ตั้งเป้าหมายโครงสร้างเพื่อการปฎิรูปการศึกษา

ตั้งเป้าหมายโครงสร้างเพื่อการปฎิรูปการศึกษา

ที่มาภาพ : cairo scene

แปลและเรียบเรียง : นงลักษณ์ อัจนปัญญา

 

ทางการอียิปต์เผยแนวทางปฎิรูปการศึกษา ตั้งเป้าหมายเตรียมคนและโครงสร้าง ตลอดจนระบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน ที่มุ่งหน้าสู่สังคมดิจิทัล

โดยเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ Egypt Today สื่อท้องถิ่นรายงานว่า ภายใต้เป้าหมายดังกล่าวส่งผลให้ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา รัฐบาลเดินหน้าประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายพันธมิตรจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนด้านเงินทุนที่มีมูลค่ารวมถึง 252 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้งนี้กระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศ (Ministry of International Cooperation) ได้เปิดเผยในรายงานประจำปีของปี 2020 ระบุว่า ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ทางกระทรวงฯได้ลงนามในข้อตกลงกับหลากหลายหน่วยงนพันธมิตรคิดเป็นมูลค่ารวม 252 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 7,577 ล้านบาท) โดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศชั้นนำอย่าง USAID และ Saudi Fund ตลอดจากความร่วมมือแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือระหว่างรัฐบาลอียิปต์กับรัฐบาลเกาหลีใต้ เยอรมนี และอิตาลี 

ที่มาภาพ : unicef

รายงานระบุว่า ทางกระทรวงได้รับทุนสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาจำนวน 4 ทุนสำหรับโครงการพัฒนาพื้นฐานการศึกษา (Basic Education Development Program) ซึ่งเข้าสู่ระยะที่ 2 มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการริเริ่มเพื่อการศึกษาระดับสูงระหว่างอียิปต์-สหรัฐฯ  (Egyptian-American Higher Education Initiative) 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Egyptian-American cooperation in science and technology) 4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการเพื่อกระตุ้นการค้าการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาอีก 26.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขณะที่โครงการความร่วมมืออื่นๆ ประกอบด้วย การขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีประยุกต์และส่งเสริมทักษะความสามารถครูกับรัฐบาลอิตาลี การร่วมมือพัฒนาระบบกลไกอัตโนมัติและระบบทรัพย์สินทางปัญญากับรัฐบาลเกาหลีใต้ โครการพื้นฟูโรงเรียนอาชีวศึกษาและส่งเสริมการจ้างงานกับรัฐบาลเยอรมนี และโครงการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษากับทางกองทุน Saudi Fund ซึ่งรวมถึงการให้ทุกการศึกษาไปเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยนานาชาติ King Salman ในซาอุดิอาระเบีย

Ranis Al-Mashat รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศย้ำว่า เม็ดเงินที่อียิปต์ได้รับการสนับสนุนทั้งหมดได้จัดสรรโดยคำนึง “คน” เป็นหลัก ภายใต้แนวคิด ‘People at the Core, Projects in Action, and Purpose as the Driver’ (คนคือแกนหลัก โปรเจ็กต์คืองานปฎิบัติ และเป้าหมายคือแรงขับ) 

Ranis Al-Mashat รัฐมนตรีกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศของอียิปต์ / ที่มาภาพ : Daily News Egypt

“อียิปต์ในขณะนี้กำลังดำเนินการเพื่อปฎิรูปการศึกษาภายระบบใหม่ที่เรียกว่า ‘Education 2.0ซึ่งเป็นระบบที่มุ่งให้ความสำคัญกับการปรับปรุงระบบการศึกษาให้เข้าสู่โลกดิจิทัล ด้วยการจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์ หน้าจอ อุปกรณ์ แท็บแล็ตส์ให้พร้อมในโรงเรียนรัฐ 25,000 แห่งทั่วประเทศ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินคุณภาพและระดับการศึกษาในทุกระดับชั้น รวมถึงจัดการอัพโหลดบทเรียนหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงชั้นมัธยมปลายเข้าสู่ห้องสมุดดิจิทัล เพื่อให้เด็กนักเรียนอียิปต์ทุกคนสามารถเข้าถึงคลังข้อมูลความรู้ได้อย่างเสรี 

รายงานของกระทรวงความร่วมมือระหว่างประเทศอียิปต์ระบุว่า แผนกปฎิรูปการศึกษาของอียิปต์ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญของ World Bank ในการให้คำแนะนำเพื่อยกระดับการบริการด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนประถม 12.2 ล้านคน นักเรียนมัธยมต้น 8.9 ล้านคน และนักเรียนมัธยมปลายอีก 2.8 ล้านคนทั่วอียิปต์สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม รวมถึงยกระดับคุณภาพการเรียนรู้และการรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการเรียนของตัวเด็กนักเรียนเองด้วย 

ที่มาภาพ : cairo scene

แถลงการของ รัฐมนตรี Ranis กล่าวว่า การศึกษาคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะระบบการศึกษาที่ดีจะสร้างเยาชนที่มีคุณภาพ และเยาวชนอียิปต์เหล่านี้จะเป็นทรัพยากรบุคลลที่ทรงพลัง ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่สุดต่อการขยายตัวเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยอียิปต์ขณะนี้มี 36 โครงการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG4) และคุณภาพการศึกษา (Quality Education) คือหนึ่งในประเด็นสำคัญทางการศึกษาที่อียิปต์ให้น้ำหนักมากที่สุด โดยคุณภาพทางการศึกษาที่ว่านี้ หมายถึงคุณภาพของเนื้อหาการเรียนการสอนและคุณภาพในแง่ของควาเสมอภาคเท่าเทียม 

นอกจากนี้ เป้าหมายการศึกษาที่มีคุณภาพของอียิปต์ยังหมายถึง การศึกษาที่สอดรับและรองรับกับความต้องการของโลกในอนาคต ซึ่งรวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่คนทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายราบรื่น 

อย่างไรก็ตาม ทากการอียิปต์ย้ำว่า การปฎิรูปการศึกษาไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความรู้ความสามารถในด้าน soft skill ซึ่งรวมถึงทักษะทางภาษาต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนอียิปต์เป็นบุคลากรที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป  

รายชื่อโรงเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด นราธิวาส จำนวน 4 โรงเรียน

 • โรงเรียนผดุงมาตร
 • โรงเรียนสวนพระยาวิทยา
 • โรงเรียนราชพัฒนา
 • โรงเรียนนราสิกขาลัย

จังหวัดยะลา จำนวน 15 โรงเรียน

 • โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
 • โรงเรียนคุรุชนพัฒนา
 • โรงเรียนบ้านตาเซะ
 • โรงเรียนบ้านราโมง
 • โรงเรียนบ้านกาตอง
 • โรงเรียนบ้านหลักเขต
 • โรงเรียนพัฒนาบาลอ
 • โรงเรียนบ้านโกตาบารู
 • โรงเรียนบ้านตะโละหะลอ
 • โรงเรียนบ้านเยาะ
 • โรงเรียนบ้านโต
 • โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะปันยัง
 • โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส
 • โรงเรียนบ้านสะเอะ
 • โรงเรียนกาบังพิทยาคม

จังหวัดปัตตานี จำนวน 16 โรงเรียน

 • โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา
 • โรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ มิตรภาพที่ 148
 • โรงเรียนบ้านบางมะรวด
 • โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก
 • โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ
 • โรงเรียนบ้านปาลัส
 • โรงเรียนบ้านตรัง
 • โรงเรียนบ้านกระเสาะ
 • โรงเรียนบ้านบูดี
 • โรงเรียนบ้านฝาง
 • โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
 • โรงเรียนบ้านน้ำดำ
 • โรงเรียนบ้านโลทู
 • โรงเรียนบ้านวังกว้าง
 • โรงเรียนสะนอพิทยาคม
 • โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม

รายชื่อโรงเรียน ภาคตะวันตก

จังหวัดตาก จำนวน 1 โรงเรียน

 • โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2