กระทรวงศึกษาธิการคูเวตร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์เสริมการเรียนออนไลน์

กระทรวงศึกษาธิการคูเวตร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์เสริมการเรียนออนไลน์

ที่มาภาพ: microsoft.com

แปลและเรียบเรียง: นงลักษณ์ อัจนปัญญา

 

กระทรวงศึกษาธิการคูเวต ร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟท์แวร์ชั้นนำของสหรัฐฯ ยกระดับระบบการศึกษาทางไกลของคูเวต เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ครูและนักเรียนทั่วประเทศกว่า 400,000 คน

รายงานระบุว่า จุดมุ่งหมายของความร่วมมือในครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อต้องการสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศน์ทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยในคูเวต รวมถึงสอดรับเหมาะสมกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน โดยทางกระทรวงศึกษาธิการจะทำงานร่วมมือเจ้าหน้าที่ของทีม Office 365 จากไมโครซอฟท์ ผ่านชั้นเรียนออนไลน์ที่ส่งตรงถึงบรรดาครู นักการศึกษา และนักเรียนของคูเวต 

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้ครูและนักเรียนครูเวตได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ที่มีการเชื่อมต่อที่มีเสถียรภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นไปตามจุดประสงค์ในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของรัฐบาลคูเวตที่ให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องทางการศึกษาผ่านระบบ e-learning โดยที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้วางนโยบายแนวทางในการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีอัจฉริยะทั้งหลาย เพื่อตอบโจทย์ด้านการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้

Alaeddine Karim ผู้จัดการไมโครซอฟท์ประจำคูเวต ที่มาภาพ: microsoft.com

ด้าน Alaeddine Karim ผู้จัดการไมโครซอฟท์ประจำคูเวตกล่าวว่า ทางบริษัทสามารถตอบสนองจุดประสงค์เป้าหมายทางการศึกษาของคูเวตด้วยการเปิดทางให้บรรดาครู นักการศึกษา และนักเรียนทั่วประเทศเข้าถึงเครื่องมือและนวัตกรรมที่ทันสมัย ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยในระดับเดียวกันกับที่ใช้ในภาคธุรกิจ และมีเสถียรภาพเพียงพอในการถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ซับซ้อนผ่านทางไกล

ทั้งนี้ ภายในห้องเรียนเสมือนจริงบนโลกออนไลน์นี้ ทางทีมงานไมโครซอฟท์ ได้จัดเตรียมเนื้อหา การบ้าน แอพลิเคชั่น และระบบสนทนา ให้อยู่ภายใต้หมวดเดียวกัน เพื่อความสะดวกและง่ายในการเข้าถึง อีกทั้งยังมีช่องทางที่เอื้อให้บรรดาครูและนักการศึกษา สามารถสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่มีชีวิตชึวา แต่ก็ปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่ง 

สำหรับระบบห้องเรียนออนไลน์นี้ ประกอบด้วยการจัดการยืนยันอัตลักษณ์ ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบบริหารจัดการแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน การตั้งเงื่อนไขในการเข้าถึง การปกป้องข้อมูลและบทสนทานาในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย และนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล 

นอกจากนี้ ทางไมโครซอฟท์ ยังได้จัดทีมงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผ่านการจัดประชุมทางไกล เพื่อให้ห้องเรียนออนไลน์ของคูเวต นับต่อจากนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ  ตามมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างซับซ้อนและรวดเร็วมากขั้นในปัจจุบัน 

 

ที่มา: Ministry of Education join forces with Microsoft to ensure a safely remote learning experience to over 400,000 educators and students across Kuwait