ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2564 สำหรับนักเรียน ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า

กสศ. ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีการจดทะเบียนคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2563 ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสและสนใจเรียนต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

 

สมัครได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพ ที่เข้าร่วมโครงการ 16 มีนาคม – 25 เมษายน 2564

 

การสมัครทุน 

นักเรียน/นักศึกษายื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของ กสศ. ได้ที่สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการและในสาขาที่เปิดรับ

 

ดาวน์โหลดรายชื่อสถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการฯ

ทุน 2 ปี (ปวส.) สำหรับนักเรียน ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่าที่กำลังจะจบการศึกษาปี 2563 หรือจบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2563 มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส คลิก รายชื่อสถานศึกษาและสาขา

 

อ่านรายละเอียดเพื่อเตรียมการสมัครทุนและดาวน์โหลดใบสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้ที่

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิก
ดาวน์โหลดเอกสาร word คลิก

 

คำถามคำตอบที่พบบ่อย

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิก
• ดาวน์โหลดเอกสาร word
คลิก

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ สายด่วน 02-079-5475 กด 2

Back To Top