ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 รวมจำนวน 1 อัตรา

ประกาศสำนักงาน กสศ. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 8 กันยายน 2565 รวมจำนวน 1 อัตรา

ขั้นตอนการสมัครงาน

  1. ดาวน์โหลดใบสมัคร 
  2. ยื่นใบสมัครพร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ส่งมาที่ recruit@eef.or.th
  3. ช่องทางติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  065 5045277

เอกสารสำหรับดาวน์โหลด

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือก กสศ.

ดาวน์โหลดใบสมัคร