นิวซีแลนด์อบรมทักษะการสอนอ่านและเขียนรูปแบบใหม่
โดย : Lee Kenny
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

นิวซีแลนด์อบรมทักษะการสอนอ่านและเขียนรูปแบบใหม่

กระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์จับมือกับผู้เชี่ยวชาญเดินหน้าเผยแพร่หลักสูตรอบรมแนวทางการสอนวิธีการอ่านและการเขียนรูปแบบใหม่แก่บุคลากรครู ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถช่วยบ่มเพาะและพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนแก่นักเรียนได้เต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยเตรียมงบสนับสนุนไว้กว่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

สื่อท้องถิ่นทางการนิวซีแลนด์รายงานว่า คุณครูมากกว่า 4,000 คนทั่วประเทศจะได้รับการฝึกอบรมแนวทางการสอนรูปแบบใหม่ ชื่อว่า Better Start Literacy Approach มีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะเชิงภาษาในการอ่าน การเขียน และการพูดของเด็ก โดยกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์มีแผนปรับหลักสูตร และนำวิธีการสอนแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ทั่วประเทศภายในเร็ววันนี้

รายงานระบุว่า วิธีการสอนแนวใหม่นี้จะทำให้เกิด “การรับรู้ทางเสียง” (Phonogical awareness) ควบคู่ไปกับการพัฒนาความรู้ของเด็กนักเรียน เกี่ยวกับเสียงตัวอักษรที่มีความเชื่อมโยงกับคำศัพท์ ความเข้าใจในการฟัง และความสามารถในการเล่าเรื่อง วิธีการสอนทั้งหมดจะอาศัยหนังสือเด็กและกิจกรรมเกมต่างๆ ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ โดยทั้งวิธีการและอุปกรณ์เครื่องมือในการสอนทั้งหมดได้รับการศึกษา พัฒนา และออกแบบโดยทีมนักวิจัยด้านการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอร์รี (University of Canterbury : UC) ภายใต้ทุนสนับสนุนมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ จะทำให้วิธีการเรียนการสอนดังกล่าวถูกนำไปประยุกต์ใช้ และขยายครอบคลุมโรงเรียนทุกโรงทั่วประเทศ 

ศาสตราจารย์เกล กิลลอน (Gail Gillon) และบริกิด แมคนีล (Brigid McNeil) สองนักวิจัยหลัก ผู้ริเริ่มคิดค้นและพัฒนาวิธีการสอนแบบ Better Start Literacy Approach กล่าวว่า พวกเขาได้ดำเนินการศึกษาระบบดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2015 แล้ว โดยตั้งต้นจากการศึกษาวิธีการสอนต่างๆ ที่ใช้กันอยู่กับกลุ่มตัวอย่าง และนำผลที่ได้มาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียและจุดเด่นจุดด้อย พบว่า 

“วิธีการสอน Better Start Literacy Approach ทำให้เด็กๆ มีพัฒนาการ และความก้าวหน้าด้านการอ่านและการเขียนมากกว่าวิธีอื่น ๆ ที่พวกเขาเคยใช้เป็นแนวทางปฎิบัติในชั้นเรียน”  ศาสตราจารย์กิลลอน นักวิจัยและผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสุขภาวะเด็ก แห่งมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอร์รี (UC’s Child Well-being Research Institute) กล่าว ก่อนเสริมว่า ทางทีมวิจัยได้ประมวลผลการศึกษาวิจัยจนได้หลักฐานพิสูจน์ยืนยันที่ดีที่สุดว่า “อะไร” คือปัจจัยนำไปสู่ความสำเร็จในการอ่านและการเขียนได้ 

ในส่วนของวิธีการสอนแนวใหม่นี้ ศาสตราจารย์กิลลอนระบุว่า เป็นแนวทางที่ครอบคลุมมาก และเน้นไปที่การสร้างเสริมความเข้าใจคำศัพท์และการอ่านออกเสียง เนื่องจากคำศัพท์และการอ่านออกเสียงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่จะทำให้เด็กเข้าใจในสิ่งที่ตนเองอ่าน และนำไปสู่ความสำเร็จในการอ่าน อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการศึกษาเล่าเรียน 

“วิธีการสอนการอ่าน การเขียนแบบใหม่นี้ จะทำให้การสอนเป็นระบบและมีความสอดคล้องกันมากกว่าที่เคยเป็นมา เรามีครูที่แสนยอดเยี่ยมในนิวซีแลนด์ ซึ่งพวกเขาทั้งหมดย่อมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสอนแนวใหม่นี้ กระนั้น สิ่งที่ช่วยสร้างความสำเร็จในการเรียนรู้สำหรับเด็ก ๆ ได้อย่างแท้จริงคือ ความเข้มข้นและลักษณะการสอนที่ชัดเจน” ศาสตราจารย์กิลลอนระบุ 

อย่างไรก็ดี ทุนสนับสนุนที่ได้รับจากกระทรวงศึกษาธิการนิวซีแลนด์ ทางทีมวิจัยจะนำไปใช้จัดทำเวิร์กชอป เพื่อการวางแผนหลักสูตรการสอนและบทเรียนต่าง ๆ รวมถึงการจัดเตรียมอุปกรณ์และทรัพยากรด้านการสอนออนไลน์สำหรับครู โดยตั้งเป้าหมายยกระดับทักษะการอ่านออกเขียนได้ให้แก่เด็กๆ นิวซีแลนด์ทั่วประเทศที่มีมากกว่า 70,000 คน ภายในปี 2023 นี้

ที่มา : Thousands of teachers to be trained in new reading and writing method with $10m grant

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2