“ขอสัญญาด้วยการกระทำ จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกลับมาตอบแทนสังคม” เสียงจากหัวใจ นศ.ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

“ขอสัญญาด้วยการกระทำ จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกลับมาตอบแทนสังคม” เสียงจากหัวใจ นศ.ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

น้องนุ่ม- สิริยาภรณ์ พินิจภาระ นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่นที่ 1
สาขาเทคนิคยานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)

กสศ. สร้างคนสร้างโอกาส
กสศ. สร้างชาติให้สดใส
กสศ. สานฝันสร้างแรงบันดาลใจ
กสศ. คือพลังที่ยิ่งใหญ่ของพวกเรา

บทกลอนที่แต่งขึ้นจากความรู้สึกข้างในของ​น้องนุ่ม- สิริยาภรณ์ พินิจภาระ นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงรุ่นที่ 1 สาขาเทคนิคยานยนต์  วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)​   เธอเล่าย้อนให้ฟังว่า พ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่เด็ก และเธอเกือบต้องหันหลังให้กับการเรียน เพราะแม่บอกว่าให้ออกไปหางานทำ ไม่อยากให้เรียนต่อหลังจากจบชั้นม.6  น้องนุ่มจึงตัดสินใจออกจากบ้าน  และไปเช่าหอพักอยู่คนเดียว

จนกระทั่งได้ไปแสดงความสามารถพิเศษในรายการไมค์ทองคำ 7 และมีคนรู้เรื่องว่าเธอไม่มีเงินเรียนต่อ จนอาจารย์ที่วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ทราบข่าวและติดต่อว่ามีทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)​จึงตัดสินใจสมัครและได้รับเลือกจนได้มาเรียนตามความฝัน  เธอฝันที่จะเป็นนักร้องอยู่กรมดุริยางค์ทหาร ใช้เสียงเพลงปกป้องประชาชน ​

“ขอบคุณกสศ.พ่อแม่ คณะครูอาจารย์ ที่ทำให้ได้มายืนจุดๆนี้  ที่จะก้าวต่อไปและหากมีอุปสรรคก็จะก้าวข้ามไปให้ได้”

น้องวิว-พรรณษา วาจาสิทธิ์
สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)

ด้านน้องวิว-พรรณษา วาจาสิทธิ์ ​ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) กล่าวว่า จากที่ไม่เคยได้มีโอกาสเรียนต่อจนทำให้หัวใจวูบ เพราะที่บ้านไม่มีเงินส่งให้เรียน จนคิดว่าว่าจะออกมาทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแต่เมื่อมีทุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)ก็ทำให้กลับมาได้เรียนอย่างที่ฝันและตั้งใจ ต้องขอบคุณโอกาสที่ได้รับ ซึ่งจะเอาความยากลำบากที่ผ่านมาเป็นตัวผลักดันให้ชีวิตดีขึ้นต่อไป

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้สิ่งที่กลัวคือเกรดตกและจะทำให้ไม่ได้รับทุน ซึ่งตรงนี้จะพยายามให้ดีที่สุด อย่างเรื่องที่ไม่ถนัดคือวิชาคณิตศาสตร์ก็ต้องพยายามให้เพื่อนคอยสอน เพราะเป็นคนหัวช้า แต่ก็ต้องขอบคุณที่ได้รับสิ่งดีๆเหล่านี้ ขอสัญญาด้วยการกระทำ จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกลับมาตอบแทนสังคม

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2