สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

วันที่หัวข้อดาวน์โหลด
3 พฤศจิกายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/11/สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน-ตุลาคม-2563.pdf

8 ตุลาคม 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/10/12_กันยายน-2563.pdf

14 กันยายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/09/11_สิงหาคม-2563.pdf

24 สิงหาคม 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/10_กรกฎาคม-2563.pdf

24 สิงหาคม 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/08/09_มิถุนายน-2563.pdf

19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/08_พฤษภาคม-2563.pdf

19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/07_เมษายน-2563.pdf

19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/06_มีนาคม-2563.pdf

19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/05_กุมภาพันธ์-2563.pdf

19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/04_มกราคม-2563.pdf

19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/03_ธันวาคม-2562.pdf

19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/02_พฤศจิกายน-2562.pdf

19 มิถุนายน 2563สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

ดาวน์โหลด

https://www.eef.or.th/wp-content/uploads/2020/06/01_ตุลาคม-2562.pdf

Back To Top