พัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค

พัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค

เศษผ้าเหลือใช้จากผลิตภัณฑ์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย ถูกนำมาตัดและเย็บใหม่แปรรูปเป็นถุงผ้าด้วยฝีมือของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ถุงผ้า Handmade By ม่อนฟ้าหลวง นี้ถูกนำไปวางขายบนแพลตฟอร์ม JD CENTRAL โดยมีให้เลือกถึง 6 สี ทั้งสีน้ำเงินเข้มคาดผ้าลายสีเข้ม สีน้ำเงินเข้มคาดผ้าลายสีอ่อน สีครีมคาดผ้าลายสีเข้ม สีครีมคาดผ้าลายสีอ่อน สีครามคาดผ้าลายสีเข้ม และสีครามคาดผ้าลายสีอ่อน ในราคาใบละ 290 บาท ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า มีออเดอร์เข้ามาจำนวนมาก

ด้วยเพราะ “จุดเด่น” ของวัสดุที่ถักทอมาเส้นใยธรรมชาติ ในลวดลายที่คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผสานกับการเลือกใช้วัสดุประเภทหนัง ทำให้ถุงผ้า Handmade By ม่อนฟ้าหลวงดูร่วมสมัย เหมาะกับคนทุกเพศ ทุกวัย

 

จุดเริ่มต้นจาการฝึกทักษะอาชีพวางขายพระตำหนักดอยตุง

แต่ก่อนหน้าที่สินค้านี้จะเป็นที่ถูกใจของลูกค้านั้น กระบวนการไม่ได้มาโดยง่าย เพราะผ่านการลองผิดลองถูกหลายครั้ง

“ที่ผ่านมา โรงเรียนพยายามฝึกทักษะอาชีพให้เด็กในโรงเรียน โดยสอนให้ เย็บ และปักผ้า นำมาทำเป็นกระเป๋าในรูปแบบต่างๆ กว่า 10 แบบ คละกันไป โดยนำไปวางขายที่บูธบริเวณพระตำหนักดอยตุง เพราะโรงเรียนเราเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาดอยตุง จึงได้รับโอกาสนี้” ครูกุหลาบ เกิดสิน ครูโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี เล่าถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพสินค้า

กระทั่งการขายสินค้าจากการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนถึงจุดเปลี่ยน ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาที่พระตำหนักดอยตุง พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสแนะนำให้ลองขายผ่านออนไลน์ อีกช่องทางหนึ่ง

 

นักเรียนกรุงเทพคริสเตียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ต่อยอดผลิตภัณฑ์

ประจวบกับโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม โครงการพัฒนานวัตกรรมเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ของกสศ. ทำให้โรงเรียนได้นำสินค้าจากฝีมือนักเรียนวางขายในช่องทางออนไลน์ได้สำเร็จ

โดยร่วมกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ การใช้เทคโนโลยี e-commerce ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เคยทำมา

“มีประโยชน์มาก เด็กโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน เขาจะมีมุมมองที่กว้างกว่า ทางเราเองคิดว่าเราทำดีอยู่แล้ว  แต่พอมารวมกัน ปรากฏว่าได้แนวคิดที่ดีกว่ามาก มีความละเอียดกว่า แล้วใส่ใจความรู้สึกของลูกค้า ให้เห็นถึงคุณค่าของชิ้นงาน เช่น แนะนำให้เราทำการ์ดขอบคุณแนบไปกับตัวสินค้าด้วย เพราะลูกค้าจะได้รู้สึกดีว่าได้ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนยากจน คุณค่าทางจิตใจที่ลูกค้าจะได้รับ นอกจากตัวสินค้า” 

นอกจากนี้ยังมีการแนะนำให้ใช้ “หนัง” เข้ามาเป็นส่วนประกอบของโลโก้แบรนด์ด้วย โดยโรงเรียนห้วยไร่สามัคคีได้นำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวถุงผ้าได้เป็นอย่างดี

 

เปิดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการผู้บริโภค

ขณะเดียวกันผลพลอยได้อื่นที่ตามมา คือ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความตื่นตัว และเห็นช่องทางการค้าขายออนไลน์ที่สามารถขายสินค้าได้กว้างขวางมากขึ้น  และมีแนวคิดใหม่ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

รายได้ที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการนี้ จะถูกจัดสรรให้กับนักเรียนเป็นค่าแรง 50 บาทต่อหนึ่งใบ โดยนักเรียนที่ได้ค่าแรงมากที่สุด ได้รับเงินถึง 2,000 บาท ซึ่งนักเรียนตั้งใจว่าจะนำเงินที่ได้ไปทำทุน ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ มาตัดเย็บกระเป๋าผ้าขายเองที่งานสีสันดอยตุงในสิ้นปีนี้

และมีการนำรายได้บางส่วนมอบให้กับทางโรงเรียนเพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ฝึกทักษะการเย็บ และปัก เพื่อให้นักเรียนทั่วไปที่สนใจมาร่วมกันทำกิจกรรมต่อยอดให้มีทักษะอาชีพและมีรายได้เสริม ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวอีกทางหนี่งด้วย

“ครูกุหลาบ” ตั้งใจว่า หากมีโอกาสได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกครั้ง ก็จะถวายรายงานถึงความคืบหน้าในการนำสินค้าของนักเรียนวางขายบนออนไลน์ ตามที่พระองค์ได้ทรงให้คำแนะนำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคียังคงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เคยทรงให้คำแนะนำไว้

 

ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษา
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
www.eef.or.th/donate/
ธนาคารกรุงไทย สาขาซอยอารีย์
เลขที่ : 172-0-30021-6
บัญชี : กสศ.มาตรา 6(6) – เงินบริจาค