การประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติด้านการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. “การพัฒนาคุณภาพครูและโรงเรียน: บทเรียนจากประเทศฟินแลนด์”

การประชุมเสวนาวิชาการนานาชาติด้านการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. “การพัฒนาคุณภาพครูและโรงเรียน: บทเรียนจากประเทศฟินแลนด์”


กำหนดการประชุม ดาวน์โหลด
Agenda Download
ข้อมูลวิทยากร ดาวน์โหลด
ข้อมูล Positive ดาวน์โหลด
หลักสูตร Positive ดาวน์โหลด
Learning from Finland: Wellbeing and Education: KaisaVuorinen Download