โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2567 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า

โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2567 สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า

กสศ. ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และมีความสนใจที่จะเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สมัครรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

สมัครได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ หรือแสดงความจำนงผ่านระบบ คลิก
ตั้งแต่วันนี้ – 16 เมษายน 2567

การสมัครทุน

  • นักเรียน/นักศึกษาที่ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของ กสศ. ได้ที่สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการและในสาขาวิชา/สาขา

อ่านรายละเอียดเพื่อเตรียมการสมัครรับทุนและดาวน์โหลดใบสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2567 ได้ที่ คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเอกสาร
ประกาศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2567คุณสมบัติผู้ขอรับทุน การสรรหา การคัดเลือกตามประกาศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2567 ข้อ 9, 10, 11
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก
โปสเตอร์ประกาศทุนดาวน์โหลด คลิก
รายชื่อสถานศึกษาสายอาชีพและสาขาที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567ประเภททุน 2 ปี
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก
เอกสารแบบฟอร์มใบสมัคร• ทุน 2 ปี (ปวส.) (PDF) ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก
• ทุน 2 ปี (ปวส.) (WORD) ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก
การเสนอชื่อผู้ขอรับทุนโดยสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ• เสนอชื่อทางออนไลน์เท่านั้น คลิก

• กระบวนการเสนอชื่อตามประกาศทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2567 ข้อ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ สายด่วน 02-079-5475 กด 2