กำหนดการงานเปิดตัวทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 กสศ.

กำหนดการงานเปิดตัวทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 กสศ.

 

 

ดาว์นโหลดเอกสารภายในงาน

  1. เอกสารบรรยายสถานการณ์การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ดาวน์โหลด
  2. เอกสารบรรยายแนวคิดทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2563 ดาวน์โหลด

วีดิทัศน์แนะนำโครงการ

  1. ผลการดำเนินโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 สู่ ปี 2563 คลิก
  2. แนะนำทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 คลิก
  3. รับชม VDO ย้อนหลัง งานเปิดตัวทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ปี 2563 คลิก