จีนเผยความสำเร็จดันประชากรเรียนมหาวิทยาลัยร่วม 240 ล้านคน
โดย : Global Times
แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

จีนเผยความสำเร็จดันประชากรเรียนมหาวิทยาลัยร่วม 240 ล้านคน

จีนเปิดเผยความสำเร็จอีกขั้นของการยกพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาภายในประเทศ ด้วยตัวเลขประชากรชาวจีนที่เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ถึง 240 ล้านคน ทำสถิติกลายเป็นระบบการศึกษาที่มีผู้เรียนในระดับมหาวิทยาลัยมากที่สุดในโลก พร้อมตั้งเป้าเพิ่มสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและเทคนิคอาชีพ เพื่อให้เป็นช่องทางถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะระดับสูงที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกศตวรรษที่ 21

กระทรวงศึกษาธิการจีน ออกแถลงการณ์ประกาศความสำเร็จในการก่อต้้งระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีประชากร 240 ล้านคนที่สามารถเข้าถึงและศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 

ทางกระทรวงฯ ยังระบุอีกว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากความสำเร็จของการปฏิรูปและการพัฒนาอุดมศึกษาของจีนนับตั้งแต่การประชุมใหญ่ระดับชาติของพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CPC) ครั้งที่ 18 ในปี 2555 โดยปัจจุบันมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศจีนมากกว่า 44.3 ล้านคน 

รายงานระบุว่า อัตราการลงทะเบียนเรียนในระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นจาก 30 เปอร์เซ็นต์ในปี 2555 เป็น 57.8% ในปี 2564 คิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้นถึง 27.8 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 10 ปี นับเป็นการก้าวกระโดดครั้งประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของจีนได้เข้าสู่ขั้นตอนที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

โดยการยอมนับในที่นี้หมายรวมถึงการที่มหาวิทยาลัยจีนและสาชาวิชาหลายแขนงในจีนจำนวนมากได้รับความสนใจจากนักศึกษาทั่วโลก และได้รับการรับรองมาตรฐานเข้าสู่ระดับก้าวหน้ามากในโลก 

ทั้งนี้ จำนวนผู้ที่ได้รับการศึกษาถึงระดับมหาวิทยาลัยในจีนมีถึง 240 ล้านคน และระยะเวลาการศึกษาเฉลี่ยของกำลังแรงงานที่เพิ่มใหม่เพิ่มขึ้นถึง 13.8 ปี ซึ่งการศึกษาในระดับอุดมศึกษาถือเป็นความก้าวสำคัญสำหรับการสร้างกำลังคนที่จะผลักดันให้จีนได้เป็นศูนย์กลางบุคลากรมากความสามารถและศูนย์กลางทางเทคโนโลยีนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

รายงานระบุว่า เป็นเวลากว่าสิบปีแล้วที่เหล่านักศึกษาจากระดับมหาวิทยาลัยได้ช่วยประเทศในการสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับการสร้างแหล่งรวมผู้มีความสามารถและนวัตกรรมที่สำคัญที่สุดในโลก

นับตั้งแต่การประชุมพรรคคอมมิวนิสต์แห่งชาติจีน ครั้งที่ 18 ทางกระทรวงศึกษาธิการจีนได้มีการเพิ่มสาขาวิชาใหม่ทั้งหมด 265 สาขาให้อยู่ในรายการหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่งผลให้มีการเพิ่มหลักสูตรระดับปริญญาตรีใหม่ 17,000 หลักสูตร และการฝึกอบรมผู้มีความสามารถปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ สร้างทางเลือกให้กับผู้เรียนมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล

“กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานรัฐ และคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิสาหกิจขนาดใหญ่และรัฐบาลท้องถิ่นได้ร่วมกันสร้างวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยใหม่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมแล้ว 151 แห่ง เพื่อรองรับและสนับสนุนให้ชาวจีนทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับสูงได้ โดยการก่อสร้างมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ทางรัฐบาลระดับมณฑลและจังหวัดได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลจีนรวมกว่า 100,000 ล้านหยวน ตามแผนฉบับชาติ 5 ปี ฉบับที่ 13 ซึ่งมุ่งปรับปรุงการก่อสร้างมหาวิทยาลัยโดยรวมให้มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับความต้องการทั้งของระดับชาติและระดับภูมิภาค” แถลงการณ์กระทรวงศึกษาธิการระบุ 

นอกจากนี้ จีนยังเน้นการศึกษาในเรื่องนวัตกรรมกับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ สตาร์ทอัพ โดยวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วประเทศจีนได้เปิดหลักสูตรเฉพาะทางมากกว่า 30,000 หลักสูตรและหลักสูตรออนไลน์อีก 11,000 หลักสูตรเกี่ยวกับนวัตกรรมและการศึกษาการเป็นผู้ประกอบการ และว่าจ้างผู้มีความสามารถ 174,000 คนให้เป็นครูเต็มเวลาและนอกเวลาในด้านนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ

ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อส่งเสริมให้จีนเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำด้านนวัตกรรมของโลก จีนยังได้จัดการประกวดนวัตกรรมของนักศึกษานานาชาติประจำปีถึง 7 ครั้ง มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 6.03 ล้านทีม หรือคิดเป็นนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 25.33 ล้านคนจากกว่า 120 ประเทศครอบคลุม 5 ทวีป ซึ่งการแข่งขันช่วยสร้างงานโดยตรงถึง 750,000 ตำแหน่ง และสามารถจัดหางานโดยอ้อมให้อีก 5.16 ล้านตำแหน่ง ควบคู่ไปกับการช่วยส่งเสริมการบ่มเพาะผู้มีความสามารถในเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ ความสามารถของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในการรองรับกลยุทธ์ระดับชาติที่สำคัญได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยืนยันได้จากการรางวัลที่ได้รับมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์เป็นรางวัลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขณะเดียวกันก็ยังได้ดำเนินการวิจัยพื้นฐานระดับชาติมากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ และมีการพัฒนาปรับปรุงโครงการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์  

ขณะนี้ ทางสถาบันการศึกษาในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยกำลังมุ่งเน้นหลักสูตรการศึกษาที่รองรับเทคโนโลยีสำหรับรถไฟความเร็วสูง พลังงานนิวเคลียร์ การเพาะพันธุ์ทางชีวภาพ การพัฒนาวัคซน การป้องกันประเทศ รวมถึงการพัฒนาซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ระบบนำทางด้วยดาวเทียม และยานอวกาศ

ที่มา : China establishes world’s largest higher education system with 240 million college graduates

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2