กำลังใจมาเต็ม Little Big Market ส่งพลังงานบวกให้ชุมชนยอดขายพุ่ง

กำลังใจมาเต็ม Little Big Market ส่งพลังงานบวกให้ชุมชนยอดขายพุ่ง

หลังจากเปิดเวทีให้ชุมชนต่างๆ ที่ได้รับ “ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน” ได้โปรโมตสินค้ากันอย่างเต็มที่ในแคมเปญ Little Big Market 

หลายชุมชนได้โชว์ทั้งฝีมือและความครีเอทีฟในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า รวมไปถึงทำให้ใครหลายคนนึกอยากจะอุดหนุนสินค้าเจ๋งๆ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาอาชีพคู่ขนานการเกษตรฐานรากครบวงจร จังหวัดเชียงราย (เกษตรคู่ขนาน) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเกษตรกรในท้องถิ่นกับมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นจากจำนวนผู้อ่านในเพจ กสศ. ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถแบ่งปันรายได้ช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

สำหรับชุมชนอื่นๆ ก็มีผลตอบรับในทางบวก ไม่ว่าจะเป็นยอดสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นให้ชื่นใจ หรือการที่ผู้คนเข้ามาติดต่อทักทาย สนใจทั้งผลิตภัณฑ์และตัวชุมชนเอง ทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้มีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนกับลูกค้า ได้บอกเล่าเรื่องราวความพยายาม และการเดินทางเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า 

Little Big Market จะไม่สิ้นสุดเพียงเท่านี้ เพราะจะยังคงสรรหาเนื้อหาสร้างแรงบันดาลใจมานำเสนอ ชุมชนไหนที่ได้รับ “ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน” และมีเรื่องเล่าที่อยากแบ่งปัน สามารถติดต่อมาได้ที่เพจของ กสศ. (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) 

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขยายผลความตั้งใจของผู้คนตัวเล็กๆ เพื่อสร้างเครือข่ายความยั่งยืนร่วมกันต่อไป


เลือกช้อปสินค้าได้ที่นี่ : กสศ.xLittle Big Market ผลิตภัณฑ์เด่น 20 โครงการ จากทุนพัฒนาอาชีพทีใช้ชุมชนเป็นฐาน

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 6 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย
 • โรงเรียนพิทักษ์วิยากุมุง
 • บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

จังหวัดสงขลา จำนวน 20 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านม้างอน
 • โรงเรียนวัดประจ่า
 • โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์
 • โรงเรียนบ้านป่าโอน
 • โรงเรียนชุมชนนิคม สร้างตนเองเทพา
 • โรงเรียนบ้านกระอาน
 • โรงเรียนบ้านวังใหญ่
 • โรงเรียนเทพา
 • โรงเรียนบ้านป่าเร็ด
 • โรงเรียนบ้านนาปรัง
 • โรงเรียนทับช้างวิทยาคม
 • โรงเรียนชุมชนบ้านนากัน
 • โรงเรียนบ้านโคกตก
 • โรงเรียนบ้านคอลอมุดอ
 • โรงเรียนบ้านบาโหย
 • โรงเรียนเขาแดงกุศลวิทยา
 • โรงเรียนบ้านเขาพระ
 • โรงเรียนบ้านพระพุทธ
 • โรงเรียนบ้านปากบางนาทับ
 • โรงเรียนบ้านคูนายสังข์

จังหวัดยะลา จำนวน 10 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม
 • บ้านด่านสันติราษฎร์
 • อัยเยอร์เวง
 • บ้านจุโป

จังหวัดปัตตานี จำนวน 8 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม
 • บ้านบางทัน

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2