ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2564 สำหรับนักเรียน ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2564 สำหรับนักเรียน ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า

กสศ. ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือมีบัตรประจำตัวคนพิการ หรือมีการจดทะเบียนคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2563 ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสและสนใจเรียนต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ

สมัครได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพ ที่เข้าร่วมโครงการ 16 มีนาคม – 25 เมษายน 2564

การสมัครทุน 

นักเรียน/นักศึกษายื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของ กสศ. ได้ที่สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เข้าร่วมโครงการและในสาขาที่เปิดรับ

ดาวน์โหลดรายชื่อสถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการฯ

ทุน 2 ปี (ปวส.) สำหรับนักเรียน ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่าที่กำลังจะจบการศึกษาปี 2563 หรือจบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 – 2563 มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส คลิก รายชื่อสถานศึกษาและสาขา

อ่านรายละเอียดเพื่อเตรียมการสมัครทุนและดาวน์โหลดใบสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ได้ที่

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิก
ดาวน์โหลดเอกสาร word คลิก

คำถามคำตอบที่พบบ่อย

ดาวน์โหลดเอกสาร pdf คลิก
• ดาวน์โหลดเอกสาร word
คลิก

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ สายด่วน 02-079-5475 กด 2