เงินบริจาคจากความร่วมมือทุกภาคส่วน ทำให้น้องอิ่มได้อีกหลายสัปดาห์

เงินบริจาคจากความร่วมมือทุกภาคส่วน ทำให้น้องอิ่มได้อีกหลายสัปดาห์

โครงการ #สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม นับเป็นอีกโครงการสำคัญจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่ประสานความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคมลงไปช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินหลังจากที่ต้องเลื่อนการเปิดเทอมออกไปยาวนานขึ้นราว 45 วัน

ปัจจุบัน เงินช่วยเหลือดังกล่าวได้ถูกส่งมอบไปถึงมือเด็ก ๆ และ ผู้ปกครองเป็นที่เรียบร้อย ซี่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างมาก  ยิ่งในสถานการณ์ที่พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนต้องกักตัวอยู่บ้าน ไม่สามารถออกไปทำงานหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้เหมือนในช่วงปกติ

นางอุบล ประถมยา ครูโรงเรียนวัดพิบูลวนาราม (รัฐ-สว่างชัยนาวาอุปถัมป์) จ.ราชบุรี กล่าวว่า ทางโรงเรียนได้นำเงินที่ได้รับมาไปมอบให้กับผู้ปกครองทั้ง 23 คน โดยใช้วิธีให้มารับที่โรงเรียน ซึ่งผู้ปกครองและนักเรียนดีใจมากที่ได้รับความช่วยเหลือในช่วงที่กำลังลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ในพื้นที่สำหรับบางคนที่รับจ้างทำงานที่ฟาร์มหมูก็อาจไม่กระทบมากแต่แค่ต้องทำงานลดลงเพราะบางที่ใช้วิธีให้ลูกจ้างทำงานวันเว้นวันเพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่บางคนที่รับจ้างทำงานอย่างอื่นจะได้รับผลกระทบมาก บางคนต้องตกงานมาอยู่บ้านเฉยๆ บางคนที่เคยปลูกผักขายจาก กก.ละ 20 บาท ช่วงนั้น ราคาตกเหลือ กก.ละ 5 บาท เพราะร้านค้า ร้านอาหารปิดกิจการ ไม่มีคนรับซื้อผัก คล้ายกับคนที่ทำสวนลำไยก็ขายไม่ได้ต้องหากคนที่มีกำลังไปช่วยกันซื้อ ทำให้ช่วงนั้นเด็ก ๆ ได้รับผล กระทบมากเพราะผู้ปกครองรายได้น้อยลง ก็ต้องอยู่กันอย่างประหยัด

โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม จ.ราชบุรี

“ตอนเขามารับเงิน 600 บาท บางคนบอกว่าเหมือนสวรรค์มาโปรดเลย เขาดีใจมาก บางทีเราก็ไม่นึกว่าจะดีใจถึงขนาดนี้ มีอยู่บ้านหนึ่งนอกจากโควิดแล้ว บ้านเขายังถูกไฟไหม้พอดี พอได้เงินตรงนี้เขาก็เอาไปใช้อย่างน้อยก็ช่วยได้บ้าง พอถามเขาว่าน้อยไปไหม เขาบอกเลยว่าแค่ 100 เดียวก็มีค่าสำหรับเขาแล้วในช่วงเวลาอย่างนั้น บางคนอาจจะดูน้อยแต่สำหรับเขาก็พอเอาไปซื้อข้าวกินได้อีกนาน”

ครูอุบล บอกว่า เงินช่วยเหลือครั้งนี้มีประโยชน์มาก ช่วยด้านความเป็นอยู่ ปากท้อง ได้อย่างดี อย่างน้อยก็ช่วยให้เขามีกินไปอีกหลายสัปดาห์ ควบคู่ไปกับการอยู่อย่างประหยัดบางบ้านก็ใช้วิธีปลูกพืชสวนครัวกินทุ่นค่าใช้จ่าย หรือจากเดิมไม่ค่อยมีใครไปหาผักบุ้งแถวบ้านกิน ตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีคนไปหาผักบุ้งในคลอง ไปวางแหหาปลา ทำทุกอย่างให้พออยู่ได้

 

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2