รายงาน/ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

วันที่หัวข้อดาวน์โหลด
21 พฤศจิกายน 2566รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/11/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี-๒๕๖๖.pdf

21 พฤศจิกายน 2565รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/11/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี-๒๕๖๕.pdf

29 พฤศจิกายน 2564รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี-๒๕๖๔.pdf

23 ธันวาคม 2562รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลด

17 พฤศจิกายน 2563รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี-๒๕๖๓-1.pdf