ส่งมอบเงินบริจาคเข้าโครงการ” สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนะละมือเพื่อมื้อน้อง”

ส่งมอบเงินบริจาคเข้าโครงการ” สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนะละมือเพื่อมื้อน้อง”

กิตติพงษ์ เดชะอำไพ นายกสมาคม และคณะกรรมการสมาคมราชกรีฑาสโมสร ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 211,111 บาท เข้าโครงการ ”สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง”  โดยมี ผลิพร ธัญญอนันต์ผล รักษาการผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารสาธารณะและระดมความร่วมมือ กสศ. เป็นตัวแทนรับมอบ 

อนึ่ง ขณะนี้ มียอดเงินบริจาคจากภาคประชาชน ศิลปินดารา และภาคธุรกิจเอกชนที่สมทบเพิ่มเติม มื้ออาหารให้น้องๆ รวมยอดเงินบริจาคจากทุกช่องทาง ณ วันที่ 18  มิ.ย.2563 เป็นจำนวน 15,086 ,303 บาท  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. กสศ.ได้ทยอยโอนเงินให้เด็กๆเป็นรอบที่สองแล้ว 

ขณะที่ ศาสตราจารย์ ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเงินหรือทรัพย์สิน เห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงมือเด็กๆได้ทันสถานการณ์ทันที โดยแผนการจัดสรรเงินบริจาค จะมุ่งเติมเต็มให้กับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนยากจนพิเศษที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ได้แก่นักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการ (น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์)ทั่วประเทศ และให้กับเด็กเล็ก นักเรียนยากจนพิเศษระดับชั้นอนุบาล1-3 ทั่วประเทศ  เชิญร่วมสมทบทุนเพื่อเติมเต็มมื้ออาหารให้เด็กๆ โดยสามารถบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี กสศ.มาตรา 6(6) เลขบัญชี 172-0-30021-6 หรือ www.eef.or.th/donate-covid/ สอบถามโทร. 0-2079-5475