อังกฤษเล็งแบนโทรศัพท์มือถือในโรงเรียน หวังช่วยปรับพฤติกรรม
โดย : BBC
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

อังกฤษเล็งแบนโทรศัพท์มือถือในโรงเรียน หวังช่วยปรับพฤติกรรม

กระทรวงศึกษาธิการอังกฤษพิจารณาประกาศใช้ข้อบังคับใหม่ ห้ามไม่ให้นักเรียนนำโทรศัพท์มือถือเข้ามาภายในห้องเรียน เป้าหมายเพื่อให้นักเรียนมีสมาธิจดจ่อและตั้งใจเรียน รวมถึงมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในห้องเรียนมากกว่าต้องคอยพะวงเรื่องโทรศัพท์ พร้อมหวังปรับพฤติกรรมให้เด็กนักเรียนมีระเบียบวินัยมากขึ้น

สถานีโทรทัศน์บีบีซีของอังกฤษรายงานข้อเสนอแนะของกวิน วิลเลียมสัน (Gavin Williamson) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอังกฤษว่า ต้องการให้โรงเรียนต่างๆ ออกมาตรการห้ามนักเรียนพกพาโทรศัพท์มือถือเข้ามาภายในโรงเรียน หรือห้ามพกติดตัวเข้ามาในห้องเรียน โดยข้อห้ามนี้จะถูกใช้ควบคู่กับแนวทางอื่นๆ เพื่อให้เด็กมีสมาธิในการเรียน และปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้มีระเบียบวินัยมากขึ้น 

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอังกฤษกล่าวว่า ต้องการให้มีวันโรงเรียนปลอดโทรศัพท์มือถือ เพราะอุปกรณ์สื่อสารสำหรับพกพาดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ทำให้เด็กไม่มีสมาธิ กระทบต่อการเรียน ส่งผลเสียมากกว่าผลดี 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการปรึกษากับทางที่ปรึกษาเพื่อรับฟังความเห็นของครูและผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนและส่งเสริมพฤติกรรมอันดีของนักเรียน ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาราว 6 สัปดาห์ในการเก็บรวบรวมความคิดเห็น 

สำหรับความเคลื่อนไหวในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการทบทวนด้านพฤติกรรม ระเบียบวินัย การพักการเรียน และการลาออกจากโรงเรียนของนักเรียนในโรงเรียนภาครัฐทั่วอังกฤษ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพการศึกษาของอังกฤษให้ครบถ้วนรอบด้าน 

ทั้งนี้ มีรายงานว่า แต่ละโรงเรียนต่างมีนโยบายการจัดการเรื่องโทรศัพท์มือถือแตกต่างกันออกไป บางโรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนใช้งานโทรศัพท์มือถือในห้องเรียนได้ ในฐานะเครื่องมือช่วยค้นคว้าหาความรู้ ในขณะที่บางโรงเรียนไม่อนุญาตให้ใช้ระหว่างการเรียนในห้องเรียนเลย 

อย่างไรก็ตาม หลายโรงเรียนมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียน เนื่องจากพบว่ามีความเชื่อมโยงกับปัญหาการกลั่นแกล้งกันบนโลกไซเบอร์ (cyberbullying) ซ้ำยังมีการแชร์ภาพและคลิปที่มีเนื้อหาไม่เหมาะสมภายในโรงเรียน โดยความกังวลในเรื่องนี้ถูกเปิดเผยขึ้นหลังจากมีรายงานว่านักเรียนบางคนตกเป็นเหยื่อของการถูกคุกคามหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศ แล้วยังมีคลิปภาพเผยแพร่บนเว็บไซต์เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศภายในโรงเรียนที่เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ

รายงานระบุว่า ก่อนหน้านี้เพียงไม่นาน กระทรวงศึกษาธิการอังกฤษเพิ่งประกาศตั้งงบประมาณเบื้องต้นไว้ที่ 10 ล้านปอนด์ เพื่อทำโครงการศูนย์พฤติกรรม หรือ Behaviour hub โดยมีโรงเรียน 22 โรง และสถาบันในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอีก 2 แห่งเข้าร่วมในฐานะโรงเรียนที่มีประวัติดี มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด และนักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสม เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบ และให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่มีปัญหาในการกำกับดูแลพฤติกรรมของเด็กนักเรียน 

วิลเลียมสัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอังกฤษกล่าวว่า ไม่มีพ่อแม่ผู้ปกครองคนไหนที่ต้องการส่งลูกหลานของตัวเองมาเรียนในโรงเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแน่นอน

“โทรศัพท์มือถือไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์ที่ทำให้รบกวนสมาธิเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ และสุขภาพร่างกายของเด็กหากว่าใช้มากเกินไป และใช้ในทางที่ผิด ผมต้องการยุติปัญหาดังกล่าว ดังนั้นจึงต้องผลักดันให้วันไปเรียนคือวันปลอดโทรศัพท์มือถือ”  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอังกฤษกล่าว 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีวิลเลียมสันยังเสริมอีกว่า เพื่อให้รัฐและโรงเรียนสามารถช่วยเหลือนักเรียน เอาชนะความท้าทายที่เกิดขึ้นจากวิกฤตการระบาดของโควิด-19 รวมถึงการเพิ่มโอกาสการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและวัยรุ่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องสร้างความมั่นใจว่า นักเรียนจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากการเรียนในห้องเรียนภายใต้บรรยากาศที่สงบเรียบร้อย ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการเรียนและซึมซับความรู้ต่างๆ ได้เต็มที่  

อย่างไรก็ตาม กอฟฟ์ บาร์ตัน (Geoff Barton) หัวหน้าสหภาพโรงเรียน ASCL กลับเห็นว่า รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมุ่งเน้นประเด็นเรื่องโทรศัพท์มือถือมากเกินความพอดี ทั้ง ๆ ที่ควรให้ความสำคัญกับนโยบายทางด้านการศึกษาอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพได้อย่างเท่าเทียมทั่วถึง 

สาเหตุเพราะในความเป็นจริงตามปกติแล้ว แต่ละโรงเรียนมีนโยบายและมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดอยู่แล้วในการอนุญาตให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียน ดังนั้น นโยบายเกี่ยวกับการใช้งานโทรศัพท์มือถือจึงควรเป็นทางเลือกสำหรับโรงเรียนให้ตัดสินใจกันเอาเอง ไม่จำเป็นต้องเป็นประเด็นที่รัฐบาลส่วนกลางจะเข้าไปยุ่ง อีกทั้งโทรศัพท์มือถือไม่ใช่อุปกรณ์ฟรีที่นักเรียนทุกคนสามารถมีไว้ในครอบครองได้อยู่แล้ว 

ทั้งนี้ สิ่งที่โรงเรียนและวิทยาลัยทั่วอังกฤษคาดหวังจากกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลก็คือ แผนฟื้นฟูการศึกษาหลังยุคไวรัสโควิด-19 รวมถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบจากภาวะการศึกษาที่ชะงักงันนับต่อจากนี้ มากกว่าการมาให้ความสนใจกับประเด็นด้านพฤติกรรม หรือความประพฤติของเด็กนักเรียน 

ด้านเควิน เคิร์ธนีย์ (Kevin Courtney) หัวหน้าร่วมของสหภาพการศึกษาแห่งชาติ (National Education Union) กล่าวว่า การพูดเรื่องโทรศัพท์มือถือเป็นการเบี่ยงเบนประเด็น เพราะโรงเรียนโดยทั่วไปมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวที่ชัดเจนอยู่แล้ว ไม่ต้องการความเห็นหรือคำปรึกษาอื่นใดเพิ่มเติมอีก 

“รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมัวแต่พูดเรื่องวินัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งๆ ที่ช่วงเวลานี้ควรพูดเรื่องปัญหาด้านสุขภาพจิต สุขภาพ และสิ่งที่ครูจำเป็นต้องได้รับ เพื่อนำมาใช้รับมือกับช่องทางทางการเรียนรู้ที่หายไปเพราะไวรัสโควิด-19” เคิร์ธนีย์ ระบุ 

ท้ายที่สุดแล้ว หากรัฐเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนร่วมอย่างรอบด้าน จะทำให้การออกมาตรการต่างๆ สอดรับกับสถานการณ์และความจำเป็นเร่งด่วนที่แท้จริง

ที่มา : Mobile phone ban plan to improve school behaviour

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2