กสศ. (ขยายเวลา) เปิดรับข้อเสนอโครงการ การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565

กสศ. (ขยายเวลา) เปิดรับข้อเสนอโครงการ การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปี 2565

ขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาทั้งรัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ องค์กรสาธารณประโยชน์ ภาคเอกชน หรือกิจการเพื่อสังคม และภาคประชาสังคม (หน่วยเสนอโครงการระดับจังหวัด) ที่มีแนวคิด วัตถุประสงค์ มุ่งส่งเสริมการศึกษาและการดำเนินงานปฏิรูปทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสำหรับเด็กและเยาวชน ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนทุนจาก กสศ.

ขยายเวลารับสมัครข้อเสนอโครงการออนไลน์ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565
(ปิดรับสมัครภายในเวลา 16.30)
ประกาศขยายเวลา คลิก

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • ประกาศสำนักงาน ฯ คลิก
  • แบบฟอร์มโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
  • ตารางงบประมาณ (แจกแจง) แบบฟอร์มโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ คลิก
  • คู่มือการดำเนินงานโครงการ ฯ คลิก
  • คู่มือประกาศสนับสนุนทุน ฯ คลิก / หนังสือสรุปผลการดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ คลิก
  • คำถาม-คำตอบ ข้อมูลโครงการ ฯ คลิก


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 
โทรศัพท์ 02 079 5475 กด 8
เบอร์มือถือ 06 5969 1354 ในวันและเวลาราชการ อีเมล ABE@EEF.or.th