สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

วันที่หัวข้อดาวน์โหลด
3 พฤษภาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/05/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนเมษายน-2566.pdf

4 เมษายน 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/04/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมีนาคม-2566.pdf

7 มีนาคม 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/03/สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-กุมภาพันธ์-2566.pdf

1 กุมภาพันธ์ 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/01/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมกราคม-2566.pdf

5 มกราคม 2566สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2023/01/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน-ธันวาคม-2565.pdf

8 ธันวาคม 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/12/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนพฤศจิกายน-2565-.pdf

4 พฤศจิกายน 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/11/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนตุลาคม-2565-.pdf

6 ตุลาคม 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/10/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกันยายน-2565.pdf

6 กันยายน 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/09/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนสิงหาคม-2565.pdf

4 สิงหาคม 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/08/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกรกฎาคม-2565-36-โครงการ.pdf

6 กรกฎาคม 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/07/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมิถุนายน-2565-58-โครงการ-1.pdf

8 มิถุนายน 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/06/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนพฤษภาคม-2565-40-โครงการ.pdf

2 พฤษภาคม 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/05/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนเมษายน-2565-32-โครงการ.pdf

5 เมษายน 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/04/สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-มีนาคม-2565.pdf

4 มีนาคม 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/03/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกุมภาพันธ์-2565.pdf

7 กุมภาพันธ์ 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/02/รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนมกราคม-2565-46-โครงการ.pdf

6 มกราคม 2565สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2022/01/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนธันวาคม-2564-1.pdf

8 ธันวาคม 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/12/สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-พฤศจิกายน-2564-1.pdf

2 พฤศจิกายน 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนตุลาคม-2564.pdf

8 ตุลาคม 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/10/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เดือนกันยายน-2564.pdf

7 กันยายน 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/09/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ส.ค.-64.pdf

9 สิงหาคม 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/08/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ก.ค.64.pdf

30 มิถุนายน 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/08/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-มิถุนายน-2564.pdf

22 เมษายน 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/11/สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-มีนาคม-2564-1.pdf

9 มิถุนายน 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/06/รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-พฤษภาคม-2564.pdf

30 เมษายน 2564สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/05/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ปีงบประมาณ-64-เดือน-เม.ย..pdf

4 มีนาคม 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/03/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง_ปีงบประมาณ-64-เดือน-ก.พ..pdf

3 กุมภาพันธ์ 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/02/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-มกราคม-2564-1.pdf

11 มกราคม 2564สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2021/01/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-ธันวาคม-2563-1.pdf

7 ธันวาคม 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/12/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-พฤศจิกายน-2563.pdf

3 พฤศจิกายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-ตุลาคม-2563.pdf

8 ตุลาคม 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/12_กันยายน-2563.pdf

24 สิงหาคม 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/10_กรกฎาคม-2563.pdf

24 สิงหาคม 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/09_มิถุนายน-2563.pdf

14 กันยายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/11_สิงหาคม-2563.pdf

19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/08_พฤษภาคม-2563.pdf

19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/07_เมษายน-2563.pdf

19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/06_มีนาคม-2563.pdf

19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/05_กุมภาพันธ์-2563.pdf

19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/04_มกราคม-2563.pdf

19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/03_ธันวาคม-2562.pdf

19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/02_พฤศจิกายน-2562.pdf

19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/01_ตุลาคม-2562.pdf

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2