง10143101891
1716สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดปิ่นแก้ว10143103661
1717สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดตลาด (อุดมวิทยา)10143101831
1718สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดตรีพาราสีมาเขต10143103061
1719สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)10143100892
1720สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)10143101441
1721สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดแก้วสุวรรณ10143103641
1722สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดเจ้าเจ็ดใน10143103421
1723สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดเปรมปรีชา10143102102
1724สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดยม10143101871
1725สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดเชิงเลน10143101241
1726สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดลาดประทุมคงคาราม10143103026
1727สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดลาดชะโด10143102221
1728สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดลาดระโหง10143101881
1729สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร)10143102401
1730สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดสามตุ่ม10143103381
1731สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดอนุกุญชราราม10143101051
1732สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2วัดบ้านแพน10143103353
1733สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2สัตตปทุมบำรุง10143103072
1734สพฐสพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2บ้านแถววิทยาคาร10143103471
1735สพฐสพป.พะเยา เขต 1ไทยรัฐวิทยา 46(ดอกคำใต้)10563201401
1736สพฐสพป.พะเยา เขต 1บ้านกว้านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)10563202802
1737สพฐสพป.พะเยา เขต 1บ้านจำป่าหวาย10563200111
1738สพฐสพป.พะเยา เขต 1บ้านค่า10563201541
1739สพฐสพป.พะเยา เขต 1บ้านค่าบน10563201551
1740สพฐสพป.พะเยา เขต 1บ้านปางงุ้น10563201711
1741สพฐสพป.พะเยา เขต 1บ้านถ้ำประชานุเคราะห์10563201612
1742สพฐสพป.พะเยา เขต 1บ้านทุ่งป่าข่า10563202381
1743สพฐสพป.พะเยา เขต 1บ้านโป่ง10563200481
1744สพฐสพป.พะเยา เขต 1บ้านใหม่10563200471
1745สพฐสพป.พะเยา เขต 1บ้านร่องจว้า10563201421
1746สพฐสพป.พะเยา เขต 1บ้านห้วยเคียน10563200131
1747สพฐสพป.พะเยา เขต 2ชุมชนบ้านหนองเลา10563202641
1748สพฐสพป.พะเยา เขต 2อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)10563200561
1749สพฐสพป.พะเยา เขต 2อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)10563200842
1750สพฐสพป.พะเยา เขต 2บ้านขุนกำลัง10563201971
1751สพฐสพป.พะเยา เขต 2บ้านปงสนุก10563201281
1752สพฐสพป.พะเยา เขต 2บ้านป่าสัก10563202651
1753สพฐสพป.พะเยา เขต 2บ้านปางผักหม10563202221
1754สพฐสพป.พะเยา เขต 2บ้านถ้ำผาลาด10563201042
1755สพฐสพป.พะเยา เขต 2บ้านผาตั้ง10563201951
1756สพฐสพป.พะเยา เขต 2บ้านฝายกวาง10563201061
1757สพฐสพป.พะเยา เขต 2บ้านพวงพยอม10563200801
1758สพฐสพป.พะเยา เขต 2บ้านน้ำปุก10563201964
1759สพฐสพป.พะเยา เขต 2บ้านแวนโค้ง10563201081
1760สพฐสพป.พะเยา เขต 2บ้านเวียงลอ10563200721
1761สพฐสพป.พะเยา เขต 2บ้านร่องส้าน10563201002
1762สพฐสพป.พะเยา เขต 2บ้านแบ่ง10563202192
1763สพฐสพป.พะเยา เขต 2บ้านสระ10563201321
1764สพฐสพป.พะเยา เขต 2บ้านสบสา(สายใจ ดาลาล์ อนุสรณ์)10563200912
1765สพฐสพป.พังงาเกาะเคี่ยม10823300161
1766สพฐสพป.พังงาเกาะหมากน้อย10823300212
1767สพฐสพป.พังงาบ้านท่าเขา10823300391
1768สพฐสพป.พังงาบ้านโคกยาง10823301153
1769สพฐสพป.พังงาบ้านอ่าวมะขาม10823300861
1770สพฐสพป.พังงาบ้านบ่อแสน10823301291
1771สพฐสพป.พังงาบ้านบางกรัก10823301182
1772สพฐสพป.พังงาบ้านบางครั่ง10823300581
1773สพฐสพป.พังงาบ้านบางม่วง10823301041
1774สพฐสพป.พังงาบ้านบางใหญ่10823301161
1775สพฐสพป.พัทลุง เขต 1ทุ่งยางเปล(เทพบาลอนุสสร)10933401081
1776สพฐสพป.พัทลุง เขต 1วัดควนถบ10933400051
1777สพฐสพป.พัทลุง เขต 1วัดควนแพรกหา10933401101
1778สพฐสพป.พัทลุง เขต 1วัดโคกแย้ม10933400321
1779สพฐสพป.พัทลุง เขต 1วัดแหลมโตนด10933400992
1780สพฐสพป.พัทลุง เขต 1บ้านธรรมเถียร10933400911
1781สพฐสพป.พัทลุง เขต 1บ้านไสเลียบ10933402272
1782สพฐสพป.พัทลุง เขต 1บ้านโหละหนุน10933402491
1783สพฐสพป.พัทลุง เขต 1บ้านเหรียงงาม10933401921
1784สพฐสพป.พัทลุง เขต 1บ้านใสอ้อย10933400831
1785สพฐสพป.พัทลุง เขต 1บ้านลานข่อย10933402301
1786สพฐสพป.พัทลุง เขต 1บ้านสํานักกอ10933400971
1787สพฐสพป.พัทลุง เขต 2วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์)10933400531
1788สพฐสพป.พัทลุง เขต 2วัดควนเคี่ยม10933402022
1789สพฐสพป.พัทลุง เขต 2วัดควนเผยอ10933401321
1790สพฐสพป.พัทลุง เขต 2วัดควนเพ็ง10933402122
1791สพฐสพป.พัทลุง เขต 2วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์)10933401751
1792สพฐสพป.พัทลุง เขต 2วัดท่าดินแดง10933402041
1793สพฐสพป.พัทลุง เขต 2วัดโหล๊ะจันกระ10933401772
1794สพฐสพป.พัทลุง เขต 2วัดลอน10933402451
1795สพฐสพป.พัทลุง เขต 2วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์)10933401571
1796สพฐสพป.พัทลุง เขต 2อนุบาลป่าบอน10933402031
1797สพฐสพป.พัทลุง เขต 2บ้านดอนประดู่10933401331
1798สพฐสพป.พัทลุง เขต 2บ้านควนหมอทอง10933400623
1799สพฐสพป.พัทลุง เขต 2บ้านท่าลาด10933400711
1800สพฐสพป.พัทลุง เขต 2บ้านเกาะนางคำ10933401421
1801สพฐสพป.พัทลุง เขต 2บ้านโคกทราย10933401341
1802สพฐสพป.พัทลุง เขต 2บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์)10933401811
1803สพฐสพป.พัทลุง เขต 2บ้านเหมืองตะกั่ว10933402101
1804สพฐสพป.พัทลุง เขต 2บ้านแหลม10933401451
1805สพฐสพป.พัทลุง เขต 2บ้านหาดไข่เต่า10933402462
1806สพฐสพป.พิจิตร เขต 1เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม10663502561
1807สพฐสพป.พิจิตร เขต 1วัดกลางวงศ์มณี10663503531
1808สพฐสพป.พิจิตร เขต 1วัดใหม่สามัคคีธรรม10663502631
1809สพฐสพป.พิจิตร เขต 1วัดหาดมูลกระบือ10663500461
1810สพฐสพป.พิจิตร เขต 1บ้านคลองทรายใหญ่10663503082
1811สพฐสพป.พิจิตร เขต 1บ้านคลองสะแกป่าหวาย10663502491
1812สพฐสพป.พิจิตร เขต 1บ้านท่ามะไฟ10663500301
1813สพฐสพป.พิจิตร เขต 1บ้านน้อย10663500261
1814สพฐสพป.พิจิตร เขต 1บ้านเนินพลวงวิทยา10663502371
1815สพฐสพป.พิจิตร เขต 1บ้านมาบมะไฟ10663502392
1816สพฐสพป.พิจิตร เขต 1บ้านหนองขาว10663503661
1817สพฐสพป.พิจิตร เขต 1บึงบัวพิทยาคม10663503701
1818สพฐสพป.พิจิตร เขต 2ไทยรัฐวิทยา 60(บ้านเขาตะพานนาก)10663502751
1819สพฐสพป.พิจิตร เขต 2ชุมชนทะนงบ้านไร่10663500642
1820สพฐสพป.พิจิตร เขต 2วัดป่าเรไร10663502701
1821สพฐสพป.พิจิตร เขต 2วัดพร้าว10663500791
1822สพฐสพป.พิจิตร เขต 2วัดเขารวก10663502001
1823สพฐสพป.พิจิตร เขต 2วัดวังไคร้10663501771
1824สพฐสพป.พิจิตร เขต 2วัดวังหว้า10663501741
1825สพฐสพป.พิจิตร เขต 2วัดวังสำโรง10663501671
1826สพฐสพป.พิจิตร เขต 2วัดบ้านบางลายใต้10663503401
1827สพฐสพป.พิจิตร เขต 2อนุบาลดงเจริญ(วังงิ้ว)10663503201
1828สพฐสพป.พิจิตร เขต 2บ้านทุ่งทอง10663503481
1829สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 1วัดคุยม่วง10653602231
1830สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 1วัดยาง(มีมานะวิทยา)10653600181
1831สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 1วัดศรีวนาราม10653600241
1832สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 1วัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)10653600201
1833สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 1บ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์)10653600361
1834สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 1บ้านเสวยซุง10653602571
1835สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 1บ้านหนองกุลา10653602501
1836สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 1บ้านหนองหัวยาง10653600502
1837สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 1บางระกำ10653602011
1838สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 2รักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์10653604351
1839สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 2ชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง10653603891
1840สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 2วัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์)10653601861
1841สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 2วัดแหลมพระธาตุ10653601771
1842สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 2วัดสุพรรณพนมทอง10653603621
1843สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 2วัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์10653603311
1844สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 2บ้านซำรัง10653604281
1845สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 2บ้านพุกระโดน10653604471
1846สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 2บ้านเขาดิน10653604461
1847สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 2บ้านเขาน้อย10653603731
1848สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 2บ้านโป่งปะ10653603721
1849สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 2บ้านไทรดงยั้ง10653604541
1850สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 2บ้านชมภู10653604291
1851สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 2บ้านวังดินสอ10653603381
1852สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 2บ้านวังขวัญ10653604551
1853สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 2บ้านวังสาร10653601701
1854สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 2บ้านหนองงา10653603601
1855สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 2บ้านบึงพร้าว10653603371
1856สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3แก่งบ้านยางป่าคาย10653604091
1857สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3ชุมชนวัดบ้านดง10653600911
1858สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3วัดธรรมาราม10653603121
1859สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3วัดคลองมะเกลือ10653603231
1860สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3วัดท้องโพลง10653602932
1861สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3วัดทับยายเชียง10653602751
1862สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3วัดหางไหล10653603071
1863สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3วัดบ่อภาค10653600802
1864สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3วิทยสัมพันธ์10653601493
1865สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3ห้วยปลาไหล10653604231
1866สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3บ้านป่าแดง10653600831
1867สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3บ้านถ้ำพริก10653601591
1868สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3บ้านท่าหินลาด10653601201
1869สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3บ้านพร้าว10653601071
1870สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3บ้านน้ำจวง10653600814
1871สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3บ้านน้ำตาก10653601481
1872สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3บ้านนาขุมคัน10653601381
1873สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3บ้านนาล้อม10653600901
1874สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3บ้านโป่งกะเฌอ10653601151
1875สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3บ้านร่มเกล้า10653600822
1876สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3บ้านหนองน้ำสร้าง10653601041
1877สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3บ้านหนองหิน10653601601
1878สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3บ้านห้วยน้ำไซ10653601184
1879สพฐสพป.พิษณุโลก เขต 3บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)10653601173
1880สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดธรรมศาลา10731800031
1881สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดปลักไม้ลาย10731800783
1882สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดทัพยายท้าว10731800361
1883สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดทัพหลวง10731800322
1884สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดพระประโทณเจดีย์10731800401
1885สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดนิยมธรรมวราราม10731800661
1886สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดเกาะวังไทร10731800411
1887สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดแหลมมะเกลือ10731801082
1888สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดลาดปลาเค้า10731800101
1889สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดลำเหย10731801132
1890สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดวังน้ำเขียว10731800551
1891สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดวังเย็น10731800141
1892สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดหนองดินแดง10731800172
1893สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดหนองศาลา10731800691
1894สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดสระกะเทียม10731800151
1895สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดสระสี่มุม10731800621
1896สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดห้วยพระ10731801201
1897สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดบ้านยาง10731800271
1898สพฐสพป.นครปฐม เขต 1วัดบ้านหลวง10731801221
1899สพฐสพป.นครปฐม เขต 1บ้านแหลมกะเจา10731801071
1900สพฐสพป.นครปฐม เขต 1บ้านลำท่าโพ10731800451
1901สพฐสพป.นครปฐม เขต 1บ้านหนองงูเหลือม10731800311
1902สพฐสพป.นครปฐม เขต 1บ้านหนองไม้งาม10731801041
1903สพฐสพป.นครปฐม เขต 1บ้านห้วยขวาง10731800861
1904สพฐสพป.นครปฐม เขต 1บ้านบัวแดง10731801021
1905สพฐสพป.นครปฐม เขต 2ตลาดเจริญสุข10731802101
1906สพฐสพป.นครปฐม เขต 2วัดจินดาราม10731802181
1907สพฐสพป.นครปฐม เขต 2วัดเกษตราราม10731802061
1908สพฐสพป.นครปฐม เขต 2วัดไทร10731801501
1909สพฐสพป.นครปฐม เขต 2วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)10731802481
1910สพฐสพป.นครปฐม เขต 2วัดเวฬุวนาราม10731801831
1911สพฐสพป.นครปฐม เขต 2วัดลานตากฟ้า10731801361
1912สพฐสพป.นครปฐม เขต 2วัดศีรษะทอง10731801431
1913สพฐสพป.นครปฐม เขต 2วัดบางปลา10731801891
1914สพฐสพป.นครปฐม เขต 2บ้านกระทุ่มล้ม10731802262
1915สพฐสพป.นครปฐม เขต 2บ้านประตูน้ำพระพิมล10731801671
1916สพฐสพป.นครปฐม เขต 2บ้านนราภิรมย์10731801861
1917สพฐสพป.นครพนม เขต 1ดงสว่างเจริญวิทย์10481900271
1918สพฐสพป.นครพนม เขต 1นางามวิทยาคาร10481903371
1919สพฐสพป.นครพนม เขต 1นาผือบอนราษฎร์นุกูล10481902153
1920สพฐสพป.นครพนม เขต 1นาเหนือทุ่งทองวิทยา10481901951
1921สพฐสพป.นครพนม เขต 1โพนสวางนางิ้ววิทยา10481902781
1922สพฐสพป.นครพนม เขต 1เมืองนครพนม10481900641
1923สพฐสพป.นครพนม เขต 1เรณูวิทยาคาร10481903151
1924สพฐสพป.นครพนม เขต 1รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์10481900281
1925สพฐสพป.นครพนม เขต 1ลาดสว่างวิทยา10481903511
1926สพฐสพป.นครพนม เขต 1ชุมชนนามนวิทยาคาร10481900232
1927สพฐสพป.นครพนม เขต 1ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น10481903252
1928สพฐสพป.นครพนม เขต 1หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี10481904471
1929สพฐสพป.นครพนม เขต 1หนองสังข์ราษฎร์บำรุง10481902022
1930สพฐสพป.นครพนม เขต 1ศรีโพนทองวิทยา10481902111
1931สพฐสพป.นครพนม เขต 1สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา)10481900011
1932สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านกอก10481902971
1933สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านกุรุคุ10481900405
1934สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านดงดู่งาม10481902092
1935สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)10481900571
1936สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านดงติ้ว10481900592
1937สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านดงมะเอก10481903241
1938สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านดงยอ10481900601
1939สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านดงอินำ10481901961
1940สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา10481903391
1941สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านดอนข้าวหลาม10481901321
1942สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านดอนขาว10481903491
1943สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านดอนแดง10481901231
1944สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านดอนแดงเจริญทอง10481900362
1945สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านดอนม่วง10481900221
1946สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านดอนสวรรค์10481901421
1947สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านคำสว่าง10481900461
1948สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านตับเต่าโนนจันทร์10481901841
1949สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)10481900474
1950สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านผึ้ง10481900242
1951สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านนกเหาะ10481902821
1952สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล)10481901261
1953สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านนาขาม10481903501
1954สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านนาคอกควาย10481900612
1955สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านนาคำโนนขาม10481900191
1956สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านนาป่ง10481900301
1957สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านนาป่งคอง10481901661
1958สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านนางเลิศ10481901831
1959สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านนาโดนใหม่10481903333
1960สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านนาเชือก10481903081
1961สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านนาเลียง10481901981
1962สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านนาหลวง10481900505
1963สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ10481901641
1964สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านโคกหินแฮ่10481903311
1965สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านโพธิ์ตาก10481900163
1966สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านโพนค้อโพนสวรรค์10481900331
1967สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านโนนสวรรค์10481903421
1968สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านโนนหอม10481904491
1969สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านเนินสะอาด10481900091
1970สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านเหล่าภูมีคำธาตุ10481900685
1971สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านหนองดินแดง10481900351
1972สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านหนองค้าโคกกุง10481900182
1973สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านหนองแซง10481900442
1974สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านหนองแสง10481902761
1975สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านหนองหอยคำอ้อม10481901881
1976สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านหนองบ่อ10481902062
1977สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านหนองบึง10481904541
1978สพฐสพป.นครพนม เขต 1บ้านสุขเจริญ10481900262
1979สพฐสพป.นครพนม เขต 2ดอนถ่อนโคกกลางวิทยา10481903551
1980สพฐสพป.นครพนม เขต 2ชุมชนไผ่ล้อม10481902481
1981สพฐสพป.นครพนม เขต 2ชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว10481900711
1982สพฐสพป.นครพนม เขต 2ราษฎร์สามัคคี10481902381
1983สพฐสพป.นครพนม เขต 2อนุบาลบ้านแพง10481902411
1984สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านดงน้อย10481903641
1985สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านดงหนองบัว10481903761
1986สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านดอนแดง10481900742
1987สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านดอนยางทุ่งน้อย10481904153
1988สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านดอนศาลา10481902301
1989สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านดอนบาก10481902462
1990สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านขามเตี้ยน้อย10481904131
1991สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านค้อ10481904201
1992สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านป่าหว้าน10481902591
1993สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านงิ้วสร้างแก้ว10481904232
1994สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านท่าแต้ปุ่งแก10481900781
1995สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านพันห่าวดอนดู่10481904291
1996สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านนาข่าท่า10481901032
1997สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านนาคอย10481902181
1998สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านนาคํา10481903881
1999สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านนาคำ10481904252
2000สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านนาผักหมนาหมากแงว104819041925
2001สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านนาเข10481902561
2002สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านนาโพธิ์10481902511
2003สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านนาเรียงทุ่งเจริญ10481902442
2004สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านนาหัวบ่อ10481904041
2005สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านแพงสะพัง10481901101
2006สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านโพนก่อ10481901112
2007สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านโพนจาน10481904011
2008สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านโพนตูมหนองแสง10481904061
2009สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านโพนเพ็ก10481904111
2010สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านโพนสวรรค์10481903975
2011สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านโพนบก10481904081
2012สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านเหล่า10481903941
2013สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านเหล่าพัฒนา10481902281
2014สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านเหล่าบะดาโนนอุดม10481904142
2015สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านเสียววิทยา10481902252
2016สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านชัยมงคล10481904372
2017สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านรามราช10481901091
2018สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านหนองดุด10481902294
2019สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านหนองซน10481904333
2020สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านหนองนางเลิง10481903991
2021สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านหมูม้น10481904392
2022สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านห้วยพระ10481900732
2023สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านห้วยไหสมบูรณ์10481904242
2024สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านสามัคคี10481902211
2025สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านอุ่มไผ่10481903911
2026สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านอีอูด10481903962
2027สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านอูนยางคำ10481902391
2028สพฐสพป.นครพนม เขต 2บ้านบงคํา10481904021
2029สพฐสพป.นครนายกวัดจันทร์เรือง10261701282
2030สพฐสพป.นครนายกวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม10261700261
2031สพฐสพป.นครนายกวัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)10261701421
2032สพฐสพป.นครนายกวัดสันตยาราม10261700071
2033สพฐสพป.นครนายกวัดสันติวัฒนาราม10261700161
2034สพฐสพป.นครนายกอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)10261700701
2035สพฐสพป.นครนายกบ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)10261701161
2036สพฐสพป.นครนายกบ้านคลอง 1410261701142
2037สพฐสพป.นครนายกบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)10261700091
2038สพฐสพป.นครนายกบ้านปากคลอง 1710261701361
2039สพฐสพป.นครนายกบ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)10261701156
2040สพฐสพป.นครนายกบ้านเขาเพิ่ม10261700681
2041สพฐสพป.นครนายกบ้านเขาไม้ไผ่10261700912
2042สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1กันเกราพิทยาคม10302004841
2043สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1ประชาสามัคคี10302009271
2044สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1โคกเพชรสระมโนรา10302008832
2045สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1เมืองนครราชสีมา10302009121
2046สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1เสนานุเคราะห์10302009111
2047สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1วัดทุ่งสว่าง10302009553
2048สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1วัดสระแก้ว10302009141
2049สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1วัดบ้านหนองบัวศาลา10302009561
2050สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1สวนหม่อน10302009151
2051สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านกระถินหนองเครือชุด10302004701
2052สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง10302009281
2053สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านดอนม่วง10302004851
2054สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์)10302004921
2055สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ)10302004811
2056สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี)10302004861
2057สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์)10302009302
2058สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา)10302005191
2059สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านพะไล10302009221
2060สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านโคกไผ่-ขนาย10302009441
2061สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา)10302009401
2062สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา)10302004891
2063สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านยางน้อยหัวสิบ10302008821
2064สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านหนองปรู10302009083
2065สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านหนองพลวงใหญ่10302009102
2066สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านหนองนา10302005271
2067สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)10302008841
2068สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านหนองรังกา10302008851
2069สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์)10302008931
2070สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านหมื่นไวย10302009481
2071สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านหลุมข้าว10302005051
2072สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านสะพาน10302004742
2073สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านส้มมิตรภาพที่9310302005021
2074สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์)10302009331
2075สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 1บ้านบึงสาร10302009201
2076สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2จักราชราษฎร์สามัคคี10302001794
2077สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2เพชรมาตุคลา10302013181
2078สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2ชลประทานนาตลิ่งชัน10302002792
2079สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2ชลประทานบ้านกอโจด10302002801
2080สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2เสมาอุปถัมภ์10302001861
2081สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2รัฐการุณวิทยา10302001911
2082สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2ชุมชนวัดรวง10302013081
2083สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2ชุมชนบ้านทับสวาย10302011371
2084สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2วัดหนองพลวง10302001931
2085สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2วัดหนองนกคุ่ม10302002021
2086สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2วัดหินมงคล10302002101
2087สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2สมบูรณ์วัฒนา10302013072
2088สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านกระทุ่มแท่น10302011631
2089สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง)10302002921
2090สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านปอพราน10302003031
2091สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านตูมราษฎร์บูรณะ10302001891
2092สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านพระ10302011271
2093สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านพระพุทธ10302013062
2094สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านโจด10302002821
2095สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านโนนทอง10302011391
2096สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา10302011522
2097สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านเมืองรัง10302011531
2098สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านละลม10302002961
2099สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์10302011611
2100สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านหนองนกกวัก10302002151
2101สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านหนองนกเขา10302011661
2102สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านหนองไผ่10302011741
2103สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านหนองไม้ไผ่10302011241
2104สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านหนองม่วงหวาน10302011581
2105สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านสวนหอม10302011721
2106สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านหัวทำนบ10302011501
2107สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านสารภี10302011293
2108สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 2บ้านบึงทับปรางค์10302002871
2109สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3ครบุรีวิทยา10302001371
2110สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3ท้าวสุรนารี(2521)10302011052
2111สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3ชุมชนบ้านเสิงสาง10302011041
2112สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3วัดพรหมราช10302007071
2113สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3วัดหลุมข้าว10302007421
2114สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3วังวารีวนราษฎร์วัฒนา10302007061
2115สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านดอนกรูด10302001692
2116สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา)10302007111
2117สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านคลองกุ่ม10302012091
2118สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านซับไทรทอง10302011851
2119สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านซับสะเดา10302001431
2120สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านพันธ์สงวน10302007121
2121สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านโคกไม้งาม10302011061
2122สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านโคกใบบัว10302001391
2123สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านโคกสำราญ10302006952
2124สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก10302010802
2125สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านเทพนิมิต10302001301
2126สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านไทรงาม10302012141
2127สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านไทยสามัคคี10302011931
2128สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านโนนสมบูรณ์10302010871
2129สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านเมืองปักสามัคคี10302007172
2130สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านแชะ10302001682
2131สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านระเริง10302012121
2132สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านยางกระทุง10302006932
2133สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านลำนางแก้ว10302007281
2134สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านลำเพียก10302001331
2135สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านราษฎร์พัฒนา10302010891
2136สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านหนองตาด10302006981
2137สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านหนองโดน10302007051
2138สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านหนองแคทราย10302001341
2139สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านหนองรัง10302001711
2140สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านหนองโบสถ์10302001475
2141สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านหนองสนวน10302010841
2142สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด10302001482
2143สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านหนองหิน10302010931
2144สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านสระตะเคียน10302010831
2145สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านสันติสุข10302010851
2146สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง10302007141
2147สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านอังโกน-ห้วยทราย10302001491
2148สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านบุตะโก10302011881
2149สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 3บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)10302001581
2150สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4คลองไทรวิทยาสิทธิ์10302009771
2151สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4คีรีวัฒนา10302010093
2152สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4ประชาราษฎร์สามัคคี10302009831
2153สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 210302007701
2154สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4นิยมมิตรวิทยาคาร10302010032
2155สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4เติมแสงไขปากช่องวิทยา10302007612
2156สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4โนนกราดสามัคคี10302010171
2157สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4โนนค่าวิทยา10302010301
2158สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4ระดมวิทยานุสรณ์10302010622
2159สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4เสนารัฐวิทยาคาร10302007594
2160สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4ชินวงศ์อุปถัมภ์10302010482
2161สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4วัดกลางดง10302007511
2162สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4วัดมิตรภาพวนาราม10302007521
2163สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4หนองแวงพิทยาคม10302009823
2164สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4สระน้ำใสวิทยา10302008051
2165สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4สันติวิทยา10302010381
2166สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4อนุบาลประชารัฐสามัคคี10302010611
2167สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านคลองดินดำ10302007991
2168สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านคลองเดื่อ10302008125
2169สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านซับตะเคียน10302009991
2170สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านป่ากล้วย10302007902
2171สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1)10302007742
2172สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์)10302008101
2173สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร)10302007641
2174สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านโคกหินเหล็กไฟ10302010281
2175สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่21010302010141
2176สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านโนนเสลา10302009702
2177สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านโนนสง่า10302010191
2178สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา)10302010001
2179สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านวังกระสวย10302009621
2180สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านวังกะทะ10302007852
2181สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านวังไทร10302007951
2182สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี10302009652
2183สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม10302008041
2184สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านหนองตาแก้ว10302007781
2185สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านหนองแวง10302010461
2186สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านหนองเบน10302010571
2187สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านสระเพลง10302010581
2188สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านส้มกบงาม10302010691
2189สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านห้วยตะแคง10302009921
2190สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านสองคร10302010421
2191สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)10302009943
2192สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 4บึงพญาปราบ10302009491
2193สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)10302012652
2194สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5โนนไทย10302004371
2195สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ10302000501
2196สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5วัดกุดพิมาน10302003211
2197สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5วัดสระจรเข้10302003511
2198สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5ศิริบ้านไร่10302004421
2199สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์)10302004441
2200สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านกุดนางทอหูก10302003291
2201สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านจาน10302004251
2202สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา)10302000521
2203สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านดอนมุกมัน10302003972
2204สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านค้างพลู10302004531
2205สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านค่ายทะยิง10302003302
2206สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านซินหนองเขวา(คุรุราษฎร์บำรุง)10302004641
2207สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านงิ้ว10302000601
2208สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านตะเคียน10302003311
2209สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านตะเคียนงาม10302012683
2210สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านทรงธรรม10302004651
2211สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านนา10302004262
2212สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านแปรง10302003771
2213สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)10302000621
2214สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านโนนมะเกลือ10302000611
2215สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านโนนสง่า10302003851
2216สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านใหม่ศรีสุข10302003591
2217สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านวังสมบูรณ์10302012361
2218สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านหนองปรือ10302003811
2219สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านหนองแวง10302012372
2220สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์)10302012712
2221สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านหนองสรวง10302000412
2222สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านหนองสะแก10302003821
2223สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านหนองหัน10302003561
2224สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านหนองสาร10302003482
2225สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านหนองบัวหลวง10302012481
2226สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านสระขี้ตุ่น10302003731
2227สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านห้วยน้ำเค็ม10302012491
2228สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านห้วยบง10302003921
2229สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านหินดาด10302003353
2230สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านบึงปรือ10302012461
2231สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 5บ้านบุเขว้า10302012781
2232สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6ปริยัติไพศาล10302000881
2233สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6ชุมชนคงวิทยา10302001121
2234สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6ชุมชนบ้านเหลื่อม10302005981
2235สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6ชุมชนบ้านหนองบัวลาย10302013211
2236สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6วัดบ้านดอนโก่ย10302013381
2237สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านดอนตะหนิน10302006001
2238สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี10302005661
2239สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านตะโก10302000991
2240สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านตะโกโคก10302000821
2241สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านทองหลาง10302001081
2242สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านน้อยหนองหนาด10302000741
2243สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์)10302005522
2244สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านโนนเพ็ด10302005953
2245สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านโนนสูง10302000031
2246สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านเสมา10302005401
2247สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านหนองกระทุ่ม10302005871
2248สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านหนองปรือโป่ง10302006051
2249สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านหนองตาด10302013421
2250สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์)10302005501
2251สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านหนองม่วง10302001101
2252สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านหนองบัว10302001031
2253สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี)10302000091
2254สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านหนองบัวสามัคคี10302000951
2255สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 6บ้านหัวนาคำ10302013431
2256สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7จารย์ตำรา10302008191
2257สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7ท่าเรือวิทยา10302012261
2258สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7พิกุลทอง10302002303
2259สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7พิมายสามัคคี 110302008642
2260สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7ไตรราษฎร์สามัคคี10302006561
2261สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7เพชรหนองขาม10302008781
2262สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7เมืองยาง’คุรุราษฎร์อุทิศ’10302012151
2263สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7รวมมิตรพัฒนา10302006441
2264สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7ชุมชนประทาย10302006301
2265สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7ชุมชนโนนแดง10302004031
2266สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7ชุมชนบ้านหนองจิก10302008483
2267สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7ราษฎร์สโมสร10302008371
2268สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7วัดโชติการาม10302002638
2269สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7วัดบ้านตำแย10302006592
2270สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7วัดบ้านทุ่งสว่าง10302006291
2271สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7วัดบ้านโคกหนองแวง10302004153
2272สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7วัดบ้านโคกสีโนนรัง10302006531
2273สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7วัดบ้านหนองขาม10302006611
2274สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7วัดบ้านหนองคึม10302006621
2275สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7วังหินประชาสรรค์10302004191
2276สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ10302002311
2277สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7อรพิมวิทยา10302012291
2278สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านกระทุ่มราย10302006071
2279สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านกระเบื้องใหญ่10302008591
2280สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านดงบัง(สว่างวิทยา)10302002481
2281สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านดอนลำดวน10302002611
2282สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านขุยวิทยา10302012801
2283สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านครบุรีศึกษา10302012223
2284สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านถนน10302008231
2285สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านพะงาดวิทยา10302002421
2286สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านโคกเพชร10302002475
2287สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านโนนพุทรา10302008341
2288สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านโนนรัง10302002491
2289สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านมะกอก10302008351
2290สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านใหม่ฉมวก10302008471
2291สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านลุงตามัน10302008531
2292สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านหนองจานกุดกี่สามัคคี10302012891
2293สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านหนองขาม10302008541
2294สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านหนองนกคู่10302002452
2295สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง)10302012831
2296สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านหนองแวง10302012841
2297สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านหนองแวงสามัคคี10302002361
2298สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านหนองมะเขือ10302012921
2299สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านหนองม่วงวิทยาคาร10302012971
2300สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านหนองห่าง10302006662
2301สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านหนองบัวคำ10302008761
2302สพฐสพป.นครราชสีมา เขต 7บ้านสัมฤทธิ์10302008691
2303สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1ราษฎร์บำรุง10802104951
2304สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดดอนตรอ10802107611
2305สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดดอนยาง10802100201
2306สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดดินดอน10802105021
2307สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดท่าแพ10802100311
2308สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดไพศาลสถิต10802100341
2309สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดหนองบัว10802100081
2310สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1บ้านคลองดิน10802100273
2311สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1บ้านคันธง10802100593
2312สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1บ้านปลายคลอง10802107591
2313สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1บ้านทวดเหนือ10802100281
2314สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1บ้านนาเคียน10802100142
2315สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1บ้านไสใหญ่10802107101
2316สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1บ้านสำนักใหม่10802104942
2317สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1บ้านอ่าวตะเคียน10802107601
2318สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1บ้านบางกระบือ10802100541
2319สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1บ้านบางนกวัก10802107671
2320สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2ราชประชานุเคราะห์ 610802103111
2321สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2ชุมชนวัดสำโรง10802102951
2322สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2ชุมชนวัดสุวรรณาราม10802100972
2323สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2ชุมชนบ้านนาวา10802107381
2324สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2วัดจันดี10802107361
2325สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2วัดควนยูง10802101031
2326สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2วัดควนสระบัว10802103341
2327สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2วัดโคกเมรุ10802101232
2328สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2วัดมะปรางงาม10802101291
2329สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2วัดราษฎร์ประดิษฐ์10802102931
2330สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2วัดวังหิน10802106601
2331สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2วัดสามัคคีนุกูล10802101141
2332สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2บ้านควนประชาสรรค์10802103651
2333สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2บ้านปากแพรก10802106542
2334สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2บ้านถ้ำตลอด10802103151
2335สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2บ้านทะเลสองห้อง10802103743
2336สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2บ้านทอนวังปราง10802101311
2337สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2บ้านพรุวง10802106721
2338สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2บ้านนา10802107431
2339สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2บ้านนาท่อม10802103351
2340สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2บ้านนาบอน10802106341
2341สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2บ้านโคกยาง10802101341
2342สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2บ้านไสโคกเกาะ10802101191
2343สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2บ้านหนองเจ10802106612
2344สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2บ้านสระนางมโนราห์10802103421
2345สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 2บ้านบางรูป10802103592
2346สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3ตชด.บ้านท่าข้าม10802101791
2347สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3ชุมชนวัดเกาะเพชร10802105931
2348สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3ชุมชนวัดเขาลำปะ10802101741
2349สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3วัดธงทอง10802104801
2350สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3วัดควนใส10802101511
2351สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3วัดปลายสระ10802104671
2352สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3วัดปิยาราม10802104281
2353สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3วัดถลุงทอง10802104791
2354สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3วัดพิศาลนฤมิต10802104471
2355สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 23210802103791
2356สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3วัดเทพมงคล10802104571
2357สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3วัดเนกขัมมาราม10802104531
2358สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3วัดหนา10802104841
2359สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3วัดสระ10802103972
2360สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3วัดสระแก้ว10802102031
2361สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์)10802105571
2362สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3วัดสุวรรณโฆษิต10802104641
2363สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3วัดบางด้วน10802104041
2364สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3หัวไทร(เรือนประชาบาล)10802105701
2365สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านคงคาล้อม10802101881
2366สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านควนรุย10802104812
2367สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านปากเชียร10802101941
2368สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านท้องโกงกาง10802103832
2369สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านท่าไทร10802101542
2370สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านทุ่งใคร10802101661
2371สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านทุ่งไม้ไผ่10802101781
2372สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านน้ำบ่อ10802101971
2373สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านนางหลง10802101481
2374สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านโก้งโค้ง10802103801
2375สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านเนินธัมมัง10802101871
2376สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านแสงวิมาน10802104251
2377สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านลานนา10802101831
2378สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านหน้าศาล10802105921
2379สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านหนองนนทรี10802101551
2380สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านบางพระ10802102221
2381สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 3บ้านบางลึก10802104381
2382สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4ปทุมานุกูล10802102541
2383สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4ราชประชานุเคราะห์ 810802102561
2384สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4วัดประทุมทายการาม10802105111
2385สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4วัดพรหมโลก10802106202
2386สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4วัดโทเอก10802106272
2387สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4วัดยางทอง10802102311
2388สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4วัดสระประดิษฐ์10802102341
2389สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4วัดสุชน10802105402
2390สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4บ้านคลองตีนเป็ด10802105441
2391สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4บ้านท่าสูง10802102601
2392สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4บ้านทุ่งเกราะ10802102671
2393สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4บ้านโรงเหล็ก10802107331
2394สพฐสพป.นครศรีธรรมราช เขต 4บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 9210802102351
2395สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1เขาทอง10602203991
2396สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1ไทยรัฐวิทยา 107 (บ้านหนองไม้แดง)10602204001
2397สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1เนินมะกอก10602204011
2398สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล)10602201291
2399สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1วัดคลองบางเดื่อ10602203911
2400สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1วัดท่าทอง10602200032
2401สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1วัดท่านา10602201301
2402สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1วัดเนินกะพี้10602201131
2403สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1วัดเนินมะขามงาม10602200641
2404สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1วัดวังยาง10602200071
2405สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1วัดหนองเต่า10602200791
2406สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1วัดศรีอัมพวัลย์10602200581
2407สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1วัดศาลาแดง10602201081
2408สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1วัดบางมะฝ่อ10602200931
2409สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์10602200901
2410สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง)10602204081
2411สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1อนุบาลโกรกพระ10602200911
2412สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว10602200701
2413สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา)10602200213
2414สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1บ้านธารหวาย10602204051
2415สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์)10602200291
2416สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1บ้านท่าจันทน์(ศักดี)10602201281
2417สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 1บ้านเนินเวียง10602200961
2418สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร)10602203411
2419สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2วัดดงหนองหลวง10602204991
2420สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2วัดคลองสาลี10602204691
2421สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2วัดหนองปลาไหล10602203511
2422สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2วัดหนองตางู10602203721
2423สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2วัดหนองไร่10602204821
2424สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2วัดสวนหลวง10602204771
2425สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2วัดสังขสุทธาวาส10602203421
2426สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)10602203262
2427สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2หัดไทยวิทยาอุทิศ10602203182
2428สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)10602206021
2429สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน)10602205962
2430สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2อนุบาลลาดยาว10602204601
2431สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2บ้านคลองไทร10602205931
2432สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2บ้านท่ามะกรูด10602206041
2433สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2บ้านทุ่งท่าเสา10602203482
2434สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2บ้านเขาจั๊กจั่น10602206121
2435สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี10602204741
2436สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2บ้านใหม่ศรีนคร10602205971
2437สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2บ้านวังหิน10602205161
2438สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2บ้านหนองจิกรี10602204631
2439สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2บ้านศรีทอง10602205182
2440สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ10602204672
2441สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2บ้านบึงหล่ม10602204882
2442สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 2บ้านบุรีรัมย์10602205191
2443สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3น้ำสาดเหนือ10602205501
2444สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3วัดจันเสน10602202361
2445สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3วัดท่าตะโก10602202731
2446สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3วัดเวฬุวัน10602205381
2447สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3วัดช่องแค10602202471
2448สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3วัดหนองปลาไหล10602205451
2449สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3วัดหนองตะโก10602202381
2450สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์)10602204321
2451สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3อนุบาลตากฟ้า10602201621
2452สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง)10602202161
2453สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)10602205242
2454สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3บ้านดงมัน10602202371
2455สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3บ้านคลองกำลัง10602205331
2456สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3บ้านนาขอม10602204481
2457สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3บ้านเขาดิน10602204471
2458สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3บ้านโคกสะอาด10602205361
2459สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3บ้านไทรงาม10602205291
2460สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3บ้านโพนทอง10602202463
2461สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3บ้านชะลอมแหน10602203131
2462สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3บ้านร่องหอย10602204281
2463สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111)10602202241
2464สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3บ้านราษฎร์อุปถัมภ์10602201851
2465สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3บ้านหนองดู่10602205691
2466สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3บ้านหนองพิกุล (วิชิตนาคอุปถัมภ์)10602201791
2467สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3บ้านหนองสุขสันต์10602201931
2468สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3บ้านสระแก้ว10602202251
2469สพฐสพป.นครสวรรค์ เขต 3บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ)10602202881
2470สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1กลาโหมอุทิศ10122300243
2471สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1ประชาอุปถัมภ์10122300291
2472สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1ท่าทรายประชาอุปถัมภ์10122300111
2473สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1ทานสัมฤทธิ์วิทยา10122300146
2474สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1นุ่มประสงค์วิทยา10122300721
2475สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)10122300071
2476สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1มหาสวัสดิ์(ราษฎรบำรุง)10122300674
2477สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)10122300604
2478สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ)10122300522
2479สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1วัดปราสาท (ปราสาทพิทยา)10122300031
2480สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)10122300121
2481สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1วัดทางหลวงโพธิ์ทอง10122300261
2482สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1วัดฝาง10122300271
2483สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์10122300176
2484สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)10122300098
2485สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)10122300161
2486สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1วัดโชติการาม10122300183
2487สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1วัดเชิงกระบือ10122300543
2488สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)10122300556
2489สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)10122300592
2490สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)10122300011
2491สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1อนุราชประสิทธิ์10122300152
2492สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1อนุบาลนนทบุรี10122300232
2493สพฐสพป.นนทบุรี เขต 1อนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ)10122300703
2494สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2ดีมากอุปถัมภ์10122300513
2495สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2ประเสริฐอิสลาม10122301401
2496สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2ประชารัฐบำรุง10122300852
2497สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2ไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน)10122301343
2498สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2ชลประทานสงเคราะห์101223013910
2499สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2แสงประทีปรัฐบำรุง10122300985
2500สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2แสงประเสริฐ10122300861
2501สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2ชุมชนไมตรีอุทิศ10122300832
2502สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2ชุมชนวัดไทรน้อย101223003711
2503สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2ชุมชนวัดราษฎร์นิยม10122300452
2504สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)10122301097
2505สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2รุ่งเรืองวิทยา10122301251
2506สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดกลางเกร็ด10122301413
2507สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)10122300361
2508สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดคลองขุนศรี10122300301
2509สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดคลองตาคล้าย10122300384
2510สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)10122301422
2511สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดตาล10122301206
2512สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)10122301273
2513สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดไทรใหญ่ (นนททิวากรราษฎร์บำรุง)10122300348
2514สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดเชิงเลน10122301452
2515สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดมะสงมิตรภาพที่ 5510122300431
2516สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดเสนีวงศ์10122300423
2517สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดเอนกดิษฐาราม10122301065
2518สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดลาดปลาดุก10122300801
2519สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดลำโพ(คล้อยประชารังสฤษฎ์)10122300912
2520สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)10122301223
2521สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)10122301004
2522สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดศาลากุล10122301449
2523สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดอินทร์10122301078
2524สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2วัดบางพูดใน (นนทวิทยา)10122301312
2525สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2สุเหร่าปากคลองลำรี10122300954
2526สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2สุเหร่าเขียว10122300965
2527สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)101223012910
2528สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2บ้านราษฎร์นิยม (จอประยูรอุปถัมภ์)101223004712
2529สพฐสพป.นนทบุรี เขต 2บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์)10122300411
2530สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1ประชาพัฒนา10962401803
2531สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1ประชาวิทยรังสรรค์10962402852
2532สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1น้ำตกปาโจ (วันครู 2501)10962400771
2533สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)10962400073
2534สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1เมืองนราธิวาส10962400091
2535สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1ราชประชานุเคราะห์ 1010962400833
2536สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1ราชประชานุเคราะห์ 910962400811
2537สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ10962401822
2538สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1ชุมชนบ้านซากอ10962402838
2539สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)10962400982
2540สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1วัดราษฎร์สโมสร (ไพโรจน์วิทยา)10962401731
2541สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1สว่างวัฒนา10962402962
2542สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านกลูบี10962402825
2543สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านกะลูแป10962400931
2544สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านกำปงปีแซ10962401106
2545สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านกาเด็ง10962401221
2546สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านกาโดะ10962401943
2547สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านกาแนะ10962400212
2548สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านกาเยาะมาตี10962400853
2549สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านกาบุ๊10962401211
2550สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านกูเล็ง10962401194
2551สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านกูแว(ประชาอุทิศ)10962401042
2552สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านกูยิ10962401841
2553สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านกูแบสาลอ10962400233
2554สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านจูดแดง10962400342
2555สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านดือแยหะยี10962401886
2556สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านดาฮง10962402972
2557สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านดูกู10962400864
2558สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านธรรมเจริญ10962402064
2559สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านคลอแระ10962400891
2560สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านค่าย10962400023
2561สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านคอลอกาเว109624028112
2562สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์10962402891
2563สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านซือเลาะ10962402044
2564สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านปลักปลา10962400037
2565สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านปะลุกานากอ10962400781
2566สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านปะลุกาแปเราะ10962401011
2567สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านปะลุกาสาเมาะ10962400972
2568สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านป่าไผ่10962402865
2569สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านปาหนัน109624028811
2570สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านปูซูตีฆอ10962400821
2571สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านปูตะ10962401252
2572สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านตะโละมีญอ10962401141
2573สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านตะมะยูง10962402931
2574สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านต้นตาล10962401021
2575สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านตอหลัง10962402902
2576สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านตันหยง10962400905
2577สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านตายา10962401902
2578สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านตามุง10962402951
2579สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านทอน10962400169
2580สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านทำเนียบ10962400302
2581สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านทุ่งคา10962401242
2582สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านทุ่งโต๊ะดัง10962400371
2583สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านพนาทักษิณ10962401962
2584สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)10962401071
2585สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านนาดา10962401761
2586สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่ 15310962400054
2587สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านโคกพะยอม10962400133
2588สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านโคกศิลา10962400243
2589สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านแคนา10962400281
2590สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านเปล10962400252
2591สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านแป๊ะบุญ109624007515
2592สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านรือเสาะ10962401752
2593สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านยือลอ10962400917
2594สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านยือลาแป10962401935
2595สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านโต๊ะนอ10962400331
2596สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านแยะ10962401062
2597สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านไร่พญา10962400202
2598สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านมะนังกาหยี10962400312
2599สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านมะนังปันยัง10962401891
2600สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านมะยูง10962400992
2601สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)10962400842
2602สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านละหาน10962401925
2603สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)10962401675
2604สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านไอร์แยง10962402873
2605สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านยาแลเบ๊าะ10962401771
2606สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านลาเมาะ10962401861
2607สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านลาเมาะฮีเล10962401875
2608สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านลาเวง10962402947
2609สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านยารอ10962400403
2610สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านรามา10962400291
2611สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านลุโบะดาโต๊ะ10962401124
2612สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านลุโบะปาเระ10962401082
2613สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านยี่งอ10962401187
2614สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านลูโบะบายะ10962401051
2615สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านลูโบ๊ะบาตู10962402922
2616สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านสวนพลู10962402018
2617สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านสาคร10962402845
2618สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านสุเป๊ะ10962402024
2619สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านศาลาลูกไก่10962401233
2620สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านสาวอ10962401692
2621สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านอาตะบือเระ10962400951
2622สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านฮูแตทูวอ10962400151
2623สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านฮูแตยือลอ10962400921
2624สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านบือแนปีแย10962400961
2625สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านบือแรง10962401831
2626สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านบือเระ10962400871
2627สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านบือราเป๊ะ10962400143
2628สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านบลูกา10962401682
2629สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านบลูกาสนอ10962401161
2630สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านบลูกาฮีเล10962401973
2631สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านบากง10962401791
2632สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านบาตง10962401982
2633สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านบาตู มิตรภาพที่ 6610962401007
2634สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านบาโงปะแต109624019910
2635สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านบาโงปูโละ10962402037
2636สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านบูกิ๊ตยือแร10962401742
2637สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านบูเกะสูดอ10962400887
2638สพฐสพป.นราธิวาส เขต 1บ้านบูเกะบากง10962401159
2639สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2นิคมพัฒนา1010962403113
2640สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2นิคมพัฒนา610962403071
2641สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2นิคมสร้างตนเองแว้ง10962402284
2642สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท210962402301
2643สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2เพลินพิศ10962402175
2644สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน10962400511
2645สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2วัดโคกมะม่วง10962400491
2646สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)10962400562
2647สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2วัดสิทธิสารประดิษฐ์10962400553
2648สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2อิสลามบํารุง10962402611
2649สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านกลูบี10962402672
2650สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านกูวา10962402184
2651สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านกูวา10962402731
2652สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านฆอเลาะทูวอ10962402221
2653สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านจะมาแกะ10962402212
2654สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านจุฬาภรณ์ 1210962403101
2655สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านดอเหะ10962402802
2656สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านคลองตัน10962400613
2657สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านปะดะดอ10962400461
2658สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านปะลุรู10962402574
2659สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านปอเนาะ10962402761
2660สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านปาดังยอ10962402433
2661สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านปูโป๊ะ10962402452
2662สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ10962400606
2663สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านตือมายู10962402162
2664สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านตลิ่งสูง10962402551
2665สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านตําเสาพัฒนา10962402271
2666สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านตาเซะใต้10962402603
2667สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านตาเซะเหนือ10962402623
2668สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านตาบา10962400571
2669สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านน้ำทุเรียน10962403031
2670สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านเกาะสะท้อน10962400701
2671สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านแฆแบ๊ะ10962400481
2672สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านเจ๊ะเหม10962402203
2673สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านเจ๊ะยอ10962402332
2674สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านแขยง10962402087
2675สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านโคกยามู10962400684
2676สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านมือบา10962402411
2677สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านโต๊ะเด็ง10962402643
2678สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านโต๊ะเวาะ10962402471
2679สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านโผลง10962402631
2680สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านไพรวัน10962400631
2681สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านไม้ฝาด10962402111
2682สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านไม้แก่น10962402663
2683สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านแว้ง10962402141
2684สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านยะหอ10962402243
2685สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านแอแว10962402151
2686สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านไอบาตู10962402522
2687สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านลาแล10962402463
2688สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านมูโนะ10962402423
2689สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านลูโบ๊ะซามา10962402391
2690สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านหัวคลอง10962400582
2691สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านสายะ10962402741
2692สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านศาลาใหม่10962400623
2693สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านบือราแง10962402532
2694สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านบอเกาะ10962402694
2695สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านบางขุด10962402232
2696สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านบาโง10962402091
2697สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านบาโงกือเต10962402771
2698สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านบาโงมาแย10962402703
2699สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านบาลูกายาอิง10962403044
2700สพฐสพป.นราธิวาส เขต 2บ้านบูเกะตา10962402297
2701สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3ประชาบํารุง10962401641
2702สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3ผดุงมาตร10962403311
2703สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3พิทักษ์วิทยากุมุง10962403209
2704สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3ร่วมจิตต์ประชา10962403221
2705สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3ไอยรานุสรณ์10962401333
2706สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3ชุมชนสหพัฒนา10962401524
2707สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3อนุบาลระแงะ10962401411
2708สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านกอแนะเหนือ10962401321
2709สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านกาเด็ง10962401405
2710สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านกาแย10962403292
2711สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านกาลิซา109624013711
2712สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านกาหนั๊วะ10962401389
2713สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านกูจิงลือปะ10962401652
2714สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านจะแนะ10962403149
2715สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านจูโวะ10962403381
2716สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านดุซงยอ10962403242
2717สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านปาเซ10962401572
2718สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านปารี10962403178
2719สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านตือกอ10962403151
2720สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านตราแด๊ะ10962401635
2721สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านตันหยงลิมอ10962401501
2722สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านทํานบ10962401311
2723สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านน้ำหอม10962403301
2724สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านนิบง10962401285
2725สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านแกแม10962401431
2726สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านเจ๊ะเก10962401353
2727สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านเจาะเกาะ109624034510
2728สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านเจาะไอร้อง10962403332
2729สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านเขาพระ10962401421
2730สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านเขาน้อย10962401364
2731สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านเขาแก้ว10962401304
2732สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านโคก10962403341
2733สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านรือเปาะ10962403265
2734สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านแมะแซ10962403252
2735สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านมะรือโบตก10962401262
2736สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 19910962403375
2737สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านละหาร10962403161
2738สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านไอกรอส10962403194
2739สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านไอปาเซ10962401492
2740สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านไอร์โซ10962403234
2741สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านไอสะเตียร์10962403425
2742สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านยานิง10962403327
2743สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านริแง10962403271
2744สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านลาไม10962401563
2745สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านลูโบะดีแย10962401514
2746สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านลูโบ๊ะเยาะ10962403361
2747สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านลูโบ๊ะบาตู10962401341
2748สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านสิโป10962401613
2749สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านสาเมาะ10962401555
2750สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านฮูลู10962401391
2751สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านบือนังกือเปาะ10962401452
2752สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านบ่อทอง10962401462
2753สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านบาโงกูโบ10962401542
2754สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านบาโงดุดุง10962403351
2755สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านบาโงระนะ10962401277
2756สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านบาโงสะโต10962401622
2757สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านบำรุงวิทย์10962403441
2758สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านบูกิต10962403415
2759สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128109624034615
2760สพฐสพป.นราธิวาส เขต 3บ้านบูเก๊ะบือแต10962403282
2761สพฐสพป.น่าน เขต 1ประกิตเวชศักดิ์10552501464
2762สพฐสพป.น่าน เขต 1ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)10552500501
2763สพฐสพป.น่าน เขต 1ศรีเวียงสาวิทยาคาร10552500491
2764สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านกาใส10552500431
2765สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านดอนไพรวัลย์10552503561
2766สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านปางช้าง10552503571
2767สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านทัพม่าน10552501431
2768สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านน้ำตวง10552503014
2769สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านน้ำโค้ง10552500273
2770สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านน้ำหิน10552501191
2771สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านนาหล่าย10552501161
2772สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านร่มเกล้า10552503112
2773สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านศรีนาม่าน10552503541
2774สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านห้วยน้ำอุ่น10552501061
2775สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านห้วยแฮ้ว10552503531
2776สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านสองแคว10552500302
2777สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านสันติภาพ10552500412
2778สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านหัวเมือง10552501221
2779สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านสาคร10552500871
2780สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านสาลี่10552500991
2781สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านบ่อหอย10552501131
2782สพฐสพป.น่าน เขต 1บ้านบุ้ง10552501171
2783สพฐสพป.น่าน เขต 2ตำรวจตระเวนชายแดนผู้บังคับบัญชาลูกเสือรถไฟมักกะสัน10552504611
2784สพฐสพป.น่าน เขต 2ท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์10552504582
2785สพฐสพป.น่าน เขต 2พนาสวรรค์10552502451
2786สพฐสพป.น่าน เขต 2ไตรประชาวิทยา10552502354
2787สพฐสพป.น่าน เขต 2มณีพฤกษ์10552502738
2788สพฐสพป.น่าน เขต 2ยอดดอยวัฒนาสาขาน้ำหมาว10552503701
2789สพฐสพป.น่าน เขต 2ชุมชนบ้านเฟือยลุง10552502741
2790สพฐสพป.น่าน เขต 2ภูคาวิทยาคม10552502442
2791สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านดอนแท่น10552502701
2792สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านดอยติ้ว10552501713
2793สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านขุนน้ำน่าน10552503614
2794สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านปงสนุก10552502261
2795สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านปอน10552502881
2796สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านปางแก10552502821
2797สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านผักเฮือก10552503661
2798สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านผาน้ำย้อย10552502611
2799สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านน้ำปัวพัฒนา10552504601
2800สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านน้ำเลียง10552502891
2801สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านน้ำช้างพัฒนา10552503914
2802สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านน้ำรีพัฒนา10552503921
2803สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านนาบง10552503711
2804สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านหนอง10552502641
2805สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านสว้า10552503592
2806สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านห้วยฟอง10552503961
2807สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านส้อเด่นพัฒนา10552502471
2808สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)10552502151
2809สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านสองแคว10552503731
2810สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านบ่อหยวก10552503603
2811สพฐสพป.น่าน เขต 2บ้านบ่อหลวงสาขาห้วยโป่ง10552503721
2812สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 1วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์)10763700621
2813สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 1วัดนอกปากทะเล10763702031
2814สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 1วัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง)10763700631
2815สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 1วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์)10763701811
2816สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 1วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์)10763700642
2817สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 1วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา)10763702012
2818สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 1บ้านจะโปรง10763702151
2819สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 1บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์10763702071
2820สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 1บ้านแหลม10763701762
2821สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 1บ้านยางน้ำกลัดใต้10763702121
2822สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 1บ้านอ่างศิลา10763702161
2823สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 2วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)10763701011
2824สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 2วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 10310763700981
2825สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 2วัดเขาปากช่อง10763701041
2826สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 2บ้านซ่อง10763702451
2827สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 2บ้านป่าเด็ง10763702381
2828สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 2บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)10763700931
2829สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 2บ้านพุหวาย10763700841
2830สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 2บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)10763700681
2831สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 2บ้านแม่ประจันต์10763701191
2832สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 2บ้านหนองโรง10763701242
2833สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 2บ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ )10763700791
2834สพฐสพป.เพชรบุรี เขต 2บ้านหุบกะพง10763700781
2835สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม)10673800621
2836สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1คลองห้วยนาพัฒนาการ10673800941
2837สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1เมืองเพชรบูรณ์10673800011
2838สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1อนุบาลเพชรบูรณ์10673800581
2839สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1อนุบาลชนแดน10673800912
2840สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านกกไทร10673800461
2841สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านด่านช้าง10673805631
2842สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านซับข่อย10673800802
2843สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านป่าแดง10673800081
2844สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านป่าม่วง10673800241
2845สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านปากน้ำ10673800432
2846สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านถ้ำแก้ว10673801482
2847สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านทรัพย์พุทรา10673800931
2848สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านท่ากกตาล10673800253
2849สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านทุ่งหินปูน10673800511
2850สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านนายม10673800681
2851สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านโคกสำราญ10673801491
2852สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านโป่งหว้า10673800361
2853สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านโตก10673800591
2854สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านระวิง10673800871
2855สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านชอนไพร10673800641
2856สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านลาดน้อย10673801401
2857สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านยางหัวลม10673800741
2858สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 13710673800831
2859สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านวังหิน10673805522
2860สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านหนองตาด10673800991
2861สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านหนองระมาน10673801221
2862สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านสะเดียง10673800022
2863สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านห้วยผักไล10673800411
2864สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านห้วยใหญ่10673800331
2865สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านห้วยสะแก10673800821
2866สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านสามแยกวังชมภู10673800774
2867สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 1บ้านบง10673800442
2868สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์10673804111
2869สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2ชุมชนบ้านติ้ว10673803981
2870สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2วัดศรีจันดาธรรม10673804261
2871สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)10673805734
2872สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2อนุบาลหล่มเก่า10673803372
2873สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)10673804411
2874สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านกกโอ10673804541
2875สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านดงน้ำเดื่อ10673804213
2876สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านดอยน้ำเพียงดิน10673803661
2877สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านป่าแกเครือ10673804001
2878สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านปากห้วยขอนแก่น10673804451
2879สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านทับเบิกร่วมใจ10673803652
2880สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านทุ่งสมอ10673805691
2881สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านฝาย10673803911
2882สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านน้ำดุกเหนือ10673804251
2883สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านนายาว10673805681
2884สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านแก่งโตน10673803531
2885สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านโจะโหวะ10673803691
2886สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านเข็กน้อย10673805707
2887สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านเหล่าหญ้า10673805667
2888สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านร่องกะถิน10673804192
2889สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านช้างตะลูด10673804221
2890สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านวังร่อง10673804041
2891สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านวังยาว10673804291
2892สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านสงเปลือย10673803751
2893สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านหนองไขว่10673803951
2894สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านห้วยน้ำขาว10673805713
2895สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านห้วยสนามทราย10673805281
2896สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านห้วยอีจีน10673803484
2897สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 2บ้านหัวนาเลา10673803991
2898สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3ชุมชนบ้านท่าเสา10673803321
2899สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3ชุมชนบ้านโคกปรง10673802031
2900สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้าน กม.3510673802961
2901สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านจัดสรร10673802691
2902สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านซับตะแบก10673802261
2903สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านซับชมภู10673803271
2904สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านตะกุดไผ่10673801661
2905สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านพุขาม10673801692
2906สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านนาเฉลียง(เฉลียงทองราษฎร์บำรุง)10673802761
2907สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านแก่งหินปูน10673801641
2908สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านเข็มทอง10673801621
2909สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านไทรทอง10673801841
2910สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านเนินถาวร10673802671
2911สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านไร่เหนือ10673803201
2912สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านม่วงชุม10673802491
2913สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านวังไผ่10673801721
2914สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านวังไลย์10673805142
2915สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านวังโบสถ์10673802852
2916สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านหนองชุมแสง10673804881
2917สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านหนองสรวง10673802531
2918สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านหนองบัวขาว10673802141
2919สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง10673802711
2920สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านหัวโตก10673802771
2921สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านบึงกระจับ10673801581
2922สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านบึงสามพัน10673804861
2923สพฐสพป.เพชรบูรณ์ เขต 3บ้านบุมะกรูด10673801561
2924สพฐสพป.แพร่ เขต 1บ้านแม่แรม10543901601
2925สพฐสพป.แพร่ เขต 1บ้านวังปึ้ง10543901311
2926สพฐสพป.แพร่ เขต 1บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)10543901201
2927สพฐสพป.แพร่ เขต 2บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)10543900621
2928สพฐสพป.แพร่ เขต 2บ้านสองแคว10543902381
2929สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย10164900861
2930สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1พิบูลปัทมาคม10164902383
2931สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1พิบูลสงเคราะห์110164900613
2932สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1โคกสำโรง10164901221
2933สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1ชุมชนตำบลหินปัก10164902451
2934สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1ชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์)10164900171
2935สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1วัดธรรมเจดีย์10164900511
2936สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1วัดข่อยใต้10164900781
2937สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1วัดตองปุ10164900371
2938สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1วัดท่าข้าม10164900761
2939สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1วัดทองแท่งนิสยาราม10164900331
2940สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1วัดทุ่งสิงห์โต10164900031
2941สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1วัดเขาหนีบ10164900652
2942สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1วัดโคกหม้อ10164900601
2943สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1วัดโพธิ์เกษตร10164902062
2944สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1วัดชีแวะ10164900541
2945สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1วัดหนองคู10164901121
2946สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1วัดหนองปลาดุก10164901981
2947สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1วัดหนองแก้ว10164900091
2948สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1วัดสนามไชย10164902031
2949สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1วัดสะแกราบ10164900981
2950สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1วัดบ่อเงิน10164900561
2951สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์10164900041
2952สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี10164900122
2953สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1บ้านดงมะรุม10164900931
2954สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1บ้านดอนดึง10164902531
2955สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1บ้านคลองเกตุ10164901251
2956สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1บ้านถลุงเหล็ก10164901311
2957สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1บ้านท่าม่วง10164901091
2958สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1บ้านเขาทับควาย10164901142
2959สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1บ้านมะม่วงเจ็ดต้น10164900881
2960สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1บ้านหนองถ้ำ10164900711
2961สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1บ้านสระเตย10164902151
2962สพฐสพป.ลพบุรี เขต 1บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐)10164900352
2963สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2พรหมรังษี10164902861
2964สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2นิคมลำนารายณ์10164901821
2965สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 15710164903561
2966สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม10164903891
2967สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น10164902781
2968สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2วัดโคกสลุง10164902712
2969สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2วัดโพธิ์งาม10164901662
2970สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2วัดหนองตามิ่ง10164902722
2971สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2บ้านกุดตาเพชร10164903611
2972สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2บ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ์)10164901631
2973สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2บ้านท่าดินดำ10164901562
2974สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2บ้านท่ามะนาว10164901542
2975สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2บ้านเกาะรัง10164901461
2976สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2บ้านเขารวก10164903591
2977สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2บ้านเขายายกะตา10164901411
2978สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2บ้านเขาสมโภชน์10164901601
2979สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2บ้านยางโทน10164903741
2980สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2บ้านลำสนธิ10164903641
2981สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2บ้านวังทอง10164903601
2982สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2บ้านหนองโกวิทยา10164901721
2983สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2บ้านหนองมะค่า10164903401
2984สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2บ้านหนองเสมา10164903881
2985สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2บ้านหนองบง10164901471
2986สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2บ้านศรีเมือง10164903661
2987สพฐสพป.ลพบุรี เขต 2บ้านบัวชุม10164901593
2988สพฐสพป.เลย เขต 1ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ)10425202169
2989สพฐสพป.เลย เขต 1ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ10425203271
2990สพฐสพป.เลย เขต 1บ้านน้ำพร10425202241
2991สพฐสพป.เลย เขต 1บ้านน้ำแคม10425202611
2992สพฐสพป.เลย เขต 1บ้านนาดินดำ10425200301
2993สพฐสพป.เลย เขต 1บ้านนาซ่าว10425202081
2994สพฐสพป.เลย เขต 1บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 5910425202291
2995สพฐสพป.เลย เขต 1บ้านโป่ง10425200623
2996สพฐสพป.เลย เขต 1บ้านโพนสว่างวังเย็น10425203871
2997สพฐสพป.เลย เขต 1บ้านเพียซำพุวิทยา10425200371
2998สพฐสพป.เลย เขต 1บ้านยาง10425202421
2999สพฐสพป.เลย เขต 1บ้านวังยาว10425200591
3000สพฐสพป.เลย เขต 1บ้านหนองปกติ10425202511
3001สพฐสพป.เลย เขต 1บ้านสะอาดลายเหนือ10425200421
3002สพฐสพป.เลย เขต 1บ้านห้วยทราย10425200601
3003สพฐสพป.เลย เขต 1บ้านห้วยโตก10425200271
3004สพฐสพป.เลย เขต 1บ้านหัวฝาย10425200071
3005สพฐสพป.เลย เขต 2ชุมชนวังสะพุง10425200741
3006สพฐสพป.เลย เขต 2บ้านดงน้อย10425204181
3007สพฐสพป.เลย เขต 2บ้านซำกกค้อ10425204141
3008สพฐสพป.เลย เขต 2บ้านปากปวน10425200711
3009สพฐสพป.เลย เขต 2บ้านตาดข่า10425202871
3010สพฐสพป.เลย เขต 2บ้านผาหวาย10425202941
3011สพฐสพป.เลย เขต 2บ้านนาดินดำ10425203961
3012สพฐสพป.เลย เขต 2บ้านแก่งศรีภูมิ10425203911
3013สพฐสพป.เลย เขต 2บ้านวังแท่น10425200851
3014สพฐสพป.เลย เขต 2บ้านวังเลาหัวฝาย10425204401
3015สพฐสพป.เลย เขต 2บ้านวังลานวังทอง10425202801
3016สพฐสพป.เลย เขต 2บ้านหนองตูม10425204481
3017สพฐสพป.เลย เขต 2บ้านหนองหมากแก้ว10425202931
3018สพฐสพป.เลย เขต 2บ้านห้วยส้ม10425202841
3019สพฐสพป.เลย เขต 3เย็นศิระบ้านหมากแข้ง10425201741
3020สพฐสพป.เลย เขต 3บ้านตูบค้อ10425201752
3021สพฐสพป.เลย เขต 3บ้านถ้ำพระ10425201831
3022สพฐสพป.เลย เขต 3บ้านห้วยมุ่น10425201733
3023สพฐสพป.ยโสธร เขต 1ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง10354300061
3024สพฐสพป.ยโสธร เขต 1ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)10354300601
3025สพฐสพป.ยโสธร เขต 1ชุมชนดงแคนใหญ่10354301931
3026สพฐสพป.ยโสธร เขต 1บ้านดงจงอาง10354302772
3027สพฐสพป.ยโสธร เขต 1บ้านดอนกลอย10354300722
3028สพฐสพป.ยโสธร เขต 1บ้านฟ้าห่วน10354301281
3029สพฐสพป.ยโสธร เขต 1บ้านขุมเงิน10354300043
3030สพฐสพป.ยโสธร เขต 1บ้านซำ10354302711
3031สพฐสพป.ยโสธร เขต 1บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)10354301351
3032สพฐสพป.ยโสธร เขต 1บ้านผือฮี10354302571
3033สพฐสพป.ยโสธร เขต 1บ้านนาคำปักแฮด10354301991
3034สพฐสพป.ยโสธร เขต 1บ้านนาโพธิ์10354301561
3035สพฐสพป.ยโสธร เขต 1บ้านโนนยาง10354302651
3036สพฐสพป.ยโสธร เขต 1บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม10354300191
3037สพฐสพป.ยโสธร เขต 1บ้านราชมุนี10354302721
3038สพฐสพป.ยโสธร เขต 1บ้านสงเปือย10354301481
3039สพฐสพป.ยโสธร เขต 1บ้านสงยาง10354302681
3040สพฐสพป.ยโสธร เขต 1บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยา)10354300031
3041สพฐสพป.ยโสธร เขต 2ชุมชนบ้านโนนเปือย(มหาพิมพ์สงเคราะห์)10354301052
3042สพฐสพป.ยโสธร เขต 2บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)10354303211
3043สพฐสพป.ยโสธร เขต 2บ้านดงสำราญ10354300961
3044สพฐสพป.ยโสธร เขต 2บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร10354302902
3045สพฐสพป.ยโสธร เขต 2บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)10354302231
3046สพฐสพป.ยโสธร เขต 2บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ10354303371
3047สพฐสพป.ยโสธร เขต 2บ้านเตาไห10354302021
3048สพฐสพป.ยโสธร เขต 2บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี10354302141
3049สพฐสพป.ยโสธร เขต 2บ้านหนองแคน10354303002
3050สพฐสพป.ยโสธร เขต 2บ้านหนองแหน10354300931
3051สพฐสพป.ยโสธร เขต 2บ้านหนองบาก10354302061
3052สพฐสพป.ยโสธร เขต 2บ้านหนองบึง10354303261
3053สพฐสพป.ยโสธร เขต 2บ้านสีสุก10354303561
3054สพฐสพป.ยโสธร เขต 2บ้านบะคอม10354303661
3055สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1ขุนยวม10584200011
3056สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1ปางตองประชาสรรค์10584200771
3057สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม10584203644
3058สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย10584203652
3059สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน10584203631
3060สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1สังวาลย์วิทย์ 310584200403
3061สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1อนุบาลขุนยวม10584200021
3062สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1อนุบาลปางมะผ้า10584203363
3063สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1อนุบาลปาย (เวียงใต้)10584200361
3064สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)10584201131
3065สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ10584200701
3066สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านป่ายาง10584200731
3067สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านป่าลาน10584201231
3068สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านปางคาม10584203262
3069สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านปางตอง10584200204
3070สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านปางแปก10584200675
3071สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านทุ่งกองมู10584200921
3072สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านผาสำราญ10584200574
3073สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านน้ำส่อม10584201081
3074สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านน้ำฮู10584200371
3075สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านนาป่าแปก10584200841
3076สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง10584200608
3077สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านแก่นฟ้า10584201221
3078สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านเมืองแปง10584200563
3079สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านเมืองแพม10584203371
3080สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านแม่กิ๊10584200261
3081สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านแม่ปิง10584200531
3082สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านแม่นาเติง10584200643
3083สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านแม่โกปี่10584200271
3084สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านแม่อูคอ10584200172
3085สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านเวียงเหนือ10584200391
3086สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านใหม่สหสัมพันธ์10584200381
3087สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านยอดดอยวิทยา10584201201
3088สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านรักไทย10584200851
3089สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านวนาหลวง10584203441
3090สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านหนองแห้ง10584200311
3091สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านหมอแปง10584200721
3092สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านห้วยปูลิง10584201041
3093สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านห้วยผา10584201301
3094สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านห้วยนา10584200051
3095สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)10584201171
3096สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1บ้านห้วยช่างคำ10584201241
3097สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว)10584202044
3098สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ล่องแพวิทยา10584202941
3099สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ชุมชนแม่ลาศึกษา10584201802
3100สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ชุมชนบ้านผาผ่า10584202651
3101สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ชุมชนบ้านน้ำดิบ10584202101
3102สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ลุ่มน้ำวิทยา10584201421
3103สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง10584201711
3104สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง)10584202002
3105สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย10584202632
3106สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านกลอเซโล10584203201
3107สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านกอกหลวง10584201921
3108สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านกอมูเดอ10584203192
3109สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 19310584202012
3110สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านฟักทอง10584201671
3111สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านซิวาเดอ105842031853
3112สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านป่าโปง10584202791
3113สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ10584202801
3114สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านป่าหมากวิทยา10584201441
3115สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านต้นงิ้ว10584202824
3116สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ10584202832
3117สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านทะโลงเหนือ10584202843
3118สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านท่าตาฝั่ง10584202342
3119สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านท่าสองแคว10584201381
3120สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์10584203121
3121สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านผาเยอ10584202813
3122สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านโพซอ10584202272
3123สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านแม่กองแป10584202301
3124สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านแม่ปุ๋น10584202462
3125สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านแม่ต้อบใต้10584202221
3126สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านแม่ต้อบเหนือ10584202231
3127สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านแม่นาจาง10584201961
3128สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านแม่นาจางเหนือ10584201971
3129สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านแม่โถใต้10584201581
3130สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านแม่ละ10584202542
3131สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านแม่ลิด10584202532
3132สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านแม่สวรรค์น้อย10584202601
3133สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านแม่สวรรค์หลวง10584202641
3134สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านแม่สะเรียง10584202061
3135สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านแม่สะลาบ10584202151
3136สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านแม่สุ10584201813
3137สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านแม่หาด10584202926
3138สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านแม่สามแลบ10584203161
3139สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านแม่อุมป๊อก10584202401
3140สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านละอูบ10584201791
3141สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านหนองม่วน10584201901
3142สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านส้มป่อย10584201652
3143สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านห้วยกระต่าย10584203221
3144สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านห้วยกู่ป๊ะ10584201841
3145สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านห้วยปลากั้ง10584202512
3146สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านห้วยทราย10584202131
3147สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านห้วยผึ้งใหม่10584201632
3148สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านห้วยโผ10584202311
3149สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านห้วยวอก10584202852
3150สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านห้วยหมากหนุน10584201471
3151สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านห้วยฮากไม้เหนือ10584202441
3152สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านสันติสุข10584202571
3153สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านสุดห้วยนา10584202611
3154สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านสบเมย10584203219
3155สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านสบหาร10584202181
3156สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านอุมดาเหนือ10584202711
3157สพฐสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2บ้านบุญเลอ105842032329
3158สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1105013001416
3159สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1เทพเสด็จวิทยา10501301453
3160สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1ชลประทานผาแตก10501301517
3161สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1แม่คือวิทยา10501301611
3162สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1แม่ตะไคร้10501309544
3163สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1ชุมชนวัดท่าเดื่อ10501300241
3164สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1ชุมชนบ้านบวกครกน้อย105013000412
3165สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1วัดดอนจั่น105013000234
3166สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1วัดป่าข่อยใต้10501300222
3167สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1วัดป่าแดด10501300285
3168สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1วัดร้องอ้อ105013002350
3169สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1วัดช่างเคี่ยน105013001716
3170สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1วัดสวนดอก10501300084
3171สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1วัดห้วยแก้ว10501309411
3172สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1วัดสันกลางเหนือ10501305531
3173สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1วัดบ้านน้อย10501305572
3174สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง10501300211
3175สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1บ้านดอนปิน10501300111
3176สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1บ้านดอนปีน10501305611
3177สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1บ้านป่าไม้แดง105013016737
3178สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1บ้านป่าเหมือด10501301659
3179สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1บ้านปางแดง10501301477
3180สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1บ้านท่าหลุกสันทราย10501300262
3181สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1บ้านโป่งกุ่ม10501301421
3182สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1บ้านโป่งน้อย10501300091
3183สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)10501305623
3184สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1บ้านแม่หวาน10501301411
3185สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1บ้านแม่ฮ้อยเงิน10501301761
3186สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)10501301562
3187สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1บ้านเชิงดอยสุเทพ10501300074
3188สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1บ้านหนองโค้ง10501305486
3189สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1บ้านห้วยทราย10501300132
3190สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1บ้านสันทราย10501301531
3191สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 1บ้านออนหลวย10501309463
3192สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2ประดู่วิทยา10501302633
3193สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2ป่าแป๋วิทยา10501303642
3194สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2ทรายทองราษฎร์อุทิศ105013052017
3195สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2พร้าวบูรพา10501302362
3196สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 7105013042642
3197สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 2105013042713
3198สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์10501306081
3199สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2ร่ำเปิงวิทยา10501304006
3200สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2รัปปาปอร์ต (ตชด. บำรุงที่ ๙๒)105013106438
3201สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2ชุมชนวัดช่อแล10501304092
3202สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2ชุมชนบ้านดง10501305191
3203สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2ชุมชนบ้านแม่สาบ10501305173
3204สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน10501305231
3205สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2วัดปางเติม10501305399
3206สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2วัดปางเติมสาขาบ้านขุนสาบ10501305413
3207สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2วัดปางมะกล้วย105013036210
3208สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2วัดงิ้วเฒ่า10501305381
3209สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2วัดท่าข้าม10501303877
3210สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2วัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ10501304221
3211สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2วัดแม่แก้ดน้อย105013060011
3212สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2วัดแม่เลย105013052413
3213สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2วัดยั้งเมิน10501305452
3214สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2วัดหนองออน105013035712
3215สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2วัดห้วยไร่10501304034
3216สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2วัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา)10501305961
3217สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2วัดบ้านเหล่า105013039225
3218สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2สันป่าสักวิทยา105013039821
3219สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2สันทรายหลวง10501306303
3220สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2สันมหาพนวิทยา10501303807
3221สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2สบเปิงวิทยา10501303866
3222สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านก๋ายน้อย10501303895
3223สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านกองแหะ105013042316
3224สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านกาดฮาว10501304609
3225สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านกิ่วเสือ10501305471
3226สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านขุนแจ๋105013027912
3227สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านปง10501303542
3228สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านป่าก้าง10501305934
3229สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านป่าตุ้ม105013023811
3230สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านป่าเหมือด105013059916
3231สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านป่าบง105013062114
3232สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านปางกว้าง10501303607
3233สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านปางขุม10501305432
3234สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านปางไม้แดง105013040810
3235สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านปางห้วยตาด10501303596
3236สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านต้นรุง105013023710
3237สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านท่าเกวียน10501306351
3238สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านทับเดื่อ105013035614
3239สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านทุ่งโป่ง10501304283
3240สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านผาหมอน10501303886
3241สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านน้ำริน10501304434
3242สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านนาบุญโหล่งขอด10501302692
3243สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านเจดีย์แม่ครัว10501306271
3244สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านโป่งแยงใน105013042138
3245สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านเป้าวิทยาคาร105013041515
3246สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านเมืองก๊ะ10501304613
3247สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านแม่ขะปู105013052917
3248สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านแม่ปั๋ง105013026544
3249สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านแม่ปาคี105013026124
3250สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านแม่ตะละ105013053427
3251สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านแม่ไคร้10501303673
3252สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านแม่แต10501306132
3253สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านแม่โต๋10501305333
3254สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านแม่แฝก10501306161
3255สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านแม่แมม10501303692
3256สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านแม่เลา10501303651
3257สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านแม่แว105013054415
3258สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านแม่แสะ10501303687
3259สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านแม่ยางห้า105013053013
3260สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านแม่ยางห้า สาขาบ้านเด่นฮ่อม10501305351
3261สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านแม่สา10501304526
3262สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านใหม่10501304111
3263สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านร่มหลวง10501306111
3264สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านช้างใน10501304075
3265สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านหนองปลามัน105013045446
3266สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านหนองไคร้105013063710
3267สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านหนองมะจับ10501306091
3268สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ)105013062625
3269สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านหลักปัน105013059113
3270สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านศรีบุญเรือง10501306011
3271สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านสะลวงนอก105013045912
3272สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านห้วยน้ำจาง105013053710
3273สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านห้วยเกี๋ยง10501306224
3274สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านสันคะยอม105013044217
3275สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านสันป่าสัก10501304101
3276สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านสันพระเนตร10501305896
3277สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านหัวฝาย10501306031
3278สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านบวกจั่น105013042412
3279สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านบวกเปา10501305941
3280สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านบวกหมื้อ10501303976
3281สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านบ่อแก้ว105013053118
3282สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)10501304744
3283สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3ดอยสามหมื่น10501301261
3284สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3ประพันธ์ – อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)105013047845
3285สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8105013050916
3286สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 310501304762
3287สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3แกน้อยศึกษา105013012912
3288สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙10501304717
3289สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1105013019422
3290สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3โครงการหลวงแกน้อย105013013117
3291สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์10501301981
3292สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3ไทยทนุบ้านสันต้นดู่10501304694
3293สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)10501305021
3294สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี105013050671
3295สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3โชติคุณะเกษมบ้านเมืองงาม105013047324
3296สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3รัฐราษฎร์อุปถัมภ์105013087915
3297สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3เบญจม 2 บ้านน้ำรู10501301071
3298สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3มิตรมวลชนเชียงใหม่105013012111
3299สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3ชุมชนวัดศรีดงเย็น105013088116
3300สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3ชุมชนบ้านคาย105013047733
3301สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3ชุมชนบ้านเมืองงาย10501301113
3302สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง10501301832
3303สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3ชุมชนบ้านแม่สูนหลวงสาขาบ้านเด่นเวียงไชย (ไร่ส้ม)105013106637
3304สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง105013051517
3305สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3วัดจอมคีรี10501300858
3306สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3วัดป่าแดง105013090513
3307สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3วัดปางมะโอ10501300904
3308สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3วัดนันทาราม10501302121
3309สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3วัดศรีบุญเรือง10501302141
3310สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3วัดห้วยน้ำเย็น105013046726
3311สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3วัดบ้านท่า105013089311
3312สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3วิรุณเทพ105013022333
3313สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3สันติวนา10501308992
3314สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย105013048416
3315สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3ศึกษานารีอนุสรณ์ 2105013048531
3316สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านกองลม10501308692
3317สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านจอง105013087541
3318สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านดง105013051438
3319สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านดงป่าลัน105013022115
3320สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านดอนชัย105013050022
3321สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านขอบด้ง105013019945
3322สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านปง10501308985
3323สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านปงตำ10501308892
3324สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านป่าก๊อ1050130495103
3325สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านป่างิ้ว10501309067
3326สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านป่าแดง105013049615
3327สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านป่าบง105013008420
3328สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านป่าบง105013020414
3329สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านปางป๋อ10501308788
3330สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านปางปอย105013022840
3331สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านปางต้นเดื่อ105013050313
3332สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านปางแดง105013010322
3333สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านปางเฟือง105013011813
3334สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านปางมะเยา105013012019
3335สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านปางสัก105013018412
3336สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านต้นผึ้ง10501302011
3337สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านต้นโชค105013089728
3338สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านต้นส้าน10501301865
3339สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านถ้ำตับเตา10501308841
3340สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านท่ามะแกง10501304709
3341สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านทุ่งข้าวพวง105013011027
3342สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านทุ่งหลุก10501301027
3343สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านทุ่งหลุก10501301923
3344สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านผาแดง105013090114
3345สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านนามน105013087110
3346สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านนาหวาย105013010416
3347สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านโป่งถืบ105013018147
3348สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านโป่งนก105013022429
3349สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านโป่งไฮ105013051220
3350สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านเปียงหลวง105013087431
3351สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านเมืองนะ105013012720
3352สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านโละ105013049029
3353สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านแม่กอนใน10501301094
3354สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านแม่ข่า105013021915
3355สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านแม่ขิ105013088035
3356สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านแม่คะ105013022613
3357สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านแม่ป๋าม10501301198
3358สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านแม่งอนกลาง10501301907
3359สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านแม่ทะลบ105013090434
3360สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านแม่ใจ105013023331
3361สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านแม่แมะ10501300918
3362สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านแม่สาว105013051015
3363สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านแม่สูนน้อย105013018530
3364สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านแม่อ้อใน105013008911
3365สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านเวียงผาพัฒนา10501308887
3366สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านเวียงฝาง10501301783
3367สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านเวียงแหง105013087021
3368สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านเวียงหวาย105013020375
3369สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านเหมืองแร่105013022767
3370สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านใหม่10501301129
3371สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านใหม่หนองบัว105013089538
3372สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านม่วงป็อก105013087738
3373สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านม่วงชุม1050130208101
3374สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านม่อนปิ่น105013020022
3375สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านยาง105013019310
3376สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านลาน105013020999
3377สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านรินหลวง105013013211
3378สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านหนองขวาง105013019612
3379สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านหนองขี้นกยาง105013047954
3380สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านหนองเขียว105013013074
3381สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านหนองยาว105013018711
3382สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านหลวง105013049433
3383สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านหลวง (อ.ฝาง)105013019740
3384สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านศรีดอนชัย10501302323
3385สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์10501301229
3386สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านห้วยคอกหมู105013048846
3387สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านห้วยป่าซาง105013051370
3388สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านห้วยปู105013050516
3389สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านห้วยงูกลาง105013021622
3390สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านห้วยต้นตอง105013090742
3391สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านห้วยทรายขาว105013011520
3392สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านห้วยไคร้105013087643
3393สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านห้วยไคร้ (ฝาง)105013022522
3394สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านห้วยไผ่10501308943
3395สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านห้วยม่วง105013048028
3396สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านห้วยเฮี่ยน105013023542
3397สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านห้วยหมากเลี่ยม1050130211157
3398สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านห้วยห้อม105013019520
3399สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านห้วยศาลา105013047236
3400สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านห้วยบง105013089013
3401สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านห้วยบอน105013023418
3402สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านสันป่าข่า105013051641
3403สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านสันป่าแดง10501301897
3404สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านสันป่าเหียว105013050410
3405สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านสันปอธง10501304914
3406สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านสันต้นดู่10501302152
3407สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านสันต้นเปา105013022219
3408สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านสันต้นหมื้อ105013049312
3409สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านสันทราย10501302133
3410สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านสันทรายคองน้อย105013017962
3411สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านสันม่วง10501302181
3412สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านหัวฝาย105013020210
3413สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านหัวฝาย105013088615
3414สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านหัวนา105013020776
3415สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านสุขฤทัย105013047530
3416สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านสินชัย105013090030
3417สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านอรุโณทัย105013012884
3418สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านฮ่างต่ำ105013048142
3419สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านอ่าย10501308824
3420สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 3บ้านออน10501301173
3421สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4กรป.กลางอุปถัมภ์10501309583
3422สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง105013092920
3423สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4แม่วินสามัคคี10501309256
3424สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4เวียงเศรษฐีวิทยา10501307177
3425สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4ชุมชนวัดปากกอง10501306913
3426สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4ชุมชนวัดศรีคำชมภู10501307111
3427สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดกองทราย105013069911
3428สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดกู่คำ10501306502
3429สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดจอมทอง10501307392
3430สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดดงป่างิ้ว10501306411
3431สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดดอนชื่น10501309733
3432สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดคีรีเขต10501307472
3433สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดประชาเกษม10501307482
3434สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดท่ากาน10501306617
3435สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดท่าต้นกวาว10501306935
3436สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดทุ่งศาลา10501309169
3437สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดน้ำบ่อหลวง10501306752
3438สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดนันทาราม10501307155
3439สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดเทพาราม10501307127
3440สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดแม่สะลาบ10501306952
3441สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดช่างกระดาษ10501306841
3442สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดช่างคำ10501307592
3443สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดหนองหลั้ว10501309601
3444สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดศรีดอนชัย10501307072
3445สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดศรีดอนชัย10501309612
3446สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดศรีโพธาราม10501306902
3447สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดศรีล้อม10501307452
3448สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดศรีสว่าง10501307443
3449สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดห้วยแก้ว10501309174
3450สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดสามหลัง10501306631
3451สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดศิริชัยนิมิตร105013090910
3452สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดบวกครกเหนือ105013070110
3453สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์10501310602
3454สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง105013092878
3455สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านกาด (เขมวังส์ฯ)105013091016
3456สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านดงป่าหวาย10501309794
3457สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านดอยหล่อ10501309773
3458สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านฟ่อน10501307524
3459สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านป่าตาล10501307602
3460สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านปากเหมือง10501307033
3461สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านตองกาย10501307512
3462สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านทรายมูล10501307294
3463สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านท้าวบุญเรือง10501307566
3464สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)105013066016
3465สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านทุ่งหลวง105013092313
3466สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านพันตน10501309195
3467สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านน้ำแพร่10501307324
3468สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านเปียง10501306496
3469สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านแม่กุ้งหลวง10501306871
3470สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านแสนตอ10501307307
3471สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านใหม่หนองหอย10501309661
3472สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านใหม่สวรรค์10501309151
3473สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านเหล่าป่าฝาง10501309143
3474สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านเหล่าเป้า105013097417
3475สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านม่วงพี่น้อง10501306434
3476สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านร่องน้ำ10501306402
3477สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านวังศรี10501307377
3478สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านหนองเต่า10501309245
3479สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านห้วยข้าวลีบ105013093146
3480สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านห้วยตอง105013092710
3481สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านห้วยน้ำขาว105013096311
3482สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านสันป่าสัก10501307544
3483สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านสันทราย10501307094
3484สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านสันผักหวาน10501307573
3485สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านหัวริน10501306833
3486สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 4บ้านสามหลัง10501309713
3487สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5ตรีมิตรวิทยา10501307627
3488สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5ทุ่งต้นงิ้ว105013077131
3489สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5แม่โถวิทยาคม10501307977
3490สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5ชุมชนศูนย์อพยพแปลง 410501308437
3491สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5ชุมชนบ้านดอยเต่า10501308641
3492สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5ชุมชนบ้านท่าข้าม10501308181
3493สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5ชุมชนบ้านใหม่105013076720
3494สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5ชุมชนบ้านอมก๋อย10501307723
3495สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5ชุมชนบ้านอมก๋อย สาขาบ้านสบอมแฮด105013077810
3496สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5ศูนย์อพยพแปลง 810501308461
3497สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านกองลอย10501308003
3498สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านกองหิน10501308211
3499สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านกิ่วลม10501308111
3500สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านดอกแดง10501307999
3501สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านดอยคำ10501308244
3502สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านขุน10501308082
3503สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านขุนตื่น105013079415
3504สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านขุนแม่ตื่นน้อย105013076413
3505สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านซิแบร105013077034
3506สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านฉิมพลี10501308651
3507สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านตุงติง105013078320
3508สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านตุงลอย10501307825
3509สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านตาลใต้10501308342
3510สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านตาลเหนือ10501308364
3511สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านถิ่นสำราญ10501308401
3512สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านทุ่งจำเริง10501307805
3513สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านทุ่งโป่ง10501308352
3514สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านผาจุก10501308411
3515สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านผีปานเหนือ105013098221
3516สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านผาปูน10501307744
3517สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านพุย10501308144
3518สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านน้อยห้วยรินวิทยา10501308522
3519สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านนาฟ่อน10501308091
3520สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านนาคอเรือ10501308313
3521สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านนาเกียน10501307915
3522สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านนาไคร้10501307897
3523สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านโค้งงาม10501308234
3524สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านแปลง 210501308424
3525สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านเตียนอาง10501308155
3526สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านโท้งวิทยา10501308531
3527สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านแม่ตื่น10501307616
3528สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านแม่ต๋อม10501307845
3529สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านแม่ตูบ105013086111
3530สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านแม่โขง105013079013
3531สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านแม่ลานหลวง105013077712
3532สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านแม่ลานหลวง สาขาบ้านดอยซาง105013077917
3533สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านแม่ลายเหนือ10501308133
3534สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านแม่หลองน้อย105013079218
3535สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านแม่สะเต105013098315
3536สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านแม่อมลอง105013079817
3537สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านแม่อ่างขาง105013078514
3538สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านแม่บวน10501308602
3539สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านแอ่นใหม่10501308501
3540สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านยางแก้ว10501307813
3541สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านยางเปา10501307739
3542สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านใบหนา105013079540
3543สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านมูเซอ10501307883
3544สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านวังลุง10501308225
3545สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านวังหม้อ10501308491
3546สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านหลวง105013077628
3547สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านห้วยปูลิง10501307664
3548สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านห้วยน้ำขาว105013076322
3549สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านห้วยโค้ง105013098117
3550สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านห้วยไม้หก10501307682
3551สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านห้วยหล่อดูก105013076512
3552สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านหางดง10501308191
3553สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านสบลาน105013077516
3554สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านอูตูม10501307962
3555สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 5บ้านบ่อสลี10501308026
3556สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6ป่ากล้วยพัฒนา10501300836
3557สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์10501300362
3558สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6ไทยรัฐวิทยา ๗๙ (บ้านหนองอาบช้าง)105013008111
3559สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6ชุมชนตำบลท่าผา10501302857
3560สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม10501303232
3561สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง10501303355
3562สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6วัดพระบาท10501300403
3563สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6ศรีจอมทอง10501300488
3564สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6สามัคคีสันม่วง10501303403
3565สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6ออป.13105013028916
3566สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6อินทนนท์วิทยา10501303388
3567สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านกองแขก10501302873
3568สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านจันทร์10501303412
3569สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านข่วงเปาใต้10501300627
3570สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านขุนกลาง105013003519
3571สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านขุนแปะ105013006513
3572สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร10501300694
3573สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านขุนแตะ10501300582
3574สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านขุนแม่นาย10501303155
3575สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านขุนแม่รวม105013032719
3576สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านขุนแม่หยอด10501303261
3577สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านขุนยะ105013003417
3578สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านปากทางท่าลี่10501300423
3579สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านปางเกี๊ยะ105013033235
3580สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านปางหินฝน105013030710
3581สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านปางอุ๋ง105013032521
3582สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ10501303312
3583สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านท่าข้าม10501300632
3584สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านทัพ10501303222
3585สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านทุ่งแก10501303131
3586สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ105013106219
3587สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านทุ่งยาว10501303332
3588สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านผานัง10501302834
3589สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านผาละปิ10501303243
3590สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านพุย10501303084
3591สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านน้ำตกแม่กลาง10501300384
3592สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านนากลาง105013030215
3593สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด105013030524
3594สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านนาฮ่อง105013030315
3595สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแจ่มหลวง105013034421
3596สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแปะ10501300602
3597สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแปะสามัคคี10501303112
3598สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านเนินวิทยา10501303392
3599สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านเมืองกลาง10501300393
3600สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านเมืองอาง10501300379
3601สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านโรงวัว10501300723
3602สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่ปอน10501300442
3603สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่ปาน10501303374
3604สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านโม่งหลวง10501302902
3605สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่ตะละเหนือ10501303462
3606สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่ตูม105013030911
3607สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่นาจร10501302983
3608สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่แดดน้อย105013034210
3609สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น105013034849
3610สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่แฮใต้10501303123
3611สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่แฮเหนือ10501303453
3612สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ10501303499
3613สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่เอาะ10501302978
3614สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่มุ10501302961
3615สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่วาก10501303002
3616สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่หงานหลวง105013031420
3617สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่หอย10501302951
3618สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่ศึก10501303184
3619สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านเฮาะวิทยา10501303101
3620สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านห้วยปู10501303435
3621สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านห้วยปูสาขาแม่ตะละใต้10501303295
3622สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านห้วยทราย10501300613
3623สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านห้วยน้ำดิบ10501300562
3624สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านห้วยม่วง10501300821
3625สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านห้วยยา105013034711
3626สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านห้วยสะแพด105013006716
3627สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านสองธาร10501303069
3628สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย105013006625
3629สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านสบแปะ10501300761
3630สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านสบเตี๊ยะ10501300512
3631สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านสบแม่รวม10501303288
3632สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านสบวาก10501303011
3633สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านอมขูด10501302912
3634สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านอมเม็ง10501302888
3635สพฐสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านบนนา105013006435
3636สพฐสพป.เชียงราย เขต 1ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา10571205373
3637สพฐสพป.เชียงราย เขต 1ดอยลานพิทยา10571200851
3638สพฐสพป.เชียงราย เขต 1ผาขวางวิทยา105712004116
3639สพฐสพป.เชียงราย เขต 1แม่มอญวิทยา10571200596
3640สพฐสพป.เชียงราย เขต 1แม่ยาววิทยา10571200332
3641สพฐสพป.เชียงราย เขต 1เวียงแก้ววิทยา10571205206
3642สพฐสพป.เชียงราย เขต 1ร่องเบ้อวิทยา105712007621
3643สพฐสพป.เชียงราย เขต 1ห้วยพลูพิทยา10571200291
3644สพฐสพป.เชียงราย เขต 1อนุบาลดงมหาวัน105712065912
3645สพฐสพป.เชียงราย เขต 1อนุบาลนางแล(บ้านทุ่ง)10571200262
3646สพฐสพป.เชียงราย เขต 1อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)10571200683
3647สพฐสพป.เชียงราย เขต 1อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง10571206541
3648สพฐสพป.เชียงราย เขต 1อนุบาลห้วยสัก105712007414
3649สพฐสพป.เชียงราย เขต 1อนุบาลฮ่องลี่(ค่ายเม็งรายมหาราชอุปถัมภ์)10571200042
3650สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านกกน้อยวิทยา105712069331
3651สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านจะคือ105712001147
3652สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านจำบอน10571200891
3653สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านดงป่าเหมี้ยง10571200771
3654สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านดอน10571205231
3655สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านดอยงาม10571205285
3656สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านดอยฮาง10571200441
3657สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)10571200192
3658สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านขัวแคร่10571200201
3659สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านปงเคียน10571206604
3660สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านป่าก๊อ10571200811
3661สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านป่าซาง10571206634
3662สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านป่าซางเหนือ10571206674
3663สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านป่ารวก(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)10571200281
3664สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านป่ายางมน10571200062
3665สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านป่ายางหลวง10571200182
3666สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านป่าอ้อดอนชัย10571200623
3667สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านปางขอน105712000915
3668สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านปางคึก105712005719
3669สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านปางลาว10571200521
3670สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านปุยคำ10571200641
3671สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา10571205351
3672สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านทุ่งหลวง105712003419
3673สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านผาเสริฐ10571200409
3674สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านผาลั้ง10571200106
3675สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านน้ำลัด10571200146
3676สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านนางแล10571200242
3677สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านนางแลใน105712002716
3678สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านโป่งพระบาท105712002210
3679สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านโป่งน้ำร้อน10571200604
3680สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านโป่งเกลือ10571200831
3681สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านโป่งช้าง10571200844
3682สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านโป่งฮึ้ง10571200792
3683สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านแม่กรณ์10571200537
3684สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด105712003012
3685สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านโล๊ะป่าตุ้ม10571200864
3686สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านโล๊ะป่าห้า105712004911
3687สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านรวมมิตร10571200397
3688สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ105712004521
3689สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านเวียงกลาง10571200507
3690สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านเวียงเดิม10571205312
3691สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านร่องปลาขาว10571200801
3692สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านช่องลม10571205252
3693สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านร่องหวาย10571206618
3694สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านชัยพฤกษ์10571205241
3695สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านริมลาว10571200611
3696สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านหนองหม้อ10571200671
3697สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านหนองบัวผาบ่ม10571205395
3698สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านสมานมิตร10571205293
3699สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านห้วยขม105712003622
3700สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านห้วยทรายขาว10571200382
3701สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านห้วยชมภู10571200057
3702สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านห้วยแม่ซ้าย105712003722
3703สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านห้วยแม่เลี่ยม105712005512
3704สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์)10571200011
3705สพฐสพป.เชียงราย เขต 1บ้านหัวดอย10571200702
3706สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ดอยเวียงผาพิทยา105712047946
3707สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ดอยเวียงวิทยา105712043111
3708สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ธารทองวิทยา(ป่ารวก)10571202399
3709สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ป่างิ้ววิทยา10571204885
3710สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ป่าแดงวิทยา10571203134
3711สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ปางมะกาดวิทยา10571205137
3712สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ปูแกง(อินทราราษฎร์อุปถัมภ์)10571202757
3713สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ท่าก๊อพลับพลาพิทยา10571204108
3714สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ทานตะวันวิทยา(ห้วยบง-ดงเจริญ)10571202823
3715สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา10571204714
3716สพฐสพป.เชียงราย เขต 2พานพสกสวัสดิ์10571202564
3717สพฐสพป.เชียงราย เขต 2เจดีย์หลวงพิทยา10571203983
3718สพฐสพป.เชียงราย เขต 2เจริญเมืองวิทยา10571202471
3719สพฐสพป.เชียงราย เขต 2โป่งกลางน้ำประชาสรรค์105712041649
3720สพฐสพป.เชียงราย เขต 2โป่งทะลายใหม่เจริญ10571202943
3721สพฐสพป.เชียงราย เขต 2โป่งน้ำร้อนวิทยา10571205034
3722สพฐสพป.เชียงราย เขต 2โป่งแพร่วิทยา10571206458
3723สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ไทยรัฐวิทยา 32(บ้านสาขันหอม)105712050912
3724สพฐสพป.เชียงราย เขต 2โรงช้างวิทยา10571202242
3725สพฐสพป.เชียงราย เขต 2เวียงกาหลงวิทยา10571204981
3726สพฐสพป.เชียงราย เขต 2เวียงผาวิทยา105712040533
3727สพฐสพป.เชียงราย เขต 2เวียงห้าววิทยา105712031610
3728สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ร่องธารวิทยา10571202429
3729สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ชุมชนบ้านกู่(ป่าเป้าประชานุเคราะห์)10571204757
3730สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ชุมชนบ้านป่าก่อดำ10571206471
3731สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ชุมชนบ้านโป่ง10571203891
3732สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ชุมชนบ้านสันจำปา105712038322
3733สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ชุมชนบ้านสันมะค่า10571202341
3734สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา10571204012
3735สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ศรีโพธิ์เงินวิทยา10571202352
3736สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ห้วยน้ำขุ่นวิทยา105712041317
3737สพฐสพป.เชียงราย เขต 2ห้วยส้านยาววิทยา105712063738
3738สพฐสพป.เชียงราย เขต 2สันกลางวิทยา105712025313
3739สพฐสพป.เชียงราย เขต 2อนุบาลจอมหมอกแก้ว10571206411
3740สพฐสพป.เชียงราย เขต 2อนุบาลพาน(ป่ากว๋าวมิตรภาพที่ ๖๘)10571202645
3741สพฐสพป.เชียงราย เขต 2อนุบาลแม่ขะจาน10571205103
3742สพฐสพป.เชียงราย เขต 2อนุบาลแม่ลาว10571206352
3743สพฐสพป.เชียงราย เขต 2อนุบาลแม่สรวย10571203752
3744สพฐสพป.เชียงราย เขต 2อนุบาลเวียงป่าเป้า10571204741
3745สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านกล้วย10571203109
3746สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านดงมะดะ105712063420
3747สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านดอนสลี10571203903
3748สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านดอยช้าง105712042235
3749สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านขุนลาว10571205052
3750สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านขุนสรวย105712042418
3751สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านป่าจั่น10571204991
3752สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านป่าต้าก10571202522
3753สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านป่าตึง10571204925
3754สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)10571204082
3755สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านป่าแดด(เวทยาสมิทธิ์)10571203882
3756สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านป่าเมี่ยงแม่พริก10571203871
3757สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านป่าส้าน10571202663
3758สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านป่าสัก10571204842
3759สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านป่าบง10571202501
3760สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์105712038010
3761สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านปางกิ่ว(ศุภสิทธิ์มหาคุณ)105712041811
3762สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านปางมะขามป้อม10571204782
3763สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านปางหก10571204128
3764สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านปางอ่ายห้วยชมภู10571205025
3765สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านต้นยาง10571206513
3766สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านถ้ำ105712025410
3767สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านท่ามะโอ10571206436
3768สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)105712042024
3769สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านทุ่งยาว10571205125
3770สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านผาแดงหลวง105712043013
3771สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านผาบ่อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)10571206362
3772สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านฝั่งตื้น10571202715
3773สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านเจริญเมือง10571202481
3774สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านเด่นศาลา105712047337
3775สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านโป่ง10571202251
3776สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านโป่งปูเฟือง10571203772
3777สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านโป่งนก10571204805
3778สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านโป่งแดง10571202452
3779สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านโป่งเทวี10571204834
3780สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านโป่งเหนือ105712047016
3781สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)105712050417
3782สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านแม่ปูนหลวง105712049042
3783สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านแม่ตะละ105712047720
3784สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านแม่ต๋ำ105712040957
3785สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านแม่ตาแมว10571204042
3786สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านแม่ตาช้าง105712039336
3787สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านแม่ผง10571206491
3788สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านแม่ผักแหละ105712040722
3789สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านแม่พริก(เมืองยศพิทยานุกุล)105712038218
3790สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านแม่แก้ว10571202972
3791สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านแม่โมงเย้า105712041919
3792สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านแม่ยางมิ้น105712040333
3793สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านเลาลี105712041710
3794สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านแสนเจริญ105712042124
3795สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง10571203061
3796สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านม่วงคำ10571202691
3797สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านร้องบง10571203971
3798สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านโฮ่ง10571205012
3799สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านวาวี1057120414118
3800สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านหนองผำ10571203792
3801สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านหนองเก้าห้อง10571206381
3802สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านหนองบัว10571202652
3803สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านห้วยกล้า105712042913
3804สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านห้วยน้ำเย็น10571204274
3805สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านห้วยไคร้105712042620
3806สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านห้วยโป่ง10571205061
3807สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านห้วยมะซาง105712042336
3808สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านห้วยมะแกง105712039426
3809สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านห้วยม่วง10571205079
3810สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านห้วยเฮี้ย10571204025
3811สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านห้วยหมอเฒ่า10571203991
3812สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านห้วยสะลักวิทยา105712039580
3813สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านห้วยส้านพลับพลา10571206463
3814สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านห้วยหญ้าไซ105712039233
3815สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านห้วยหินลาดใน10571204933
3816สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา)10571203764
3817สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา105712049510
3818สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านหัวฝาย105712039127
3819สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านสิบสอง10571203021
3820สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บ้านฮ่างต่ำ10571204858
3821สพฐสพป.เชียงราย เขต 2บัวสลีวิทยา10571206503
3822สพฐสพป.เชียงราย เขต 3ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)105712061168
3823สพฐสพป.เชียงราย เขต 3ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1105712032215
3824สพฐสพป.เชียงราย เขต 3ประชารัฐพัฒนา10571203287
3825สพฐสพป.เชียงราย เขต 3ป่าตึงพิทยานุกูล10571201454
3826สพฐสพป.เชียงราย เขต 3ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนาโต่ (วปรอ.344 อุปถัมภ์)105712073721
3827สพฐสพป.เชียงราย เขต 3ตำรวจตระเวนชายแดนศรีสมวงศ์105712073916
3828สพฐสพป.เชียงราย เขต 3ตำรวจตะเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 3 (ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 4)10571207388
3829สพฐสพป.เชียงราย เขต 3ตำรวจตะเวนชายแดนบำรุงที่ 87105712074015
3830สพฐสพป.เชียงราย เขต 3พญาไพรไตรมิตร105712059832
3831สพฐสพป.เชียงราย เขต 3นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา10571203387
3832สพฐสพป.เชียงราย เขต 3เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๕105712046833
3833สพฐสพป.เชียงราย เขต 3โยนกวิทยา10571201311
3834สพฐสพป.เชียงราย เขต 3แม่แอบวิทยาคม105712015015
3835สพฐสพป.เชียงราย เขต 3รัฐราษฎร์วิทยา105712060042
3836สพฐสพป.เชียงราย เขต 3ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)10571201251
3837สพฐสพป.เชียงราย เขต 3ชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป)105712060910
3838สพฐสพป.เชียงราย เขต 3ชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน105712015914
3839สพฐสพป.เชียงราย เขต 3ชุมชนบ้านป่าสักน้อย105712015511
3840สพฐสพป.เชียงราย เขต 3ชุมชนบ้านไม้ลุงขน มิตรภาพที่ 16910571204338
3841สพฐสพป.เชียงราย เขต 3สันทราย(พรหมณีวิทยา)10571203513
3842สพฐสพป.เชียงราย เขต 3สามัคคีพัฒนา105712060149
3843สพฐสพป.เชียงราย เขต 3อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)10571203545
3844สพฐสพป.เชียงราย เขต 3อนุบาลโชคชัย(บ้านแม่เลียบแม่บง)10571206814
3845สพฐสพป.เชียงราย เขต 3อนุบาลแม่ฟ้าหลวง10571205924
3846สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านกลาง10571206146
3847สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านกิ่วพร้าว10571203573
3848สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านจะตี105712059915
3849สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านจ้อง10571204539
3850สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านดอนงาม105712068522
3851สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านดอยจัน105712013044
3852สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านธารทอง105712016213
3853สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านขุนแม่บง ตชด.10571206863
3854สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านขาแหย่งพัฒนา10571205931
3855สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านขี้เหล็กดอยดินแดง105712035624
3856สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านปงของ(ธรรมราษฎร์นุกูล)10571201585
3857สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)10571203403
3858สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านป่าซางนาเงิน10571205943
3859สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านป่าแฝ-หนองอ้อ-สันทรายมูล105712044614
3860สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านป่าไร่หลวงวิทยา(ตชด.ช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ 9)105712015219
3861สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านป่าเหมือด10571204674
3862สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านป่าลัน10571206701
3863สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านป่ายาง10571204661
3864สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านป่าบงแม่จัน105712032429
3865สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านปางมะหัน105712060227
3866สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านปางหมอปวง(ชัยบานราษฎร์ศึกษา)105712015312
3867สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านถ้ำ ตชด.105712045114
3868สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านถ้ำปลา10571204528
3869สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านทับกุมารทอง10571203736
3870สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านทุ่งกวาง10571206831
3871สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านผาจี105712060631
3872สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านผาเดื่อ10571206104
3873สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านผาฮี้105712046941
3874สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านพญาไพร105712059628
3875สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านโป่ง105712045020
3876สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านโป่งน้ำร้อน10571203267
3877สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านไทรทอง10571206744
3878สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านมนตรีวิทยา10571206088
3879สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านไร่10571201612
3880สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)10571203192
3881สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านแม่คี-หนองอ้อ105712034117
3882สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านแม่คำ(ธรรมาประชาสรรค์)10571201562
3883สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านแม่แพง10571203703
3884สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านแม่ลากเนินทอง10571203722
3885สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านแม่หม้อ10571205977
3886สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านแม่หะป่าไร่ศรียางชุม10571203692
3887สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านรวมใจ105712033218
3888สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านใหม่สันติ10571206134
3889สพฐสพป.เชียงราย เขต 3บ้านใหม่สามัคคี