จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่หัวข้อหมวดหมู่ดาวน์โหลดnotice_category_hfilter
1 ธันวาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเนื้อหาและบริหารจัดการแพลทฟอร์มชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/12/PO64_000112_บริษัท-ซีเจ-เวิร์ค-จำกัด_นางสาวชนกพรรณ-วรดิลก-ประกาศ.pdf

procurement
1 ธันวาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งเพิ่มเติมภายในและงานระบบบริเวณบัญชีและการเงินสำนักงาน กสศ.ชั้นที่ 13 อาคารเอส.พี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/12/PO64_000111_บริษัท-เอ็ม-อี-อี-จำกัด_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-ประกาศ.pdf

procurement
1 ธันวาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/12/PO64_000110_บริษัท-คิดค้นคว้า-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
30 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและองค์กร ประจำปีงบประมาณ2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/12/PO64_000109_บริษัท-อินโนเวติสท์-จำกัด_นายณภัทร-สัตยุตม์-ประกาศ.pdf

procurement
30 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างMaintenance ระบบ E-budget โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/12/PO64_000108_บริษัท-ดิ-อาร์ทิลิเจนท์-ซิสเท็มส์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
30 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งวารสาร แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข CCT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000107_นางสาวชุติมา-ไทยเจริญ_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-ประกาศ.pdf

procurement
30 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวิดิโอสอนการใช้งานขั้นตอนการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค(นร/กสศ.01)โดยเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/12/PO64_000105_บริษัท-อันโนน์พรีเซนต์-โปรดักชั่น-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-ประกาศ.pdf

procurement
30 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดกราฟฟิคที่ย่อยจากงานวิชาการ วสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/12/PO64_000106_นางสาวพัชรดา-วรพิพัฒน์_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ-1.pdf

procurement
30 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำการสื่อสารและเผยแพร่ผลกสนดำเนินงาน องค์ความรู้และนวัตกรรมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/12/PO64_000104_บริษํทดับเบิ้ลดี-มีเดียพลัส-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

procurement
26 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาบริการ Server รองรับการใช้งานระบบบริจาคของเว็บไซต์ กสศ. ชุดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000097_บริษัท-โอเพ่นดรีม-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
26 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลากสายเพื่อเชื่อมโยงลิ้งค์กับกรมการปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000096_บริษัท-ซิมโฟนี่-คอมมูนิเคชั่น-จำกัด-มหาชน_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
25 พฤศจิกายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2564 ปรับแผนครั้งที่ 3

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2564-ปรับแผนครั้งที่-3.pdf

procurement_plan
24 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำการกำหนดแผนการนำเสนอ ออกแบบ พัฒนา และดูแล website ให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของ วสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000094_นายประพาฬ-แก้ววงษา_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

procurement
24 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อเพื่อสนับสนุนการขยายผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000093_บริษัท-หน้ากลม-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

procurement
24 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง User Interface เว็บไซต์สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (research.eef.or.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000091_บริษัท-เปนไท-พับลิชชิ่ง-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

procurement
23 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารเงิน_นางสาวชูสะอาด-กันธรส.pdf

procurement
18 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสมุดโน๊ต ฉันคือก้อนหินก้อนหนึ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000086_บริษัท-มาตา-การพิมพ์-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
18 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจทานความถูกต้องของการเบิกเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายประจำเดือนนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000085_บริษัท-เอ็มไอเอ-คอนซัลแทนท์-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
18 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการพัฒนาระบบและการบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000084_นางฉลวยลักษณ์-สินประเสริฐ_นายวิระพงค์-ใจห้าว-ประกาศ.pdf

procurement
18 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจรายงานการเบิกจ่ายเงินงวดของโครงการสนับสนุนทุนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000083_บริษัท-พีพี-เซอร์วิซ-แอนด์-คอนซัลท์-จำกัด_นางสงกรานต์-ระวิวัลย์-ประกาศ.pdf

procurement
17 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเสมอภาคทางการศึกษา จำนวน 15 คลิป ภายใต้โครงการความรู้และพัฒนาเครื่องมือสื่อสารเพื่อนำเสนอประเด็นผลงานเชิงปฏิรูปและมีความยั่งยืนของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000080_นางสาว-สิริญา-ทองสมบุญ_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
17 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคลังข้อมูลผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายและการสื่อสารสาธารณะเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000079_บริษัท-บุญมีแล็บ-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-ประกาศ.pdf

procurement
16 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดแคมเปญกิจกรรมก้าวเพื่อน้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000076_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
16 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัด workshop ภายใต้โครงการประเมินผลการสื่อสารแบรนด์และการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อสื่อสารแบรนด์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000075_บริษัท-โฮมรัน-พัลส์-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-ประกาศ.pdf

procurement
16 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและบริหารจัดการเนื้อหาและดีไซน์ material สำหรับเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดีย ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000074_บริษัท-เดอะ-เบทเทอริ่ง-โค-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
16 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000073_บริษัท-นอร์ธพลัส-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-ประกาศ.pdf

procurement
13 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฏหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000070_นายกฤดิธาดา-จารุสกุล_นายวิระพงค์-ใจห้าว-ประกาศ.pdf

procurement
12 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการย้าย ระบบ E-budget และปรับปรุงระบบงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000069_บริษัท-ดิ-อาร์ทิลิเจนท์-ซิสเท็มส์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
12 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญสนับสนุนส่วนงานระบบสารสนเทศขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000068_นายวิโรจน์-โชควิวัฒน_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
12 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับโครงการ.pdf

procurement
11 พฤศจิกายน 2563ประกาศราคากลาง กสศ. จัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/ประกาศราคากลาง-กสศ._จัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำระบบบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์.pdf

announcement
10 พฤศจิกายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2564 ปรับแผนครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2564-ปรับแผนครั้งที่-2-1.pdf

procurement_plan
10 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการรายการ โชคดีที่มีครู (CCT Channel) โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการรายการ.pdf

procurement
10 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบ Payroll Outsourcing and Employee Self-Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000062_บริษัท-ฮิวแมนิก้า-จำกัด_นายณภัทร-สัตยุตม์-ประกาศ.pdf

procurement
10 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างศูนย์ตรวจรายงานการเงินของโครงการสนับสนุนให้แก่ภาคีร่วมดำเนิน ของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-ประกวดราคาจ้างศูนย์ตรวจรายงานการเงิน.pdf

procurement
10 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารผลลัพธ์บริจาค จำนวน 1 ครั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000061_บริษัท-ท็อป-อัพ-ออร์แกไนซ์-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

procurement
10 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000060_บริษัท-ฮิวแมน-อินเทเลคชวล-แมเนจเมนท์-จำกัด_นายณภัทร-สัตยุตม์-ประกาศ.pdf

procurement
10 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับบุคลากร กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000059_บริษัท-โรงพยาบาลพญาไท-2-จำกัด_นายณภัทร-สัตยุตม์-ประกาศ.pdf

procurement
9 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประสานติดตามเงินบริจาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000058_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

procurement
9 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนงานแถลงข่าวภายใต้การจัดการความรู้และพัฒนาเครื่องมือสื่อสารเพื่อนำเสนอประเด็นผลงานเชิงปฏิรูปและมีความยั่งยืนของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000055_บริษัท-เติมสุข-คอร์เพอเรชั่น-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
5 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออีเมลล์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ชุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000053_บริษัท-โกโพเมโล-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
5 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อเพื่อการสื่อสารแนวคิดการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและโรงเรียน และประมวลผลจากงานยกระดับคุณภาพโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000052_บริษัท-แมวขยันดี-จำกัด_นางสาวณหฤทัย-วราพงษ์พิพัฒน์-ประกาศ.pdf

procurement
3 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อวิดีโอผลลัพธ์โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000049_นางสาว-สิริญา-ทองสมบุญ_นายจีรศักดิ์-กาสรศิริ-ประกาศ.pdf

procurement
3 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ ครูเพื่อศิษย์ สร้างการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000048_บริษัท-ภาพพิมพ์-จำกัด_นางสาวณหฤทัย-วราพงษ์พิพัฒน์-ประกาศ.pdf

procurement
3 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000047_บริษัท-ไอ-แอนด์-ไอ-คอมมิวนิเคชั่น-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
3 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวิดีทัศน์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000046_บริษัท-บางกอกบุรี-ครีเอทีฟเฮ้าส์-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
3 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000045_บริษัท-เฟื่อง-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
3 พฤศจิกายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2564 ปรับแผนครั้งที่ 1

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2564-ปรับแผนครั้งที่-1-1.pdf

procurement_plan
3 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000044_บริษัท-บียอนด์-พับลิสชิ่ง-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
2 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัด Workshop ภายใต้โครงการประเมินผลการสื่อสารแบรนด์และการพัฒนนากลยุทธ์แบรนด์องค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000042_บริษัท-โฮมรัน-พัลส์-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
2 พฤศจิกายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและบริหารจัดการเนื้อหาและดีไซน์ Meterial สำหรับเว็บไซต์ และสื่อโซเชียลมีเดีย ระยะที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/PO64_000041_บริษัท-เดอะ-เบทเทอริ่ง-โค-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
29 ตุลาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดการให้คำปรึกษาถึงการทำงานของ Equity Lab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/PO64_000031_นาย-ฐิติฤกษ์-พรหมวนิช_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

procurement
29 ตุลาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รายการโชคดีที่มีครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/PO64_000030_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นายจีรศักดิ์-กาสรศิริ-ประกาศ.pdf

procurement
28 ตุลาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการจัดทำสัญญาจ้างและงานสื่อสารงานจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/PO64_000025_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-ประกาศ.pdf

procurement
27 ตุลาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำการบริหารจัดการคัดกรองความยากจน ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/PO64_000022_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

procurement
26 ตุลาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการศูนย์ตรวจรายงานการเงินของโครงการสนับสนุนทุนให้แก่ภาคีร่วมดำเนินงานของ กสศ.

ดาวน์โหลด

announcement
26 ตุลาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัด Workshop เพื่อจัดทำกลยุทธ์การระดมทุนหรือสร้างการมีส่วนร่วม ภายใต้โครงการประเมินผลการสื่อสารรณรงค์ขับเคลื่อนสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/PO64_000016_บริษัท-โฮมรัน-พัลส์-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-ประกาศ.pdf

procurement
26 ตุลาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างนักวิชาการประจำโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/PO64_000015_นางสาวกัณห์ชลี-ขวางเสน_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-ประกาศ.pdf

procurement
26 ตุลาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้จัดการโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/PO_000014_นางสาว-พิศมัย-รัตนโรจน์สกุล_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-ประกาศ.pdf

procurement
26 ตุลาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานประจำปี 2563 แผนการดำเนินงานและแผนการใช้เงิน ประจำปี 2564 และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 ของ กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/PO64_000013_นางสาว-ภัณฑิกา-สหายมิตร_นายกำพล-ศรีมหาโพธิ์-ประกาศ.pdf

procurement
26 ตุลาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการรายการ โชคดีที่มีครู (CCT Channel)

ดาวน์โหลด

announcement
21 ตุลาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากรเพื่อดำเนินงานตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/PO64_000008_นายจิรายุส-พุทธาภิบาลกุล_นางสาวรัตน์ศิมา-ผิวพรรณ-ประกาศ.pdf

procurement
21 ตุลาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/PO64_0000007_นางสาว-ฝานฝัน-ยมศรีเคน_นางสาวนันทกานท์-ทิพย์เนตร-ประกาศ.pdf

procurement
16 ตุลาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกิจกรรม ค่ายปั้นฝัน สร้างแรงบันดาลใจ ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ภาคใต้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/PO64_000005_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นางสาวจารุกิตติ์-กนกจรส-ประกาศ.pdf

procurement
16 ตุลาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำกิจกรรม ค่ายปั้นฝัน สร้างแรงบันดาลใจ ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ภาคกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/PO64_000004_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นางสาวจารุกิตติ์-กนกจรส-ประกาศ.pdf

procurement
15 ตุลาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. ปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/ประกาศราคากลางกสศ.-ปรับปรุงกระบวนการทำงานสำหรับโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่.pdf

announcement
14 ตุลาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความผูกพันในองค์กร Engagement Survey โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/PO64_000003_บริษัท-อบรมและทดสอบ-พีทีเอส-จำกัด_นางโสฬวี-คงวัฒน์-ประกาศ.pdf

procurement
12 ตุลาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางแผนกลยุทธ์และจัดหา influencer ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการสนับสนุนการศึกษาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/PO64_000002_บริษัท-แรบบิท-ดิจิทัล-กรุ๊ป-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

procurement
12 ตุลาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการสนับสนุนการศึกษาจากการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/PO64_000001_บริษัท-มูนช็อท-ดิจิตอล-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
1 ตุลาคม 2563ประกาศกสศ. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564,

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/ประกาศกสศ.-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2564.pdf

procurement procurement_plan
18 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาภาคทางการศึกษา ได้มีโครงการ จ้างพัฒนาระบบโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
18 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชิ้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
18 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเว็บไซต์และโซเชี่ยวมีเดีย เพื่อส่งเเสริมภาพลักษณ์องค์กรและสร้างการมีส่วนร่วม โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-แมงก้า-แมงโก้-จำกัด.pdf

procurement
18 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดวิดีโอสอนทำอาหาร ๒๐ บาท ที่ทำง่ายและมีคุณค่าทางโภชนาการ (จ.ตาก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
18 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับเจ้าหน้าที่ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-เอไอเอ-จำกัด.pdf

procurement
18 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดวิดีโอสอนทำอาหาร 20 บาท ที่ทำได้ง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการ (จ.อุดรธานี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอในการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ โครงการจัดจ้างบริหารจัดการเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001013_บริษัท-เรียล-คอนซัลเทชั่น-ประเทศไทย-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-ประกาศ.pdf

procurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดเก็บเอกสารและเฟอร์นิเจอร์ของสำนักงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001012_บริษัท-กรุงเทพคลังเอกสาร-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-ประกาศ.pdf

procurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตนิทรรศการและบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001010_บริษัท-ท็อป-อัพ-ออร์แกไนซ์-จำกัด_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-ประกาศ.pdf

procurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดวิดีโอ ความปลอดภัยในเด็ก ศูนย์เด็กเล็กประถมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001009_นายอังคาร-ฤทธิพรัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

procurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Server เชื่อมต่อข้อมูลกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001008_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001007_บริษัท-ซุปเปอร์สามารถ-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารช่วยเหลือภายใต้การช่วยเหลือเด็กนอกระบบหรือเด็กยากจนพิเศษระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001006_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อการศึกษาที่จะนำไปสู่ความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001005_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

procurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ชุดที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001004_บริษัท-มาตา-การพิมพ์-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

procurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบคัดกรองทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001003_บริษัท-อินฟอร์เวชั่น-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

procurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการลงพื้นที่คัดกรองความยากจน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001002_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

procurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนานวัตกรรม 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001001_บริษัท-ไซด์คิก-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

procurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิจัย สังเคราะห์ และถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_001000_บริษัท-บียอนด์-พับลิสชิ่ง-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบเข้าใช้งาน Dashboard อธิบายข้อมูลการดำเนินงานของกสศ. รวมไปถึงการรักษาดูแลรายเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000999_บริษัท-บุญมีแล็บ-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

procurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบและอุปกรณ์สารสนเทศสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000998_บริษัท-เอกราช-คอมพิวเตอร์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดประชุมแกนนำทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000997_บริษัท-ท็อป-อัพ-ออร์แกไนซ์-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดประชุมแกนนำทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000996_บริษัท-ท็อป-อัพ-ออร์แกไนซ์-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็น สำหรับช่วยเหลือนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-เอเอ็มอาร์-เอเชีย-จำกัด.pdf

procurement
16 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบงบการเงิน กสศ. ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-สอบบัญชีธรรมนิติ-จำกัด.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ขับเคลื่อนความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-บุ๊คสเคป-พลัส-จำกัด.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการการประชุมปฐมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-ดีน่าดู-มีเดีย-พลัส-จำกัด.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสังเคราะห์บทเรียนศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_จุฬากรณ์-มาเสถียรวงศ์.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-อเดไลน์-กรุ๊ป-จำกัด.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินกิจกรรมงานปฐมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_นายสามารถ-สว่างแจ้ง.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสัมมนาวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษํท-เนชั่น-โพส-จำกัด.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000993_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสังคม โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-วัน-อินฟีนิตี้-ครีเอทีฟ-จำกัด.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดซื้อพื้นที่เว็บไซต์การประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000992_บริษัท-เฟล็กซ์-โซลูชั่นส์-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบติดตามนักศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000991_บริษัท-แอ้นท์-เอ็กซ์-เวิร์ค-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดวิดีโอสอนทำอาหาร 20 บาท ที่ทำได้ง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการ (จ.สตูล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000990_บริษัท-หน้ากลม-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นผลจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000989_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อองค์ความรู้ต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000987_นางสาวสุบงกช-สุขแก้ว_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนกิจกรรมโครงการรณรงค์บริจาคช่วยน้องอิ่มท้องในสถานการณ์โควิท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000985_บริษัท-แรบบิท-ดิจิทัล-กรุ๊ป-จำกัด_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-ประกาศ.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000984_บริษัท-วีดู-ไอที-เซอร์วิส-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการ ออกแบบ และการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นผลจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ชุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000983_บริษัท-แอทไวส-คอลซัลติ้ง-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงพื้นที่เพื่อสื่อสารเด็กเปราะบางหรือครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000982_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชิ้นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000981_บริษัท-แอ้นท์-เอ็กซ์-เวิร์ค-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000980_นางสาว-สิริญา-ทองสมบุญ_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Antivirus ชุดที่ 2 (Trand Marcro) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000979_บริษัท-เอเอ็มอาร์-เอเชีย-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดอนิเมชั่นอินโฟกราฟฟิค (ชุดวิดีโอแนะนำองค์กรย่อยสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000978_บริษัท-ดูพลิเคท-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

procurement
15 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ชุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000977_บริษัท-วัน-อินฟีนิตี้-ครีเอทีฟ-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

procurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่เรื่องราวสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะกรเสนอราคา จ้างสื่อสารโครงการจัดการความรู้และสื่อสารรณรงค์เพื่อขับเคลื่อนวาระปวงชนเพื่อการศึกษาผ่าน The reporters โดยวิธีการเฉพาะเจาะจงprocurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดต่อคลิป แปลคลิปเป็นภาษอังกฤษ ลงภาษาอังกฤษพร้อมซับไตเติล ภายใต้โครงการตัดต่อคลิป แปล และลงเสียงบรรยายภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ โดยวิธีเจาะจงprocurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการ website หลังการประชุมวิชาการนานาชาติฯ โดยวิธีเจาะจงprocurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการการดำเนินงานเพื่อเคลื่อนงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ชุด2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อทุนนวัตกรรมชั้นสูง รุ่นที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปเพื่อยกระดับศักยภาพนักเรียนทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนเกี่ยวกับการประชาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะเจาะจงสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่procurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารสร้างเครือข่ายเพื่อการซศึกษา ยกระดับศักยภาพนักเรียน นักศึกษาทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวีดิโอเพื่อรณรงค์สื่อสารโครงการทุนสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-ไซด์คิก-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง.pdf

procurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมคลิปข่าวประชุมวิชาการนานาชาติฯ ที่ได้รับการเผยแพร่ทางโทรทัศน์และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบเนื้อหาและการสื่อสารทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-เจตนาดี-รีพับลิค-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก.pdf

procurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขยายผลเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายความร่วมมือ โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวอัญชลี-สิทธิกุลธร.pdf

procurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นพับแนะยนำโครงการต่างๆ ไม่น้อยกว่า 1,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบ RPA โดยเฉพาะเจาะจงprocurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้อง Meeting และติดตั้งชุดไมค์ Conference โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำการออกแบบและผลิตสื่อดครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
14 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความเหลือมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงprocurement
11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อและเนื้อหาข้อมูลโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000950_นางสาวพวงเพชร-สุพาวาณิชย์_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารจัดการงานประชุมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-คิดค้นคว้า-จำกัด.pdf

procurement
11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนการดำเนินงานของ Equity Lab รวมไปถึงการกำหนดลักษณะบุคลิกภาพในการสื่อสารและแผนกลยุทธที่จะใช้สื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000949_นางสาว-วิลาสินี-สุวรรณมณี_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

procurement
11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-พันช์อัพ-เวิลด์-จำกัด.pdf

procurement
11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมสร้างศักยภาพและสื่อสารเล่าเรื่องราวผ่านเด็กทุน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด.pdf

procurement
11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเวทีถอดบทเรียนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000948_บริษัท-ซุปเปอร์สามารถ-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมแกนนำทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยเฉพาะวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000947_บริษัท-ซุปเปอร์สามารถ-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบหนังสือการเรียนรู้ตัวเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000946_บริษัท-หน้ากลม-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

procurement
11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียน นักศึกษาทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000945_บริษัท-ซีเอ็นเค-เทค-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

procurement
11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการโครงการการเงินและพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000944_บริษัท-สกาย-แอสเซ็ท-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการสนับสนุนการขยายผลและพัฒนาความช่วยเหลือ กลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเด็กปฐมวัยนอกระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000943_บริษัท-ทูมีนา-จำกัด_นางสาวอัญชลี-สิทธิกุลธร-ประกาศ.pdf

procurement
11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้จัดการโครงการการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000942_นางสาว-ทินสิริ-ศิริโพธิ์_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

procurement
11 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารจัดการงานระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000941_นาง-วิภาวี-บุรุษหงส์_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

procurement
10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Server ระบบ Backup ฐานข้อมูล CCT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000940_บริษัท-แอนวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Server จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Q info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000939_บริษัท-อินฟอร์เวชั่น-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Microsoft Office โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000938_บริษัท-วีดู-ไอที-เซอร์วิส-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง Server ระบบ eBudget โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000937_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000936_นาย-สามารถ-สว่างแจ้ง_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเนื้อหาและค้นหาผู้นำทางสังคมเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000935_บริษัท-มูนช็อท-ดิจิตอล-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารและเผยแพร่เรื่องราวเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000934_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการเช่า Cloud Server และ Email Sender Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000933_ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล-อโยเดีย_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-ไอ-แอนด์-ไอ-คอมมิวนิเคชั่น-จำกัด.-10_09_63.pdf

procurement
10 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารการตลาดให้แรงงานด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษํท-เจ-บิ๊กส์-เทรดดิ้ง-จำกัด.pdf

procurement
9 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานองค์ความรู้ด้านเมืองแห่งการเรียนรู้และกรอบแนวทางการดำเนินงานเมืองแห่งการเรียนรู้สำหรับประเทศไทยเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000912_มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์_นางสาวอารี-อิ่มสมบัติ-รอลงนาม.pdf

procurement
9 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาสถานที่จัดเก็บชุดนิทรรศการ พื้นที่ 30 ตรม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000911_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-ประกาศ.pdf

procurement
9 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประสานและบริหารจัดการช่วยเหลือเด็กและกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000910_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

procurement
9 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการนิทรรศการงานประชุมเชิงปฏิบัติการ CCT Monitor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000909_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวปริศนา-ลาเหล่า-ประกาศ.pdf

procurement
9 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการต่อลิขสิทธิ์ค่าบำรุงรักษาซอฟร์แวร์ ของระบบ Microsoft Dynamics AX 2012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000908_บริษัท-อินโนวิซ-โซลูชั่นส์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
9 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการรักษาระบบ ERP (Microsoft Dynamics AX 2012) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000907_บริษัท-อินโนวิซ-โซลูชั่นส์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
9 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริหารจัดการงาน call center สนับสนุนข้อมูลแก่สาธารณะ ภายใต้โครงการจัดจ้าง call center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000906_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-ประกาศ.pdf

procurement
9 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน Zone A และ B ชุดที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000905_บริษัท-ฟูจิ-ซีร็อกซ์-ประเทศไทย-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
9 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเนื้อหาและรวบรวมประเด็นเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000904_บริษัท-ชัดแจ้ง-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-ประกาศ.pdf

procurement
9 กันยายน 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็น สำหรับช่วยเหลือนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือสื่อสาร.pdf

procurement
8 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำออกแบบและผลิตรูปแบบเนื้อหาและบริหารจัดการเฟสบุ๊ค กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000890_บริษัท-เดอะ-เบทเทอริ่ง-โค-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
8 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างServer ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (สพฐ. และ กสศ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000889_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
8 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการออกแบบ Artwork เพื่อสื่อสารและรณรงค์ช่วยเหลือเด็กและกลุ่มเป้าหมายในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000888_บริษัท-เดอะ-เบทเทอริ่ง-โค-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
8 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารการสื่อสารเพื่อช่วยเหลือเด็กและกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000887_บริษัท-เติมสุข-คอร์เพอเรชั่น-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
8 กันยายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 122

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-122.pdf

procurement_plan
3 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000873_บริษัท-บางกอกบุรี-ครีเอทีฟเฮ้าส์-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
3 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ Phenomenal Learning From Finland ฉบับภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000875_บริษัท-บุ๊คสเคป-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

procurement
3 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ Helping Children Succeed ฉบับภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000874_บริษัท-บุ๊คสเคป-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

procurement
3 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ Prepared What Kids Need for a Fulfilled Life ฉบับภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000878_บริษัท-บุ๊คสเคป-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

procurement
3 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตภัณฑ์สนับสนุนการสื่อสารสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000876_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

procurement
3 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ Empowered Educations ฉบับภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000877_บริษัท-บุ๊คสเคป-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

procurement
3 กันยายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 121

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-121.pdf

procurement_plan
3 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือสำหรับสถานศึกษาในช่วงโควิด ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000872_บริษัทพงษ์วรินการพิมพ์-จำกัด_นางสาวนรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

procurement
3 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ Poor Student Rich Teaching ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000871_บริษัท-บุ๊คสเคป-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-ประกาศ.pdf

procurement
2 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและสร้างสรรค์เนื้อร้องและทำนองเพลงเพื่อรณรงค์สื่อสารโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000865_บริษัท-เอช-พี-เอ็ม-พี-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
2 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคนดูแลระบบภาพเสียงห้องประชุมสำนักงาน กสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000866_บริษัท-เอวีวัน-เน็ตเวิร์ค-แอนด์-เซอร์วิส-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
1 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างวางตำแหน่งบทบาทและยุทธศาสตร์ของ กสศ. ในระบบนิเวศน์การศึกษาในโลกปัจจุบันและอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-โรแลนด์-เบอร์เกอร์-จำกัด.pdf

procurement
1 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดส่งสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000857_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวชนกพรรณ-วรดิลก-ประกาศ.pdf

procurement
1 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสำหรับการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000858_บริษัท-แมวขยันดี-จำกัด_นางสาวชนกพรรณ-วรดิลก-ประกาศ.pdf

procurement
1 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างServer รองรับระบบ E-office โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000859_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
1 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำรายงานบัญชีข้อมูลระดับจังหวัดเพื่อการจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000860_นายกนิษฐ์-ศรีเคลือบ_นางสาวอารี-อิ่มสมบัติ-ประกาศ.pdf

procurement
1 กันยายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง Server รองรับระบบ Granting System โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/PO63_000861_บริษัท-แอดวานซ์-ไวร์เลส-เน็ทเวอร์ค-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
1 กันยายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 120

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-120.pdf

procurement_plan
31 สิงหาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 119

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-119.pdf

procurement_plan
31 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. ผลิตสื่อเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและสร้างการมีส่วนร่วม

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศราคากลางกสศ.-ผลิตสื่อเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร.pdf

announcement
31 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดทำเว็บไซต์เพื่อการสื่อสารของสำนักพัฒนาครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานปรับปรุงสำนักงานเพิ่มเติม ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทีม Live การประชุมเชิงปฏิบัติงานการพัฒนาหน่วยสนับสนุน CCT Monitor และผลิตวิดีทัศน์การดำเนินงานหน่วยสนับสนุน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างLicense MS SQL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อแนะนำและสรุปผลการดำเนินงานของสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำงานออกแบบและพัฒนาโครงการต่อขยายระบบสมาชิกสัมพันธ์เชื่อมโยงระบบรับบริจาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ตรวจสอบภายนอก(Outsource)เพื่อดำเนินงานตรวจสอบระบบงานศูนย์สัญญาในโครงการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงในกระบวนการจัดทำสัญญาโครงการภาคีร่วมดำเนินงานและระบบควบคุมภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. เสริมสร้างศักยภาพและสื่อสารเรื่องราวผ่านเด็กทุน

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศราคากลางกสศ.-เสริมสร้างศักยภาพและสื่อสารเรื่องราวผ่านเด็กทุน.pdf

announcement
28 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.บริหารจัดการการประชุมปฐมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

announcement
28 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการขยายผลเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายการร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา(Equity Partnership’s school Network

ดาวน์โหลด

announcement
28 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางแนวทางการพัฒนาโครงสร้าง รูปแบบ และการใช้งานเว็บไซต์ระบบคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000840_บริษัท-มหาชุมชน-จำกัด_นายจีรศักดิ์-กาสรศิริ-ประกาศ.pdf

procurement
28 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อการอัพเกรดจาก G Suite Business เป็น G Suite Enterprise โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000841_บริษัท-โกโพเมโล-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-ประกาศ.pdf

procurement
28 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมถุงยังชีพ ประกอบไปด้วย สแกนโลโก้ กสศ. จัดเตรียมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นพร้อมสถานที่จัดเก็บ รวมถึงประสานงาน ติดต่อเพื่อขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000842_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-ประกาศ.pdf

procurement
28 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ประเด็นข่าวสารเกี่ยวกับการระดมทุน ครู และเด็กเปราะบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000844_บริษัท-เติมสุข-คอร์เพอเรชั่น-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
27 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.จัดทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

ดาวน์โหลด

announcement
27 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการบริหารอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องให้คำปรึกษาด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ดาวน์โหลด

announcement
27 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพิ่มความเร็ว Internet สำหรับผู้บริหารและกลุ่มผู้ใช้งานความเร็วสูง โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษํท-ซิมโฟนี่-คอมมูนิเคชั่น-จำกัด.pdf

procurement
27 สิงหาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 118

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-118.pdf

procurement_plan
27 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสังคม

ดาวน์โหลด

announcement
27 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ สำหรับบุคลากร กสศ.

ดาวน์โหลด

announcement
27 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และ กสศ. และประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยสนับสนุน CCT Monitor โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000833_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-ประกาศ.pdf

procurement
27 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อการคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000834_บริษัท-มาตา-การพิมพ์-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-ประกาศ.pdf

procurement
27 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000835_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
27 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชิ้นที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000836_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
27 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 2 โดยธีเฉพาะวิเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000837_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
26 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการการบริหารจัดการงานประชุมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ดาวน์โหลด

announcement
26 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบเนื้อหาและการสื่อสารทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงและทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ

ดาวน์โหลด

announcement
26 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของ กสศ.

ดาวน์โหลด

announcement
26 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมและประมวลข้อมูลการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000828_บริษัท-อินฟอร์เวชั่น-จำกัด_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-ประกาศ.pdf

procurement
26 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการประชุมโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000829_บริษัท-คิดค้นคว้า-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
26 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตนิทรรศการ และบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันผลิตและพัฒนาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000831_บริษัท-อเดไลน์-กรุ๊ป-จำกัด_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-ประกาศ.pdf

procurement
26 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000830_บริษัท-คิดค้นคว้า-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-ประกาศ.pdf

procurement
26 สิงหาคม 2563ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็น สำหรับช่วยเหลือนักศึกษาทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกวดราคาซื้อจัดวื้อเครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่จำเป็น.pdf

procurement
26 สิงหาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 117

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-117-1.pdf

procurement_plan
26 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการ ดำเนินกิจกรรมงานปฐมนิเทศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

announcement
25 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสังเคราะห์บทเรียนนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

announcement
25 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ดาวน์โหลด

announcement
25 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการออกแบบและผลิตสื่อโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

ดาวน์โหลด

announcement
25 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบติดตามสถานศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000822_บริษัท-แอ้นท์-เอ็กซ์-เวิร์ค-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-ประกาศ.pdf

procurement
25 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสำเนาเอกสาร ประสานงาน และจัดส่งเอกสารเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000823_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางสาวกมลวรรณ-พลับจีน-ประกาศ.pdf

procurement
25 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ในกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ ปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000824_บริษัท-มาตา-การพิมพ์-จำกัด_นางสาวชนกพรรณ-วรดิลก-ประกาศ.pdf

procurement
25 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานปรับปรุงสำนักงาน กสศ. ชั้น 13 อาคารเอส.พี. ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000825_บริษัท-นอร์ธพลัส-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-ประกาศ.pdf

procurement
25 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการถ่ายรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000826_นายอเนก-ปิ๋วธัญญา_นายเอกชัย-จั่นทอง-ประกาศ.pdf

procurement
25 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโลโก้โครงการวิจัย วสศ.5 โครงการพร้อมการย่อยเนื้อหาวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000827_นาน-วีรพล-เจียมวิสุทธิ์_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-ประกาศ.pdf

procurement
25 สิงหาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 116

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-116.pdf

procurement_plan
24 สิงหาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 115

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-115-1.pdf

procurement_plan
24 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวิดีโอการขับเคลื่อนเชิงนโยบายจาการประชุมวิชาการนานาชาติฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000815_บริษัท-ไทย-บรอดคาสติ้ง-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

procurement
24 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบทความภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000816_บริษัท-บางกอก-โพสต์-จำกัด-มหาชน_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

procurement
24 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตบทความเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ Thaipublica.org โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000817_บริษัท-ไทยพับลิก้า-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-ประกาศ.pdf

procurement
24 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมจดหมายอิเล็กทรอนิกซ์และ Twitter เพื่อติดตามการเข้าถึงในงานประชุมวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000818_บริษัท-ไซด์คิก-จำกัด_นางสาวกิติพร-ทัพศาตร์-ประกาศ.pdf

procurement
24 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการพัฒนาครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000819_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-ห้องหุ้นสุข_นางสาวชนกพรรณ-วรดิลก-ประกาศ.pdf

procurement
24 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-เมอร์ลินส์-โซลูชั่นส์-อินเตอร์แนชั่นนัล-จำกัด.pdf

procurement
21 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการใช้งานของสำนักงาน กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-เอ็กซ์เซล-ลิงค์-จำกัด.pdf

procurement
21 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน (สพฐ และ กสศ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษํท-ซีดีจี-ซิสเต็มส์-จำกัด.pdf

procurement
21 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

announcement
21 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อสำหรับนักศึกษาทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯในส่วนของการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อะัฒนาทักษะครูสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่๒๑ และติดตามห้องเรียนหลังการอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรวบรวมข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติฯในสื่อเว็บไซต์และสื่อโซเชียลมีเดียในประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
21 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและจัดส่งเอกสารให้นักศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

procurement
21 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและจัดส่งเอกสารให้สถานศึกษาในโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
20 สิงหาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 114

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-114-1.pdf

procurement_plan
20 สิงหาคม 2563ประกวดราคาจ้างสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารการตลาดให้แรงงานด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกวดราคาจ้างสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์.pdf

procurement
19 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานออกแบบ พัฒนาเนื้อหาและบริหารจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social media) โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษํท-มหาชุมชน-จำกัด.pdf

procurement
19 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการระบบ Social Monitoring บน Social media ภายใต้โครงการจ้างเหมาบริหารติดตามข่าวสาวเกี่ยวกับ กสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิจัยประเมิน Campaign ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงาน Workshop การใช้งานระบบ iSEE ๒.๐ให้กลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมและกลุ่ม Start up ภายใต้โครงการสำรวจเรื่องผลกระทบหรือความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการ Server Security Gateway โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)ปีการศึกษา๒๕๖๓ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 สิงหาคม 2563ประกาศราคาคากลาง กสศ. โครงการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อสื่อสารการตลาดให้แรงงานด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

ดาวน์โหลด

announcement
19 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งคู่มือปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)ปีการศึกษา ๒๕๖๓ สังกัด สพฐ.และคู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศCCTปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
19 สิงหาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563 ครั้งที่ 113

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/แผนจัดซื้อจัดจ้างกสศ.ปีงบประมาณ2563-ครั้งที่-113.pdf

procurement_plan
18 สิงหาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 112

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-112.pdf

procurement_plan
18 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์คู่มือสำหรับสถานศึกษาในช่วงโควิด ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000774_บริษํท-พงษ์วรินการพิมพ์-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง.pdf

procurement
18 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบสำหรับการติดตาม โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000775_บริษัท-นนทกิตตน์-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก.pdf

procurement
18 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่บริหารแผนงานโครงการ ภายใต้สำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (สิงหาคม 2563-13 กุมภาพันธ์ 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000776_นางสาวศศินิภา-อุทัยสอาด_นางสาวธันว์ธิดา-วงศ์ประสงค์.pdf

procurement
18 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบสำหรับสถานศึกษา โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000777_บริษัท-นนทกิตตน์-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก.pdf

procurement
18 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโครงการ Outsystem (ระบบสวัสดิการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000778_บริษํท-เวอร์ชอล-ลิ้งค์-โซลูชั่นส์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร.pdf

procurement
18 สิงหาคม 2563ประกวดราคาจ้างวางตำแหน่งบทบาทและยุทธศาสตร์ของ กสศ. ในระบบนิเวศน์การศึกษาในโลกปัจจุบันและอนาคต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกวดราคาจ้างวางตำแหน่งบทบาทและยุทธศาสตร์ของ-กสศ.-1.pdf

procurement
18 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561-2562 โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีคัดเลือก

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษํท-มีไฟร์โซลูชั่น-จำกัด.pdf

procurement
17 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดวิดีโอการเรียนการสอน Creativity and Critical Thinking โดย รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ จังหวัด ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
17 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงพื้นที่เพื่อสื่อสารสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
17 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดวิดีโอการเรียนการสอน Creativity and Critical Thinking โดย รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ (โรงเรียนบ้านช่องในมิตรภาพที่ ๑๒๓)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
17 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงานเพิ่มเติม(งานตกแต่งภายในและงานระบบ)ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
17 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทดสอบหาช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ โครงการ Cyber security Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
17 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนารูปแบบและแนวทางการมอบรางวัลครู Covid ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
17 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
17 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนารูปแบบและแนวทางการมอบรางวัลครู Covid ๑๙ โดยวิธีเฉพาะ

ดาวน์โหลด

procurement
17 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคและแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีคัดเลือก

 

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-มายด์เมอร์จ-คอนซัลแทนท์-จำกัด-2.pdf

procurement
17 สิงหาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 111

ดาวน์โหลด

procurement_plan
14 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ. โครงการขับเคลื่อนความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

announcement
14 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราครา จ้างออกแบบและพัฒนาอัตลักษณ์องค์กร วสศ. และ Equity Lab โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000754_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

procurement
14 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทีมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการรายการโชคดีที่มีครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000753_นายพงศธร-ศรีคำภา_นายจีรศักดิ์-กาสรศิริ-รอลงนาม.pdf

procurement
14 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดวิดีโอสอนทำอาหาร 20 บาท ที่ทำได้ง่ายและมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000752_บริษัท-หน้ากลม-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

procurement
14 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างลงพื้นที่ติดตามและให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินของโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_บริษัท-มายด์เมอร์จ-คอนซัลแทนท์-จำกัด.pdf

procurement
13 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลาง กสศ.โครงการเพิ่มความเร็ว Internet สำหรับผู้บริหารและกลุ่มผู้ใช้งานความเร็วสูง

ดาวน์โหลด

announcement
13 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการระดมความร่วมมือจัดหาของขวัญเพื่อน้องตอนเปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000751_บริษัท-โอไอซี-ครีเอชั่น-จำกัด_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

procurement
13 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอนักเรียนทุพโภชนาการหรือนักเรียนยากจนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000750_บริษัท-ซุปเปอร์อูเบอร์-ฟิล์ม-จำกัด_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

procurement
13 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือโครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000749_บริษัท-บียอนด์-พับลิสชิ่ง-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม.pdf

procurement
13 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000748_บริษัท-บียอนด์-พับลิสชิ่ง-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม.pdf

procurement
13 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการครูรักษ์ถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000747_บริษัท-บางกอกบุรี-ครีเอทีฟเฮ้าส์-จำกัด_นางสาวภัคนันท์-ภัทรนาวิก-รอลงนาม.pdf

procurement
13 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการโครงการพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000746_บริษัท-คิดค้นคว้า-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม.pdf

procurement
13 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2563 ครั้งที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000745_บริษัท-คิดค้นคว้า-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม-1.pdf

procurement
13 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000744_นางสาวสุวิชล-สีนิล_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม.pdf

procurement
13 สิงหาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 110

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-110.pdf

procurement_plan
11 สิงหาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 109

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-109.pdf

procurement_plan
11 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. วางตำแหน่งบทบาทและยุทธศาสตร์ของ กสศ. ในระบบนิเวศน์การศึกษาโลกปัจจุบันและอนาคต

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศราคากลางกสศ.-วางตำแหน่งบทบาทและยุทธศาสตร์ของ-กสศ..pdf

announcement
10 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์คู่มือสำหรับสถานศึกษาในช่วงโควิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000737_บริษัท-พงษ์วรินการพิมพ์-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-รอลงนาม.pdf

procurement
10 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดส่งคู่มือการปฏิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์นักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000736_นางสาวชุติมา-ไทยเจริญ_นางสาวปริศนา-ลาเหล่า-รอลงนาม.pdf

procurement
10 สิงหาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 108

ดาวน์โหลด

procurement_plan
10 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์

ดาวน์โหลด

announcement
10 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร-Enterprise-Architecture.pdf

announcement
7 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือปฎิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค 2 สังกัด (อปท.,ตชด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000727_บริษัท-มาตา-การพิมพ์-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-รอลงนาม.pdf

procurement
7 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือปฎิบัติงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคสังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000726_บริษัท-มาตา-การพิมพ์-จำกัด_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-รอลงนาม.pdf

procurement
7 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนงานสัญญา ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000725_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-รอลงนาม.pdf

procurement
7 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประสานงานการตอบคำถาม โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขช่องทางการสื่อสาร Line official account คนที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000724_นางสาวชุติวีร์-โตมี_นางสาวรักชนก-กลิ่นเจริญ-รอลงนาม.pdf

procurement
6 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นผลจากการประชุมวิชาการนานาชาติ ชุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000719_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-รอลงนาม.pdf

procurement
6 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศราคากลางกสศ.-พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน.pdf

announcement
6 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจข้อมูลนักเรียนเฉพาะกิจ ภาตใต้โครงการช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษในสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000718_บริษัท-ซูเปอร์โพล-จำกัด_นางสาวอริสา-แก้วลี-รอลงนาม.pdf

procurement
6 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. สอบทาน และจัดทำข้อมูลการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2561-2562

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศราคากลางกสศ.-สอบทาน-และจัดทำข้อมูลการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน.pdf

announcement
6 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างอบรมการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อคัดกรองนักเรียนทุนเสมอภาคและแนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา ภายใต้ โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนทุนแบบมีเงื่อนไขนักเรียนทุนเสมอภาค

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดจ้างอบรมการใช้ระบบสารสนเทศฯ.pdf

announcement
6 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบรับสมัครทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000716_บริษัท-แอ้นท์-เอ็กซ์-เวิร์ค-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-รอลงนาม.pdf

procurement
6 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิต key visual ส่งน้องกลับโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000717_บริษัท-เดอะ-เบทเทอริ่ง-โค-จำกัด_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

procurement
6 สิงหาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 107

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-107.pdf

procurement_plan
5 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบควบคุมภายในกสศ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา_นางสาวปาริชาติ-สกุลภาพนิมิต.pdf

procurement
5 สิงหาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 106

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-106-2.pdf

procurement_plan
5 สิงหาคม 2563ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑, ๒ และ ๓ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/12/ประกาศผลผู้ชนะ.pdf

procurement
5 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอสรุปงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ กสศ. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000714_นางสาวสิริญา-ทองสมบุญ_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

procurement
5 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ Poor Student Rich Teaching ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000713_บริษัท-บุ๊คสเคป-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-รอลงนาม.pdf

procurement
5 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงพื้นที่ ออกแบบและผลิตคลิประบบ iSEE 2.0 เพื่อสนับสนุนการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000712_นางสาวสิริญา-ทองสมบุญ_นางสาวอัญชลี-สิทธิกุลธร-รอลงนาม.pdf

procurement
5 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงาน workshop การใช้งานระบบ iSEE 2.0 ให้ภาคเอกชนและเครือข่ายการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000710_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นางสาวอัญชลี-สิทธิกุลธร-รอลงนาม.pdf

procurement
5 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานบริหารจัดการ Line official account โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer CCT) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000711_บริษัท-มหาชุมชน-จำกัด_นายจีรศักดิ์-กาสรศิริ-รอลงนาม.pdf

procurement
4 สิงหาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 105

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-105.pdf

procurement_plan
4 สิงหาคม 2563ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศกสศ.-ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

procurement
4 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
4 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับชุมชนเพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
4 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงพื้นที่สำรวจเพื่อสื่อสารนักเรียนที่ได้รับทุพโภชนาการหรือนักเรียนยากจนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
4 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการเตรียมของให้น้องต้อนรับน้องกลับเข้าโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
4 สิงหาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงพื้นที่จัดทำวิดีโอ เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
4 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. ลงพื้นที่ติดตามและให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินและการจัดทำรายงานทางการเงินของโครงการทุนนวรรตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศราคากลางกสศ.-ลงพื้นที่ติดตามและให้คำปรึกษาด้านการดำเนินงาน.pdf

announcement
4 สิงหาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างออกแบบ พัฒนาเนื้อหาและบริหารจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social media) โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดจ้างออกแบบ-พัฒนาเนื้อหาและบริหารจัดการเครือข่ายสังคมออนไลน์.pdf

announcement
3 สิงหาคม 2563ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/ประกาศกสศ.-ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก.pdf

procurement
3 สิงหาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 104

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-104-1.pdf

procurement_plan
3 สิงหาคม 2563ประกาศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ดาวน์โหลด

procurement
31 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประสานงานการตอบคำถาม โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขช่องทางการสื่อสาร Facebook Fan page โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประสานงานการสรุปภาพรวมและเนื้อหาการตอบคำถาม โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ช่องทางการสื่อสาร Line official account และFacebook Fan page โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประสานงานการตอบคำถาม โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขช่องทางการสื่อสาร Line official account โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปวิดีโอนักเรียนยากจนพิเศษเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่บริหารงานวิชาการสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯในส่วนของการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯปี๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนการทำงานสำนักพัฒนาคุณภาพครูฯในส่วนของการสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีฯปี๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
31 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/PO63_000691_นางสาวสุวิชล-สีนิล_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร.pdf

procurement
31 กรกฎาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 103

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-103.pdf

procurement_plan
31 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
30 กรกฎาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 102

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-102.pdf

procurement_plan
30 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อนำเสนอการบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับเผยแพร่ทำความเข้าใจกับพนักงานและลูกจ้าง สำหรับการปฐมนิเทศ และแนะนำบุคลากร กสศ.ในรูปแบบ๒D Motion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
30 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการดำเนินงานจัดจ้าง และจัดทำสัญญาจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
29 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเก็บข้อมูลเพื่อสำรวจทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรวัยแรงงาน โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/บริษัท-อินโฟเสิร์ช-จำกัด.pdf

procurement
29 กรกฎาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 101

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-101.pdf

procurement_plan
29 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อนวัตกรรมและเผยแพร่งานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
29 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถอดบทเรียนผลกระทบการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งตรงกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์จาก กสศ.เพื่อสื่อสารสาธารณะ ระยะ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข่าวประชาสัมพันธ์และphoto album ภายใต้โครงการจ้างจัดกิจกรรมหรือเวทีเพื่อเผยแพร่ความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบทาน และจัดทำข้อมูลการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2561 ถึง 2562 โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/บริษัท-แอดวานซ์-ออดิท-ทีม-จำกัด.pdf

procurement
24 กรกฎาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 100

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-100.pdf

procurement_plan
24 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแนวคิดวิดีโอเพื่อสื่อสารนักเรียนทุพโภชนาการ หรือนักเรียนยากจนพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
23 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000671_บริษัท-เอกราช-คอมพิวเตอร์-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม-1.pdf

procurement
23 กรกฎาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. จ้างที่ปรึกษาระบบควบคุมภายใน กสศ. เดือน ส.ค. 2563-ม.ค. 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/ประกาศราคากลางกสศ.-จ้างที่ปรึกษาระบบควบคุมภายใน-กสศ.-1.pdf

announcement
22 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบเพื่อพัฒนาคุณภาพกระบวนการดำเนินงานของโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
22 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการจัดฝึกอบรมด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ สำหรับผู้รับทุนโครงการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
22 กรกฎาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 99

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-99-3.pdf

procurement_plan
21 กรกฎาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 98

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-98.pdf

procurement_plan
20 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบริการอินเตอร์เน็ตสำรอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
20 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประสานงานเพื่อช่วยเหลือเด็กจากเงินบริจาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
20 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารระบบบริการมอนิเตอร์ข่าว IQ newsclip และ Newscenter โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
17 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายรูปเพื่อสื่อสารเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
16 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ กสศ. โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/บริษัท-ดาต้าฟาร์ม-จำกัด.pdf

procurement
16 กรกฎาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 97

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-97-1.pdf

procurement_plan
15 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพนธ์โครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000652_บริษัท-คีคอินเตอร์เทรด-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม.pdf

procurement
15 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์และเครดิตในการใช้งานบริการ Google Cloud Platform โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000643_บริษัท-โกโพเมโล-จำกัด_นายปริญัติ-ลิมปิทีปราการ-รอลงนาม.pdf

procurement
15 กรกฎาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 96

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-96-1.pdf

procurement_plan
15 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000647_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม.pdf

procurement
15 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุนสายอาชีพ รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000646_บริษัท-มาตาการ-พิมพ์-จำกัด_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-รอลงนาม.pdf

procurement
15 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำชุดอนิเมชั่นอินโฟกราฟฟิค โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer หรือ CCT)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000645_บริษัท-ดูพลิเคท-จำกัด_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

procurement
15 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ข่าวสารเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000644_บริษัท-เติมสุข-คอร์เพอเรชั่น-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

procurement
14 กรกฎาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. การตรวจสอบงบการเงินของสำนักงาน กสศ. สำหรับงวดปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/ประกาศราคากลางกสศ.-การตรวจสอบงบการเงินของสำนักงาน-กสศ..pdf

announcement
14 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดการเฟสบุ๊ค กสศ. จำนวน 2 เดือน โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/บริษัท-เดอะ-เบทเทอริ่ง-โค-จำกัด-1.pdf

procurement
14 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดหนังสือ Who I AM ฉันคือใคร สำหรับนักเรียนในช่วงชั้นที่๒ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวนไม่ต่ำกว่า ๗๐ หน้า ๒สี สำหรับตีพิมพ์ เล่มที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
14 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการเอกสารจัดซื้อจัดจ้างของ วสศ.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
14 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดหนังสือ Who I AM ฉันคือใคร ชุดสำหรับนักเรียน สำหรับตีพิมพ์ เล่มที่๒ และ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
14 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดวิดีโอสอนทำอาหาร ๒๐ บาท ที่ทำได้ง่าย และมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
13 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบลงทะเบียนออนไลน์โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
13 กรกฎาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 95

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-95.pdf

procurement_plan
10 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประสานงานเพื่อจัดเวทีและจัดทำคลิปทุนตรีโทเอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000625_บริษัท-โกลว-ครีเอทีฟ-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

procurement
10 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถเพื่อความมีส่วนร่วมหรือระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000627_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

procurement
10 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
10 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาชุดคู่มือและเครื่องมือการสอนด้านข้อมูลวิทยาการ(Data Science)ต้นแบบให้กับบุคลากร ครูและนักเรียนวิทยาลัยสายอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
10 กรกฎาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 94

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-94.pdf

procurement_plan
9 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อZoom Meeting ชุดที่๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
8 กรกฎาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 93

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-93.pdf

procurement_plan
3 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการทุนพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2563 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000613_บริษัท-ไอ-แอนด์-ไอ-คอมมิวนิเคชั่น-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม.pdf

 

procurement
3 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประสานงานระดมการมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000612_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แมเนจเมนท์-จำกัด_นางผลิพร-ธีญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

procurement
2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่สื่อสารโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
2 กรกฎาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 92

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-92.pdf

procurement_plan
2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำระบบลงทะเบียนออนไลน์สำหรับสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (รุ่นที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเสื้อสำหรับนักศึกษาผู้รับทุนโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคลิปเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
2 กรกฎาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างสอบทาน และจัดทำข้อมูลการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ปีการศึกษา 2561-2562

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดจ้างสอบทาน-และจัดทำข้อมูลการโอนเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ.pdf

announcement
2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบโครงการสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของ กสศ.โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/บริษัท-เคพีเอ็มจี-ภูมิไชยที่ปรึกษาธุรกิจ-จำกัด.pdf

procurement
2 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ชิ้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000616_บริษัท-แอ้นท์-เอ็กซ์-เวิร์ค-จำกัด_นางสาวสมชนก-ลดาดก-รอลงนาม.pdf

procurement
1 กรกฎาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบและพัฒนาผู้ตรวจสอบภายในแบบเร่งรัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000599_บริษัท-โปรเฟสชันนัล-อินเทอนัล-ออดิท-เซอร์วิส-จำกัด_นางสาวรัตน์ศิมา-ผิวพรรณ-รอลงนาม.pdf

procurement
30 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 91

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-91.pdf

procurement_plan
30 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดิทัศน์พื้นที่เพื่อใช้ในการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000601_นางสาวสิริญา-ทองสมบุญ_นางสาวกิติพร-ทัพศาสตร์-รอลงนาม.pdf

procurement
30 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/07/PO63_000600_บริษัท-บียอนด์-พับลิสซิ่ง-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม-1.pdf

procurement
29 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการองค์ความรู้และการสื่อสารสาธารณะโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 20 จังหวัด โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/บริษัท-ไอ-แอนด์-ไอ-คอมมิวนิเคชั่น-จำกัด.pdf

procurement
29 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 90

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-90-1.pdf

 

procurement_plan
29 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาเครื่องมือสื่อสาร รณรงค์และระดมทุนผู้บริจาคและเอกชน เพื่อความร่วมมือผ่านแคมเปญ โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/บริษัท-ไซด์คิก-จำกัด.pdf

procurement
29 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาสิทธิ์การใช้บริการ Tableau Online สำหรับงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000591_บริษัท-เอส-เทลลิเจนซ์-จำกัด_นายปริญัติ-ลิมปิทีปราการ-รอลงนาม.pdf

procurement
29 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบรับสมัครนักเรียน ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (รุ่นที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000590_บริษัท-แอ้นท์-เอ็กซ์-เวิร์ค-จำกัด_นางสาวขวัญตา-ทรัพย์สินบูรณะ-รอลงนาม.pdf

procurement
26 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อดำเนินงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กสศ.

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก-เพื่อดำเนินงานตรวจสอบ.pdf

announcement
26 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรถตู้ประจำสำนักงาน พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000587_นายทวีศักดิ์-นิรตานนท์_นางสาววัชรี-กิจพิทักษ์-รอลงนาม.pdf

procurement
26 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแถลงข่าวกิจกรรมส่งน้องกลับโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000586_บริษัท-กู๊ด-อินโฟ-แอนด์-แมเนจเมนท์-จำกัด_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม.pdf

procurement
26 มิถุนายน 2563ประกาศู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิรกรรมเพื่อการสื่อสารส่งน้องกลับโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000585_บริษัท-เติมสุข-คอร์เพอเรชั่น-จำกัด_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

procurement
24 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตาม การบันทึกผลการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนฯในสถานการณ์Covid-๑๙ของสถานศึกษาในระบบCCTโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตของเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการงานแถลงข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปการสัมภาษณ์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
24 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก(Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบโครงการการสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ของ กสศ.

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอกเพื่อดำเนินงานตรวจสอบ..pdf

announcement
24 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและสร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมหรือความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างออกแบบและสร้างสรรค์เนื้อหา.pdf

procurement
24 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 89

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-89.pdf

procurement_plan
23 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารจัดการสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มนักเรียนและกลุ่มครูทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

procurement
23 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

procurement
23 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 88

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-88-1.pdf

procurement_plan
22 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. การบริหารจัดการ เฟสบุ๊ค กสศ. จำนวน 2 เดือน

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-การบริหารจัดการ-เฟสบุ๊ค-กสศ.-จำนวน-2-เดือน.pdf

announcement
22 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 87

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-87-1.pdf

procurement_plan
22 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. การตรวจสอบ สอบทาน รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-งานจ้างที่ปรึกษา-การตรวจสอบ-สอบทาน-รายงานการเงิน-ประจำปีงบประมาณ-2564.pdf

announcement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาบริการเครื่องถ่ายเอกสารสำนักงาน Zone A และ B ชุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000569_บริษัท-ฟูจิ-ซีร็อกซ์ประเทศไทยจำกัด_ปวิทย์-พรศิริ-พิทยาธร.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่และสื่อสารระดมความร่วมมือเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาผ่านสื่อออนไลน์ Workpoint โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000568_บริษัท-ไทย-บรอดคราสติ้ง-จำกัด_เอกชัย-จั่นทอง.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสรา้งแพลตฟอร์มสร้างเสริมสมรรถนะด้วยระบบที่ช่วยให้อาชีวศึกษามองเห็นทักษะที่ขาดหายไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000567_บริษัท-เบส-เพลย์เฮ้าส์-จำกัด_จินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสรา้งพื้นที่ให้กับเยาวชน ที่มีความสามารถนอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการ แต่ขาดโอกาส และไม่มีพื้นที่ให้กับเขาได้แบ่งปันเรื่องราวดีๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000566_บริษัท-นอกเส้น-จำกัด_จินต์ภาณี-สุขวัฒโน-1.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแอพลิเคชั่นฝึกการพูดและการออกเสียงให้กับผู้พิการทางการได้ยินทั้งก่อนและหลังผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000565_บริษัท-วันม๊อบบี้-จำกัด_จินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน Coding และ Data Sci โดยเน้นในส่วนของการใช้งาน เพื่อพัฒนาอาชีพให้กับเด็กอาชีวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000564_บริษัท-ฟ็อกซ์ฟ็อกซ์-จำกัด_นางสาวจินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างส่งเสริมพัฒนาการอ่านให้กับเด็กอายุ 0-3 ขวบ ด้วยนวัตกรรมการจัดการผู้ปกครองอย่างมีคุณภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000561_บริษัท-สร้างสรรค์-อินเตอร์-จำกัด_นางสาวจินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแพลตฟอร์มรวบรวมทุนการศึกษา เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000562_บริษัท-เอ็ดเวอเรสต์-จำกัด_นางสาวจินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนานักเรียน และครู เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแนวบูรณาการ โดยเน้นการใช้กิจกรรมนอกห้องเรียน และทรัพยากรชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000563_บริษัท-ไดนามิก-เลิร์นนิ่ง-จำกัด_นางสาวจินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อการเรียนรู้และกระบวนการให้ความรู้ นักศึกษา ครู ในการรับมือและพัฒนาเด็กเกี่ยวกับปัญหาสภาพจิตใจและการถูกรังแกในรูปแบบของการแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยวิธีเฉพาะเจาจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000560_บริษัท-มายด์เซ็ทเมคเกอร์-จำกัด_นางสาวจินต์ภาณี-สุขวัฒโน.pdf

procurement
19 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการพนักงานทำความสะอาดสำนักงาน เสริม จำนวน 2 อัตราโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000559_บริษัท-สหสามัคคีบริการ-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์.pdf

procurement
16 มิถุนายน 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

procurement
16 มิถุนายน 2563ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการสนับสนุนแก้ไข เว็บไซต์www.eef.or.th ภายใต้โครงการเช่าชั่วโมงเนตเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ในการสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
16 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ครั้งที่๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
16 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการเฟซบุ๊ค กสศ.ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
16 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคลากรสนับสนุนงานสัญญา ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
16 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 86

ดาวน์โหลด

procurement_plan
15 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 85

ดาวน์โหลด

procurement_plan
15 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงสำนักงานเพิ่มเติม ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
12 มิถุนายน 2563ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบโครงการสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของกสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ยกเลิกประกาศ-ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก.pdf

procurement
12 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 84

ดาวน์โหลด

procurement_plan
11 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ครั้งที่๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
11 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (Covid-๑๙)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
10 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนงานบริการจัดการงานเอกสาร ด้านงานตรวจรับพัสดุ 1 อัตราจำนวน 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000541_บริษัท-ไนซ์จ๊อบทีม-จำกัด_นางสาวจันทนา-นุชพงษ์-ลงนามแล้ว.pdf

procurement
10 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 83

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-83.pdf

procurement_plan
10 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. ปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-ปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงาน.pdf

announcement
10 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. พัฒนาเครื่องมือสื่อสารรณรงค์และระดมทุนผู้บริจาคและเอกชนเพื่อร่วมมือผ่านแคมเปญ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-พัฒนาเครื่องมือสื่อสารรณรงค์และระดมทุน.pdf

announcement
9 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบและการบริหารทั่วไปต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
9 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 82

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-82.pdf

procurement_plan
8 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางกลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโซเชียลมีเดีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

procurement
8 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตรายงานประจำปีฉบับสมบูรณ์ ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
8 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการจัดทำเนื้อหาสื่อสารองค์กรหรือเนื้อหาเพื่อสร้างความเสมอภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
8 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 81

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-81.pdf

procurement_plan
5 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 80

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-80.pdf

procurement_plan
5 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาการดำเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย(กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
4 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสนับสนุนการจัดทำแผนงานด้านการสื่อสาร จำนวน 1 อัตรา (มิถุนายน-ตุลาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000519_นางสาววรัญญา-ศรีเสวก_นางสาวเสาวลักษณ์-กมลนาวิน-รอลงนาม.pdf

procurement
4 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 79

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-79.pdf

procurement_plan
4 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำการประเมินสมรรถนะของผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000524_บริษัท-วินทูเกเตอร์-จำกัด_นางโสฬวี-คงวัฒน์-รอลงนาม.pdf

procurement
4 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ User Interface Website ให้กับเว็บสถาบันวิจัย (research.eef.or.th) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000526_ห้างหุ้นส่วนจำกัด-สตูดิโอ-ไดอะล็อก_นายวรุฒ-เลิศศราวุธ-รอลงนาม.pdf

procurement
4 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
4 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการดำเนินงานกลไกการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาระดับพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
2 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 78

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-78.pdf

procurement_plan
2 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการศูนย์บริการข้อมูลแก่สาธารณะ กสศ.โดย Call Center โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

procurement
2 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการบริหารแผนงาน/โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000521_นางงามจิตต์-จันทรสสาธิต_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-รอลงนาม.pdf

procurement
2 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อระบบอีเมลสำนักงาน (เพิ่มเติม) ชุดที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000520_บริษัท-โกโพเมโล-จำกัด_นายปวิทย์-พรศิริพิทยาธร-รอลงนาม.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ (บริหารจัดการถ่ายทอดสดและถ่ายทำวีดิทัศน์การประชุม) โดยวิธีคัดเลือก

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/บริษัท-เอ็น.ซี.ซี-อินเตอร์เนชั่นแนล-อีเว้นท์-จำกัด.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2563ประกาศราคากลางกสศ. สำรวจจัดเก็บข้อมูลทักษะและความพร้อมของกลุ่มประชากรแรงงานในประเทศไทย

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกาศราคากลางกสศ.-สำรวจจัดเก็บข้อมูลทักษะและความพร้อม.pdf

announcement
1 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการสนับสนุนการจำทำคลิปประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสื่อสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000515_นายสมชาย-แซ่เล้า_นายเอกชัย-จั่นทอง-รอลงนาม-1.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเจ้าหน้าที่ดำเนินงานและประสานงานต่างประเทศโครงการการจำดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปวงชนเพื่อการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (มิถุนายน 2563-มกราคม 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000514_นางสาวปัณรวีย์-อุยานันท์_นางสาวรินรดา-แต่งตั้ง-รอลงนาม.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการและลงทะเบียนโครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000513_บริษํท-แอ้นท์-เอ็กซ์-เวิร์ค-จำกัด_นางสาววนิดา-คุณรอด-รอลงนาม.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำระบบการติดตามทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000512_วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก_นางสาวสมชนก-ลดาดก-รอลงนาม.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/PO63_000511_นางสาวสุชาดา-สุนทรเวช_นางผลิพร-ธัญญอนันต์ผล-รอลงนาม.pdf

procurement
1 มิถุนายน 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 77

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-77.pdf

procurement_plan
29 พฤษภาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 76

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-76.pdf

procurement_plan
29 พฤษภาคม 2563ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกวดราคาจ้างดำเนินงานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf

procurement
29 พฤษภาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. งานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศราคากลางกสศ.-งานตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ.pdf

announcement
29 พฤษภาคม 2563ประกาศราคากลางกสศ. จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบโครงการ การสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ของ กสศ.

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/ประกาศราคากลางกสศ.-จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก-Outsource.pdf

announcement
28 พฤษภาคม 2563ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก (Outsource) เพื่อดำเนินงานตรวจสอบโครงการสนับสนุนทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของ กสศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/ประกวดราคาจ้างจัดจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก-Outsource.pdf

procurement
28 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารโครงการเพื่อการระดมทุนผ่านสื่อสังคมโซเชียลมีเดียโดยผ่านศิลปินนักแสดง กลุ่มผู้มีอิทธิพลกับกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำนักงาน ชุดที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดการสื่อสารการพัฒนาต้นแบบเครือข่ายผู้นำนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างผู้สนับสนุนและประสาน ดำเนินงานด้านงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริหารจัดการเนื้อหาบนเฟซบุ๊คเพจทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างจัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการสรรหาครูดี ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
28 พฤษภาคม 2563แผนจัดซื้อจัดจ้าง กสศ. ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 75

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/05/แผนจัดซื้อจัดจ้าง-กสศ.-ปีงบประมาณ-2563-ครั้งที่-75.pdf

procurement_plan
27 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการดูแลสนับสนุนโครงการ PDPA(Personal Data Protection Act)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
27 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประสานงานเครือข่ายในชุมชนและจัดทำระบบคูปองเพื่อการระดมทุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
27 พฤษภาคม 2563ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างชุดกราฟฟิคที่ย่อมาจากงานวิชาการหรือกราฟฟิคเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ วสศ.ไม่ต่ำกว่า10ชิ้นต่อเดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด

procurement
Back To Top