‘สหรัฐ’ พร้อมทุ่มแสนล้านดอลลาร์ แก้ปัญหาภาวะสูญเสียการเรียนรู้หลังการระบาดโควิด-19
โดย : Joseph Guzman - The Hill / Reuters

‘สหรัฐ’ พร้อมทุ่มแสนล้านดอลลาร์ แก้ปัญหาภาวะสูญเสียการเรียนรู้หลังการระบาดโควิด-19

รัฐบาลประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เปิดเผยแผนการจัดสรรงบประมาณ 122,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯเพื่อเพิ่มจำนวนติวเตอร์และที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ โดยการดำเนินการในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดการเพื่อแก้ภาวะสูญเสียการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนจากการระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ในช่วงกว่า 2 ปีที่ผ่านมา

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานแถลงการณ์จากทำเนียบขาว โดยมีเนื้อหาระบุว่า โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐ กำลังเตรียมแผนการจัดสรรงบประมาณ 122,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเพิ่มจำนวนติวเตอร์และที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อแก้ภาวะสูญเสียการเรียนรู้และช่วยนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมปลายที่มีปัญหาเรียนไม่ทันเนื่องจากการปิดโรงเรียนอย่างยาวนานจากการระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19

ไบเดน กล่าวว่า การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานในครั้งนี้เป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากนักเรียนทั่วสหรัฐฯ จะต้องได้รับการสนับสนุน ได้รับการมองเห็น ได้รับการรับฟัง และได้รับความเข้าใจจากบรรดาผู้ใหญ่ในโรงเรียน ชุมชน และครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิม 

แถลงการณ์ของทำเนียบขาวยังระบุถึง มาตรการและขั้นตอนการดำเนินงานโดยตั้งเป้าเพิ่มจำนวนติวเตอร์และที่ปรึกษาทางจิตวิทยาประจำโรงเรียนจำนวน 250,000 ตำแหน่งให้ได้ภายในช่วงเวลา 3 ปีต่อจากนี้ โดยทาง AmeriCorps และกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ พร้อมกับองค์กรด้านบริการการศึกษาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จะร่วมมือกันในการจัดหาบุคลากรครูและนักจิตวิทยามาเติมเต็มบทบาทที่ต้องการดังกล่าว

นอกจากนี้ ภายใต้แผนการดำเนินการดังกล่าว ทางการสหรัฐ ยังเตรียมการก่อตั้ง National Partnership for Student Success ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรด้านการศึกษาระดับชาติและองค์กรพัฒนาเยาวชนชั้นนำที่จะขยายโครงการกวดวิชาและการให้คำปรึกษาไปทั่วประเทศ

Miguel Cardona รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐฯ กล่าวว่า การประกาศในครั้งนี้ พร้อมกับการเปิดตัว National Partnership for Student Success จะช่วยให้นักเรียนจำนวนมากเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ และมีที่ปรึกษาวัยผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้ ซึ่งพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการด้านวิชาการ อารมณ์ สังคม และสุขภาพจิตของนักเรียน

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่มีการเปิดเผยผลการศึกษาที่พบว่า หลังจากการระบาดใหญ่นักเรียนอเมริกันโดยเฉลี่ยมีทักษะด้านการอ่านและวิชาคณิตศาสตร์ช้ากว่าปกติ 2-4 เดือน โครงการครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการเรียนไม่ทันของเด็กๆ โดยเฉพาะเด็กในกลุ่มยากจน ที่พบว่ามีปัญหาเรียนไม่ทันมากที่สุด

ที่มา : Biden administration takes steps to address pandemic learning loss

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2