ร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ร่วมสร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2563  บริษัท เงินติดล้อ จำกัด โดยนายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ   นายแอลสิทธิ์ เวอร์การา  กรรมการผู้จัดการ CVC Capital Partners Asia Fund IV หนึ่งในผู้ถือหุ้นหลักของเงินติดล้อ ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการ “สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือมือเพื่อมื้อน้อง” จำนวน 1,000,000 บาท

เพื่อเป็นเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆนักเรียนที่ยากจนพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการปิดเทอมยาวนานกว่าปกติ เด็กนักเรียนไม่ได้รับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน ขณะที่หลายครอบครัวได้รับผลกระทบทั้งจากการขาดรายได้ในการประกอบอาชีพ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด จึงขอเป็นอีกพลังความร่วมมือในการช่วยเหลือเพื่อให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ โดยมี ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการ กสศ. เป็นตัวแทนรับมอบเงินดังกล่าว  ณ สำนักงาน กสศ. อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน กทม.

ดร.ไกรยส และ ปิยศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล ผู้บริหารบริษัทเงินติดล้อ จำกัด แลกเปลี่ยนความเห็นในการร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคการศึกษา

โอกาสนี้  ดร.ไกรยส กล่าวแสดงความขอบคุณ ผู้บริหารบริษัทเงินติดล้อ จำกัด ที่เป็นอีกองค์กรภาคธุรกิจเอกชนให้ความสำคัญต่อการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ครอบครัวประสบภาวะยากจนมีโอกาสที่เด็กจะหลุดออกจากระบบการศึกษา

พร้อมกันนี้ ดร.ไกรยส ยังได้แนะนำ ระบบ iSEE  เวอร์ชั่น 2.0  ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ในการสืบค้นข้อมูลเด็กนักเรียนที่ประสบภาวะขาดแคลนทุนทรัพย์ และ การออกนอกระบบการศึกษา ต่อผู้บริหารบริษัทเงินติดล้อ  โดยได้เชิญชวน บริษัทเงินติดล้อ ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในการใช้เครื่องมือดังกล่าวในวันที่ 6 ส.ค. นี้

ขณะที่ นายปิยะศักดิ์ กล่าวว่า บริษัทเงินติดล้อ มีโครงการในการช่วยเหลือสังคมผ่านองค์กรภาคประชาสังคม มูลนิธิเพื่อการกุศลหลายแห่ง และให้ความสนใจกับระบบ iSEE ของ กสศ. โดยยินดีส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจะได้นำเครื่องมือดังกล่าวในการสืบค้นหาพื้นที่เป้าหมายและเดินทางไปให้ความช่วยเหลือ  ซึ่งเมื่อลงพื้นที่  ทางบริษัทเงินติดล้อ จำกัด ยังมีดำริในการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับ การบริหารจัดการเงินอย่างมีวินัย แนะนำวิธีการออม  ไม่ประสบภาวะหนี้สิน สร้างชีวิตมีสุข อีกด้วย

ผู้บริหารและพนักงานบริษัทเงินติดล้อ จำกัด เยี่ยมชม กสศ.

อนึ่ง  สำหรับบริษัท เงินติดล้อ จำกัด ผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถทุกประเภท และนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีสาขาทั่วประเทศ ดำเนินธุกริจภายใต้แนวคิดเพื่อสร้างโอกาสทางการเงินที่เป็นธรรม และโปร่งใสให้แก่ผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินของธนาคารได้ (Under Banked ) เพื่อให้ผู้คนในสังคมมีชีวิตหมุนต่อได้ และหนึ่งในค่านิยมองค์กรข้อมูลสำคัญของเงินติดล้อ คือ “การสร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน” ผู้สนใจเยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อได้ที่ เว็บไซต์  www.ngerntidlor.com  Facebook Fanpage เงินติดล้อ line @TIDLOR หรือติดต่อได้ที่  call center หมายเลขโทรศัพท์ 088-088-0880

 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2