ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2566 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2566 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า

กสศ. ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสและสนใจเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สมัครรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

สมัครได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม 2566

การสมัครทุน

  • นักเรียน/นักศึกษายื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของ กสศ. ได้ที่สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการและในสาขาวิชา/สาขางานที่เปิดรับ

อ่านรายละเอียดเพื่อเตรียมการสมัครรับทุนและดาวน์โหลดใบสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2566 ได้ที่ คลิก

ดาวน์โหลดเอกสาร

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ สายด่วน 02-079-5475 กด 2