ประกาศ กสศ. เรื่องการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ และงบประมาณ

ประกาศ กสศ. เรื่องการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบาย กลยุทธ์ และงบประมาณ
ดาวน์โหลดเอกสาร
1. ประกาศสรรหาผู้อำนวยการ ดาวน์โหลด คลิก
2. แบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลด คลิก