เนเธอร์แลนด์จ่ายโบนัสครูดูแลเด็กมีปัญหาการเรียน
โดย : Dutch News
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

เนเธอร์แลนด์จ่ายโบนัสครูดูแลเด็กมีปัญหาการเรียน

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศอนุมัติรับรองการจ่ายโบนัสพิเศษให้แก่คุณครูทั่วประเทศ เพื่อเป็นการตอบแทนที่ครูเหล่านี้ได้ทำหน้าที่ดูแลและสอนเด็กที่ประสบปัญหาในด้านการเรียนรู้เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตการระบาดโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้วิกฤตครั้งนี้ส่งผลให้เด็กได้รับผลกระทบด้านการเรียนรู้และจำเป็นที่ต้องได้รับการกวดขันเป็นพิเศษจากครูอาจารย์ ตลอดจนผู้ฝึกสอนอย่างใกล้ชิด เพื่้อจัดการรับมือกับความท้าทายทางการเรียนรู้ที่เด็กๆ ต้องเผชิญ

Daily Dutch สื่อท้องถิ่นของเนเธอร์แลนด์ระบุว่า รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศว่า โรงเรียนทั่วประเทศที่มีเด็กนักเรียนประสบปัญหาติดขัดด้านการเรียนรู้จะได้รับโบนัสการสอน (teaching bonus) ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 8% ของเงินเดือนปกติที่ทางโรงเรียนจ่ายให้แก่คุณครู โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแรงจูงใจให้แก่บรรดาครูเนเธอร์แลนด์ในการทำงาน หรือยังคงเดินหน้าทำงานเป็นครูในโรงเรียน ไม่คิดลาออกหรือถอดใจไปก่อน 

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีขึ้น หลังจากผลการสำรวจโรงเรียนทั่วประเทศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่า มีโรงเรียนประมาณ 15% หรือราว 1,300 แห่งจากโรงเรียนทั้งหมดในเนเธอร์แลนด์ ที่ประสบปัญหาเด็กมีภาวะติดขัดในการเรียนรู้ ทำให้ครู ครูผู้ช่วยสอน และครูใหญ่ของโรงเรียนต้องจัดเตรียมการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะติดขัดเหล่านี้ 

รัฐบาลเนเธอร์แลนด์กล่าวว่า คุณครู ผู้ช่วยสอน หัวหน้าโรงเรียน และเจ้าหน้าที่อื่นๆ จะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 5% และโบนัสโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 8% ซึ่งหมายความว่าครูโรงเรียนประถมจะได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 350 ยูโรต่อเดือน (ราว 13,724 บาท)

สำหรับการอัดฉีดเงินสดจากรัฐบาลครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการระดับชาติเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ ที่ประสบปัญหาเรียนไม่ทัน อันเป็นผลจากการที่โรงเรียนต้องปิดตัวในช่วงที่โควิด-19 ระบาดหนัก โดยเด็กที่อยู่ในพื้นที่ขาดแคลนหรือพื้นที่ห่างไกลนั้นยิ่งได้รับผลกระทบจนเรียนไม่ทัน

อารี สล็อบ (Arie Slob) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนเธอร์แลนด์กล่าวในแถลงการณ์ระบุว่า ขณะนี้ โรงเรียนหลายแห่งในประเทศต่างเผชิญหน้ากับภาวะการเรียนรู้ล่าช้า อันเป็นผลพวงต่อเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งความท้าทายดังกล่าว ไม่ได้มีเพียงแค่ปัญหาที่ว่ามีเด็กจำนวนมากเรียนไม่ทันเท่านั้น แต่เนเธอร์แลนด์อาจยังต้องเจอวิกฤตการศึกษาอีกอย่าง คือ ภาวะการขาดแคลนครูในประเทศ การมอบโบนัสให้จึงถือเป็นแรงจูงใจส่วนหนึ่ง

“นี่คือเหตุผลที่ตัดสินใจมอบรางวัลทางการเงินเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะครูในโรงเรียนเหล่านี้” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนเธอร์แลนด์กล่าว

ที่มา : Top up pay in schools with children with learning challenges

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2