การลงทุนอาหารเช้าในโรงเรียนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้

การลงทุนอาหารเช้าในโรงเรียนเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้

มื้ออาหารที่โรงเรียนนั้นมีความสำคัญยิ่ง เพราะไม่ใช่เพียงแค่การอิ่มท้องของเด็กๆ แต่มีค่าเป็นการลงทุนกับ “คน” ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในระดับชาติและเศรษฐกิจท้องถิ่น หลายประเทศในโลกจึงให้ความสำคัญในการจัดมื้ออาหารในโรงเรียน เพราะอาหารที่ดีสามารถให้ผลลัพธ์เป็นประสิทธิภาพทางการศึกษา ความเท่าเทียมทางเพศ สุขภาพและโภชนาการ การป้องกันทางสังคม การพัฒนาทางเศรษฐกิจและเกษตรกรรม

…ไปจนถึงสร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศ

ตัวอย่างหนึ่งในประเทศต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับมื้ออาหารในโรงเรียนอย่าง ฟินเเลนด์ ที่เริ่มต้นปฏิบัติตั้งแต่ยุค 1940s เป้าหมายสำคัญคือเพื่อสนับสนุนระบบการศึกษาในประเทศจนถึงปัจจุบันนี้ เด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับอนุบาล ประถมศึกษา จะได้รับประทานอาหารในโรงเรียนแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม เพื่อให้เด็กทุกคนได้อิ่มท้องและได้มีการตระหนักรู้ในเรื่องการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ เรียนรู้โภชนาการที่ได้รับต่อวัน ศึกษาเรื่องอาหารผ่านจานที่รับประทาน

อ่านต่อ คลิก

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม