โรงเรียนทั่วอังกฤษวอนรัฐคืนเงินค่าสอบส่วนกลาง 75%
โดย : BBC
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

โรงเรียนทั่วอังกฤษวอนรัฐคืนเงินค่าสอบส่วนกลาง 75%

โรงเรียนและวิทยาลัยทั่วอังกฤษเรียกร้องหน่วยงานรัฐคืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบภาคฤดูร้อนปีนี้อย่างน้อย 75% จากทั้งหมด หลังรัฐมีคำสั่งเมื่อเดือนมกราคม ประกาศยกเลิกการสอบวัดระดับความรู้ส่วนกลาง GCSE และ A-level ในปีนี้

จากแบบสำรวจโดยสมาคมหัวหน้าครูและวิทยาลัย (Association of School and College Leaders : ASCL) พบว่า เกือบ 2 ใน 3 หรือ 65% ของหัวหน้าครู มีความเห็นว่าควรยกเลิกการสอบ แล้วหันมาใช้วิธีการวัดผลสอบด้วยการประเมินจากครูประจำชั้นแทน และระบุว่า ทางคณะกรรมการการสอบควรคืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบดังกล่าวประมาณ 75% ของค่าสอบทั้งหมด

เจฟฟ์ บาร์ตัน (Geoff Barton) ประธานสมาคม ASCL กล่าวว่า เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลที่โรงเรียนควรได้รับเงินคืนบางส่วน เพื่อนำเงินส่วนนี้มาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดการสอบด้วยตนเองทั้งหมด โดยการตัดสินเกรดในขั้นสุดท้ายนี้ เหล่าคณาจารย์สามารถใช้การทดสอบมากมาย ตั้งแต่การสอบย่อย การมอบหมายงาน และการทำประเมินในห้องเรียน โดยใช้ชุดคำถามจากคณะกรรมการการสอบ จากผลการสำรวจความคิดเห็นของครู จากโรงเรียนและวิทยาลัยระดับมัธยมมากกว่า 457 คนทั่วอังกฤษในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่า :

 • 45% มองว่าคณะกรรมการการสอบควรจะคืนเงินค่าสอบ 75% สำหรับการสอบฤดูร้อนที่ต้องยกเลิกไป
 • ราว 20% ต้องการให้คืนค่าสอบในสัดส่วนที่มากกว่า 75%

ขณะเดียวกัน ในส่วนค่าดำเนินการสอบโดยเฉลี่ยของการสอบทุกระดับ (GCSEs, AS levels, A-levels) รวมถึงการสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Vocational Qualifications) ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าควรอยู่ที่อัตรา

 • 116,967 ปอนด์ สำหรับโรงเรียนที่มีระบบ Sixth-form*
 • 75,238 ปอนด์ต่อปี สำหรับโรงเรียนที่ไม่มี Sixth-form

(*Sixth-form คือระดับการศึกษามัธยมปลายของระบบการศึกษาอังกฤษ ที่จะมีการทดสอบ A-Levels และGCE A Level – The General Certificate of Education Advanced Level Certificate ถือเป็นวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมปลาย สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 16 – 19 ปี และการสอบดังกล่าวยังใช้เป็นมาตรฐานกลาง วัดระดับความรู้ความสามารถทางวิชาการในการสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร โดยนักเรียนจะต้องเลือกเรียน 3 – 4 วิชา เพื่อสมัครเข้าเรียนต่อสาขาวิชาที่ต้องการ)

บาร์ตัน ประธานสมาคม ASCL แสดงจุดยืนว่า “อย่างไรก็ตาม การทดสอบและประเมินเด็กนักเรียนในปีนี้มีแนวโน้มแตกต่างจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริบทแวดล้อมของสถานการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ล้วนได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 โรงเรียนได้ร่วมมือกับทางคณะกรรมการการสอบ รับหน้าที่ประเมินส่วนหนึ่ง ซึ่งโชคดีว่าการประเมินยังสามารถอาศัยผลงานที่นักเรียนทำไว้ก่อนล็อกดาวน์ได้ แต่ในปีนี้โรงเรียนจะต้องหาทางดำเนินการประเมินเองทั้งหมด เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถจัดการส่งผลคะแนนที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ และยุติธรรมให้กับทางคณะกรรมการการสอบ 

“จึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่คณะกรรมการการสอบจะคืนเงินส่วนหนึ่งให้เรามาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่วนนี้ แทนที่จะต้องเรียกเก็บเพิ่มจากเด็กนักเรียน หรือให้โรงเรียนตัดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น รวมถึงคณะกรรมการการสอบควรเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ชัดเจน และเงินส่วนต่างที่เหลือจากการดำเนินการที่สามารถคืนให้กับส่วนกลาง เพื่อให้ส่วนกลางดำเนินการคืนให้กับทางโรงเรียนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้”

ต่อประเด็นนี้ โฆษกของคณะกรรมการ AQA ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในอังกฤษออกมาแสดงความคิดเห็นว่า “การเรียนการสอนในช่วงฤดูร้อนปีนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอีกครั้งว่าโรงเรียนจะต้องยิ่งทำการบ้านหนักกว่าปกติ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนทุกคนจะได้รับมาตรฐานการสอบวัดคุณสมบัติที่เทียบเท่ากัน ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของนักเรียนแต่ละคนอย่างยุติธรรมและมีประสิทธิภาพที่สุด”

ด้านคณะกรรมการการสอบ ท้ายสุดได้ออกมาให้คำมั่นว่า แม้จะไม่สามารถคืนเงินให้โรงเรียนและวิทยาลัยได้ตามระดับที่ต้องการ แต่จะรีบดำเนินการคืนเงินให้เร็วที่สุด เพราะเข้าใจความจำเป็นของโรงเรียน รวมถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณที่โรงเรียนและวิทยาลัยต้องเผชิญ และพร้อมยินดีสนับสนุนทุกช่องทาง

ที่มา : Schools want 75% rebate on this summer’s exam fees

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2