ฟิลิปปินส์จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กหญิงยากจนในเมือง Leyte

ฟิลิปปินส์จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กหญิงยากจนในเมือง Leyte

รัฐบาลฟิลิปปินส์ ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น รวมถึงองค์การนานาชาติเดินหน้าจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กหญิงยากจนในเมือง Leyte ซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทห่างไกลเพื่อให้เด็กหญิงเหล่านี้ได้มีความรู้ที่จะสร้างโอกาสในการเลี้ยงดูพึ่งพาตนเอง และมีทักษะขีดความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต

สำนักข่าวของทางการฟิลิปปินส์รายงานว่า กลุ่มเป้าหมายหลักของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ก็คือกลุ่มเด็กหญิงยากจนที่ต้องเลิกเรียนกลางคันหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะความจำเป็นทางการเงินบังคับ โดยโครงการศูนย์การเรียนรู้จะนำร่องอยู่ในภูมิภาค Eastern Visayas ซึ่งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กหญิงแห่งนี้เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือเป็นพันธมิตรระหว่างกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และสำนักงานเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศของเกาหลีใต้ (Korean International Cooperation Agency – KOICA)

ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กหญิงที่ได้ฤกษ์เปิดตัวขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีขึ้นเพื่อให้นักเรียนหญิงทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือตามชั้นเรียนปกติทั่วไปเพราะสถานะความยากจนขั้นสุด อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์เรียนรู้ยังอยู่ในระหว่างการจัดเตรียม ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์พร้อมให้บริการภายในเดือนธันวาคม ปี 2021 นี้

Remegio Alquitran เจ้าหน้าที่โครงการ UNESCO ประจำสำนักงานจาการ์ตากล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นเสมือนส่วนขยายเพิ่มเติมที่จะเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมระบบการเรียนรู้ทางเลือก หรือ Alternative Learning System (ALS) ที่เด็กหญิงในโครงการเหล่านี้จะได้ประโยชน์ที่จะมีสถานที่ที่มีอุปกรณ์ครบครัน อย่างคอมพิวเตอร์ และห้องแล็ปปฎิบัติการต่างๆ เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าด้านความรู้และทักษะความสามารถของตนเอง

รายงานระบุว่า ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กหญิงแห่งนี้ถือเป็นศูนย์แห่งแรกของประเทศฟิลิปปินส์ และเป็นโครงการริเริ่มนำร่องของทางกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์สามารถรองรับผู้เรียนได้ประมาณ 30 คนต่อหนึ่งชั้นเรียน

โดย Alquitran กล่าวว่า ศูนย์แห่งนี้ให้เงินลงทุนประมาณ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในการก่อสร้างอาคาร ขณะที่อุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ ได้รับความช่วยเหลือร่วมมือในการจัดหาจาก KOICA โดยทาง UNESCO จะรับบทบาทหน้าที่สนับสนุนทางเทคนิค

นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อเด็กหญิงยังมีขึ้นเพื่้อเป็นโครงการต่อยอดจากการให้ความช่วยเหลือในโครงการ Yolanda ของทาง UNESCO และ KOICA ในภูมิภาค Eastern Visayas (วิสายาส์ตะวันออก) และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Better Life for Out-of-School Girls to Fight Against Poverty and Injustice in the Philippines” ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กหญิงที่หลุดออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อให้สามารถต่อสู้กับความยากจนและความเหลื่อมล้ำของฟิลิปปินส์ ซึ่งเปิดตัวโครงการครั้งแรกในปี 2017

ขณะเดียวกัน เป้าหมายของโครงการริเริ่มนี้คือความพยายามในการเพิ่มอัตราการสอบผ่านของเหล่าเด็กนักเรียนหญิงที่อยู่นอกโรงเรียนในการทดสอบการรับรองและความเท่าเทียม (Accreditation and Equivalency Test) ยกระดับปรับปรุงการทำงานของโครงการการเรียนรู้ทางเลือก (ALS) ยกระดับทักษะของครูเคลื่อนที่ในโครงการ ALS และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหม่ๆ อีกทางหนึ่งด้วย

“ที่จริงแล้ว (ศูนย์แห่งนี้) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้เรียน ALS โดยเฉพาะ พวกเขาจะมาที่นี่เนื่องจากศูนย์การเรียนชุมชนที่พวกเขาเข้าชั้นเรียนไม่มีอุปกรณ์” Alquitran กล่าวเสริม

Alquitran กล่าวเสริมอีกว่า ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กผู้หญิงที่ส่วนใหญ่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเนื่องจากครอบครัวส่วนใหญ่ในฟิลิปปินส์นิยมให้การศึกษาแก่เด็กผู้ชายมากกว่า ทั้งๆ ที่การศึกษาวิจัยหลายชิ้นก่อนหน้านี้ ระบุตรงกันว่าเด็กหญิงที่ได้รับโอกาสทางการศึกษามีแนวโน้มที่จะเรียนจบในระดับอุดมศึกษาได้เทียบเท่าหรือมากกว่าเด็กชาย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าศูนย์แห่งนี้จะมุ่งให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเด็กผู้หญิงเป็นหลัก แต่ทางกระทรวงศึกษาธิการฟิลิปปินส์ก็มีแผนที่จะขยายความช่วยเหลือให้ครอบคลุมกลุ่มเด็กชายในอนาคต และหากศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวประสบความสำเร็จด้วยดีก็มีแนวโน้มที่จะขยายโครงการศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวไปยังภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศต่อไป

Gemma Ledesma ผู้อำนวยการด้านการศึกษา ประจำภูมิภาค Eastern Visayas แสดงความเห็นว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยพลิกชีวิตของเด็กหญิงชาวฟิลิปปินส์หลายร้อยคน

“นับเป็นโอกาสดี ที่ฉันจะได้มีส่วนร่วมเป็นประจักษ์พยานในโครงการของ UNESCO และ KOICA ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กผู้หญิงนอกโรงเรียน ซึ่งสิ่งนี้จะนำความหวังมาสู่เยาวชนทั้งภูมิภาคโดยเฉพาะเด็กนักเรียนหญิงที่ด้อยโอกาส” Ledesma กล่าว

ที่มา : Learning hub for poor girls to rise in Leyte

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gift Million Smiles

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
  (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนชลประทาน
  เขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 • โรงเรียนวัดสันคะยอม

จังหวัดลำปาง จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดเสด็จ

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านท่าข้าม

จังหวัดตาก จำนวน 3 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2
 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 4
 • โรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้น

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านควนเงิน
 • โรงเรียนบ้านท่าไทร
 • โรงเรียนวัดชะอวด
 • โรงเรียนวัดไม้เสียบ

จังหวัดตรัง จำนวน 11 โรงเรียน

 • โรงเรียนท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
 • โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม
 • โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
 • โรงเรียนบ้านช่องลม
 • โรงเรียนบ้านทอนเหรียน
 • โรงเรียนบ้านท่าส้ม
 • โรงเรียนบ้านบางสัก
 • โรงเรียนบ้านวังลำ
 • โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด
 • โรงเรียนวัดวารีวง
 • โรงเรียนหาดทรายทอง

จังหวัดนราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128
 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

จังหวัดพังงา จำนวน 2 โรงเรียน

 • โรงเรียนวัดนิโครธาราม
 • โรงเรียนวัดสุวรรณาวาส

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านบางทัน
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านจุโป
 • โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนอัยเยอร์เวง

จังหวัดสงขลา จำนวน 18 โรงเรียน

 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า