กระทรวงศึกษาธิการคูเวตร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์เสริมการเรียนออนไลน์

กระทรวงศึกษาธิการคูเวตร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟท์เสริมการเรียนออนไลน์

ที่มาภาพ: microsoft.com

แปลและเรียบเรียง: นงลักษณ์ อัจนปัญญา

 

กระทรวงศึกษาธิการคูเวต ร่วมมือกับ ไมโครซอฟท์ ผู้ผลิตและพัฒนาซอฟท์แวร์ชั้นนำของสหรัฐฯ ยกระดับระบบการศึกษาทางไกลของคูเวต เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่ครูและนักเรียนทั่วประเทศกว่า 400,000 คน

รายงานระบุว่า จุดมุ่งหมายของความร่วมมือในครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อต้องการสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศน์ทางการเรียนรู้ที่ปลอดภัยในคูเวต รวมถึงสอดรับเหมาะสมกับยุคดิจิทัลในปัจจุบัน โดยทางกระทรวงศึกษาธิการจะทำงานร่วมมือเจ้าหน้าที่ของทีม Office 365 จากไมโครซอฟท์ ผ่านชั้นเรียนออนไลน์ที่ส่งตรงถึงบรรดาครู นักการศึกษา และนักเรียนของคูเวต 

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้ครูและนักเรียนครูเวตได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านระบบออนไลน์ที่มีการเชื่อมต่อที่มีเสถียรภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมด้านดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย

ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เป็นไปตามจุดประสงค์ในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของรัฐบาลคูเวตที่ให้ความสำคัญกับความต่อเนื่องทางการศึกษาผ่านระบบ e-learning โดยที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้วางนโยบายแนวทางในการประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีอัจฉริยะทั้งหลาย เพื่อตอบโจทย์ด้านการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้

Alaeddine Karim ผู้จัดการไมโครซอฟท์ประจำคูเวต ที่มาภาพ: microsoft.com

ด้าน Alaeddine Karim ผู้จัดการไมโครซอฟท์ประจำคูเวตกล่าวว่า ทางบริษัทสามารถตอบสนองจุดประสงค์เป้าหมายทางการศึกษาของคูเวตด้วยการเปิดทางให้บรรดาครู นักการศึกษา และนักเรียนทั่วประเทศเข้าถึงเครื่องมือและนวัตกรรมที่ทันสมัย ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยในระดับเดียวกันกับที่ใช้ในภาคธุรกิจ และมีเสถียรภาพเพียงพอในการถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ซับซ้อนผ่านทางไกล

ทั้งนี้ ภายในห้องเรียนเสมือนจริงบนโลกออนไลน์นี้ ทางทีมงานไมโครซอฟท์ ได้จัดเตรียมเนื้อหา การบ้าน แอพลิเคชั่น และระบบสนทนา ให้อยู่ภายใต้หมวดเดียวกัน เพื่อความสะดวกและง่ายในการเข้าถึง อีกทั้งยังมีช่องทางที่เอื้อให้บรรดาครูและนักการศึกษา สามารถสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่มีชีวิตชึวา แต่ก็ปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวในระดับหนึ่ง 

สำหรับระบบห้องเรียนออนไลน์นี้ ประกอบด้วยการจัดการยืนยันอัตลักษณ์ ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบบริหารจัดการแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน การตั้งเงื่อนไขในการเข้าถึง การปกป้องข้อมูลและบทสนทานาในกรณีที่ข้อมูลสูญหาย และนโยบายการเก็บรักษาข้อมูล 

นอกจากนี้ ทางไมโครซอฟท์ ยังได้จัดทีมงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดผ่านการจัดประชุมทางไกล เพื่อให้ห้องเรียนออนไลน์ของคูเวต นับต่อจากนี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณภาพ  ตามมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างซับซ้อนและรวดเร็วมากขั้นในปัจจุบัน 

 

ที่มา: Ministry of Education join forces with Microsoft to ensure a safely remote learning experience to over 400,000 educators and students across Kuwait

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2